Aylık arşivler: Ağustos 2014

Çatlak köprüleyen su geçirimsiz dış cephe kaplaması

Brüt beton ve sıva yüzeylere, zift veya bitüm kaplı yüzeylere, asbestli çimento levhaların ve çimento yonga levhaların üzerine, metal, cam, ahşap ve benzeri yüzeylere uygulanabilen, sürülerek uygulandığı yüzeylerde kuruyarak eksiz, su geçirmez ve dekoratif bir kaplama oluşturan, çok fazla dekoratif renk seçeneği olan, solvent içermeyen ve kıvamlı sıva görünümünde olan, kuru ve az nemli yüzeylere uygulanan, UV ısınlarına ve dış hava koşullarına dayanımlı olan, su geçirimsiz fakat su buharı geçirgen bir yapıda olup bu sayede bina içinde oluşan su buharı dışarıya atılabilen, yapının nefes almasına olanak sağlanarak  rutubet oluşması engellenen su geçirimsiz dış cephe kaplaması dır.

Ters Teras Çatılarda Su Yalıtımı

Ters teras çatıda su yalıtım örtüsü döşeme yüzeyine doğrudan uygulanır. Buhar kesici katman uygulamasına gerek yoktur. Ekstrüde Polistren (XPS) ısı yalıtım levhaları su yalıtımının üzerine serbest olarak döşenir. Su yalıtım katmanı ısı yalıtımı tarafından çevresel etkilerden korunur.

•Buhar kesici uygulamasına gerek yoktur.
•Su yalıtım tabakası olası mekanik darbelere, ısıl gerilmelere ve UV ısınlarına karşı korunur.
•Uygulama süresi kısa ve kolaydır.
•Yalıtım maliyeti düşüktür.

Tesisatlarda Isı Yalıtımı

Bina içerisindeki mevcut tesisatın ısı yalıtımı da en az yapı bileşenlerinin yalıtımı kadar önemlidir. Bu bağlamda tesisat yalıtımında kullanılan malzemelerin de bu konu dahilinde belirtilmesi uygun görülmüştür.

Tesisatta ısı yalıtımı; sıcak hatlarda ısı kayıplarını, soğuk hatlarda ısı kazancını önlemek için yapılır. Tesisatta yapılan ısı yalıtım uygulamalarında, en yüksek performansın elde edilmesinde,

  • · Uygun yalıtım malzemesi seçimi,
  • · Uygun yalıtım kalınlığının belirlenmesi 

göz ardı edilemeyecek noktalardır. Söz konusu her iki konu da akışkan sıcaklığına göre; soğuk hatlarda, ılık hatlarda, ve sıcak hatlarda olmak üzere ayrı ayrı ele alınmalıdır. Tesisat akışkan sıcaklığına göre 3’e ayrılır:

Soğuk Hatlar: Akışkan sıcaklığı +10oC’den düşük hatlar

Ilık Hatlar: Akışkan sıcaklığı +10oC ile +100oC arasındaki hatlar

Sıcak Hatlar: Akışkan sıcaklığı +100oC’den daha yüksek hatlar

Bu grupların kullanılması önerilen yalıtım malzemeleri ise aşağıdaki gibidir:

1- Soğuk hatlarda; buhar difüzyonuna gösterdiği yüksek direnç nedeniyle Elastomerik Kauçuk Köpüğü,

2- Ilık hatlarda; tüm yalıtım malzemeleri kullanılabilecek olmasına karsın genellikle Polietilen Köpük, Kauçuk Köpüğü 

3- Sıcak hatlarda; yüksek sıcaklık dayanımı nedeniyle Camyünü ve Taşyünü kullanılmaktadır.

Fenol Köpüğü

Genel Karakteristik
Fenol köpüğü, Fenol Formaldehit bakalitine anorganik şişirici ve sertleştirici maddeler katılarak elde edilir. Fenol köpüğü levhaları muhtelif yoğunluklarda, sert fakat kırılgan, küçük gözenekli ve yüzeyi sürtünmeyle tozlaşan bir yapıya sahiptir. Daha çok açık gözenekli olup kapalı gözeneklere de sahiptir.

Sıcaklığa ve Basınca Dayanımı
Diğer termoplastik köpük malzemelere oranla basınca daha az dayanımlı fakat onlardan daha fazla sıcağa dayanıklıdır. Yüksek sıcaklıklarda büzülür, çekme yapar. Sıcak bitümle temas halinde büzülme oranı % 1,5 – 2 yi bulur.

Suya Karsı Duyarlılık
Kolay su alabilir. Kapilerdir. Fiat yönünden EPS den daha yüksektir. Suya batırıldığında 14 gün içinde hacminin % 9 u kadar su alır. Havadan aldığı su ise hacminin max. % 7 si kadardır.

Buhar Geçirimsizliği
Açık gözeneklerin çokluğu nedeni ile buhar geçirimsizlik faktörü oldukça düşüktür.

Kimyasal Özellikleri
Küflenmez, haşarat barındırmaz. Birçok kimyasal maddeye dayanmakla beraber potasyum ve Südkostiklere karşı, keza yoğun asitlere karşı dayanıksızdır. Metalleri korozyona uğratabilir.

Gezilmeyen Teras Çatı Uygulama Aşamaları

•Yağmur suyunun kısa sürede tahliye edilebilmesi ve ısı yalıtım levhalarının altında suyun birikmesini önleyebilmek için, betonarme döşeme üzerine, giderlere doğru % 2 eğimle meyil şapı dökülür.

•Soğuk astar meyil sapı üzerine metrekare sarfiyatı asgari 400 gram (400 gr/m2) olacak şekilde sürüldükten sonra önce cam tülü taşıyıcılı bitümlü su yalıtım örtüsü, daha sonra bunun üzerine polyester keçe taşıyıcılı bitümlü membran şalumo alevi ile eritilip, birbirlerine yapıştırılmak suretiyle uygulanır. Sızdırmazlık testi yapılır.

•Pürüzsüz ısı yalıtım levhaları iklim şartlarına uygun kalınlık seçilerek (minimum 3 cm olması tavsiye edilir) su yalıtım malzemesinin üzerine serbestçe serilerek döşenir. Burada, levhaların enine doğrultudaki derzlerinin şaşırtmalı olmasına ve binili kenarlarının birbirleri üzerine tam oturmasına dikkat edilmelidir.

Levhaların üzerine serilecek (minimum 150 gr./m2 ağırlığındaki) geotekstil filtre tabakası kum vb. ince malzemelerin su ile birlikte ısı yalıtım plakalarının derzlerinden aşağıya sızmasını önler.

•Son işlem olarak geotekstil üzerine en az 5 cm kalınlığında (15-35 mm.) çakıl serilir. Amaç UV ısınlarından sistemi korumaktır. Ayrıca geotekstil ile çakılın ağırlığı ısı yalıtım levhalarının üzerinde düzenli şekilde dağıtılarak, rüzgarlı havalarda plakaların uçması önlenmiş olur.

Bodrum Duvarları

Bodrum katlarının toprağa bitişik dış duvarlarında topraktan su gelmesini önlemek için, duvarın dış tarafına su yalıtımı yapılması zaruridir. Su yalıtım tabakasının, hasar görmesini önlemek için korunması gerekir. Bu koruma, yeni bir briket duvar örmek ve beton perde yapmak gibi pahalı sistemler yerine EPS levhalar ile çok ekonomik olarak gerçekleşebilir. EPS levhalar uygun yapıştırıcılar ile su yalıtım tabakasına yapıştırılarak problem çok süratli ve ekonomik şekilde çökülebilir. Su yalıtımı üzerine arada boşluk kalmayacak şekilde yapıştırılan EPS levhalar, ısı yalıtımını da başarıyla sağlarlar. Bodrum duvarlarında hacimce su emme oranı %1 ve daha küçük olan ürünler kullanılmalıdır.

Boru Yalıtımları

Çıplak veya alüminyum folyo kaplı cam yününden imal edilen borudur. Alüminyum folyo kaplı boru yalıtımları, ek yerlerinde 5 cm bindirme payı bulunup bu pay üzerinde kendinden yapışkan özel bir bant bulunur. Boru yalıtımları, sanayi boruları, kalorifer tesisatı ve merkezi ısıtma tesisatı, güneş enerjisi tesisatı borularının terlemeye ve donmaya karsı korunmasında kullanılır.

Uygulama:
Kullanılacak cam yünü borularının alüminyum folyo kaplı olmasına göre farklılık gösterir. Çıplak borular bez + alçı + boya bitüm emülsiyon veya bitümlü örtüler, galvaniz veya alüminyum ceket giydirme suretiyle kaplanır. Kaplamaların ek yerleri, yapıştırma, kenetleme, perçinleme veya vidalama sureti ile tespit edilir.

Alüminyum folyo kaplı borularda ise bindirme payı üstündeki yapışkan bant ve buhar kesici folyo kaplama montajı kolaylaştırır.

Rulo sıva akrilik esaslı dekoratif dıs cephe kaplaması

Mantolama sistemlerinde son kat kaplama sıvası olarak, dekoratif dış cephe kaplaması olarak kullanılır. Saf akrilik reçinesi esaslı, rulo ile uygulanan, kullanıma hazır dekoratif dış cephe kaplamasıdır. Çok sayıda dekoratif renk seçeneği vardır. Mantolama sistemlerinde son  kat kaplama olarak veya brüt beton-sıva yüzeylerde dekoratif dış cephe kaplaması olarak uygulanır. Su bazlıdır, kokusuzdur, solvent içermediğinden iç ve dış kullanıma uygundur.

Support ve Boru Geçişlerinde Yalıtım

Sıcak veya soğuk akışkan taşıyan borular genellikle direkt konsollar üzerine oturtulmaktadır. Böyle yapılmakla hem ısı köprüsü oluşturarak ısı kaybına neden olmaktadır, hem de soğuk su borularında yoğuşma problemi ile sıkça karşılaşılmaktadır. Bu problemlerle karşılaşmamak için supportların sert , ısı yalıtım özelliği olan malzemeyle yapılması gerekir. Artık ülkemizde de bu tür ürünler mevcuttur. Aynı zamanda ses yalıtımı da yapılmış olup, borudaki titreşim yoluyla yayılacak bir ses geçişi engellenmiş olur.

Yukarıdaki sorunların benzeri boruların duvar ve döşeme geçişlerinde de karşılaşılmaktadır. Isı kaybı, yoğuşma ve tireşim sorununu önlemek için bu geçişlerde gerekli yerlerde flex türü ürünlerle geçmek gerekir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/support-boru-gecislerinde-yalitim

Basınçlı Su Yalıtımı

DIŞTAN BASINÇLI SU YALITIMI

Binanın oturacağı alana bir taban beton dökülür,

Üzerine tekniğine uygun olarak yalıtım katmanları uygulanarak 8 cm lik koruyucu bir beton dökülür,

Binanın esas taşıyıcı konstrüksiyonu olan radye plağı ve perde duvarı yapılır,

Düşey yüzeylere yeraltı su seviyesinin 0.5 cm yukarısına kadar yalıtım örtüsü yapıştırılır,

Daha sonra yalıtım önüne koruyucu duvar yapılır.

İÇTEN BASINÇLI SU YALITIMI

Tam binayı içine alçak şekilde B.A koruyucu bir kutu oluşturulur,

Bunun için taban ve duvarı içten yalıttıktan sonra koruyucu beton radye plağı ve düşey taşıcılar yerleştirilir,

Düşey yalıtımın en yüksek yeraltı su seviyesinin 0.5 cm üzerine kadar yapılır,

Yalıtım katmanları tespit edilir,

Yeraltı su seviyesi düşürülür,

Yalıtım yapılır.

kaynak: https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/basincli-su-yalitimi