Aylık arşivler: Aralık 2015

Yapı Temellerinin Önemi

Üzerine gelen yükleri  zemine aktaran yapı elemanına temel denir. Dünya üzerindeki her cismin bir konumu vardır. Zemine her cisim bir konumda oturur. Cismin dengede kalabilmesi için konumunu koruması gerekir. Yapıların konumu temelleri üzerine kurulur. Temel yapının ayakları ve inşaa edilen ilk yapı elemanıdır. Binaların bütün yükleri temelleri vasıtasıyla zemine iletilirler.
Temelin şekli zeminin durumuna ve yapısına göre seçilir, temelsiz bir yapı düşünülemez. Temel tabii bir malzeme olan zemin ile yapay olarak inşaa edilen yapı kısımları arasında bir geçiş elemanıdır. Temel zemin ile doğrudan ilişkili olduğu, zeminin içinde kaldığı durumu ile de özellik taşır. Temel yapımında her türlü etki dikkate alınmalıdır.

TEMEL ZEMİNLERİ

Yapının tüm yüklerini temel, zemine aktarır. Temelin şekli zeminin cinsine, özelliğine, taşıma gücüne göre seçilir. Bu bakımdan bir binanın planı hazırlamadan ve statik özelliklerini tespit ederek hesaplarını yapmadan önce, yapı yerinin, temel zemini, yeraltı suyu durumu incelenir. Bu işlerin ihmal edilmesi sonradan düzeltilemeyecek zararlara sebep olur.

TEMEL ZEMİNİNİN İNCELENME AMACI

Temel zeminin yük taşıma gücünü hesaplamak,

Zeminde meydana gelebilecek oturtma miktarını bulmak,

Yeraltı suyu varsa, durumunu incelemek,

Yeraltı  suyunun yapı malzemesi zararlı tesirlerinin olup olmadığını incelemek ve tespit etmek.

Yukarıdaki işlemlerin sonucuna göre zemin hakkında karara varılır ve yapı temelinin cinsi seçilir.

ZEMİN ÇEŞİTLERİ

SIKIŞTIRMA DURUMUNA GÖRE ZEMİNLER

Yük Altında Sıkışmayan ve Su Tesiriyle Oyulmayan Zeminler : Sağlam kayalar, Az sağlam kayalar.

Yük Altında Sıkışmayan ve Su Tesiriyle Oyulabilen Zeminler : Gravye zeminler, Kumlu zeminler, Killi zeminler.

ZEMİNİ OLUŞTURAN MALZEMEYE GÖRE ZEMİNLER

Kayalık Zeminler : Volkanik kayalar, Trotul Kayalar, Metamorfik kayalar.

Gravye Zeminler : Kum ve çakıl tanelerinin tabii bir bağlayıcı ile birleşmesi sonucu teşekkül etmiş zeminlerdir.

Kumlu Zeminler : Kum tabakalarının oluşturduğu zeminlerdir.

Bitkisel Toprak : Zemin yüzeyindeki bitki ve bitki köklerinin çürümesi ve toprakla karışması sonucu oluşan zeminlerdir.

Killi Zeminler : Sert killi zeminler, Sertçe killi zeminler, Zor yoğrulabilen killi zeminler, Kolay yoğrulabilen killi zeminler

KAYNAK: https://www.gninsaat.com.tr/yapi-temelleri-onemi

İnşaat Maliyetleri

İnşaat maliyetleri, inşaatın yapımında başından, sonuna kadar yapılan giderlere ve ele alınan kalemlere denir. Bunlar baz alınarak doğru orantılı bir şekilde, inşaatın metrekare fiyatı belirlenir. Genel olarak inşaatlarda iki adet maliyet tutarı vardır. Bunlar; kaba inşaat ve ince iştir. Tabi kaba inşaatın haricinde boya, döşeme, tesisat ve aydınlatma gibi ince işçilikleri de eklediğimiz de, inşaat maliyeti metrekare hesabıyla ortalama bir kalite için artmaktadır. Ayrıca, inşaat sözleşme giderleri, destek ve genel işçilik giderleri, malzeme ve tesisat giderleri ve harcamaları da ele alınmaktadır.

Bir inşaatın maliyet kalemleri kabaca şunlardır; Kaba inşaat (Beton kalıp, demir, tuğla), Çatı üretimi (Çatı konstrüksiyonu ve kaplaması), İç sıva ve kapı – pencere kasaları (Pencere ve kapılar, iç sıva), Elektrik su tesisatı (temiz ve pis su, elektrik), Yer döşeme kaplaması, Dış sıva ve demir işleri (Dış sıva, balkon, merdiven ve diğer işler), Kapı pencere doğrama (Kapılar , pencereler), Boya badana ve ıslak zemin, Isıtma tesisatı, Çevre düzenlemesidir.

İnşaat Kalıp Malzemeleri

İnşaat kalıp malzemeleri, inşaat sürecinde kalıp sistemleri kullanılarak montajı kolay ve sağlam, iş süreci hızlandırmak için tercih edilen inşaat malzemeleridir. Bu malzemelerin düzgün ve yerinde seçimi, zamandan ve iş gücüden ciddi tasarruf sağlar. Malzemelerin doğru seçimi için, Kontrol mimarı veya Mühendisinin de araştırma yapması gereklidir. Malzeme alım öncesinde, miktarlar belirlenmelidir. Miktar belirlenirken keşiflerdeki miktarlardan yararlanılır. Tereddüt halinde metrajlar kontrol edilir veya yeniden yapılır. Malzemelerin özellikle; hafif, yüksek mukavemetli, sürdürülebilir ve çevre dostu, kolay kullanım olmasına dikkat edilmelidir.

İnşaat Kalıp Malzeme seçimi sırasında ayrıca, kullanılacak yapı malzemesinin güvenli olduğu, zarar veren unsurlar içermediği Malzeme Güvenliği Bilgi Formu istenerek kontrol edilmelidir. İnşaat kalıp malzeme çeşitleri kendi içinde bu şekilde sıralanır; Alüminyum, ahşap, çelik, iskele, kontraplak, beton, kompozit, plastik, duvar, çatı kalıp malzemeleri olarak ayrılırlar.

İnşaat Hukuku

İnşaat süreçlerinin teknik ve hukuki anlamda tarafların mağduriyet yaşamamaları için inşaat hukuku kuralları belirlenmiştir. İnşaat yapımında birçok hukuki uyuşmazlık ve anlaşmazlık çıkmaktadır. Bu gibi durumlarda iki taraf içinde sözleşme ve hukukta açıklar bulunabilir ve bazı zamanlarda haklı olanlar haksız duruma da düşebilir. Bunların çözümü bu hukuk kuralları ile sağlanmaktadır. İnşaat hukuku, Türk Borçlar Kanunu’nun eser sözleşmesine ilişkin hükümlerinde ve ticaret kanununda düzenlenmiştir. Bu sayede, inşaat yapımı ile eser sözleşmesine ilişkin olarak tarafların hak, yükümlülükleri ortaya koyulabilmekte ve sözleşmeye aykırılık teşkil eden durumlar tespit edilebilmektedir.

İnşaat hukuku için sözleşme çok önemli bir konudur. Buna rağmen en kapsamlı sözleşmeler bile aşılmaktadır. Çünkü, inşaat hukukunda en önemli şey insan ve dürüstlüktür. İyi niyetli ve dürüst davranılmadığı sürece, ihlal edilemeyecek çok az şey vardır ve sözleşmede onlardan biridir. Taraflar arasındaki haklar dengesi sözleşmeyle kurulmaktadır. Yüklenicinin yükümlülüğü fazla tutulmaktadır. Bunun sebebi, o işin uzmanıdır ve eseri yapıp teslim etmek için gerekli bilgi, deneyim ve mali kaynaklara sahip olduğu kabul edilir. Bu tarz projeler yaptıracaksanız bu gibi konuları iyi bilen uzmanlara danışmakta yarar vardır. İki tarafında mağduriyeti engellemek için başta dürüstlük ilkesi, daha sonra inşaat hukukuna uygun kusursuz bir sözleşme gerekmektedir. Mağdur olduğunuzu düşündüğünüz durumlarda, yine uzmanlara danışarak, taraf yükümlülük tespiti, zarar tespiti ve talebi, ipotek işlemleri vb. durumlara çözüm bulunabilmektedir.

İş Güvenliği Malzemeleri

İş yerlerinde işin yapımı ve ilerlemesiyle ilgili olarak oluşan tehlikelerden korumak, daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak için yapılan çalışmalardır. Genel anlamda amacı, çalışanları iş kazalarından ve meslek hastalıklarından korumaktır. En çok iş kazaları; inşaat, madencilik, metal iş kollarında meydana gelmektedir. İş güvenliği malzemeleri, çalışılan ortama göre risk, tehlike seviyesini minimuma indirmek için tasarlanan ve kullanılan bütün malzemelerin geneline verilen addır. Genelde çalışılan ortama uygun birçok teçhizat mevcuttur ama en önemli ve yapılaması gereken şey bilinçli olmaktır. İş güvenliği malzemelerinin, yetkililer tarafından çalışanlara sağlanması ve çalışanların iş güvenliği araç-gereçlerini ve koruyucu teçhizatı doğru ve düzenli kullanması en önemli ve malzemeyi değerli yapan şeydir. İş güvenliği malzemeleri de kendi içinde çeşitlere ayrılırlar. Çalışılan ortamın şartlarına göre kalitede, sağlamlıkta değişmeler olabilir.

İş Güvenliği Malzemeleri Nelerdir

 • Derby Çizme
 • Gezer Bot
 • Gezer Çizme
 • İşçi Ayakkabısı
 • İşçi Botu
 • İkaz Yeleği
 • Yağmurluk
 • Sıvı ve kimyasallara karşı vücut koruyucu elbise
 • Emniyet Şeridi
 • Emniyet Alan Perdesi
 • Emniyet Kemeri
 • Eldiven
 • Baret
 • İkaz Levhası
 • Çapak gözlüğü
 • Toz Gözlüğü
 • Toz Maskesi
 • Kulaklık
 • Gaz algılama ve alarm sistemleri

Dış Duvar Kaplamaları

Dış duvar, genellikle dış etkiler altındadırlar. Bu dış etkiler, güneş ışını, rüzgar, yağmur ve hava kirliliği yani atmosfer etkileridir. Yapıları dış etkilerden korumak için çeşitli malzemelerle duvarlar kapatılır. Bu kaplama malzemeler; taş, mermer, mozaik, akrilik vb.

Taş Kaplamalar

Taş Duvar kaplama, homojen yapılı güzel görünüşlü ve dış etkilere dayanıklı olmalıdır. Kaplama olarak kullanılan taşlar, ince ve kaba olarak kalınlıklarına göre ikiye ayrılırlar.

İnce taş kaplamalar, kesilerek ve yontularak kalınlıkları 10-12 cm olarak hazırlanırlar. Bu kaplamalar, duvarla birlikte örtülürler. Kaplama arasında veya arkasında kalan boşluklara çimento şerbeti akıtılarak doldurulur. Kaplama taşı, yandaki kaplamaya ve duvara uygun metallerle bağlanır.

Kaba taş kaplamaların kalınlıkları 15 – 20cm olmalıdır. Bu kaplamalar, duvarla birlikte örtülürler. Kaplama arasında veya arkasında kalan boşluklara çimento harcı ile doldurulur.

Mermer Kaplamalar

Bazı özellik arz eden binaların dış cepheleri 2 – 3cm kalınlığında ki mermerle kaplanır. Mermer boyutları isteğe bağlı olarak değiştirilebilir. Mermer kaplamalar diğer kaplama malzemelerine göre pahalı olabilir. Bundan dolayı bazı binalarda birinci katlara kadar, bazen de zeminden 100 – 150cm yüksekliğe kadar mermer kaplama yapılabilir. Kaplama yapılacak yüzeyin temiz ve tozdan ari olması kaplamanın yapıştırılması açısından çok önemlidir. Mermer kaplama ile duvar arasındaki boşluk, 600 dozlu ince harçla doldurulur. Kaplamalar, birbirlerine ve duvarlara kenet demirleriyle bağlanır.

Mozaik Kaplamalar

Genel olarak binaların dış cepheleri, 2-2,5cm kalınlığında istenilen renklerde yapılırlar. Bu kaplamalar mozaik pirinçlerinden yapılır. Mozaik sıvalar, normal kaba sıva üzerine sıva gibi duvara uygulanır sonradan taşçı taraklarıyla taraklanarak güzel bir görünüm elde edilir. Mozaik yapılacak yüzeyler yüksek ısıda pişmiş seramik ve be te be ile de kaplanabilir. Betebe, fabrika imalatı olması nedeniyle ikinci bir işçiliğe gerek yoktur ve boyları da aynıdır. Karton üzerine yapışmış küçük kareler şeklindedir. Genellikle en yaygın kullanılan karelerin ebatları, 10mm, büyük karelerinde boyutların ise 30mm’dir. Yapışma kartonlarının boyutları ise 31,5 cm’lik kare tabaka halinde olurlar. Betebe mozaik kaplama normal mozaik pirinç kaplamaya göre oldukça pahalıdır. Kaba sıva yapıldıktan 2 – 3 gün sonra betebe’nin yapışacağı kalınlıkta üzerine yüksek dozlu çimento harcı ile sıva yapılarak hemen yapıştırılır. Bu kaplamalar, dış etkenlere karşı oldukça dayanıklıdırlar. Sağlam ve güzel görünümden dolayı günümüzde kullanım alanı oldukça genişlemektedir.

Akrilik Kaplamalar

Sıva, beton ve tuğla duvar üzerine fırça, rulo ve tabancalarla iki kat olarak yapılır. Suya, rutubete ve ateşe karşı oldukça dayanıklıdır. Değişik renklerde bulunurlar. Akrilik’in uygulanacağı yüzeyin sıcak olmasından bazı beklenmedik olumsuzluklar meydana gelebilir. Bunu önlemek için yüzeyin su ile soğutulmasında yarar vardır. Genellikle yurtdışında patentli firmalar tarafından üretilmektedir.

Kum Sıva

Mineral sıva olarak bilinen doğal mermer ve granit parçacıkları istenilen boyutta elenerek akrilik polimer bağlayıcı ve ilave katkı malzemeleriyle donatılmış bir sıvadır. Son teknolojik imkanlarla çok harika yüzeyler elde edilmiş çok yaygınlaşmış bir malzemedir.

Mineral sıva özellikle 1990’dan sonra inşaatların dış cephelerinde sıkça görülmektedir. Ülkemizde mineral sıva üreten birçok inşaat malzemesi sektörleri bu alanda önemli adımlar atmış şu anda ihraç ettiği birçok ülke bulunmaktadır.

Ülkemizin birçok yerinde tabi renkleri kolaylıkla sağlayan ocaklarda mermer ve granit taşı bulunmaktadır. Bunlar özel makinelerde istenilen büyüklüklerle kırılarak mineral sıva kumu üretilir.

Bu malzemenin uygulandığı cephelerde soylu diri ve seçkin bir görünüm ile somut bir kalite elde edilmektedir.

Uygulanacak yüzeyler temizlenir ve kurutularak zemin hazır hale getirilir. Eğer yüzeyde kir pas boya kimyasal artıklar kireç vs. gibi malzemeler varsa bunlar tamamıyla temizlenmelidir.

İç ve dış cephelerde kullanılmaktadır. Çok ince yapıya sahip olanlar dekoratif amaçlarla iç cephelerde ve merdiven boylarında kullanılır. Kalın tanecikli olanlar dış cephelerde kullanılmaktadır suya, ısıya karşı dirençleri yüksektir.

Duvar Kaplamaları

Binaların iç kısımları genellikle dış etkilere maruz değildir. Bundan dolayı yapılan kaplama yüzeye ısı yalıtımı, ses yalıtımı ve dekoratif görünüm sağlamaktadır. İç duvar kaplama, genellikle kağıt, kagir ve ahşap olarak gruplandırılır.

İç Duvar Kağıtları

Genellikle sıva ve ahşap yüzeylere özel yapıştırıcı ile uygulanılan duvar kağıtları, son zamanlarda önemli ölçüde ilgi görmüşlerdir. Asıl amacı dekoratif görünüş kazandırmak olan duvar kağıtlarında, dolaylı olarak yalıtım da sağlanmaktadır. Kağıdın ana malzemesi, selüloz ve renk, parlaklık, dayanıklılık verici katkı malzemeleridir. Duvar kağıtlarından beklenilen özellik; iyi düzeyde yapışabilme, renk sabitliği ve deterjan kolayca temizlenebilme özelliğidir.

İç Duvar Kağir Kaplamalar

Kağir olan iç mekan kaplamalar, mozaik, sıva ve seramiktir. Sıvalar, bildiğimiz gibi yapılardaki yerlerine, yapılış ve malzemelerine göre sınıflandırılır. Harçlar konusunda anlatılan malzemelerle üretilen harçlarla yapılan sıvalar, üretilen harcın ismiyle adlandırılır. İç mekanlarda en çok kullanılan kaplama, sıvadır.

Sıva kaplamalarda görünebilecek kusurlar; kabarma, çatlama, ufalanma, çiçeklenme, lekelenme, düzgün olmama, patlama, yüzey ıslaklığı, paslanma ve yumuşama veya tebeşirlenmedir. Bu kusur veya özürlerin her biri, ayrı nedenlere bağlıdır. Büyük bir kısmı, sıva kaplamalarını meydana getiren malzemelerden meydana gelmektedir. Banada ve boyalar da kaplama olarak nitelenebilir. Fakat bunları boyalar konusunda incelenecektir.

İç Duvar Ahşap Kaplamalar

Resmi, ticari ve konut gibi binalarda iç mekanların kaplanmasında ahşaplar, masif veya kaplama olarak kullanılır. Genel olarak ahşap duvar kaplamasının amacı duvarın monotonluğunu gidermek güzel görünüm sağlamak ve kullanılan eşyaların duvara sürtme ve çarpmasından dolayı oluşan bozulmaları önlemektir. Masif kaplamalara lambri adı verilmektedir. Kaplama olarak ahşap kaplama malzemesi kaplanır. Bu kaplamalar fabrikalardan satın alınır daha sonra bu levhalar istenilen boyutlarda kesilerek lambri kaplaması olarak kullanılır.

Lambri yapılacak kerestelerde şu özelliklerin olması istenir:

 • İnce dokulu ve sert olmalı,
 • Çatlak, kurt yeniği ve çürük olmamalı,
 • 1m2 sinde üçten fazla budak olmamalı,
 • Budak, çapı 3cm. den küçük olmalı,
 • Kereste elyaf yönünden biçilmiş olmamalı,
 • İşlenmesi kolay olmalı.

İç Duvar İpek Sıva

Sentetik olmayan doğal elyaflar akrilik reçine, kimyasallar ve su ile karıştırılarak iç mekanlarda kullanılan bir sıvadır. Bu sıva ile iç mekan duvarlarına estetik özellik kazandırır. Elyaf bazlı olması nedeniyle ses ve ısı yalıtımına olumlu katkı sağlar. Tek seferde sınırsız renk elde edilebilir kullanılan yüksek kalite reçine ile uzun ömürlüdür. Elyaf yapısı nedeniyle duvar çatlaklarını örter. İnce sıva üzerine yapıldığı gibi düz olan bütün yüzeylere de yapılabilir. Sıva yapılacak yüzey kuru olmalı, yağ, toz, kir ve kimyasal artıklar olmamalıdır. Kireç boya artıkları duvar kağıdı gibi yabancı maddelerden tamimiyle arındırıldıktan sonra mutlaka sentetik astar tatbik edilmelidir. Islak ve kireç badanalı yerlere uygulanmadan kaçınılmalıdır.

Mermer Döşeme Kaplamaları

Mermer kaplamalar genellikle ıslak, aşınan ve dekoratif yerlerde kullanılır. Beton ve betonarme döşemelerin üzerine, 1-2 cm çimento harcı ile döşenir. Kaplama arasındaki derzler, çimento şerbeti ile doldurulur. Genel olarak boyutları, 30×30 ile 80×80 cm, kalınlıkları ise 3-4 cm arasındadır. İsteğe bağlı olarak kalınlık boyutlar değişebilir. Bu kaplamalar, çok iyi cila tutarlar. Diğer kaplama malzemelerine göre pahalıdır. Mermer Çeşitleri içinde en estetik üründen biridir.

Mermer zemin döşemeleri kullanımlarında estetik ve sanatsal bir üründür. Taş usta ellerde sanata dönüşür. Mermer ürünler yıllar içinde kullanımdan dolayı meydana gelebilecek matlaşma ve bozulmalara karşı tekrar tekrar cilalanarak ilk gün kullanımı sunar. Mermerin tekrar cilalanabilme özelliğinin bulunması zemin ve basamak kaplamalarında diğer ürünlere (granit- kuvars taşlar – seramik) göre tercih konusu olmasının en mühim nedenlerindendir.