Aylık arşivler: Nisan 2013

Dış Drenaj Nedir

Dış drenaj : İç drenaj dan farkı, bina çevresinde, temel duvarından 50-100 cm kadar dışarıda ve temel tabanından 30-50 cm derinde %5-10 eğımli bir kanal açılır. Kanal tabanına genellikle 20 cm çapındaki beton ya da kil künkler-büzler 2-4 cm aralıklarla döşenirler. Künklerin ek yerlerinin alt yarısı, çimento harcıyla kapatılır. Kanal, künk yüksekliğinin yarısına kadar kil ile doldurularak iyice sıkıştırılır. Kil dolgu ve künklerin önce iri, sonra ufak taş parçalarıyla, yüzeye yakın kısmı ise iri kumla doldurulur. Drenaj kanalının köşe yaptığı yerlerde, en az 50×50 cm boyutunda ve kanal tabanından 15-20 cm aşağıdan başlayıp, bahçe seviyesine kadar yükselen taş ya da beton rögarlar-bacalar yapılır. Künklerde bu rögalara bağlanırlar. En düşük seviyeli künk de dere, kanalizasyon vb yere bağlanarak suyun binadan uzaklaştırılması sağlanmış olur.

Drenaj da künk yerine delikli ve oluklu plastik PVC borular da kullanılmaktadır. Çaplan 10-20 cm, boyları da 100 m’ye kadar olan bu borular, hafif ve işçiliklerin kolay olması bakımından tercih edilirler. Basit drenajlarda ise iri taş parçalarıyla, plaka taşlarla veya tuğlalarda da drenaj uygulaması yapılabilmektedir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3981.su-izolasyonu.html

Isı Yalıtım Malzemeleri

Günümüzde ısı yalıtım malzemeleri bir çok isimlerle anılmakla beraber, değişik tanımlar yapılmaktadır. Bu malzemeler; ısı tecrit, ısı izolasyonu, ısı yutucu ve yalıtkan malzemeler diye değisik adlarla sınıflandırılmaktadır. Bu tanımların bazıları şöyledir.

-Isı yalıtım malzemeleri sıcak ve soğuğa karsı koruma amaçlı, genelde gözenekli yapılı malzemelerdir.

-Isı transferine karsı koyarak mevcut ısının uzun süre korunmasını sağlayan düşük ısı iletkenliğine sahip malzemelerdir.

– Düşük ısı iletkenliğine sahip olan malzemeler ısı yutucu malzemeler olarak sınıflandırılır.

-Katmanlı, sınırlayıcı yapı elemanlarında, her iki ortamdaki ısısal koşulları, kapalı ortam ve yapının bileşenleri yönünden istenilen bir düzeyde dengede tutabilmek amacıyla, ısı geçirme dirençleri nispeten yüksek seçilen yapı gereçleridir.

-Isı yalıtım malzemeleri, yüksek sıcaklıklı alandan düşük sıcaklıklı alana doğal ısı geçişine karsı bir bariyer oluşturan malzemelerdir.

-Malzemelerin ısı yalıtım değeri, malzeme içindeki hava boşlukları çokluğu oranında artmaktadır. Isı yalıtımında, içindeki hava boşluları çok, dolayısıyla yoğunlukları az olan tabii malzemeler ve suni olarak ısı yalıtma özelliği kazandırılmış malzemeler kullanılmaktadır.

-ISO ve CEN standartlarına göre ısı iletim katsayısı 0,065 W/ mK değerinden düşük olan malzemelere ısı yalıtım malzemeleri denir.

Isı yalıtımı işleminin amacına tam ulaşması ve en iyi verimi alabilmek için ısı yalıtımında kullanılan malzemeleri ve bunların uygulamalarını çok iyi bilmek gereklidir. Günümüzde ısı yalıtımı sadece konutlarda duvarların, çatıların vb yerleri çeşitli malzemelerle kaplamaktan çok daha öteye gitmiş, gelişen teknolojiye bağlı olarak daha farklı yapıları (akıllı binalar, gökdelenler, uzay araçları vb) ortaya çıkması ve insanın konfor anlayışının değişmesinin sonucu, yalıtımın ve yalıtım işleminde kullanılan malzemelerin anlamı ve fonksiyonu da değişmiştir.

Mantolama malzemeleri; ısı geçişine karşı koyarak mevcut ısının uzun süre korunmasını sağlayan düşük ısı iletkenliğine sahip ürünlerdir. Ayrıca ısı yalıtım ürünleri genellikle heterojen yapılı malzemelerin bir karışımı olarak da ele alınabilir ve çoğunlukla hava dolu hücreleri saran, katı bir çeperden oluşan bir iskelet seklindedir. Bu bünye yapısının doğal sonucu olarak ısı yalıtım malzemeleri hafiftir.

Isı yalıtım malzemeleri, yalıtılacak bölgenin özelliklerine göre seçilir ve imal edilir. Artık yalıtım  işleminin evlerden, denizaltılarına, arabalara, uçaklara, gökdelenlere kadar bir çok alanda uygulandığını ele alırsak bu malzemelerin tasarımı, üretimi ve uygulamasında çok dikkat edilmesi gerekliliği karşımıza çıkar.

Şirketimiz ağırlıklı olarak polisan dış cephe ve capatect mantolama ürünlerini kullanmaktadır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3872.yalitim.html

 

Subasman Nedir

Binanın oturduğu tabii zeminden itibaren zemin kata kadar olan şakuli mesafedir. Su basman kotu parselin cephe aldığı yolun tretuar üst kotuna göre (kırmızı kot) belirlenir. Belediyenin su basman seviyesindeki yetkililerce yerinde tespit edilir.

Su Basman nasıl yapılır

Türkçe’mize yapı eteği olarak çevrilen ama bu çevirisi kullanılmayan Fransızca’dan geçme kelime. Fransızca yazılışı soubassement olup, sous=alt ve bassement=zemin sözcüklerinin ulanmasıyla elde edilmiş olma ihtimalini hafife almamak gerekir. Subasman yapıda zemin kotunun (sıfır kotu, giriş kotu) altında kalan, ama toprağa gömülü olmayan bölümü ifade eder. bu bölüm yapının üzerine oturtulmuş olduğu bir döşeme, bir kaide olabileceği gibi, basitçe, bodrum katının yüzeyde kalan kısmı da olabilir.

Binanın zemin kotunu doğal zeminden daha yükseğe yapmaktaki amaç, yapıyı doğal etkilerden, nemden, sudan vs korumaktır. her binada illa subasman bulunması gerekmez, arazi koşullarının gerektirdiği durumlarda subasman yapılır.

Telaffuzunun bize çağrıştırdığının aksine bu sözcüğün su basması-basmaması meseleleriyle hiçbir ilgisi yoktur. olay tamamen ses benzerliğinden ibarettir. yine de, tuhaf bir şekilde,elverişsiz arazilerde inşa edilmiş binalarda subasman kotunu daima su basar.

Alüminyum Su Basman Başlangıç Profili

su basman profili

Alüminyum esaslı 30,40,50,60 mm kalınlıkta su basman profili.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3827.subasman.html

 

Dış Cephe Mantolama Sistemleri

Dıştan ısı yalıtımı veya sektörde daha yaygın olarak bilinen adı ile mantolama basit olarak, dışarıdaki ısıyı içeriye sokmadan, içerideki ısıyı korumak amacı ile yapının bir nevi manto içine alınması, ısı yalıtım malzemesi ile kaplanmasıdır. Mantolama sadece kışın içerideki sıcak havanın dışarı çıkması anlamında değildir, aynı zamanda yaz aylarında da içerideki soğuk havanın dışarı çıkmasına engel olur ve iç kısımların ısı kaybını azaltır. Mantolama dediğimiz sistem günümüzün en yaygın ısı yalıtım sistemidir.

Ülkemizde yıllık enerji tüketiminin %33’ü konutlarda tüketilmektedir. Konutların ise maalesef çok azı uygun ve doğru şekilde izole edilmiş durumdadır, yapılan hesaplamalara göre tükettiğimiz enerjinin %28 lik bir bölümü boşa harcamaktadır. Bu durum ülke ekonomisinin yanı sıra bireysel anlamda da bina ve mesken sahiplerinin ekonomisini ciddi anlamda zarara uğratmaktadır. Özellikle kombi ile ısıtılan binalarda kombi cihazları üzerindeki termostatlar bulundukları mekanın ısısına göre kendi çalışmalarını düzenlemektedir. Devamlı olarak ısı kaçağı bulunan bir mekânda tabiki cihaz %40 oranında daha fazla tüketime geçmektedir, buda ev ekonomisine ciddi bir maliyet getirmektedir. Yukarıda belirttiğimiz şartları göz önüne alacak olursak gerek ülke ekonomisi gerekse bireysel ekonomi için ve her şeyden önemlisi sağlıklı bir ortamda yaşamak için mantolama uygulamasını önemle tavsiye etmekteyiz.

Mantolama sistemleri binalarda kullanılan detaylara bağlı olarak %50’ye varan ısı tasarrufu sağlamaktadır. Tabiki bu sadece oran bazında elde edilmiş bir sonuç değildir. Yıllardır çalıştığımız müşterilerimizden bire bir olarak aldığımız direkt sonuçlarla da test ettiğimiz bir orandır. Yapının ısıtma ve soğutma sistemleri daha ufak seçilebildiğinden binanın ilk yatırım ve işletme maliyetleri düşer. İç ve dış cepheleriniz korunduğu gibi demir donatılar paslanmaz.

Betonarme kısımlar uzun yıllar depreme karşı dayanıklılığını kaybetmez ve onarım masrafları azalır. Bunların dışında, mantolama, küresel ısınmaya yol açan sera gazı emisyonlarının azalmasında önemli bir rol oynayarak çevreyi korumaktadır.

Isı yalıtımsız mekanlarda, oluşan nemin hastalıklarla ilişkisi bilinmektedir. Nemli ortamlar, mikro organizmaların üremesi için uygun koşulları yaratır. Bu da ortamdaki havanın solunum yolları için zararlı hale gelmesine yol açar. Nemli ortamlar ve bu ortamlardaki küf oluşumu, özellikle küçük çocukların astım hastalığına yakalanma riskini büyük ölçüde artırır. Hava kirliliği nedeniyle nefes darlığı, astım, bronşit, üst solunum yolu enfeksiyonları ve zatürre gibi göğüs hastalıklarına yakalanma oranı da artmaktadır, ısı yalıtımı uygulamaları ile ısıtma ve soğutma amaçlı kullanılan enerji miktarı daha az olacağından, hava kirliliği de azalacaktır ve insanlar daha sağlıklı ve rahat bir yaşama kavuşacaktır.

Binaların dış cephe yalıtım ıyla ilgili yasal zorunluluk 2000 yılında çıkan 24043 sayılı resmi gazetede yayımlandıktan sonra zaten bu yapılması zorunlu hale getirildi. Yeni binalar yapıldıktan 1 yıl sonra eski binalar ise en geç 2017 yılına kadar mantolama yaptırmak ve enerji kimlik belgesi almak zorundadır, enerji kimlik belgesi olmayan binalarda emlak işlemleri, alım, satım ve kiralama yapılmayacaktır.

Öncelikle iyi bir alt yapı ve teknik kadroya sahip, hiçbir işi yarım bırakmamış ve sektörde geçmişi uygulama hakkında tam bilgiye sahip, uygulama ve iş güvenliği alanında eğitimli ekipleri olan firmalar ile çalışılmalıdır.Uygulamayı yapan firma yaptığı işin arkasında durabilmelidir. Hem işçiliğe hem de kullanılan malzemeye tedarikçi ve kendisi en az 5 sene garanti verebilmelidir.Uygulamada TS ve CEN standartlarına uygun üreticinin garanti verdiği malzemeler kullanılmalıdır.

Şirketimiz 2008 başında sektördeki eksikleri ve ihtiyaçları karşılamak ve insanlara daha iyi hizmet vermek adına kurulmuştur. Şirketimiz bu süreç içerisinde müşterilerinin istek ve ihtiyaçlarına göre kendini sürekli yenilemiş Polisan‘in bir numaralı uygulayıcı firması ve sektörünün lider firması olmuştur. Şirketimiz bir İzoder (Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği) üyesidir.

Güney Yapı Bünyesinde bulunan 260 uygulama personeli ve 35 idari personel ile dış cephe mantolama başta olmak üzere, mükemmelliyetçi bir yapıda ve ekip ruhuyla çatı, iç cephe boya, drenaj ve çevre düzenlemesi yaparak müşterilerine kusursuz bir hizmet vermektedir.

Seramik, mermer, küpeşte, ferforje, taş kaplama, çardak, barbekü, sundurma, çim çit, kamera sistemleri, uydu sistemleri, çevre düzenlemesi, peyzaj ve ihtiyaç duyulan tüm inşaat işlerinin uygulamasını yapmaktayız.

Tüm şantiyelerimizde mutlaka şantiye sorumlusu bulunduruyoruz,bu sayede müşterilerimiz sorularına anında cevap alabiliyorlar, iş bitiminde ise, kalite kontrol ekibimiz, yapılan işin ISO standartlarına uygun olup olmadığının kontrolünü yapıyor ve bitirdiğimiz işi 5 yıl garantili olarak teslim ediyoruz. Teslimden sonrada halkla ilişkiler yetkililerimiz vasıtasıyla binaların durumu hakkında müşterilerimizle sürekli irtibat halinde oluyoruz.

Kurduğumuz finans ekibi ile ödemeleri daire sahiplerinden toplayarak bina ve site yönetimleri üzerindeki yükü alıyoruz.

Kendi finansman gücümüzle 60 ay senet imkanı ile ödeme kolaylığı sağlıyoruz, dileyen daire sahipleri Türkiye Finans’ın 18 ay vade farksız yalıtım kredisi ile de ödeme yapabiliyorlar. Peşin ödemelerde de indirim uyguluyoruz. Bunların dışında müşterilerimizin tercihlerine göre değişik ödeme kolaylıkları da sağlıyoruz.

Güney Yapı, ISO 9001-2008 standartlarında çalışan, kurumsal kimliği olan,sektörüne yön veren, kendi alanının lider firmasıdır.

Firmamız ağırlığını oturulan binalarda renovasyon dediğimiz, binaların yenilenmesi işine vermiştir, aynı anda 100 uygulamayı yürütebilecek teknik kadroya sahiptir, Ayrıca enerji kemlik belgesi vermeye yetkili ilk ve tek izolasyon firmasıdır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3812.mantolama.html