Aylık arşivler: Temmuz 2013

Cam Yünü Isı Yalıtım Malzemeleri

Ergimiş camın (silis kumunun) yüksek sıcaklıklarda eritilerek lifli hale getirilmiş halidir. Ham maddesi, silis kumudur. Cam yünü ısı yalıtım malzemelerine form vermek ve lifleri birbirine yapıştırmak için bakalit kullanılır. Bu yüzden cam yününü bakalitli (sarı) veya bakalitsiz (beyaz) olarak iki türe ayırabiliriz. Bakalitli olarak üretilen cam yünü sarı renkte olup rulo, levha gibi bir forma sahiptir. Bakalitsiz olarak üretilen cam yünü ise beyaz olup formsuzdur. Oluklu mukavva, kümes teli vs. üzerine dikilerek şilte haline getirilirler. Bakalitli (sarı) olanlar bina ısı yalıtımlarında, bakalitsiz (beyaz) olanlar ise sanayi tipi yalıtımlarda (kazan, boru vs.). Binalarda ısı yalıtımı olarak kullanılan cam yününün buhar geçirgenliği oldukça yüksektir. Buhar, malzemenin içinden geçerken yoğuşarak ısı yalıtımı özelliğini düşürebilir. Bu nedenle cam yününün sürekli kuru kalması çok önemlidir. Piyasada buhar geçirimsiz alüminyum folyolarla yapıştırılmış olarak satılanlar, yoğuşma sorunlarını ortadan kaldıracaktır. Düşük yoğunluklu rulolar oldukça ekonomiktir. Yoğunluk arttıkça fiyat artar. Bakalitli cam yünü piyasada 2-15 cm. kalınlıkta, bakalitsiz olanlar ise 5-25 cm. kalınlıkta satılmaktadır.

Isı iletim katsayısı: İnşaatlarda kullanılacak cam yününün ısı iletkenlik değeri yaklaşık 0,040 W/mK dir.
Yoğunluğu: Bakalitli (sarı) cam yününün yoğunluğu 10 – 80 kg/m3 iken bakalitsiz (beyaz) cam yününün yoğunluğu 130 kg/m3 tür.
Yangın dayanıklılık sınıfı: A1 yanmaz sınıfına dahil bir malzemedir.
Sıcaklığa dayanımı: Bakalitli olanlar (sarı) en çok 250 0C ye kadar, bakalitsiz olanlar (beyaz) 550 0C ye kadar kullanılırlar.
Buhar geçirgenliği: Buhar geçirgenlik değeri yaklaşık 1 olup buharı çok kolay geçirir. Bu nedenle yalıtım yaparken malzemenin sıcak tarafta kalacak yüzeyine alüminyum folyo, PVC gibi buhar geçirimsiz bir örtü kullanılmalıdır. Böylece camyünü sürekli kuru kalarak görevini yapacaktır. Piyasada kendiliğinden alüminyum folyolu camyünü rulolar satılmaktadır.
Basınç dayanımı: Basınç ve çekme dayanımı yoğunluğa bağlı olarak değişir. Düşük yoğunlukta rulo halindeki camyününde basınç dayanımı hiç yoktur.
Su emme: Cam lifleri ıslanmaz, ancak lifler arasındaki hava boşluğu tamamen su ile dolabilir. Bu nedenle malzemenin suyla teması mutlaka önlenmelidir. Islanan camyünü ıslak kaldığı sürece yalıtım görevini yapamaz. Ayrıca su, camyünü içindeki bakaliti olumsuz etkiler.
Boyutsal kararlılığı: Kullanılabilir ölçülerdedir.
Kimyasallara dayanıklılığı: Kimyasallara karşı dayanıklıdır.

Eps Isı Yalıtım Levhaları

Genleştirilmiş polistren (expanded polistren) köpük ısı yalıtım malzemeleri / mantolama malzemeleri dir. Polistren hammaddesi içindeki pentan gazı, su buharıyla temas ettirilerek şişirilir. Şişirilen tanecikler bir kalıp içine dökülerek birbirine yapıştırılır ve kalıptan blok olarak çıkarılır. Daha sonra istenen kalınlıklarda kesilerek ısı yalıtımı levhası elde edilmiş olur. Bünyesindeki kapalı gözenekli hücreler içerisinde durgun hava içerir. Malzemenin %98 i durgun havadır. Isı yalıtımını sağlayan bu durgun havadır. Yoğunlukları 10-30 kg/m3 arasında değişir. Yoğunluğun artmasıyla ısı yalıtım değeri, basınç dayanımı, buhar geçirimsizliği ve fiyatlar artar. Basınç gelmeyecek yerlerde daha düşük yoğunluklu levhalar kullanılabilir. Tiner, asit ve solvent bazlı ürünlere karşı dayanıksızdır. B1 zor alev alan malzeme sınıfındadır. Yüzey sıcaklığı en fazla 80-85 Co ye kadar olan yerlerde kullanılabilir. Daha fazla sıcaklıklarda malzeme yumuşamaya başlar. Kapalı gözenekli olduğundan bünyesine su alma oranı çok düşüktür. Diğer izolasyon malzemelerine göre daha ekonomiktir.

Hangi tür yalıtımlarda kullanılır: mantolama
Isı iletim katsayısı: 0,035 – 0,040 W/mK. (TS 7316 nolu standarda göre) Bu değerler yoğunluğa ve sıcaklığa göre değişir. 30 kg/m3 yoğunluktaki EPS nin ısı yalıtım özelliği, 10 kg/m3 yoğunluğa göre bir miktar daha iyidir. Ayrıca ısı iletkenlik değerinin değişmesinde ortam sıcaklığı faktörü de önemlidir. Sıcaklık arttıkça EPS’nin ısı yalıtımı değeri azalır.
Yoğunluğu:  10 – 30 kg/m3
Yangın dayanıklılık sınıfı: B1 sınıfı (zor alev alır) malzemedir. (Alman DIN 4102 nolu standart)
Sıcaklığa dayanımı: Yoğunluğa bağlı olarak 75-80Co ye kadar dayanıklıdırlar. Kısa süreli olarak 100 Co ye de dayanabilirler.
Buhar geçirgenliği: EPS malzemesinin 15-30 kg/m3 yoğunluklarına göre buhar geçirgenlik katsayıları 20-100 arasındadır. Yani su buharını, havaya göre 20-100 kat daha zor geçirirler.
Basınç dayanımı: Yoğunlukla birlikte artar. 15 kg/m3 için 100 kPa basınç (0.10 Newton/mm2) uyguladığımızda malzeme %10 deformasyona uğrar. 30 kg/m3 yoğunluktaki malzeme için bu rakam 220 kPA dır. (0.22 Newton/mm2)
Su emme: Tamamen suya batırılmış 15 kg/m3 yoğunluktaki bir levha 30 gün içerisinde hacminin yaklaşık %5 i kadar su alır. Zaman arttıkça bu değer değişmez. 30 Kg/m3 yoğunluktaki bir levha ise 30 gün içerisinde hacminin yaklaşık %3 ü kadar su alır. Ancak yalıtımda kullanacağımız levhalar sürekli suya maruz kalmayacaklarından bu rakamlara ulaşmayacaklardır.
Boyutsal kararlılığı: EPS üretildikten sonra bünyesindeki suyu bir miktar kaybederek büzüşür (rötre). Bu olay bir süre daha deva eder ve sonunda kararlı hale gelir. Bu miktarlar milimetre boyutlarında olup tolerans değerini aşmaz. EPS levhaların üretimden sonra mutlaka dinlendirilmeleri gerekir.
Kimyasallara dayanıklılığı: Çimento, beton, kireç, alçı, ahşap, metal ,anhidrit gibi malzemelerle birlikte kullanılabilir. Bazı asitlere, solvent bazlı malzemelere (boyalara), tinerlere karşı dayanıksızdır.
Karbon (grafit) takviyeli EPS levhalar:
Standart EPS levhalar beyaz renklidir. Üretim esnasında siyah boncuklar (grafit) kullanılarak elde edilen EPS ise gümüş (gri) rengindedir. Grafit, bir karbon türevidir, örneğin kurşun kalemlerin uçları grafitten imal edilir. Bu şekilde üretilen karbon takviyeli EPS nin ısı iletkenlik değeri, standart beyaz EPS ye göre %15 daha düşüktür yani daha iyi bir yalıtım malzemesidir. Üretimde kullanılan grafit, ısı ışınımını emerek ve/veya yansıtarak standart beyaz EPS den daha iyi bir ısı yalıtım malzemesi oluşturur. 15 kg/m3 yoğunluktaki standart beyaz EPS nin ısı iletkenlik değeri 0,037 W/mK iken aynı yoğunluktaki karbon takviyeli EPS nin ısı iletkenlik değeri 0,032 W/mK dir. Aradaki fark yaklaşık %16 dır. Beyaz EPS ile bu ısı iletkenlik değerini ancak 2 katı yoğunlukta kullanırsak yakalayabiliriz. Yani koyu renk EPS, beyaz renkli EPS ye oranla yarı yoğunlukta aynı ısı iletkenlik değerine sahiptir. O halde koyu renk EPS yi, beyaz renklisine göre daha ince kalınlıkta kullanmamız olasıdır.
EPS ve XPS malzemelerinin karşılaştırılması:
XPS levhalar belli bir yoğunluğun altında üretilemezler (23 kg/m3). EPS çok daha düşük yoğunluklarda üretilebilir.
Aynı yoğunluktaki EPS ve XPS malzemelerden EPS daha ekonomiktir.
EPS üretiminde yalnızca pentan gazı kullanılmaktadır. Pentan gazının sera etkisi yoktur. Ancak XPS üretiminde farklı gazlar kullanılır, bunların atmosfere zararı vardır. CE belgeli malzeme üreten firmalar çevreye zararlı gazlarla üretim yapmadıklarını beyan etmektedirler.
Basınç dayanımı bakımından XPS daha iyi bir malzemedir. Yoğunluk arttıkça bu fark XPS lehine daha da artar.
Bünyesine su kabul etmeme özelliği bakımından XPS daha iyi bir malzemedir.
Bünyesinden su buharını geçirmeme özelliği XPS malzemede daha fazladır. XPS malzemesi, buhar geçirgenliği bakımından EPS ye göre yaklaşık 2 kat daha dirençlidir.
Yangına karşı iki malzeme de yaklaşık aynı özelliklere sahiptir. İki malzeme de B1-Kendiliğinden sönen sınıfa aittirler. Bazı araştırmalar,  EPS’yi aynı zamanda B2-normal sönen sınıfına dahil ederler.
EPS levhalar genelde beyaz renkte üretilirler. Karbon takviyeli olanları gri renktedir. XPS levhalar ise mavi, kırmızı, yeşil vb. olarak üretilebilirler. Yine XPS levhalar kenarları binili (lambalı) olarak da üretilebilirler.

Fenol Köpüğü

Fenol-Formaldehitin şişirilip sertleştirilmesiyle elde edilir. Sert fakat kırılgan, hem açık hem de kapalı gözenekli, yüzeyi sürtünmeyle tozlaşan bir malzemedir. Hem levha, hem de boru biçiminde üretilebilirler. Diğer termoplastik köpük malzemelerinden farkı, basınca daha az fakat yüksek sıcaklığa daha fazla dayanıklı olmasıdır. Piyasada 15 – 100 mm. kalınlıklarda satılır. Fiyatı EPS ye göre daha pahalıdır.
Hangi tür yalıtımlarda kullanılır: Tesisat
Isı iletim katsayısı: Isı iletkenlik değeri yaklaşık 0,04 W/mK dir. Bu değer sıcaklık ve yoğunlukla değişir.
Yoğunluğu:  Yaklaşık 35 – 120 kg/m3 arası yoğunluklarda üretilir.
Yangın dayanıklılık sınıfı: B1 sınıfı zor alev alır malzemedir.
Sıcaklığa dayanımı: – 180 ile 120 0C aras? sıcaklıklarda kullanılabilir.
Buhar geçirgenliği: Buhar difüzyon direnci oldukça düşük olup farklı yoğunluklar için yaklaşık 7 – 10 arasıdır. Yani buharı kolay geçirir, çünkü gözenek yapısı tamamen kapalı değildir.
Basınç dayanımı: 100 – 150 kPa.
Su emme: Kapiler olup suyu bünyesine kolay kabul eder.
Boyutsal kararlılığı: Kullanılabilir ölçülerdedir.
Kimyasallara dayanıklılığı: Yoğun asitlere karşı dayanıksızdır. Metallerde korozyona sebep olabilir.

Döşemelerde Su Yalıtımı

Zemine oturan döşemelerin, zeminle sürekli ilişkide olmaları nedeniyle,  su emmeleri kaçınılmazdır. Su ve nem kolayca yatay, eğik ve düşey olarak binaya yürür. Dolayısıyla özellikle su basıncı yüksek olan zeminlerde drenaj yaparak su düzeyini düşürmek ve suyu binadan uzaklaştırmak gereklidir.

Binalarda rutubet meydana getiren ve bina elemanlarına zarar veren yağmur, kar ve yeraltı sularının etkilerini önlemek için genellikle dış çevre yalıtımı yapılır. Bina bir bütün olarak doğal sulardan ve rutubetten korur.

Bina içindeki suyun en çok kullanıldığı bölümler banyo, tuvalet, çamaşırhane, laboratuvar, mutfak ve garaj gibi bölümlerdir. Bu bölümlerde su özel lavabo ve benzeri tesisat malzemeleri içinde kullanılırsa da döşeme yüzeylerine doğrudan doğruya su akıtabilir veya sık sık yakınması gerekir. Kullanma ve yıkanma suyunun atılabilmesi için bu bölümlerde döşeme kaplaması mozaik, şap, doğal veya yapık taşlarla bir veya daha fazla noktaya meyilli yapılır. Meyilli yüzeylerden akıtılan sular döşeme kaplamasına konulan döşeme süzgeçIerinden geçirilerek binanın pis su tesisatı ile uzaklaştırılır. Döşemeye gelen suların sızmasını önlemek üzere tesviye betonu üzerine ve süpürgelik altına yalıtım yapılır. Genellikle yüzeye sürülen veya levha halinde su yalıtım malzemeleri kullanılır.

kaynak: https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3987.doseme-su-yalitimi.html

Mantolama Nedir

Mantolama yapılarda ısı yalıtımı amacı ile yapılan bir izolasyon uygulamasıdır. Mantolama uygulaması yapılan binalarda, ısı yalıtımının dışında, binanın dış etkilere daha az maruz kalmasından dolayı ömrünün uzaması, çeşitli görseller kullanılarak binanın maddi değerinin artması gibi avantajları da vardır. Isı yalıtımı mevcut binalar için zorunlu bir uygulama olup, 2017 yılına kadar her binanın enerji kimlik belgesi alması gerekmektedir.
Günümüzde ısı yalıtımı ile çeşitli çözümler sunulmaktadır,  yalıtım sıvalarının veya boyalarının % 50 enerji tasarrufu yapılacağı iddia edilmektedir, fakat bu malzemlerim lambda katsayıları 0,13’ün altına düşmemektedir, % 50 enerji tasarrufu sağlaması için lambda değerinin 0,065 ten küçük olması gerekir, bu katsayı sadece ısı yalıtım levhaları ile sağlanabilmektedir.
İyi bir yalıtım için kullanılan malzeme ve  işçilik eşdeğer ağırlıktadır. En kaliteli malzeme ile kötü bir işçilik yapıldığında uygulamadan sağlıklı bir sonuç alınamaz. Yanı şekilde kalitesiz bir malzeme ile yapılan iyi bir işçiliğin de beklenen performansı sağlaması beklenemez.
Mantolama uygulaması için piyasadaki İSO standartlarında üretilen paket mantolama sistemleri tercih edilmelidir.Uygulamada ise bilgi ve tecrübesi yetersiz ucuz işçilik yapan ustalar yerine kurumsal firmalar tercih edilmelidir. Mantolama firması iş sonunda hem işçiliğe hemde malzemeye 5 yıl garanti verebilmelidir.

Pencere Isı Yalıtımı

Günümüzde pencereler saydam bir yapı elemanı olarak görev yapmaktadır. Türkiye’de pencereler genellikle tek camlı olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda çift camlı pencerelerin kullanımı yaygınlaşmış, ısı camlar kullanılmaya başlanmıştır. Tek camlı pencelerde ısı kaybı 100 ise çift camlarda 50, yansıtmalı ısı camlarda ise ısı kaybı 25 e kadar düşmektedir. Yansıtmalı camlar ısıyı oda içine yansıtıp ışınımla ısı kaybını azalttığı için çok avatajlıdır.

Pencerelerde Isı kayıpları nerelerde olur ?

Doğramalar ve Kasalar
Kasa ve doğramaların fırınlanmış keresteden yapılması gerekir, eğer fırınlamaya gereken önem verilmezse hava kaçakları artar. Alüminyumun ısı iletim katsayısı çok yüksek olduğu için alüminyum kasalarda ısı köprüsü ve ısı kaçakları etkisi büyüktür, son yıllarda PVC kasa ve doğramaların kullanılması ısı kayıplarını enellemede etkili olmuştur.
Panjurlar 
Panjurlar genellikle güneş ışınımlarından korunmak için tercih edilmekle birlikte, çift cam, alüminyum veya pvc panjur kullanımı ısı kaybının azalmasında önemli bir etkendir. Çift cam ve panjur kullanılan pencerelerde ısı kaybının %50 azaldığı tespit edilmiştir.
Perdeler
Perdeler yanlış kullanılmaları sebebi ile ısı kaybının artmasında etkili olmaktadır, perdesiz pencerede ısı kaybı %100 ise, perde radyatörün önünü kapatacak şekilde uzun olursa pencederen olan ısı kaybı %40 artar ve %140 olur. Eğer perde pencere boyutunda ve pencereye yakın ise perde ile pencere arasında oluşan kapalı hacim ısı geçişine direnç gösterir ve ısı kaybı %10 azalır, yani %90 a düşer.

Pencerelerde Isı kaybının nasıl önlenir ?

Pvc kasa ve doğramalarda ısı kayıpları nerdeyse sıfıra kadar indirilebilmiştir. Ahşap kapı ve pencerelerde ise sızdırmazlık bantları, çıtaları ve keçeleri kullanılarak ısı kayıplarının önüne geçilebilmektedir.

Çatı Yalıtımı

Eğimli Çatı Yalıtımı
Geometrik yönden çatının eğim düzleminde ısı yalıtımı ve ses yalıtımı yapılması durumunda düz çatılara göre yalıtılacak alan daha fazla olmaktadır.
Döşeme Üstü Isı Yalıtımlı Çatı Yalıtımı 
Soğuk çatı olarak tanımlanan bu çözümde çatı hacmi ısıtılmadan, ısı yalıtımı döşeme üzerine serilir. Saçak (ve mahya) boyunca sürekli havalandırma sağlanması gerekir. Eğim azaldıkça havalandırma aralığı alanının büyümesi beklenir. Uygulama kolaylığı bulunmaktadır.
Mertek Arası veya Altı Isı Yalıtımlı Çatı İzolasyonu
Her iki konumda da havalandırma mertekler arasından gerçekleştirilmiş olur. İsı yalıtımının mertek arasında bulunması durumunda çatı kesitinin kalınlığı azalmış olur. Yalıtımın mertek açıklıklarının tam olarak doldurulabilmesi amacıyla mertek mesafeleri yalıtım modülüne uygun olmalıdır. Isı yalıtımı ve mertek üst kenarı arasında havalandırma sağlanabilecek en az 5 cm boşluk kalmalıdır.
Mertek Üstü Isı Yalıtımlı Çatı İzolasyonu
Isı yalıtımı üzerine su kesici örtü ve üzerine su boşaltılmasını sağlayacak eğim yönünde latalar ve üzerine saçak yönünde kiremitlerin oturtulacağı latalar konulur. Isı yalıtımı lataların altında sürekli olabileceği gibi aralarına da boşluk bırakmamak koşuluyla yerleştirilebilir. Çatı düzleminde eğime paralel boşluk yapılması kiremitler arasına sızabilecek suların uzaklaştırılması açısından yarar sağlar. Yoğuşma riskinin bulunduğu durumlarda ısı yalıtımının iç yüzünde buhar kesici örtü kullanılmalıdır.
Havalandırmasız Çatı yalıtımı
Eğimli plak üzerindeki ısı yalıtımı nın saçak etrafını sarması ısı köprülerini engeller. Ancak, saçağın dar tutulması daha rasyonel olmaktadır. Buna karşılık kaplama tespiti yapılırken su kesici örtüyü delmeden veya sızdırmazlık contaları kullanılarak yapılmalıdır.
Havalandırmalı Çatı yalıtımı
Önceki çözüm geliştirilerek ısı yalıtımı düzlemi üzerinde eğime paralel doğrultuda kadronlar yardımıyla bir hava katmanı oluşturulabilir. Kaplamadan sızan suların veya iç hacimden ulaşan nemli havanın böylece uzaklaştırılması sağlanır. Saçakların dar tutulması veya metal eklenti şeklinde yapılması kolaylık sağlar.
İç Isı Yalıtımlı Çatı yalıtımı
Geniş saçakların ısı yalıtımına sarılmasını önlemek ve iç hacmin kısa sürede ısınmasını sağlamak üzere ısı yalıtımı çatı plağının alt yüzünde olabilir. Havalandırma ve su boşaltma plak üzerindeki mertekler üzerinde yapılır ve bunların üzerine kaplama gelir. Ancak, iç yüzeyde bir buhar kesici örtü veya boya kullanma zorunluluğu doğmaktadır.
Sıcak Çatı izolasyonu
Isı yalıtım malzemesinin açık gözenekli olması durumunda üzerinde güneş ışınımına karşı korunmuş su kesici, altında ise buhar kesici bulunması gerekir. Isı yalıtımı üzerinde havalandırma olanağının sağlanması durumunda buhar kesiciye gerek duyulmaz. Parapet duvarının yeterli ısı yalıtımı sağlayacak kalınlıkta olması çatı kenarındaki ısı köprüsünü giderir.
Ters Çatı
Kapalı gözenekli sert köpük levhalar ısı yalıtımının su kesici örtünün üzerinde olmasına olanak sağlayarak örtünün yapım esnasında ve güneş ışınımının etkilerinden korunmasını ve çatının gezilebilir olmasını sağlar. Ayrıca buhar kesiciye gerek kalmaksızın yoğuşma önlenebilmektedir. Ancak ıslanmadan dolayı yalıtım kalınlığı sıcak çatılarda gerekenden fazla olmaktadır.
Gelişmiş Ters Çatı
Önceki çözümde söz konusu olan ısı yalıtımının ıslanmasını önlemek üzere alttaki yalıtım daha ince tutularak üstündeki su kesiciden sonra bir yalıtım katmanı daha serilebilir.
Endüstriyel Yapılarda Sandviç Çatı Isı ve Ses Yalıtımı
Camyünü sandviç sistemleri, yeni yapılarda iki trapez levha arasına camyünü şiltenin veya mevcut yapılarda çatı üzerine camyünü şilte ve trapez levhanın tespit edilmesi suretiyle uygulanır. Yapıların iklim kuşaklarına göre gerekli ısıl direnci sağlayabilmek için şilte kalıniıkları; 1. Bölge   8 cm 2. Bölge   10 cm 3. Bölge   14 cm 4. Bölge   16 cm olmalıdır.
Yeni Yapılarda Çatı izolasyon
Yeni yapılarda uygulama aşağıda özet olarak verilen genel esaslara göre yapılmalıdır.
• Çatı kaplama levhası, taşıyıcı konstrüksiyon üzerindeki aşıklara tespit edilerek sandviç çatı sisteminin alt yüzeyi oluşturulur.
• Üzerine Camyünü şilte serilmeden önce alta bir buhar kesici konmalıdır. Özellikle iç ortam rutubeti yüksek olan mekanlarda, buhar kesicinin kullanılması ihmal edilmemelidir.
• Camyünü şilte serilirken, belirli noktalara mesafe tutucular yerleştirilerek alt levha ile üst levhanın tespiti sağlanır.
• Üst levhanın da tespiti ile sandviç çatı sistemi tamamlanır.
• Mesafe tutucunun ısı köprüsü yapmasına engel olmak amacıyla dış levha arasına conta yerleştirilmelidir.
Mevcut Yapılarda 
Mevcut yapılarda uygulama aşağıda özet olarak verilen genel esaslara göre yapılmalıdır.
• Mevcut çatı kaplaması üzerine (asbestli çimento ondüle levha, trapez sac levha vb) buhar kesici serilir.
• Bunun üzerine taşıyıcı konstrüksiyona bağlı olarak ahşap ya da çelikten oluşan tespit kadronları monte edilir.
• Kadron aralarına uygun kalınlıkta cam yünü serilir.
• Alüminyum trapez veya trapez sac levha, kadronlar üzerine tespit edilerek sistem tamamlanır
Terleme ve Buhar Difüzyonu 
Endüstriyel yapılarda, özellikle tekstil yapılarında olduğu gibi iç rutubetin yüksek olduğu mekanlarda, en önemli sorun terleme yani, su buharının soğuk yüzeylerde yoğuşarak damlamasıdır. Terlemenin önlenmesinde en uygun çözüm, terleme olan soğuk yüzeylerin sıcaklığının artırılması için yeterli bir ısı yalıtımının sağlanmasıdır. Bu nedenle çatılardaki iki trapez levha arasında kullanılacak olan camyünü kalınlığının, iklim bölgelerine göre uygun şekilde kullanılmasına dikkat etmek gerekir. Bir diğer husus ise, gerekli ısı yalıtım kalınlığı sağlansa dahi, iç rutubetin buhar difüzyonu yoluyla ısı yalıtım malzemesine girerek ısı iletkenliğini bozması ve yeterli ısı yalıtımının sağlanmaması sonucu meydana gelen terleme durumudur. Dolayısıyla en önemli husus, buhar geçişini kesmek ve herhangi bir hata sonucu geçen buhar’ ise bünyede yoğuşmadan dışarı atmaktır. Buhar geçişini engellemek için, sandviç metal kaplama sisteminde, her ne kadar metal örtülerin buhar geçirgenlik direnci sonsuz olsa da bindirme yerlerindeki zayıf noktalardan geçebilecek buhara mani olmak için, ısı yalıtımının sıcak yüzünde buhar kesici malzemeler kullanılmalıdır. Ayrıca, hasarlı örtü ve işçilik hataları sonucu geçen buharın dışarı atılması için ısı yalıtımının dış yüzünün havalandırılması gereklidir. Bu suretle, camyünü gibi açık gözenekli olup bünyesine girebilecek buharı bu yöntemle dışarı atabilen ısı ve ses yalıtım malzemesinin kuru kalması sağlanmış olur.
Yangın Güvenliği 
Endüstriyel yapılarda yangın güvenliği, ihmal edilmemesi gereken çok önemli konulardan biridir. Isı yalıtım malzemesi de dahil olmak üzere yapı malzemelerinin seçiminde yanmaz olmasına dikkat etmek gerekir. Polistiren ve poliüretan köpükler, petrol türevi olduğundan yanıcıdır. Yanarken zehirli gazlar çıkarır ve can güvenliği açısından oldukça mahsurludur. Cam yünü ise inorganik kökenlidir ve DIN 4102’ye göre yanmaz malzemeler sınıfı olan “A” sınıfındandır. 250°C sıcaklığa kadar dayanım gösterir. Bu nedenle sandviç çatı sistemlerde, çatı yalıtımı sağlayan malzeme seçimi yapılırken, yangın güvenliği de göz önünde bulundurulmalıdır.

Yalıtım Fiyatları

Yalıtım fiyatları, kullanılacak malzemeye, bina özelliklerine ve yapılacak uygulamaya göre değişmektedir. Dış cephe ısı yalıtımı genellikle bina imalat aşamasında uygulanmaktadır, eski binalarda ise hem ısı hemde su yalıtımı sağlaması sebebiyle en çok tercih edilen ısı yalıtımı uygulaması mantolama dır. En çok kullanılan ısı yalıtım sistemleri  aşağıda listelenmiştir.

Polisan Exelans Enerji Dış Cephe Yalıtım Fiyatları                                                  
Polisan Exelans Enerji Karbonlu EPS (4 cm) 1.03 m2
Polisan Exelans Enerji Yapıştırıcı 5 kg
Polisan Exelans Enerji Sıva 5 kg
Polisan Exelans Enerji Dübel 6 adet
Polisan Exelans Enerji Sıva Filesi 1,1 m2
Polisan Exelans Enerji PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Polisan Exelans Enerji Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Polisan Exelans Enerji Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Polisan Exelans Enerji Dış Cephe Yalıtım Metrekare fiyatı :…….. TL

Filli Boya Capatect Dalmaçyalı Dış Cephe  İzolasyon Fiyatları
Capatect Dalmaçyalı Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Capatect Dalmaçyalı Yapıştırıcı 5 kg
Capatect Dalmaçyalı Sıva 5 kg
Capatect Dalmaçyalı Dübel 6 adet
Capatect Dalmaçyalı Sıva Filesi 1,1 m2
Capatect Dalmaçyalı PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Capatect Dalmaçyalı Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Capatect Dalmaçyalı Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Filli Boya Capatect Dalmaçyalı Dış Cephe Yalıtım Metrekare fiyatı :…….. TL

Alsecco Dış Cephe Yalıtım Fiyatları
Alsecco Mantolama Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Alsecco Mantolama Yapıştırıcı 5 kg
Alsecco Mantolama Sıva 5 kg
Alsecco Mantolama Dübel 6 adet
Alsecco Mantolama Sıva Filesi 1,1 m2
Alsecco Mantolama PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Alsecco Mantolama Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Alsecco Mantolama Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Alsecco Dış Cephe Kaplama Metrekare fiyatı :…….. TL

Baumit Dış Cephe Yalıtım Fiyatları

Baumit Mantolama Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Baumit Mantolama Yapıştırıcı 5 kg
Baumit Mantolama Sıva 5 kg
Baumit Mantolama Dübel 6 adet
Baumit Mantolama Sıva Filesi 1,1 m2
Baumit Mantolama PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Baumit Mantolama Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Baumit Mantolama Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Baumit Dış Cephe Yalıtım Metrekare fiyatı :…….. TL

Wabietherm Wagner Dış Cephe Yalıtım Fiyatları
Wabietherm Wagner Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Wabietherm Wagner Yapıştırıcı 5 kg
Wabietherm Wagner Sıva 5 kg
Wabietherm Wagner Dübel 6 adet
Wabietherm Wagner Sıva Filesi 1,1 m2
Wabietherm Wagner PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Wabietherm Wagner Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Wabietherm Wagner Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Wabietherm Wagner Dış Cephe Yalıtım Metrekare fiyatı :…….. TL

Marshall Thermos Dış Cephe Yalıtım Fiyatları
Marshall Thermos Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Marshall Thermos Yapıştırıcı 5 kg
Marshall Thermos Sıva 5 kg
Marshall Thermos Dübel 6 adet
Marshall Thermos Sıva Filesi 1,1 m2
Marshall Thermos PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Marshall Thermos Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Marshall Thermos Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Marshall Thermos Dış Cephe Yalıtım Metrekare fiyatı :…….. TL

MaviKale Dış Cephe Yalıtım Fiyatları
MaviKale   EPS BD 1,05 m2 (4 cm) 1.03 m2
MaviKale  Yapıştırıcı 5 kg
MaviKale  Sıva 5 kg
MaviKale  Dübel 6 adet
MaviKale  Sıva Filesi 1,1 m2
MaviKale  PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
MaviKale  Dekoratif Kaplama 2.5 kg
MaviKale  Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

MaviKale Dış Cephe Yalıtım Metrekare fiyatı :…….. TL

Weber Markem Dış Cephe Yalıtım Fiyatları
Weber Markem Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Weber Markem Yapıştırıcı 5 kg
Weber Markem Sıva 5 kg
Weber Markem Dübel 6 adet
Weber Markem Sıva Filesi 1,1 m2
Weber Markem PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Weber Mantolama Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Weber Markem Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Weber Markem Dış Cephe Yalıtım Metrekare fiyatı :…….. TL

Dyo Klimatherm Dış Cephe Yalıtım Fiyatları
Dyo Klimatherm Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Dyo Klimatherm Yapıştırıcı 5 kg
Dyo Klimatherm Sıva 5 kg
Dyo Klimatherm Dübel 6 adet
Dyo Klimatherm Sıva Filesi 1,1 m2
Dyo Klimatherm PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Dyo Klimatherm Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Dyo Klimatherm Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Dyo Klimatherm Dış Cephe Yalıtım Metrekare fiyatı :…….. TL

Favori Dış Cephe Yalıtım Fiyatları
Favori Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Favori Yapıştırıcı 5 kg
Favori Sıva 5 kg
Favori Dübel 6 adet
Favori Sıva Filesi 1,1 m2
Favori PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Favori Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Favori Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Favori Dış Cephe Yalıtım Metrekare fiyatı :…….. TL

Vitra Therm Dış Cephe Yalıtım Fiyatları

Vitra Therm Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Vitra Therm Yapıştırıcı 5 kg
Vitra Therm Sıva 5 kg
Vitra Therm Dübel 6 adet
Vitra Therm Sıva Filesi 1,1 m2
Vitra Therm PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Vitra Therm Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Vitra Therm Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Vitra Therm Dış Cephe Yalıtım Metrekare fiyatı :…….. TL

Dow Dış Cephe Yalıtım Fiyatları
Dow Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Dow Yapıştırıcı 5 kg
Dow Sıva 5 kg
Dow  Dübel 6 adet
Dow Sıva Filesi 1,1 m2
Dow PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Dow Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Dow Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Dow Dış Cephe Yalıtım Metrekare fiyatı :…….. TL

Kale Dış Cephe Yalıtım Fiyatları
Kale Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Kale Yapıştırıcı 5 kg
Kale Sıva 5 kg
Kale  Dübel 6 adet
Kale Sıva Filesi 1,1 m2
Kale PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Kale Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Kale Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Kale Dış Cephe Yalıtım Metrekare fiyatı :…….. TL

Yalıtım fiyatı almak için  ücretsiz keşif formumuzu doldurabilir veya 0216 475 12 41 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Müşteri temsilcilerimiz binanıza uygun dış cephe yalıtım fiyatları seçiminde size yardımcı olacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

kaynak: https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3982.yalitim-fiyatlari.html

Su İzolasyonu

Su izolasyonu su ve nemin yapının bir kısmına veya tamamına zarar vermesini önlemek amacıyla yapılır. Su izolasyonu , su ve nemin ahşap, taş, metal ve tuğla gibi malzemelerin üzerindeki olumsuz etkilerine karşı uygulanır.

Yapıların toprak altında kalan kısımlarının su ve rutubetin olumsuz etkilerinden korunması gerekir, bu aşamada su izolasyonu malzemeleri önem kazanır. Zemin altında yapılan su izolasyonlarında kullanılan çok çeşitli su izolasyon malzemeleri bulunmaktadır.

Su ve neme karşı kullanılan su izolasyonu malzemelerini şöyle sınıflayabiliriz

Su geçirimsiz beton, sıva, şap ve harçlar
Asfalt yalıtımlar
Bitümlü yapıştırma yalıtımları
Yapay sentetik malzemeler

Temellerde su izolasyonu

Drenaj
Drenaj, herhangi bir yapıdan, yapıya zarar verebilecek suyun doğal veya yapay yollarla uzaklaştırılmasına yönelik yapılan çalışmalardır. Yol inşaatı çalışmalarında zeminde suyun bulunması birçok olumsuz sonucu beraberinde getirir. Kışın oluşabilecek don etkisi sonucunda zemin içine sıkışmış su, donduktan sonra hacim değiştirerek yol üst ve alt yapısına zarar verebilmektedir. Ayrıca su ile karşılaştığında fiziksel değişim gösteren malzemelerin varlığı (örnek: kil su alınca şişer) yol üst ve alt yapısına ciddi zararlar verir. Zemin daneleri arasına dolan su, boşluk suyu basıncının doğmasına da neden olabilir.Bu tip etkileri ortadan kaldırmak için inşaatı yapılacak araziden suyun uzaklaştırılması gerekmektedir.

İç drenaj
Dış drenaj yapma imkanı Olmayan durumlarda, bodrum katında yapılan drenaj şeklidir. Genellikle binanın merkezi yerinde. bodrum döşemesi en az 2.00 m derinlikte ve 50×50 cm boyunda bir kuyu şeklinde yapılır. Kuyu harçsız moloz taş duvar olarak örülür ve üzeri, sac ya da beton bir kapakla kapatır.

Dış drenaj

İç drenaj dan farkı, bina çevresinde, temel duvarından 50-100 cm kadar dışarıda ve temel tabanından 30-50 cm derinde %5-10 egımli bir kanal açılır. Kanal tabanına genellikle 20 cm çapındaki beton ya da kil künkler-büzler 2-4 cm aralıklarla deşenirler. Künklerin ek yerlerinin alt yarısı, çimento harcıyla kapatılır. Kanal, künk yüksekliğinin yarısına kadar kil ile doldurularak iyice sıkıştırılır. Kil dolgu ve künklerin önce iri, sonra ufak taş parçalarıyla, yüzeye yakın kısmı ise iri kumla doldurulur. Drenaj kanalının köşe yaptığı yerlerde, en az 50×50 cm boyutunda ve kanal tabanından 15-20 cm aşağıdan başlayıp, bahçe seviyesine kadar yükselen taş ya da beton rögarlar-bacalar yapılır. Künklerde bu rögalara bağlanırlar. En düşük seviyeli künk de dere, kanalizasyon vb yere bağlanarak. suyun binadan uzaklaştırılması sağlanır.

Dış Yalıtım
Yapılacak bir yapının, taşıyıcı sistemleri ile duvarlarının dış yüzeylerine uygulanır. Ayrık nizam yapılarda veya temel perde duvarların dışında insanın çalışmasına yeterli şev açıklığının bulunması halinde tercih edilir. Bu sistemde ana prensip radye-renejal temelin oturacağı beton taban yalıtımının yatayda birinci aşama olarak yapılmasından sonra kaba inşaatın belli bir seviyeye gelmesi ile taban yalıtım filizlerinden hareketle ikinci aşama olarak perde duvar yalıtımının yapılması şeklindedir.

İç Yalıtım:
Bitişik nizamlarda veya temel pencereleri arasında inanın çalışmasına yeterli şev açıklığının olmadığı hallerde veya aynı şartlar altında mevcut binada daha önce yapılmamış bir binada tercih edilir. Ana prensip bir dış çanak iç yüzeyine yatayda ve düşeyde bir defada su izolasyonu yapılması ve binanın havuz içine oturması şeklindedir.

kaynak: https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3981.su-izolasyonu.html

Isı İzolasyonu

Binalarımızın sağlıklı ve enerji kullanımında verimli olabilmesi için başta ısı izolasyonu, temel su izolasyonu, çatı izolasyonu, tesisat izolasyonu, ses ve yangın izolasyonu yapılması hayati önem taşımaktadır. Isı izolasyonu binaların en büyük koruyucusudur, kaliteli ve standartlara uygun ısı izolasyon malzemeleri ile yalıtılan binalarda hem su hemde ısı izolasyonu sağlanmış olur.
Dış izolasyon sektörü son yıllarda hızla büyüyen bir sektör olmuştur, yasal düzenlemeler ile yeni binalar yalıtımlı olarak yapılmaya başlanmıştır, eski bina sahipleri de  yalıtımın önemini kavramış, yalıtım yaptırmaya başlamış ya da yalıtım yaptırmayı düşünmektedir. İzolasyon konusundaki bu bilinç sevindirici olsada, bina sahiplerinin ısı izolasyonu nu bina dış görünüşü ve yakıt tasarrufu olarak düşünmekte ve fiyat odaklı firma seçimi yaparak hatalı yalıtım uygulamalarının önünü açmaktadır. İzolasyon binaların görünümünü değiştirir, ısı yalıtımı sağlar ve uzun ömürlü sağlıklı bir binada yaşama imkanı verir. Hatalı izolasyon uygulamaları bu saydıklarımızı tam anlamıyla yerine getirememekte, başlangıçta fiyat olarak avantaj sağlasa da uzun vadede bina ısı yalıtımının yeniden yapılmasına varacak kadar büyük maddi ve manevi zararlar vermektedir.
İzolasyon yaptırılmadan önce eldeki imkanlar çerçevesinde araştırma yapılması, en azından temel konuların bilinmesi firma seçimi açısından son derece önemlidir. Firma seçiminin nasıl yapılacağını firması seçiminde nelere dikkat edilmeli videomuz dan görsel olarak öğrenebilirsiniz.
Isı izolasyonu nun binayı tek başına koruması mümkün değildir, ilk paragrafta da belirttiğimiz gibi binaların tam yalıtımının sağlanması için, su izolasyonu, çatı izolasyonu, tesisat izolasyonu, ses ve yangın izolasyonu uygulamalarının da yapılması ve devletin ısı yalıtımında olduğu gibi diğer izolasyon uygulamalarını da zorunlu hale getirmesi gerekmektedir.