Aylık arşivler: Aralık 2014

Denizlik Montajı

Tüm pencerelerin alt kısımlarında mevcut bulunan denizlikler veya denizliklerin yağmur kanalı uygulanan yalıtım içerisinde kalıyorsa, sistemi yağmur ve benzeri su akıntılarına karşı korunmak amacıyla denizlik profili uygulanacaktır.

 

Kale Mantoplast Isı Yalıtım Levhası Sıva Harcı

Tanımı
Yüksek esneklik ve tutunma gücüne sahip, nefes alabilen, hava koşullarına, suya ve darbelere
dayanıklı ısı yalıtım levhası sıva harcıdır.
Uygulama Talimatı
— Isı yalıtım levha yüzeyleri tozsuz ve temiz olmalıdır.
— 25 kg toz harcı 6-6,5 lt su üzerine yavaşça boşaltarak topak kalmayıncaya kadar karıştırınız.
Harcı olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendiriniz, uygulamaya başlamadan tekrar karıştırınız.
— Harcı, ısı yalıtım levhaları üzerine çelik mala ile düzgünce sürünüz. Homojen bir kalınlık elde
etmek için 4×4 mm diş kalınlığında taraklı mala ile ilk kat sıvayı taraklayınız. Sıva donatı filesini çelik
mala yardımı ile sıva harcı kurumadan üzerine hafifçe bastırarak gömünüz.
— Sıva filesinin ek yerlerinde yaklaşık 10 cm birbiri üzerine bini yapınız.
— 1. kat sıva hafifçe suyunu attıktan sonra, kurumadan 2. kat sıva yapılır.
— 2. kat sıva uygulandıktan sonra yüzey çelik mala ile düzeltilir.
— Hazırlanan harcı 3 saat içerisinde tüketiniz, kullanım süresi geçmiş harcı atınız.
Sıva harcı tamamıyla kuruduktan sonra nefes alabilen son kat kaplama malzemesi uygulayınız.
Uyarılar
— Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Daha ayrıntılı
bilgi için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.
Depolama
— Mantoplast Isı Yalıtım Levhası Sıva Harcı, en fazla 10 kat istifle kuru ortamda depolanmalıdır.

Teknik Özellikleri (23°C, %50 Bağıl Nem / RH)
Genel Bilgiler
Görünüm Gri renkli toz
Uygulama Aleti Çelik mala
Raf Ömrü Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 25 kg kraft torba
Uygulama Bilgileri
Uygulama Sıcaklığı (+5°C)-(+35°C)
Karışım Oranı 25 kg toz / 6-6,5 lt su
Kap Ömrü 3 saat
Düzeltilebilme Süresi 15-20 dakika
Tüketim 1,7 kg/m2 /mm
Performans Bilgileri
Esneklik Yüksek
Isı Yalıtım Plakasına Yapışma Mukavemeti Min. 0,08 N/mm2
Yapışma Mukavemeti Min. 0,03 N/mm2 TS 6433
Su Emme 30 dk.; max. 5 gr EN 12808-5 240 dk.; max. 10 gr EN 12808-5
Eğilme Mukavemeti Min. 2 N/mm2 TS 24
Basınç Mukavemeti Min. 6 N/mm2 TS 24
Su-Buhar Geçirgenliği Sd < 0,3 m TS 7847

kaynak : http://www.kalegrubu.com.tr/UserFiles/Image/products/groups/manto/pdf/shape.pdf

Oluklu Galvanize Sac Örtüler

Pek önemli olmayan açık veya kapalı depo sundurma vb. hacimlerin çatı örtüsü sıcak galvanize edilmiş ondüle sac levhalarla gerçekleştirilir. Ancak, galvanize kaplama zamanla genleşmeler sonucu pul ayrılma veya birleşim derzlerinde ki sürtünmelerden aşınması nedeniyle paslanmalar başlar. Yurdumuzda İç Anadolu ve Karadeniz kıyı şeridi içindeki bazı bölgelerde çok kullanılmış olan sac levhalarda genişlik : 60-130 cm, uzunluk 140,300,600 cm dir. Ahşap bir sistem üzerine kadronlar veya makas sistemi üzerine saçağa paralel aşıklar oturtmak gerekir. Levhalar bu kadron veya aşıklar üzerine vidalar yardımıyla tesbit edilirler.Vidalamalar levhaların akıntı yönündeki ondüle bindirmeler üzerinden yapılır. Bindirmeler bir veya iki dalga boyu olur. Çatı eğiminde dik yöndeki bindirme payı 8-12 cm kadardır. Çatı eğim açısının azalması ile bu bindirme payına 17 cm kadar çıkarabilir. Saçaklar ve damlalık şeklinde açık bırakılır veya binanın önemine göre çinko veya PVC oluklar ve düşey borular kullanılır.Olukları taşıyan kepçeler merteklerin üstüne veya yanına vidalanır.Etek çinkosunu tesbit etmek için mertek uçlarını birbirine bağlayan bir lata eklemek ve etek kenarını bu lataya çivilemek yeter. Dalgalı sac levhaların mah 3=%5, çok karlı bölgelerde %6 olmalıdır.

Mahyadaki birleşiminde kalan açıklığı kapatmak için, ülkemizdeki uygulamalardan yararlanabilecek bir eleman yoktur, bu nedenle ya yerinde kolayca uydurulabilecek kurşun levhalardan yararlanmak veya gerekli korozyon önleyici tedbirler alındıktan sonra asbestli çimento oluklu levha özel parçalarından yararlanmak gerekir.

kaynak : gnyapı

 

Seramik Fayans Kalebodur Uygulamaları

Bina toplantı odaları, bodrum katı, bina giriş ve çıkışları gibi ıslak zeminlere yapılan fayans, kalebodur ve seramik uygulamaları, uygulanan zeminde hijyen ve estetik görünümü birarada sağlamaktadır. Uygulanacak zeminin alanına göre farklı büyüklüklerde seçilebilecek fayans ve seramik çeşitleri kaplandığı alanda kir tutmayan ve kolay temizlenebilir özelliğiyle bina içi temizlik işlerinizin daha kısa sürede bitmesini sağlarken şık bir görünüm yakalanmasına yardımcı olacaktır.

kaynak : https://www.gnyapi.com.tr/seramik-fayans-kalebodur

Kat Silmesi Uygulamaları

Kat silmesi uygulamaları bina dış cephelerinde kat aralarında kabartma efekti ile vurgulanan ve katları birbirinden ayırarak konutlarınıza estetik değer katan dekoratif yapı elemanları olarak kullanılmaktadırlar.

Çekirdek malzemesi EPS ( Ekspande Polistren ) olan kat silmesi uygulamaları alternatif malzemelere göre daha ekonomik olması ile birlikte hızlı işlenebilmekte ve konutlarınıza değer katmaktadır.

kaynak : gnyapı

Ev Isı Yalıtımı

Son yıllarda, enerji kaynaklarının azalması nedeniyle enerji tüketimi ülkelerin en önemli sorunlarından biri olmuştur. Ülkemizde tüketilen enerjinin yaklaşık %30’u evlerimizin ısıtılması ve soğutulması amacıyla kullanmaktadır. Yalıtımsız binalar nedeniyle daha fazla kullanılan enerji; kükürtdioksit (SO2), karbonmonoksit (CO), karbondioksit CO2), toz ve kül gibi maddeleri meydana getirir, bu ise hava kirliliğinin artmasına sebep olmaktadır. Son 200 yılda CO2 emisyonları %30 oranında artmıştır. CO2artışı her yıl yaklaşık %0.4 oranında artmaktadır. Konutların dış duvarlarında yapılacak dış cephe ısı yalıtım uygulamaları (mantolama), yakıt tüketimini düşürerek enerji tasarrufu sağlamanın yanında, fosil kaynaklı yakıt kullanımından kaynaklanan ve hava kirliliğine neden olan emisyonların düşürülmesinde de son derece etkilidir.

Yaşam alanlarımız olan evlerimizin uzun yıllar boyunca değerini koruması için bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bir yapının değerini koruması için, iyi tasarlanması, yapının iç ve dış etkenlerden korunması gerekmektedir. Binalarımızı iç ve dış etkilerden korunması ancak yalıtım ile mümkün olabilmektedir. Tüm yalıtım sistemlerinin temel amacı; yapı bileşenleri ve yapının taşıyıcı sistemini dış etkenlerden koruyarak, kullanım amacına uygun sağlık ve konfor şartlarının yapı içerisinde hüküm sürmesini sağlamaya yöneliktir. Binalarımızda konforlu yaşam koşullarının oluşturulması hem insan sağlığı için hem de sağlam ve uzun ömürlü olmasını istediğimiz yapılarımız için çok büyük öneme sahiptir.

Binalarda ısı kayıpları genellikle dış duvar yüzeyinde, döşemelerde ve çatı / tavanda meydana gelmektedir. 4 katlı bir binayı incelediğinde ısı kayıplarının yaklaşık %25’i çatıdan, %60’ı dış duvarlardan, %15’i de döşemeden kaynaklanmaktadır. Binalarda kat yüksekliğinin artması, duvar yüzey alanını büyüteceğinden, duvardan olan kayıpları oran olarak arttırmaktadır. Yalıtım uygulamaları planlanırken bölgesel iklim koşulları, kat yüksekliği, kullanılacak yalıtım malzemeleri, yalıtım yapılacak bölgeler doğru tespit edilmesi, yalıtım performansını dolayısıyla enerji tasarrufunu doğrudan etkilemektedir.

Yalıtım malzemesinin seçiminde bölgenin ortalama dış ortam sıcaklığı, yalıtım malzemesinin ısıl iletkenliği ve maliyeti en önemli parametrelerdir. Yalıtım malzemesinin kalınlığının artmasıyla ısıtma ve soğutma için enerji tüketimi azalacaktır. Ancak bu durumda yalıtım maliyeti artacak ve bu durum toplam yatırım maliyetini de arttıracaktır. Bu nedenle yalıtım uygulamalarında toplam yatırım maliyetinin minimize edildiği optimum bir yalıtım kalınlığı değeri değer söz konusudur. Yalıtım kalınlığı “Binalarda Isı Yalıtım Kurallarına” (TS 825’e) uygun olarak hesaplanmalıdır.

EV MANTOLAMA

Binalarda ısı yalıtımı için içten, dıştan ve sandviç duvar olmak üzere 3 farklı yöntem uygulanır. Isı köprülerinin oluşumunu önlemek ve yalıtımın sürekliliğini sağlamak için yapılan en iyi uygulama mantolama uygulamasıdır. Dış cephe mantolama uygulaması yapı fiziği açısından en uygun olan ısı yalıtım sistemidir.

Mantolama mevsim şatlarına göre ısı kayıp ve kazançlarını engellemek için bina dış kabuğunun ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanmasıdır. Teknik olarak ise ısı köprüsü oluşturmadan gerekli ısı iletim katsayısına ulaşmak için bina dış yüzeyine yapılan ısı izolasyonudur.

kaynak : gnyapı

Sitemaps

http://www.guneyyapimantolama.com/ahsap-kirma-cati-mantolama/
http://www.guneyyapimantolama.com/ahsap-lifli-levhalar/
http://www.guneyyapimantolama.com/ahsap-polimer-kompozitler/
http://www.guneyyapimantolama.com/alsecco-dis-cephe-kaplama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/alsecco-dis-cephe-mantolama-paket-sistemleri-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/alsecco-isi-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/alsecco-izolasyon-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/alsecco-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/american-siding/
http://www.guneyyapimantolama.com/apartman-mantolama-karari-nasil-alinir/
http://www.guneyyapimantolama.com/asfalt-saplar/
http://www.guneyyapimantolama.com/asma-ahsap-catilar/
http://www.guneyyapimantolama.com/ayak-sesi-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/baglanti-durumuna-gore-giydirme-cepheler/
http://www.guneyyapimantolama.com/basincli-su-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/baumit-dis-cephe-kaplama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/baumit-dis-cephe-mantolama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/baumit-isi-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/baumit-izolasyon-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/baumit-open-dis-cephe-isi-yalitim-sistemleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/baumit-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/besik-ortusu-asma-catilar/
http://www.guneyyapimantolama.com/betonarme-kirma-cati-mantolama/
http://www.guneyyapimantolama.com/bina-dis-cephe-kaplamalari-cesitleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/bina-dis-pencereleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/bina-ici-terlemesi-ve-onlenmesi/
http://www.guneyyapimantolama.com/bina-isi-kayiplari-ve-isi-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/bina-isi-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/bina-isi-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/bina-isi-yalitimi-bina-mantolama/
http://www.guneyyapimantolama.com/bina-isi-yalitimi-genel-sartname/
http://www.guneyyapimantolama.com/bina-isi-yalitiminda-kullanilan-yalitim-malzemeleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/binalarda-isi-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/binalarda-isi-yalitim-yonetmeligi/
http://www.guneyyapimantolama.com/binalarda-su-buhari-yogusmasi/
http://www.guneyyapimantolama.com/bina-mantolama-bina-isi-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/bina-mantolama-bina-isi-yalitimi-uygulamalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/bina-mantolama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/bina-mantolama-isi-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/bina-ses-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/bir-bina-isi-yalitiminin-iyi-yapildigini-nasil-anlayabiliriz/
http://www.guneyyapimantolama.com/bitkisel-cati-kaplamalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/bitumlu-cati-kaplamalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/bodrum-duvarlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/bodrum-ve-temel-perdelerde-isi-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/boru-yalitimlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/btb-uzerine-mantolama-yapilirmi/
http://www.guneyyapimantolama.com/buhar-gecisi-difuzon/
http://www.guneyyapimantolama.com/buzhanelerde-ic-kaplamalar/
http://www.guneyyapimantolama.com/camlarin-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/cam-yunu-cati-uygulamalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/camyunu-isi-yalitim-malzemeleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/cam-yunu-isi-yalitim-malzemeleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/cam-yunu-isi-yalitim-malzemeleri-2/
http://www.guneyyapimantolama.com/capatect-dalmacyali-dis-cephe-mantolama/
http://www.guneyyapimantolama.com/capatect-dis-cephe-kaplama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/capatect-isi-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/capatect-izolasyon-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/capatect-mantolama-fiyatlari-2013/
http://www.guneyyapimantolama.com/capatect-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/cati/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/cati/page/2/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/cati/page/3/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/dis-cephe-boya-2/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/dis-cephe-mantolama/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/dis-cephe-mantolama/page/2/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/drenaj/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/genel/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/genel/page/10/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/genel/page/11/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/genel/page/12/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/genel/page/13/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/genel/page/14/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/genel/page/15/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/genel/page/16/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/genel/page/17/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/genel/page/18/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/genel/page/2/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/genel/page/3/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/genel/page/4/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/genel/page/5/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/genel/page/6/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/genel/page/7/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/genel/page/8/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/genel/page/9/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/isi-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/isi-yalitimi/page/2/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/isi-yalitimi/page/3/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/isi-yalitimi/page/4/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/isi-yalitimi/page/5/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/isi-yalitimi/page/6/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/isi-yalitimi/page/7/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/isi-yalitimi/page/8/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/isi-yalitimi/page/9/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/izolasyon/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/izolasyon/page/2/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/mantolama-2/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/mantolama-2/page/2/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/mantolama-2/page/3/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/mantolama-2/page/4/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/mantolama-2/page/5/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/mantolama-2/page/6/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/mantolama-2/page/7/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/mantolama-2/page/8/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/mantolama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/mantolama-fiyatlari/page/2/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/siding/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/su-yalitimi-2/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/yalitim/
http://www.guneyyapimantolama.com/category/yalitim-kredileri/
http://www.guneyyapimantolama.com/cati-bakim-onarim-tadilat/
http://www.guneyyapimantolama.com/cati-cesitleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/cati-isi-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/catilarda-mantolama/
http://www.guneyyapimantolama.com/catilarda-su-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/cati-mantolama/
http://www.guneyyapimantolama.com/cati-mantolama-malzemeleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/cati-onarimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/cati-tadilati/
http://www.guneyyapimantolama.com/cati-uygulama/
http://www.guneyyapimantolama.com/cati-uygulamalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/cati-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/cati-yalitimi-2/
http://www.guneyyapimantolama.com/catiyi-sinirlayan-elemanlar/
http://www.guneyyapimantolama.com/catlak-kopruleyen-su-gecirimsiz-dis-cephe-kaplamasi/
http://www.guneyyapimantolama.com/cbs-izoguard-dis-cephe-kaplama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/cbs-izoguard-izolasyon-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/cbs-izoguard-mantolama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/cbs-izoguard-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/cephe-kaplama-sistemleri-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/cephe-mantolama/
http://www.guneyyapimantolama.com/cephenin-yikilip-yeniden-yapimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/cevreye-duyarsiz-binalarda-yasiyoruz/
http://www.guneyyapimantolama.com/dalmacyali-dis-cephe-kaplama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/dalmacyali-isi-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/dalmacyali-izolasyon-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/dalmacyali-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-cephe-boya/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-cephe-boya-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-cephe-giydirme-sistemleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-cephe-isi-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-cephe-isi-yalitimi-ne-zaman-yapilir/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-cephe-kaplama/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-cephe-kaplama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-cephe-kaplama-nasil-yapilir/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-cephe-kaplama-sistemleri-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-cephe-kaplama-sivalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-cephe-mantolama/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-cephe-mantolama-2/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-cephe-mantolama-asamalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-cephe-mantolama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-cephe-mantolama-nelere-yapilir/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-cephe-mantolama-nerelere-yapilir/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-cephe-mantolama-sistemleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-cephe-mantolama-uygulamasinin-faydalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-cephe-suslemeleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-cephe-yalitim/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-cephe-yalitiminin-maliyeti-nedir/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-drenaj-nedir/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-duvar-isi-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-duvarlarin-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/dis-mantolama-nedir/
http://www.guneyyapimantolama.com/distan-mantolama/
http://www.guneyyapimantolama.com/dogal-tas-cati-kaplamalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/doseme-betonu-uzerinde-yapilan-isi-yalitim-uygulamalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/doseme-isi-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/dosemelerde-isi-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/dosemelerde-mantolama/
http://www.guneyyapimantolama.com/dosemelerde-su-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/dow-dis-cephe-kaplama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/dow-isi-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/dow-mantolama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/dow-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/drenaj-nedir/
http://www.guneyyapimantolama.com/drenaj-uygulamalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/drenaj-ve-bohcalama-nedir/
http://www.guneyyapimantolama.com/dufa-dis-cephe-boya-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/dusey-duvar-yalitim-tabakalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/duvarlarda-distan-mantolama/
http://www.guneyyapimantolama.com/duvarlarda-su-ve-nem-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/duvarlarin-iceriden-mantolanmasi/
http://www.guneyyapimantolama.com/dyo-dis-cephe-boya-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/dyo-dis-cephe-kaplama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/dyo-isi-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/dyo-izolasyon-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/dyo-mantolama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/dyo-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/ek-uygulamalar/
http://www.guneyyapimantolama.com/elastomerik-kaucuk-kopugu/
http://www.guneyyapimantolama.com/elyaf-seluloz-yalitim/
http://www.guneyyapimantolama.com/endustriyel-yapilarda-yangin-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/enerji-kimlik-belgesi/
http://www.guneyyapimantolama.com/eps-isi-yalitim-levhalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/ev-mantolama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/favori-dis-cephe-kaplama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/favori-dis-cephe-mantolama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/favori-isi-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/favori-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/fawori-izolasyon-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/fenol-kopugu/
http://www.guneyyapimantolama.com/fenol-kopugu-2/
http://www.guneyyapimantolama.com/filli-boya/
http://www.guneyyapimantolama.com/filli-boya-capatect-dalmacyali-mantolama/
http://www.guneyyapimantolama.com/filli-boya-dis-cephe-boya-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/filli-boya-dis-cephe-kaplama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/filli-boya-expert-mantolama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/filli-boya-expert-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/filli-boya-isi-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/filli-boya-izolasyon-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/filli-boya-mantolama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/filli-boya-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/fireboard/
http://www.guneyyapimantolama.com/fugali-mantolama/
http://www.guneyyapimantolama.com/fugali-mantolama-fiyatlari-istanbul/
http://www.guneyyapimantolama.com/gazbeton-donatisiz-yapi-malzemeleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/genlestirilmis-perlit/
http://www.guneyyapimantolama.com/gezilmeyen-teras-cati-uygulama-asamalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/giydirme-cepheler/
http://www.guneyyapimantolama.com/glaser-yontemi/
http://www.guneyyapimantolama.com/gnyapi-kurumsal/
http://www.guneyyapimantolama.com/gunes-paneli-isi-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/hatali-mantolama-sokumu-nasil-yapilir/
http://www.guneyyapimantolama.com/hava-ses-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/havuzlarda-su-ve-nem-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/hidrofoblastirici-su-itici-maddeler/
http://www.guneyyapimantolama.com/ic-cephe-mantolama-ile-dis-cephe-mantolama-karsilastirmasi/
http://www.guneyyapimantolama.com/ic-drenaj/
http://www.guneyyapimantolama.com/icten-yalitim/
http://www.guneyyapimantolama.com/isicam-s/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-izolasyonu/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-kopruleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitim-hesaplarinda-kullanilan-tanimlar/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitimi-2/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitimi-cevre-korur/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitimi-din-4108/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitimi-ile-ilgili-yururlukteki-kurallar/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitimi-ilk-yatirim-ve-isletme-maliyetlerini-azaltir/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitimi-izolasyon-dis-cephe-mantolama/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitimi-konfor-saglar/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitimi-levhalari-icin-sivama-harci/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitimi-malzemeleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitimi-nasil-yapilir/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitiminda-sikca-sorulan-sorular/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitiminda-yanlislar-ve-dogrular/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitimi-nedir/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitimi-nedir-2/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitimi-nerelere-yapilir/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitiminin-avantajlari-nelerdir/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitimi-saglikli-yasam-sunar/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitimi-ve-isi-transferi/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitim-levhalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitim-malzemeleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitim-malzemeleri-2/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitim-malzemeleri-3/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitim-malzemeleri-4/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitim-malzemeleri-cesitleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitim-malzemeleri-fonkisyonlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitim-malzemeleri-istenilen-ozellikler/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitim-malzemeleri-mantolama-malzemeleri-mikro-gozenekli/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitim-malzemelerinin-karsilastirilmasi/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitim-mantolama/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitim-sistemleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitim-sistemleri-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitim-urunleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/isi-yalitim-uygulamalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/istanbul-mantolama-firmalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/izocam-dis-cephe-mantolama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/izocam-isi-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/izocam-isi-yalitimi-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/izocam-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/izoder-isi-su-ses-ve-yangin-yalitimcilari-dernegi/
http://www.guneyyapimantolama.com/izoder-uyeleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/izolasyon-firmalari-isi-yalitim-firmalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/izolasyon-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/izolasyon-fiyat-listesi/
http://www.guneyyapimantolama.com/izolasyon-malzemeleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/izolasyon-nedir/
http://www.guneyyapimantolama.com/jotun-dis-cephe-boya-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/kale-dis-cephe-kaplama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/kale-dis-cephe-mantolama-paket-sistemi-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/kale-isi-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/kale-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/karma-catilar/
http://www.guneyyapimantolama.com/kirma-asma-catilar/
http://www.guneyyapimantolama.com/knauf-isi-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/knauf-mantolama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/knauf-vidipan/
http://www.guneyyapimantolama.com/kolon-kiris-ve-perde-duvarlarin-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/kuru-hava-argon/
http://www.guneyyapimantolama.com/links/
http://www.guneyyapimantolama.com/low-e-isi-kontrol-camlari-ile-pencere-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantar-isi-yalitim-malzemeleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-cesitleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolamada-dikkat-edilmesi-gerekenler/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolamada-isi-yalitiminda-sikca-sorulan-sorular/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolamada-yapilan-hatalar/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolamada-yapilan-hatalar-2/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-devlet-destegi/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-firmalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-firmalari-mantolama-sirketleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-fiyatlari-mantolama-firmalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-fiyat-listesi/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-genel-sartname/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-harclari-ve-dis-cephe-kaplamalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-istanbul/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-kanunu/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-m2-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-malzemeleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-malzemeleri-2/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-malzemeleri-ozellikleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolamami-nasil-koruyabilirim/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-nasil-yapilir/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-nasil-yapilir-2/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-neden-yapilmalidir/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-nedir/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-nedir/page/10/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-nedir/page/11/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-nedir/page/12/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-nedir/page/13/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-nedir/page/14/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-nedir/page/15/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-nedir/page/16/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-nedir/page/17/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-nedir/page/2/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-nedir/page/3/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-nedir/page/4/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-nedir/page/5/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-nedir/page/6/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-nedir/page/7/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-nedir/page/8/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-nedir/page/9/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-ne-kadar-tasarruf-saglar/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-puf-noktalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-sistemleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-sozlesmesi/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-teklifi-ornegi/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-teknik-detaylar/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-urun-ozellikleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-uygulamasi/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-uygulama-siralamasi/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-uygulama-teknikleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-yangin-testini-gecti/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantolama-yapitirirken-nelere-dikkat-etmeliyiz/
http://www.guneyyapimantolama.com/mantoloma-mantolma-mantalama-mantolama/
http://www.guneyyapimantolama.com/marshall-dis-cephe-boya-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/marshall-dis-cephe-kaplama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/marshall-isi-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/marshall-izolasyon-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/marshall-thermos-dis-cephe-mantolama-paket-sistemleri-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/marshall-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/mavi-kale-dis-cephe-kaplama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/mavi-kale-dis-cephe-mantolama-paket-sistemi-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/mavi-kale-isi-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/mavi-kale-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/mertek-aralarinda-cati-yalitim-uygulamalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/metaller-plastik-malzemeler/
http://www.guneyyapimantolama.com/metal-ortulu-cati-ve-cephelerde-mantolama/
http://www.guneyyapimantolama.com/misir-mimarisinde-cephe/
http://www.guneyyapimantolama.com/ortadan-mantolama/
http://www.guneyyapimantolama.com/oturtma-cati-nedir/
http://www.guneyyapimantolama.com/pencere-isi-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/pencerelerde-isi-yalitimi-nasil-yapilir/
http://www.guneyyapimantolama.com/pencere-ve-camli-dis-kapilarda-yalitim-uygulamalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/perlit-yalitim-malzemeleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/polimer-yalitim-malzemeleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/polisan-dis-cephe/
http://www.guneyyapimantolama.com/polisan-dis-cephe-boya-fiyati/
http://www.guneyyapimantolama.com/polisan-dis-cephe-kaplama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/polisan-exelans-enerji-dis-cephe-mantolama-fiyatlari-2013/
http://www.guneyyapimantolama.com/polisan-exelans-enerji-eps-isi-yalitim-levhasi/
http://www.guneyyapimantolama.com/polisan-exelans-enerji-isi-yalitim-mantolama-sivasi/
http://www.guneyyapimantolama.com/polisan-exelans-enerji-karbonlu-eps/
http://www.guneyyapimantolama.com/polisan-isi-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/polisan-izolasyon-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/polisan-mantolama/
http://www.guneyyapimantolama.com/polisan-mantolama-exelans-enerji-bitumlu-likit-membran/
http://www.guneyyapimantolama.com/polisan-mantolama-exelans-enerji-cimento-su-yalitimi-yari-esnek/
http://www.guneyyapimantolama.com/polisan-mantolama-exelans-enerji-derz-dolgu-harci/
http://www.guneyyapimantolama.com/polisan-mantolama-exelans-enerji-granit-yapistirma-harci/
http://www.guneyyapimantolama.com/polisan-mantolama-exelans-enerji-hazir-dekoratif-kaplama/
http://www.guneyyapimantolama.com/polisan-mantolama-exelans-enerji-isi-yalitimi-duzeltme-macunu/
http://www.guneyyapimantolama.com/polisan-mantolama-exelans-enerji-kristalize-su-yalitim-harci/
http://www.guneyyapimantolama.com/polisan-mantolama-exelans-enerji-membran/
http://www.guneyyapimantolama.com/polisan-mantolama-exelans-enerji-seramik-yapistirma-harci/
http://www.guneyyapimantolama.com/polisan-mantolama-exelans-enerji-yapistirma-harci/
http://www.guneyyapimantolama.com/polisan-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/polisan-yalitim-sigortasi/
http://www.guneyyapimantolama.com/rockwool-airrock-yalitim-levhalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/rockwool-dachrock-yalitim-levhasi/
http://www.guneyyapimantolama.com/rockwool-durock/
http://www.guneyyapimantolama.com/rockwool-fasrock-150-yalitim-levhasi/
http://www.guneyyapimantolama.com/rockwool-fasrock-l-yalitim-levhasi/
http://www.guneyyapimantolama.com/rockwool-fasrock-yalitim-levhasi/
http://www.guneyyapimantolama.com/rockwool-fixrock-yalitim-levhasi/
http://www.guneyyapimantolama.com/rockwool-frontrock-max-e-yalitim-levhasi/
http://www.guneyyapimantolama.com/rockwool-monrock-max-e-isi-yalitim-levhasi/
http://www.guneyyapimantolama.com/rockwool-multirock-yalitim-levhasi/
http://www.guneyyapimantolama.com/rockwool-roofrock-cati-yalitim-levhasi/
http://www.guneyyapimantolama.com/rockwool-steprock-hd-levha/
http://www.guneyyapimantolama.com/rockwool-steprock-nd-mineral-yalitim-levhasi/
http://www.guneyyapimantolama.com/rockwool-tasyunu-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/rulo-siva-akrilik-esasli-dekoratif-dis-cephe-kaplamasi/
http://www.guneyyapimantolama.com/ruzgar-ve-yagislar/
http://www.guneyyapimantolama.com/sandvic-duvar-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/sekerbank-ekokredi/
http://www.guneyyapimantolama.com/sesin-yansitilmasi/
http://www.guneyyapimantolama.com/ses-yalitim-malzemeleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/shingle-uygulamalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/sicak-catilar/
http://www.guneyyapimantolama.com/sicak-catilarda-isi-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/sicak-catilarda-nokta-detaylari/
http://www.guneyyapimantolama.com/sikayet-yonetimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/sivi-yalitkanlar-ile-su-yalitimi-uygulamasi/
http://www.guneyyapimantolama.com/soguk-catilarin-konstruksiyon-elemanlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/soguk-cati-nedir/
http://www.guneyyapimantolama.com/soguk-hava-depolarinin-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/soguk-ve-sicak-catilarin-farki/
http://www.guneyyapimantolama.com/soguk-yapilar/
http://www.guneyyapimantolama.com/styrapor-strafor-ve-sert-poliuretan-kopuk/
http://www.guneyyapimantolama.com/subasman-nasil-yapilir/
http://www.guneyyapimantolama.com/subasman-nedir/
http://www.guneyyapimantolama.com/su-basman-profilinin-yerlestirilmesi/
http://www.guneyyapimantolama.com/su-buhari-yayilmasi/
http://www.guneyyapimantolama.com/su-izolasyonu/
http://www.guneyyapimantolama.com/support-ve-boru-gecislerinde-yalitim/
http://www.guneyyapimantolama.com/su-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/su-yalitim-malzemeleri-nelerdir/
http://www.guneyyapimantolama.com/taksitle-mantolama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/tasyunu-mantolama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/temel-su-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/teras-cati-su-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/teras-cati-uygulamalari/
http://www.guneyyapimantolama.com/teras-mantolama/
http://www.guneyyapimantolama.com/termo-elektrik-santrallarde-isi-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/ters-teras-catilar/
http://www.guneyyapimantolama.com/ters-teras-catilarda-su-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/tesisatlarda-isi-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/tesisatlarda-isi-yalitimi-2/
http://www.guneyyapimantolama.com/toprak-alti-dis-duvar-subasman-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/turkiye-finans-yalitim-mantolama-kredisi/
http://www.guneyyapimantolama.com/uzay-kafes-ortu-sistemleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/vanalarda-kutulari-veya-vana-ceketleri-ile-yapilan-uygulamalar/
http://www.guneyyapimantolama.com/vitra-dis-cephe-kaplama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/vitra-isi-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/vitra-therm-isi-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/vitra-therm-mantolama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/vitra-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/wabietherm-wagner-mantolama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/wagner-dis-cephe-kaplama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/wagner-isi-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/wagner-izolasyon-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/wagner-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/weber-dis-cephe-boya-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/weber-dis-cephe-kaplama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/weber-isi-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/weber-izolasyon-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/weber-markem-dis-cephe-mantolama-paket-sistemi-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/weber-yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/xps-mantolama-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/yagmur-oluklari/
http://www.guneyyapimantolama.com/yalitim/
http://www.guneyyapimantolama.com/yalitim-bloklari/
http://www.guneyyapimantolama.com/yalitim-cozumleri-nelerdir/
http://www.guneyyapimantolama.com/yalitim-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/yalitim-izolasyon-fiyatlari/
http://www.guneyyapimantolama.com/yalitim-nedir/
http://www.guneyyapimantolama.com/yalitim-nedir-2/
http://www.guneyyapimantolama.com/yalitim-ve-hasta-bina-sendromu/
http://www.guneyyapimantolama.com/yalitim-ve-sandvic-paneller/
http://www.guneyyapimantolama.com/yangin-yalitimi-ve-yangin-yalitim-malzemeleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/yangin-yalitim-teknikleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/yapi-kabuguna-etki-eden-isi-ve-nem-etkileri/
http://www.guneyyapimantolama.com/yapi-kabugunda-isi-denetimi-isisal-konfor-iliskisi/
http://www.guneyyapimantolama.com/yapilarda-su-yalitimi/
http://www.guneyyapimantolama.com/yenilenebilir-enerji-kaynaklari/
http://www.guneyyapimantolama.com/yuksek-performansli-isi-yalitim-malzemeleri/
http://www.guneyyapimantolama.com/ziraat-bankasi-yalitim-kredisi/

Çatı Bakım Onarım Tadilat

Çatılar yapıların en üst elemanlarıdır. Binayı yağış ve diğer atmosfer etkilerinden (sıcak, soğuk, rüzgar) korur. Çatılar taşıyıcı kısım ve çatı kaplaması olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Çatı tamiri işlemlerinde taşıyıcı sistem ve kaplama kısımları ayrı ayrı değerlendirilmeli eskimiş yıpranmış elemanlar yenisi ile değiştirilmelidir. Taşıyıcı kısım, malzemeye (ahşap, çelik, betonarme) çatı eğimi, kaplama malzemelerinin cinsine, ağırlığına ve  yüke bağlıdır.

Çatılardan ısı geçişi toplam kayıp içerisinde %25’ i bulmaktadır. Bu oran ısıtma ve soğutma giderlerini gereksiz arttırdığı gibi hem biyolojik konforu olumsuz etkilemekte, hem de ısıtma ve soğutmada dolaylı ve dolaysız olarak atmosfer, fosil yakıt atıkları ile kirletilmektedir. Binalar için son derece önemli olan çatıların bakım ve tamiri için gereken hassasiyet gösterildiği takdirde, çatı sistemlerinden maksimum verim alınabilmektedir.

ÇATI TADİLATI NASIL YAPILIR

Çatı tamiri yapılmadan önce baca dipleri, baca sıvaları, çatı iskeleti, su dereleri vb. tüm çatı elemanları uzman bir ekip tarafından en ufak ayrıntılara kadar dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Çok fazla hasar almış, tadilat yapılsa bile verim alınamayacak durumda olan çatıları onarmak yerine, doğru detaylar ile yeni bir çatı yapılması daha sağlıklı olacaktır.

Kiremit Çatı Kaplamalarının Tadilatı : Kiremitlerin döşenebilmesi için çatıda merteklerin üzerine kiremit altı tahtası çakılması ve bu tahta kaplamaların üzerine de nitelikli bir su geçirmez bitümlü membran örtü serilmesi gerekir. Bu örtü kiremitlerden sızabilecek suyun aşağıya geçmesini engellemek için kullanılır. Çatı kiremitleri tek tek kontrol edilmeli kırılan kiremitler yenisi ile değiştirilmelidir. Bakım ve kontrol aşamasında kiremitlere zarar vermeyecek şekilde üzerinde gezilmesine dikkat edilmelidir.

Baca Diplerinin Tadilatı:  Baca dipleri çeşitli su geçirmez yalıtım malzemeleri ile su sızmalarına karşı korunmaktadır. Yalıtım malzemeleri hava şartlarının etkileriyle zamanla yıpranabilir, belirli dönemlerde baca dipleri kontrol edilerek yalıtım kabiliyetini kaybetmiş ya da kaybetmek üzere olan malzemelerin yenisi ile değiştirilmesi gerekir.

Çatı İskeleti Tadilatı: Taşıyıcı sistemi tahta olan çatılarda dış etkenler nedeni ile zamanla çürüme, kırılma, esneme  vb. hasarlar alabilir ve çatı sistemi kendisinden beklenen görevi tam olarak yerine getiremez, bu tip hasarlar çatı çökmelerine bile sebebiyet verebilir, hasarlı çatı iskeleti elemanlarının mutlaka yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Su Yalıtım Örtüsü : Yırtılma delinme veya yıpranmaya maruz kalan su yalıtım örtüleri çatı yalıtım malzemeleri standardına uygun yeni malzemeler ile değiştirilmelidir.

Su Dereleri : Dereler su yalıtım membranı veya sürme esaslı çatı yalıtımı malzemeleri ile kaplanır. Dereler gözden geçirilmesi yırtılan veya kalköış membranlar yenisi ile değiştirilmelidir.

ÇATI ONARIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Çatı bakım onarım uygulamalarında kullanılan malzemeler CE belgeli, eğer yoksa TSE belgeli olmalıdır.

Çatı yapımı / yenilemesi işlerinde kullanılacak yalıtım ya da kaplama malzemeleri, proje veya detaya göre kullanılmalı eğer detay yok ise malzeme üreticilerinin teknik kılavuz ve broşürlerde tavsiye ettiği şekilde uygulanmalıdır.

Çatı yapımı uygulamasında çalışan personel kişisel koruyucu donanımlarını kullanmalı, malzeme ve yangın güvenliği sağlanmalıdır. Uygulamada şaloma kullanılacaksa çalışma bölgesinde mutlaka yangın tüpü bulundurulmalıdır.

kaynak : gnyapı

Yağmur Olukları

Bitişik nizam cadde ve sokaklarda yağmur sularının toplanması için oluk yapılması ve suların binadan uzaklaştırılması gerekir. Oluklar bir çeşit su yalıtım önlemi olarak da düşünülebilir. Özellikle bodrum duvarlarının sudan korunması için çok önemlidir.

Oluklar, yarım daire kesitli asma, kutu kesitli oturtma ve asma olurlar. Asma oluklar en çok uygulanan, sade ve maliyeti düşük ve en problemsiz olanlarıdır. Oturtma kutu kesitli oluklar pahalı ve karmaşık yapılıdır. Oluşacak hasarların maliyeti yüksek olduğu için  az uygulanırlar.

Çatı oluk ve yağmur iniş borularının boyutları genel olarak bölgenin aldığı yağış miktarına ve çatının eğimine göre belirlenir ve uygulanır.

Çinko olukların kesit alanı ve açınımı suyunu boşalttığı çatı bölümünün m2 alanına ve yağmur iniş borularının uzaklığına bağlıdır. 1 m2 çatı alanı için yatay iz düşümünde 0,8-12 cm oluk kesit alanı olarak kabul edilir.
Piyasada satılmakta olan çinko levhalar 100×200 cm dir. Levhalar persten uzunluğa paralel olarak çıkar. Normal çinko levhalarda uzunluğa paralel yönde kıvrımlar, profiller ve fitiller, çatlama ve kırılma yapacağı için kullanılmaya uygun değildir.

Oluklar ve yağmur iniş boruları 4-5 m uzunluğunda parçalar halinde hazırlanırlar ve lehimsiz olarak birleştirilirler. Derelerin çatı örtüsü ile birleşim detayında etek parçaları ilave edilir.

kaynak : gnyapı

Yapılarda su yalıtımı

Yapılarda su yalıtımı, suyun veya nemin yapı içine girmesine veya yapı elemanlarını sürekli bir biçimde etkileyerek teknik ve görsel olarak bozmasına engel olmak amacıyla uygulanır. Bu bozulmalardan en sık karşılaşılanı özellikle bodrum katlarda zemin içerisinde mevcut olan suyun temel duvarlarından veya zemin plağından sızarak bina içerisinden rutubete yol açmasıdır. Su yalıtımını kabaca şu gruplara ayırmak mümkündür:

Topraktan yükselen neme karşı zemin plağının yatay düzlemde yalıtılması (yalıtım örtüleri, drenaj levhası vs. ile)
Duvarların topraktan yükselen neme karşı yatay düzlemde yalıtılması (duvar bariyeri vs.)
Zemin seviyesinin altında kalan duvarlara yatay düzlemde etki eden suyun düşey yöndeki elemanlarla yalıtılması (yalıtım örtüleri, drenaj levhası vs. ile)
Zemin seviyesinin üstünde düşey yöndeki elemanlarda ve çatılarda yalıtım

İdeal bir su yalıtımında; yapının bulunduğu yerdeki iklim, yer altı su seviyesi ve içeriği, yağış miktarı ve cinsi göz önüne alınarak yeterli kalınlıkta su yalıtım katmanı oluşturulur. Su yalıtımını ülkemizde yaygın olduğu üzere sadece bitümlü boyalarla veya malzemelerle su yalıtımı yapmak artık uluslararası standartlara göre yeterli bulunmamaktadır. Bunun sonucu olarak EPDM (Etilen Propilen Dien Monomer kauçuk) membran , HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) membran, TPO (TermoPlastik Polietilen) membran uygulamaları gibi çağdaş ve uzun süreli çözümler yaygınlaşmaktadır.

Drenaj levhası ayrıca Grobeton yerine alternatif olarak kullanılarak hem zemin plağının yükselen neme karşı korunmasını, hem de Grobetondan ucuz olması ve hızlı döşenmesi sebebiyle maliyetlerin düşürülmesini sağlar.

Su Yalıtımı konusunda yürürlükte olan Standartlardan bazıları:
TS 3113, 3128, 3440, 3559, 3647, 6571, 6572, EN 13859, EN 13956, EN 13967
DIN 18195