Aylık arşivler: Haziran 2013

Teras Çatı Uygulamaları

Üzerinde gezilmeyen teras çatılar

Bu çatı sisteminde, genellikle taşıyıcı bir beton çatı plağı üzerine su ve ısı yalıtım malzemeleri getirilir. En üstte devamlı gezilmeye müsait olmayan bir çakıl tabakası bulunur. Sistem şu şekildedir (alttan yukarı doğru).

– Beton plak
– Eğim betonu
– En az 2 kat su yalıtımı (üst katman en az 3 mm kalınlıkta ve polyester keçe taşıyıcılı olmalı)
– XPS
– Ayırıcı keçe
– Çakıl

En üste gelecek çakıl tabakası beyaz renkli ve dere çakılı (sivri köşeleri olmayan) Kullanılmalıdır.
Yalıtım malzemeleri olarak mineral yün kullanılmak istendiğinde, yalıtım malzemesinin altında ve üstünde su yalıtım membranı kullanılmalıdır.

Üzerinde gezilebilen teras çatılar

Bu teras çatı tipi de üzerinde gezilemeyen terasa benzer. Su farkla ki keçenin üzerine çakıl yerine tekrar yüksek dozlu en az 5 cm kalınlıkta bir beton atılmalı veisteğe göre kaplama malzemesi döşenmelidir.

Eğer yalıtım malzemesi üzerine daha fazla yük (taşıt yükü v.s.) gelecekse, daha yüksek basma mukavemetine sahip olan yalıtım malzemeleri (XPS mantolama levhaları) tercih edilmelidir. Ayrıca istenirse XPS üzerine baskı betonu atılmadan plastik takozlar üzerine karo mozaik döşenerek de uygulama yapılabilir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3905.teras-cati-uygulamalari.html

Bina Mantolama Bina Isı Yalıtımı

Binalarda ısı yalıtımı çatılarda, duvarlarda ve döşemelerde uygulanır. Çatılarda  uygulanmasında çatının; sıcak-soğuk, gezilebilir-gezilemez, eğimli-düz çatı olması büyük önem taşır buna bağlı olarak uygulama farklı yöntem ve detaylarla yapılır. Duvarlarda ısı yalıtımı dıştan, içten ve sandviç ısı yalıtımı olarak farklı tekniklerde karşımıza çıkar. Dış duvarların yalıtımında dış cephe mantolama işlemi, binayı bir bütün olarak algılayıp sardığından dolayı ısı köprülerinin oluşmasına engel olan en verimli uygulamadır.

İçten yalıtım uygulaması genelde binaya sonradan yapılan ısı yalıtım uygulamalarında gerek uygulama süresi ve uygulama maliyetleri bakımından mantolama işlemine göre daha avantajlı bir uygulama olarak karşımıza çıkar ancak mantolama sisteminde olduğu gibi ısı köprülerini tam olarak engelleyemez. Sandviç duvar uygulaması, Avrupa ve ülkemizde yapılan bir uygulama olup ülkemizde genellikle yanlış uygulanan bir tekniktir. Yapılan yanlışlık, sandviç duvar uygulamasının tek başına ısı yalıtımında yeterli olduğu görüşü ve uygulama esnasında iç ve dış duvarların birbirlerine ankaraj çubukları ile bağlanmamasıdır. Bu durum; özellikle ülkemizin deprem kuşağında olması gerçeği göz önüne alındığı zaman dikkat edilmesi gereken bir konu olarak karsımıza çıkmaktadır.

Duvarlarda ısı yalıtımı sadece duvarlarda oluşması olası ısı köprülerinin önüne geçilmesi işleminden ibaret olmayıp, ayrıca yapılarda ses ve nem kontrolüne de yardımcı olur. Özellikle duvarlarda ısı yalıtımının amacına ulaşması ve ısı yalıtım malzemesinin yalıtma özelliğini yitirmemesi için nem kontrolü yapılmalıdır. Bu nedenle yalıtımı yapılacak duvarın kuzey cepheye bakıp bakmaması, duvar üzerinde herhangi bir su akıntısının olmaması büyük önem taşımaktadır. Bu tür durumların vuku bulması halinde neme karşı dirençli ısı yalıtım malzemeleri yüzeye uygulanmalıdır. Döşemelerde ve temellerde ısı izolasyon uygulaması özellikle bina ömrüne etki eden ve su yalıtımı ile beraber uygulanması gereken bir konudur.

kaynak: https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3904.bina-mantolama.html

Mantar Isı Yalıtım Malzemeleri

Mantar ısı yalıtım malzemeleri, Kuzey Afrika kıyıları ile Sicilya, Korsika, Sardunya Adalarında yetişen ağacın kabuklarından elde edilir. Eskiden yalıtım amacıyla kullanılırken bugün daha ziyade dekorasyon amacı ile ve sise mantarı olarak kullanılmaktadır. Ham mantarın yoğunluğu 120-190 kg / m3 arasındadır. Isıl iletkenliği 0,040 W / mK olup, homojen gözenekli bir yapıya sahiptir. Mantar levhası, doğal mantarın kırılması veya öğütülmesi ile meydana gelen parçacıkların fırınlanması ve bunların bitümlü, reçine vb, bağlayıcı madde kullanılarak veya kendi yapısındaki doğal yapıştırıcı madde ile ısı ve/veya basınç altında birleştirilmesi suretiyle şekillendirilmesinden elde edilen mamuldür. Taneli yalıtım malzemelerinin en önemlisi mantardır. Meşe mantarı tabi haliyle hava gözenekli taneler halindedir. Öğütme, ayırma, suya bastırma gibi işlemlerle kalite yükselir. 400 Co de hava gönderilerek hem gözenekler hem de küflenmenin önüne geçilir.

Kimyevi maddelere dayanıklıdır. Halojenlere, amonyağa, eter yağlarına dayanıksızdır. Yanıcıdır ve is çıkararak yanar. Tanelenmiş hali dökme mantarı oluşturur. Dökme mantar higroskopiktir. Haşarat barındırmaya müsaittir ve küflenebilir. Ancak sayılan bu kötü özellikler mantara basınç altında bağlayıcı ilave edilerek (genellikle bitüm) ortadan kaldırılabilir. Pratikte bilhassa isçilik ve konstrüksiyon bakımlarında kolaylık sağlaması için; levha ve boru gibi şekle getirilmiş mantar kullanılır. Mantar tanelerine zift emdirilerek istenilen şekilde preslenirler. Bu şekilde elde edilen levha veya şekillendirilmiş haldeki mantarın yoğunlukları 120-150 kg / m3 arasında değişir ve ısı iletim katsayıları da 0,051-0,065 W / mK değerini alır. Eğer izolasyon yapılacak kısımda hava geçirgenliği de önlenmek isteniyorsa, yoğunluk 250 kg / m3 olacak şekilde preslenir. Bu halde mantar en fazla 110 Co ye kadar kullanılabilir. şayet alt kısmına kizelgur tabakası konursa 140 Co ye kadar yükselen sıcaklıklarda da kullanılabilirler.

Uygulamada özellikle soğuk hava tesislerinde, terleme olan duvar, döşeme ve tavanlarda, havalandırma  kanallarında, ısıtma ve sıcak su devrelerinde, alçak basınç kazanlarında pres edilmiş mantar tercih edilir. Mantar levhaların döşenmelerinde önce temas edilecek yüzeylere bitüm ihtiva eden harç kullanılır. Mantar ısı yalıtımı levhaları genellikle 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200 mm kalınlığında imal edilirler.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3903.mantar-isi-yalitim-malzemeleri.html

Dış Cephe Mantolama Uygulamasının Faydaları

MANTOLAMA UYGULAMASININ FAYDALARI NELERDİR?

a.Dış cephe mantolama yapılmasıyla, binadan dışarıya çıkan ısı kaybı yalıtımsız duruma göre azalır. Dolayısıyla ısınabilmek için tüketilen yakıt miktarı da azalmış olur. Bu azalma miktarı, yapınızın bulundugu bölgenin iklim koşullarına göre farklılık gösterir. Bu degişim oranı %50 – %70 arasındadir. Örnegin; Kış aylarında, Dış cephe ısı yalıtımı olmayan yapınızı ısıtabilmek için 100 birim yakıt tüketiyorsanız, yapınıza yalıtım yaparak bu tüketimi 50 birime hatta 30 birime kadar düşürebilirsiniz.

b.Mantolama (dış cephe yalıtım) yapılmış yapıların, duvarlarının iç yüzeylerinde terleme sonucu küflenmeler, siyah lekelenmeler ayrıca sıva ve boya kabarmaları oluşmaz.

c.Yaişam alanlarınızda sıcak ve soğuk hava farklılıkları oluşmayacağından, sağlıklı bir ev ortamı oluşur.

d.Isı yalıtımlı duvarların içinde, difüzyon sonucu yoğuşma olmayacağından, duvardaki malzemeler korozyona uğramaz. (bina demir ve çelikleri paslanıp incelmez.)

e.Mantolama  uygulanmış binalarda, yakıt tüketimi daha az olduğundan hava kirliliğine neden olmaz.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3902.dis-cephe-mantolama-faydalari.html

Mertek Aralarında Çatı Yalıtım Uygulamaları

Bazı yapılarda, özellikle yazlık villa gibi binalarda çatı meyli hizasında mertek aralarında çatı ısı yalıtımı yapılması istenir. Bu gibi yerlerde camyünün üst kısmının alüminyum folyo kaplanması ile elde edilen kompozit yapı uygulanır ve şiltenin her iki tarafında 5′ er cm.lik kanatlar mevcuttur. Malzeme, alüminyum folyo içe gelecek şekilde (sıcak tarafa) merteklerin arasına yerleştirilir ve bu kanatlardan merteklere tutturulur. Malzemenin üzeri daha sonra lambiri v.s. gibi kaplama malzemeleriyle kaplanabilir. Kaplama malzemesiyle alüminyum folyo arasında 1-2 cm bırakılırsa
çatı yalıtım malzemeleri nden daha iyi sonuç alınır.

Mertek üstünde veya eğimli beton çatı üzerine yalıtım uygulaması

Bu uygulamada, mertek üzerindeki kaplama tahtaları üzerine bir buhar kesici serilerek bunun üzerine çakılan 5×5 kadronların arasına Cam yünü yalıtım / mantolama levhaları dizilir. Bunun üzerine su geçirmeyen kiremit altı örtüsü serilerek ahşap kadronlara kiremit altı çıtası çakılır ve üzerine kiremitler döşenir.

Bir diğer uygulama ise kaplama tahtası üzerine veya direk olarak mertek üzerine XPS levhalar çakılır. Bunun üzerine su yalıtımı yapılır ve kiremit altı çıtası çakılarak kiremitler döşenir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3901.mertek-aralarinda-cati-yalitim-uygulamasi.html

Isı Yalıtım Malzemeleri Mantolama Malzemeleri Mikro Gözenekli

Mikro gözenekli yapıdaki silika esaslı ısı yalıtım malzemeleri, Isıl Proses veya Islak Kimyasal Proses ile imal edilerek, Isıl Prosesten Geçirilmiş Silika (Fumed Silica) ve Silika Aerojel (Silica Aerojel) adını alırlar. Silika aerojeller günümüzde dünyada en hafifi katı madde olarak kabul edilmektedir.

Alışılagelmiş mantolama malzemeleri nde, yalıtım malzemesinin ısı iletim katsayısını, gazdaki iletim, gaz/hava, katıdaki iletim, katı ve ısıma, birlikte belirlerler. Genelde,  gaz/hava + katı + ısıma olmakla birlikte, köpükler ve aerojellerde yaklaşık olarak bir eşitlik söz konusudur. Alışılagelmiş dış cephe mantolama malzemeleri (Genel ve EPS Köpük) için, gazdaki iletim, katıdaki iletim ve ısımanın nihai ısı iletim katsayısına etkileri aşağıda gösterilmiştir.

– Isı iletim Katsayısı gaz/hava 0,025 W/mK 0,025 W/mK
– Isı iletim Katsayısı katı 0,001-0,030 W/mK 0,001 W/mK
– Isı iletim Katsayısı ısıma 0,001-0,010 W/mK 0,011 W/mK

Görüldüğü gibi, yalıtım / mantolama malzemesinin ısı iletim katsayısını, büyük oranda içerdiği gazın yani havanın ısı iletim katsayısı belirlemektedir.

Mikro gözenekli yapıdaki ısı yalıtımı malzemeleri, örneğin aerojeller incelendiğinde, gözeneklerin çok küçük olması sebebiyle, gazdaki iletimin 0,005-0,010 W/mK değerine düştüğü görülür.

Aerojellerin doğal opak yapısı nedeniyle ısıma etkisi de azalmakta, Isıl Prosesten Geçirilmiş Silika (Fumed Silica) ürünlerde bunu sağlayabilmek için opaklık sağlayan katkılar ilave edilmektedir. Sonuç olarak; silika aerojel ürünlerin ısı iletim katsayıları 0,020 W/mK değerinin altında kalmaktadır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3836.yuksek-performansli-mantolama-malzemeleri.html

Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği

09 Ekim 2008 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27019

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı; binalardaki ısı kayıplarının azaltılmasına, enerji tasarrufu sağlanmasına ve uygulamaya dair usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki belediyeler dahil olmak üzere, bütün yerleşim birimlerindeki binalarda uygulanır.

(3) Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl ve benzeri binalarda bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması zorunlu değildir.

(4) 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları, il özel idareleri ve belediyeler, bu Yönetmeliğe uymak ve bu Yönetmeliği uygulamakla yükümlüdürler.

Dayanak

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik, 13/12/1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 30/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Projelendirme Genel Esasları

Isı bölgeleri

MADDE 3 –(1) Türkiyede binalarda ısı yalıtımı uygulamaları bakımından oluşturulan dört bölgede yer alan il ve ilçeler EK 1-A’da listede ve EK 1-B’de harita üzerinde gösterilmiştir. Listede yer almayan belediyeler, bağlı oldukları ilçe değerlerini esas alır.

(2) Birinci bölgede yapılacak olan binalarda, merkezi klima sistemi uygulanacak ise, bu binalarda yapılacak olan ısı yalıtımı projesinde, EK-2/C’de yer alan tabloda tavsiye edilen “U” değerlerinden, ikinci bölge için olan “U” değerleri geçerli olur.

Yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı

MADDE 4 –(1) Binalar, ısı kayıpları bakımından çevre şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun olarak yalıtılır. Binaların hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı, EK 2-A ve EK 2-B’de bölgelere göre verilen yıllık ısıtma enerjisi sınır değerlerini aşamaz.

İç sıcaklık değerleri

MADDE 5 –(1) Farklı amaçlarla kullanılan binalar için TS 825 hesaplamalarında kullanılacak aylık ortalama iç sıcaklık değerleri [0i (°C)], aşağıdaki tablodan alınır.

Istılacak binanın türü

Sıcaklığı (°C)

  1

Konutlar

19

  2

Yönetim binaları

  3

İş ve hizmet binaları

  4

Otel, motel ve lokantalar

20

  5

Öğretim binaları

  6

Tiyatro ve konser salonları

  7

Kışlalar

  8

Ceza ve tutuk evleri

  9

Müze ve galeriler

10

Hava limanları

11

Hastaneler

22

12

Yüzme havuzları

26

13

İmalat ve atölye mahalleri

16

             Isı geçirgenlik katsayıları

             MADDE 6 –(1) Isı yalıtımı hesabı yapılan yeni binalarda, ısıtılan hacimleri ayıran duvar, döşeme ve/veya taban ile tavan ve/veya çatılar için alınacak “U” değerlerinin EK 2-C de yer alan tablodaki tavsiye edilen değerlerden büyük olmaması tercih edilir. Ancak bunlardan herhangi biri veya birkaçının, EK 2-C’de yer alan tablodaki tavsiye edilen değerlerden % 25 daha büyük olması durumunda, binanın ısı balansının korunması amacıyla, diğer “U” değerlerinden bir ya da birkaçı için seçilecek olan değerler, EK 2-C de yer alan tablodaki tavsiye edilen değerlerin % 25’inden daha küçük olamaz. Ancak bu durumda yapılacak olan hesaplamalar neticesinde hesaplanan (Q) Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacının, EK-2/A ve B’de verilen (Q’) Sınırlandırılan Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacından küçük olduğu (Q’>Q) gösterilmelidir.

             Proje zorunluluğu

             MADDE 7 –(1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca TS 825 Standardında belirtilen hesap metoduna göre yetkili makina mühendisi tarafından mimari proje sistem detaylarına uygun olarak hazırlanan “ısı yalıtımı projesi” imar mevzuatı gereğince yapı ruhsatı verilmesi safhasında ısıtma/soğutma tesisat projesi ile birlikte ilgili idarelerce istenir.

             Özel durumlar

             MADDE 8 –(1) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki mevcut binalarda, ısı yalıtımı yapılacaksa, TS 825’de belirtilen hesap metodu kullanılarak binanın ısı yalıtım projesi hazırlanmalıdır. Bunun dışındaki özel durumlar için dikkat edilecek hususlar aşağıdaki gibidir.

             a) Belediye hudutları ve mücavir alan sınırları dışında, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanların köy yerleşik alanları civarında ve mezralarda 2 kat’a kadar olan ve toplam döşeme alanı 100 m2’den küçük (dış havaya açık balkon, teras, merdiven, geçit, aydınlık ve benzerleri hariç olmak üzere) yeni binalar ile bu alanlardaki mevcut binalarda;

             1) Yapı bileşenlerinin, ısı geçirgenlik katsayılarının (U) EK 2/C’deki tavsiye edilen “U” değerlerine eşit veya daha küçük olması,

             2) Toplam pencere alanının, ısı kaybeden dış duvar alanının %12’sine eşit veya daha küçük olması

             şartlarını sağlayan konstrüksiyonlar ve detayların mimari projede gösterilmesi halinde, 7’nci maddede belirtilen “Isı Yalıtımı Projesi” yapılması şartı aranmaz. Bu durumda, yukarıdaki şartların sağlandığını gösteren bir “Isı Yalıtımı Raporu” düzenlenmesi yeterlidir. Ancak, herhangi bir “U” değerinin EK 2/C’deki tavsiye edilen “U” değerlerinden daha büyük olması halinde, bu binalar için ısı yalıtımı projesi hazırlanır.

             b) Binanın ısı kaybeden düşey dış yüzeyleri toplam alanının % 60’ı ve üzerindeki oranlarda camlama yapılan binalarda, pencere sisteminin ısı geçirgenlik katsayısının (Up) 2,1 W/m2K veya bundan daha düşük değerde tasarımlanması ve diğer ısı kaybeden bölümlerinin ısı geçirgenlik katsayılarının EK 2/C’deki tavsiye edilen “U” değerlerinden % 25 daha küçük olmasının sağlanması halinde, bu binalar standarda uygun kabul edilir.

             Bu tür cam yüzeyi fazla olan binalar için ısı yalıtımı projesi ve hesaplamalar aynen yapılmalı ve bu hesaplamalar içerisinde, yukarıdaki belirtilen şartların yerine getirildiği ayrıca gösterilmelidir. Bununla birlikte, yaz aylarındaki istenmeyen güneş enerjisi kazançları da tasarım sırasında dikkate alınır.

             c) Çok katlı olarak inşa edilecek ve bağımsız veya merkezi sistemle ısıtılacak olan binalardaki bağımsız bölümlerin ara döşemeleri ile komşu duvarları; ısıtılmayan iç hacimlere bitişik taban ve duvar gibi düşünülerek, Isı geçirgenlik direnci en az R=0,8 m2K/ W olacak şekilde hesaplanır ve yalıtılır. Bu hesaplama, binanın iç ısı alışverişi kapsamında değerlendirileceğinden ısıtma enerjisi ihtiyacı (Q) hesaplamalarında dikkate alınmaz.

        ç) Merkezi sistem ile ısıtılan binalardaki sıcak akışkanı ileten ana dağıtım (tesisat) boruları ve kolonlar, ekonomik yalıtım kalınlığı hesaplanarak uygun şekilde yalıtılır.

             d) Kolon kalınlıklarının hesaplanmasında kolonun bağlı bulunduğu kiriş ile birleştiği yerdeki betonarme kiriş kalınlığı aynı zamanda kolon kalınlığı olarak alınır ve kolon kalınlığının kiriş kalınlığından daha fazla olması dikkate alınmaz.

             e) Dış yüzeylerde yer alan bütün betonarme elemanlar (kolon, kiriş, hatıl ve perde duvar) yalıtılır. Dolgu duvarlar ise, hesap sonuçlarına göre gerekiyorsa yalıtılır.

             Projede bulunması istenilen belgeler

             MADDE 9 – (1) Isı yalıtımı projesinde aşağıda belirtilen bilgiler bulunmalıdır.

             a) Isı kayıpları, ısı kazançları, kazanç/kayıp oranı, kazanç kullanım faktörü ve aylık ve yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının büyüklükleri, TS 825’de verilen “Binanın Özgül Isı Kaybı” ve “Yıllık Isıtma Enerjisi İhtiyacı” çizelgelerindeki örneklerde olduğu gibi çizelgeler halinde verilir ve hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının (Q), EK 2-B’deki sınırlandırılan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı (Q’) formülünden elde edilecek olan sınır değerden büyük olmadığı gösterilir.

             b) Konutlar dışında farklı amaçlarla kullanılan binalar için yapılacak hesaplamalarda, binadaki farklı bölümler arasındaki sıcaklık farkı 4°K’den daha fazla ve bu binada birden fazla bölüm için yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı hesabı yapılacak ise, bu bölümlerin sınırları şematik olarak çizilir, sınırların ölçüleri ve bölümlerin sıcaklık değerleri üzerinde gösterilir.

             c) Binanın ısı kaybeden yüzeylerindeki dış duvar, tavan, taban/döşemelerde kullanılan malzemeler, bu malzemelerin eleman içindeki sıralanışı ve kalınlıkları, duvar, tavan, taban/döşeme elemanlarının alanları ve “U” değerleri belirtilir.

             ç) Pencere sistemlerinde kullanılan cam ve çerçevenin tipi, bütün yönler için ayrı ayrı pencere alanları ve “U” değerleri ile çerçeve sistemi için gerekli olan hava değişim sayısı (nh) belirtilir.

             d) Duvar-pencere, duvar-tavan, taban-döşeme-duvar birleşim yerlerine ait mimari proje kesit detayları verilmelidir.

             e) Havalandırma tipi ve mekanik havalandırma sözkonusu ise, hesaplamalar ve sonuçları gösterilmelidir.

             f) Isı yalıtımı projesinde, binanın ısı kaybeden yüzeylerinde meydana gelebilecek olan yoğuşma TS 825-EK F’de belirtilen şekilde tahkik edilir.

             g) Mevcut binaların tamamında veya bağımsız bölümlerindeki yapılacak olan esaslı tamir, tadil ve eklemelerdeki uygulama yapılacak olan bölümler için, TS 825’te verilen ısı geçirgenlik katsayılarının EK-2/C’deki tavsiye edilen en yüksek “U” değerlerine eşit ya da bu (ıcabA nabaŞ) değerlerden daha küçük değerde olması sağlanmalıdır.

             ğ) TS 825’te belirtilen hesap metodunun kullanılması sırasında gerekli olan bilgiler, (yoğuşma hesabı da dâhil olmak üzere) TS 825 standardından (EK A – EK J) temin edilir.

             h) Bitişik nizam olarak (sıra evler, ikiz evler) projelendirilmiş olan binaların, ısıtma enerjisi ihtiyacı (Q) hesabı yapılırken, komşu bina ile bitişik duvar olan bölümleri de dış duvar gibi değerlendirilir ve hesaba katılır.

             ı) Bu maddede belirtilmeyen diğer hususlar hakkında TS 825 Mayıs 2008’e uyulur.

             Isı yalıtımı detayları

             MADDE 10 – (1) Mimari proje düzenlenirken, ısı yalıtımı detaylarının hazırlanmasında yol gösterici olması amacıyla ısı yalıtımı detayları EK 4’te verilmiştir.

             (2) Yapılacak hesaplar sonunda bulunacak yapı malzemesi kalınlıklarına göre detaylar kesinleştirilir.

             (3) Yapı ve yalıtım malzemelerinin temasında (detayda) farklı “U” değerlerinden kaynaklanan ısı köprülerinin meydana gelmemesi için, yalıtım sırasında gereken tedbirler alınır.

             (4) Teknolojik gelişmelere göre standartlarda yer alacak yeni malzemeler de detaylarda kullanılabilir.

             Mimari uygulama projesi

             MADDE 11 –(1) Mimari uygulama projesi; sistem detaylarını, nokta detaylarını ve çatı-duvar, duvar-pencere ve taban-döşeme-duvar bileşim detaylarını ihtiva etmelidir. Isı yalıtımı projesi, mimari uygulama projesindeki detaylarda belirtilen malzemeler ve kalınlıklarına (yalıtım malzemesi hariç) göre hazırlanmalıdır.

             Isı ihtiyacı kimlik belgesi

             MADDE 12 –(1) EK 3’te örneği verilen “Isı İhtiyacı Kimlik Belgesi”, yetkili ısı yalıtımı projecisi ve uygulamayı yapan makina mühendisleri tarafından doldurulup imzalandıktan ve Belediye veya Valilik tarafından onaylandıktan sonra yapı kullanma izin belgesine eklenmelidir. Bu belge, bina yöneticisinin dosyasında bulundurulur ve bir kopyası da bina girişine asılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kaloriferli Binalara Dair Uygulama Esasları

             Kazan daireleri

             MADDE 13 –(1) Kazan dairesi yapımında aşağıdaki hususlara uyulur:

             a) Kazan dairelerinin boyutları, yakıt cinsine göre belirlenir.

             b) Kazan daireleri, bir adet bina içine ve bir adet direkt bina dışına açılan, olmak üzere iki adet kapısı olacak şekilde düzenlenmelidir.

             c) Kazan dairesinin kapıları yanmaz malzemeden yapılır ve doğrudan merdiven boşluğuna açılmamalıdır. Koku, sızıntı ve yangın halinde, dumanın bina içine girmesini engellemek üzere arada küçük bir giriş odası yapılır ve bu odanın kapıları sızdırmaz özellikte olur ve alta eşik konulmalıdır.

             ç) Kazanların önü ve arkası ile sağ ve sol yanında, her türlü bakım onarım ve müdahalenin yapılmasına imkan sağlayacak açıklık bulunur.

             d) Kazan dairesinde, yakıt türüne göre gereken temiz havayı temin etmek ve egzoz havasını atmak üzere uygun havalandırma sağlanır.

             e) Kazan dairesinin dış duvarının olması veya ısı merkezinin ayrı bir binada bulunması halinde, doğal havalandırmanın sağlanabilmesi için kazan dairesi taban alanının en az 1/12’si kadar dış duvarlara pencere konulur.

             f) Temiz hava giriş menfezi zemin düzeyinde ve Egzoz (pis hava atma) bacası ağzının ise tavan düzeyinde olması sağlanır.

             g) Katı ve sıvı yakıt kullanılan tesiste taze hava giriş menfezi kesiti, duman bacası kesitinin % 50’sinden az olmamak üzere 50 kW (43000 kcal/h)’a kadar 300 cm2, sonraki her kW için 2,5 cm2 ilave edilerek bulunur. Egzoz bacası kesiti ise duman bacası kesitinin % 25’i kadar olmalıdır.

             ğ) Gaz yakıtlı kazanlarda temiz hava giriş menfezi, duman bacası ve egzoz bacası kesitleri gaz firmaları ve ilgili gaz dağıtım kuruluşlarının istediği usul ve hesap değerlerine göre belirlenir. Kazan dairelerinde doğal havalandırma yapılamayan hallerde cebri havalandırma uygulanır. Bu durumda;

             1) Sıvı yakıtta bu havalandırma kapasitesi kazanın her kW’ı için 0,5 m3/h olmalı.

             2) Cebri havalandırmalı sıvı yakıtlı kazan dairelerinde;

             Vantilatör kapasitesi = (Brülör fan kapasitesi + aspiratör kapasitesi) x 1,1

             olmalı ve fanın brülör ile aynı anda birlikte çalışması sağlanmalıdır.

             3) Katı yakıt kullanılan teshin merkezlerinde mutlaka doğal havalandırma yapılır.

             4) Gaz yakıtlı kazan dairelerinde havalandırma seçimi, gaz firmaları ile gaz dağıtım kuruluşlarının kriterlerine göre yapılır. Sadece emiş veya egzoz yapılan yarı cebri havalandırmalı kazan dairelerinde negatif basınç oluşacağından bu tür sistemler uygulanmaz.

             h) Kazan dairesinde farklı yakıtlı kazanlar var ise, en yüksek değerdeki baca ve havalandırma kriterleri esas alınır.

             ı) Soğuk bölgelerde ve sürekli kullanılmayan kazan dairelerinde donmaya karşı tedbir olarak havalandırma panjurlarını otomatik kapayan donanım yapılır.

             i) Kazan dairesi yüksekliği TS 2192′ ye göre hesaplanır.

             j) Kazan kullanıcılarının kullanılan yakıt cinsine göre eğitimleri yaptırılarak sertifikalandırılmaları sağlanır.

             k) Sıvı veya gaz yakıt kullanılan kazan olması durumunda, gerekli tedbirleri almak koşuluyla, kazan daireleri çatıda tesis edilebilir. Bu durumda;

             1) Statik hesaplarda kazan dairesi etkisi dikkate alınmalıdır. (Yaklaşık 1000-2000 kg/m2)

             2) Çatının altında ve yanındaki mahallere rahatsızlık verebilecek etkileri aktarmamak için yeterli ses yalıtımı uygulanmalıdır. Kazanların altına titreşim izoleli kaide yapılmalıdır.

             3) Kazan dairesinden çıkış için uygun merdiven yapılmalıdır. Kapı ve pencereler kaçış yönünde, kilitsiz ve kolay açılabilecek şekilde düzenlenmelidir.

             4) Yakıt boru hattı, doğal havalandırmalı, kolay müdahale edilebilen bir dikey tesisat kanalı veya merdiven boşluğunda duvara yakın olacak şekilde düzenlenmelidir.

             5) Havalandırma ve diğer hususlardaki kriterler, bodrum katındaki kazan daireleri ile aynı olmalıdır.

             Bacalar

             MADDE 14 –(1) Bacaların yapımında aşağıdaki hususlara uyulur:

             a) Her kazan için standardına uygun ayrı bir baca yapılır. Ancak, gaz yakıtlı kazan bacalarında, gaz firmaları veya gaz dağıtım kuruluşlarınca önerilen kriterlere göre ortak baca uygulanabilir.

             b) Kazan bacalarına, şofben, kombi, kat kaloriferi ve jeneratör gibi başka cihaz bacalarının bağlantısı yapılmaz.

             c) Bacalar, mümkünse bina içinde olmalıdır. Zorunlu hallerde, bacanın bina dışında yapılması halinde, soğumaması için gerekli ısı yalıtımı ve dış koruması yapılmalıdır.

             ç) Katı ve sıvı yakıtlı kazanlarda bacalar dolu tuğla (içi sıvalı) veya ateş tuğlası ile, gaz yakıtlı kazanlarda ise baca ısıya, yoğuşma etkilerine dayanıklı malzemelerden ve uygun üretim teknikleri ile yapılmalıdır. Metal bacalarda yanma sesinin yukarılara iletilmemesi için gerekli tedbirler alınmalı ve baca topraklaması yapılmalıdır.

             d) Bacaların en altında bir temizleme kapağı bulunmalıdır.

             e) Gaz yakıtlı kazanlarda, temizleme kapağına ek olarak drenaj düzeni yapılır.

             f) Bacalar, yanlarındaki bina ve engellerden etkilenmeyecek şekilde tesis edilir; bu engellerin en üst noktasından veya münferit binalarda mahya kotundan en az 1 m yükseklikte olur ve üzerine şapka yapılır.

             g) Bacalar, mümkün olduğunca dik yapılmalı, zorunlu hallerde ise yatayla en az 60° açıda tek sapmaya izin verilmelidir.

             ğ) Duman kanalları, çelik malzemeden yapılır ve izole edilir. Gaz yakıtlı kazanlarda paslanmaz çelik tercih edilir. Kanallar, kolayca temizlenecek şekilde düzenlenir ve gaz analizi için üzerinde ölçüm delikleri bırakılır. Duman kanallarının yatay uzunluğu dikey bacanın 1/4’ünden daha fazla olmaz; kanal ana bacaya direkt ve % 5’lik yükselen eğimle bağlanır, 2 adet 45°’lik dirsekten fazla sapma olmaz ve 90°’lik dirsek kesinlikle kullanılamaz.

             h) Baca ve duman kanallarında uygun yalıtım malzemeleri kullanılır.

             ı) Yüksek binaların bacalarında, genleşme ve bacanın kendini taşıması için gerekli tedbirler alınır.

             i) Baca kesiti zorunlu olmadıkça dairesel olması gerekir.

             Radyatörler

             MADDE 15 –(1) Dış duvarlara monte edilen radyatörlerin arkasına, üzeri yansıtıcı levha veya film kaplanmış yalıtım panelleri konulur.

             Otomatik kontrol

             MADDE 16 –(1) Yakıt tasarrufu için sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda otomatik kontrol sistemi tercih edilir. Gaz firmaları ve ilgili gaz dağıtım kuruluşlarınca belirlenen esaslara göre, ayrıca gaz kaçak kontrol sistemi tesis edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Yapı ve yalıtım malzemelerinin standarda uygunluğu

             MADDE 17 –(1) Yapı ve yalıtım malzemelerinin ısıl iletkenlik hesap değerleri TS 825 EK – E’de verilmiş olup, Isı yalıtımı projesi burada verilen değerlere göre hesaplanır. Bina yapımında kullanılacak yapı ve yalıtım malzemeleri için 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği çerçevesinde, yapı ve yalıtım malzemelerinin CE veya G uygunluk işareti ve uygunluk beyanı veya belgesi olması zorunludur.

             (2) Birinci fıkra hükümleri çerçevesinde beyan edilen ısıl iletkenlik hesap değerlerinin TS 825 EK-E’deki değerlerden daha küçük olması ve bu değerin hesaplamalarda kullanılmak istenmesi halinde, bu tür malzemelerin değerleri için aynı hesap yöntemi kullanılır. Bu tür malzemelerin, beyan edilen ısıl iletkenlik hesap değerlerinin hesaplamalarda kullanılabilmesi için, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca bu amaç için özel olarak görevlendirilmiş bir kuruluş tarafından, malzemenin beyan edilen ısıl iletkenlik hesap değerlerinin belgelendirilmesi şarttır. Eğer bu belgelendirme yapılmamışsa, hesaplamalarda, söz konusu malzemenin beyan edilen ısıl iletkenlik hesap değeri yerine TS 825 EK-E ’deki değerler alınır. Bu kuruluşun çalışma usul ve esasları Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca belirlenir.

             Isı yalıtımı denetimi

             MADDE 18 –(1) İnşaatın her safhasında ısı yalıtımı ile ilgili denetimler 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanun kapsamındaki illerde, yapı denetim kuruluşları ile beraber belediye sınırları ve mücavir alanlarda belediyeler; belediye ve mücavir alan sınırları dışında il özel idareleri ve ruhsat verme yetkisine sahip diğer idarelerce yapılır.

             (2) Binanın ısı yalıtımının kontrolü ile ilgili teknik sorumlu; inşaatın taban, döşeme, duvar ve tavan yapımı safhalarında uygulanan yalıtımın, projede verilen detaylara uygunluğunun kontrolünü yaparak, belediye veya il özel idarelerine rapor verir.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 19 –(1) 8/5/2000 tarihli ve 24043 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yapım işi ihalesi ilan edilmiş olan kamu binaları ve yapı ruhsatı alınmış özel binalar

             GEÇİCİ MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce yapım işi ihalesi ilan edilmiş olan kamu binaları ve yapı ruhsatı alınmış özel binalar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

             Yürürlük

             MADDE 20 –(1) Bu Yönetmelik 1/11/2008 tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 21 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13594&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

Capatect Mantolama Fiyatları

Kullanılacak Malzemeler Miktarı Birimi
Capatect Dalmaçyalı Karbonlu EPS (4 cm) 1,05 M2
Capatect Dalmaçyalı Mantolama Yapıştırıcısı 4,00 Kg
Capatect Dalmaçyalı Plastik Çivili Dübel 6,00 Adet
Capatect Dalmaçyalı File 1,10 Mt
Capatect Dalmaçyalı Fileli Köşebent 0,50 Mt
Capatect Dalmaçyalı Mantolama Sıva 5,00 Kg
Capatect Dalmaçyalı Dekoratif Sıva 2,50 Kg
Capatect Dalmaçyalı Dış Cephe Boyası 0,35 Kg

Capatect Dalmaçyalı Dış Cephe Mantolama Metrekare Fiyatı :……….. TL

Capatect Mantolama , kul­lanılan mantolama malzemeleri nin ve binanın özelliklerine  bağlı olarak değişik­lik gös­terir, fiyat almak için lütfen ücretsiz keşif formumuzu doldurunuz.Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizi arayacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3923.capatect-mantolama-fiyatlari.html

Bina Isı Yalıtımı, Bina Mantolama

Binalara inşaat bittikten sonra ve hatta yıllar sonra bile ısı yalıtımı yapmak mümkün, bunun için mantolama dediğimiz tekniği kullanıyoruz ve binanın dışında mevcut sıvanız ve boyanızın üzerinde ek bir polistren levha kaplaması veya taşyünü kaplaması yapıyor, bu şekilde binanızı giydirmiş oluyoruz.

Eğer binanız mantolamaya müsait değil ise binanızın içinden yada dışından ısı yalıtımlı boyalarla herhangi bir katman yaratmaksızın %30 lara varan bir ısı yalıtımı da sağlayabilirsiniz. Fakat şunu unutmamak gerekir, binanızı en başında inşaat aşamasında doğru detaylandırır ve doğru ısı yalıtımı uygularsanız %85 – 90 lara varan bir ısı yalıtımı sağlayabilirsiniz. Etkisi daha sonradan yapılırsa az olur diye bir kural yok fakat doğru detayın ve doğru malzemenin uygulanması gerekiyor. Bunu için mantolama şirketleri seçiminde doğru karar verilmesi lazım izoder üyeleri nin hesap verdiği bir kurum olduğu için mantolama firması seçiminde izoder üyeleri tercih edilmelidir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3881.binalara-sonradan-mantolama.html

Dış Cephe Mantolama Aşamaları

Dış Cephe Mantolama da dilatasyon bölgelerinin oluşturulması da dikkat edilmesi gereken bir konudur. Çünkü dilatasyon derzleri hem çatlama açısından hem de ısı iletkenliği açısından riskli bölgeler olarak adlandırılabilir. Yapıda açılması gereken dilatasyonun, dış cephe ısı yalıtım sistemi üzerinde de devam etmesi gerekir. Bunun için özel dilatasyon profilleri kullanılmalıdır. Ayrıca yalıtım levhasının kapı veya pencere doğramaları ile birleşim noktaları açık kalmayacak şekilde su sızdırmazlık bandı veya poliüretan esaslı dolgu mastiği ile kapatılmalıdır. Dilatasyon kesinlikle sıva, yapıştırıcı gibi malzemelerle kapatılmamalıdır, bu bölümlerde özel düz ve köşe detaylar için geliştirilmiş dilatasyon profilleri kullanılmalıdır. Profiller en az 10 cm üst üste bindirilerek uzatılabilir.

Fuga profilleri ısı yalıtım levhalarının döşenmesi sırasında yerleştirilir. Fuga profillerinin boyutlarına karar verirken, ısı yalıtım levhasının kalınlığı göz önüne alınmalıdır. Fuga profili ile duvar arasında; ısı yalıtımını korumak amacıyla ısı yalıtım bandı kullanılmalıdır. Fuga profillerinin kullanımına, dış cephe yalıtım mantolama levhalarının döşenmesinden sonra karar verildiği taktirde, yalıtım levhası kalınlığının en az %25’i kadar kalınlık, fuga profilinin arkasında bırakılmalıdır. Bu uygulama, ısı yalıtımı performansı açısından önem taşımaktadır. Yüzeydeki donatı filesi, profil kenarının üzerine bindirilir ve üzeri sıvanır. Dekoratif olarak problem yaratmaması için profillerin terazisinde ve özellikle köselerde, gönyesinde olmasına dikkat edilir. Profillerin üzeri boyanarak dekoratif görünüm kazandırılır.

Damlalık profilleri, ısı yalıtımı nın kapı ve pencere lentonları, balkon ve cumba altlarındaki gibi riskli bölgelerde sudan korunması, aynı zamanda bu bölgelerde düzgün bitişler sağlanabilmesi için kullanılan ekipmanlardır. Profiller köseye yüzey sıvası yardımıyla monte edilir ve üzerine donatı filesi yerleştirilir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3907.mantolama-nasil-yapilir.html