Aylık arşivler: Ocak 2016

Buzlu Camlar

Temperli Cam

Buzlu Camlar

Mimari amaçlara uygun, çeşitli renk ve desenlerdeki buzlu camlar ışık ve gizliliğin bir arada önem kazandığı yapının bölümlerinde kullanılır. Renksiz ve renkli cam eriyiğin bir yüzü desenli, diğer yüzü de düzdür. Desenlerin derinliği ve dokusu buzlu camın ışık ve görüntü geçirgenliğinde önemli bir etkendir.

Buzlu camlar duş kabinlerinde ve iç bölümlerde olduğu gibi güvenlik gerektiren bölümlerde de temperli olarak kullanılabilir. Ayrıca otel, büro, lokanta, konut, eğlence yerleri dekorasyon uygulamalarında yaygın olarak kullanılır.

Buzlu Telli Cam

Buzlu Telli Cam eriyik halindeki cam bünyesine elektrik kaynaklı bir çelik tel örgünün yerleştirilmesi ile üretilir. Kırıldığında cam parçacıkları kolaylıkla dağılmaz ve bu sebepten dolayı yaralanma riskini oldukça azaltır.

Yangın ısısı nedeniyle kırıldıktan sonra bile parçalar arasında boşluklar oluşmadığından alev ve dumanın başka bölgelere yayılmasını geciktiren Telli Buzlu Camlar, test raporları ile belirlenen süreler için yangına dayanıklı cam olarak da kullanılır.

Genellikle ışıklık ve asansör camı olarak kullanılır. Camın kırılması durumunda insanlara zarar verme olasılığı olan yerlerde bunu engellemek için telli cam tercih edilir.
Her desen ile rengin, farklı ışık ve görüntü geçirgenliği olması dekorasyonda tasarım zenginliği yaratır.

 

Etiketler : Buzlu cam, Temperli Cam, Telli Buzlu Cam

Camlar ve Özellikleri

Dekoratif Cam Tuğla

Camlar ve Özellikleri

Türkiye yıllık cam üretiminin yaklaşık %90’nı gerçekleştiren, Türkiye Şişe Cam Fab. A.Ş. bünyesindeki 15 üretim firmalarıyla, yüksek üretim teknolojisiyle üretim açısından Avrupa’da 2. dünyada 4.sırada yer almaktadır.

Camın ana maddesi olan SiO2 çok dengeli bir oksit olduğundan çok yüksek sıcaklıklara ve bazı kimyasal işlemlere oldukça dayanıklıdır. Genellikle SiO2’ler amorf yapılıdır. Kaliteli bir camda %80-%96 SiO2(Kuvarslı beyaz kum) bulunur. Ancak piyasada satılan camlar bu oranı %60’ı geçmez.

Camları sabitleştirmek amacıyla cam maddesi içine CaO, MgO, BaO, PbO ve Al2O3 katılır. Camlara renk vermek ve saydamlaştırmak için farklı katkı maddeleri kullanılır. Camı saydamlaştırmak için As2O4, KNO3, NaSO4 kullanılır. Renklendirmek için Cr2O yeşil, mavi için CuO ve sarı renk için FeS bileşenleri kullanılır.

Cam Yapı Malzemeleri

Yapıda kullanılan cam yapı malzemeleri şunlardır:
–    Cam tuğla
–    Pencere ve kapı camları
–    Dış cephe kaplama camları

Dekoratif Cam Tuğlalar

Cam tuğlalar genellikle 190x190x80 mm boyutlarında ve içi boşluklu olarak üretilir. Cam tuğlalar net görüntüyü engelleyerek gizlilik sağlarken ışık geçişine izin veren duvarların yapımında kullanılır.

Çimento harcı ile örülen cam tuğla duvarların ısı işletim katsayısı ortalama 2.8W/m2K’dir. Cam tuğla duvarlar ortalama 38 – 40 dB’lik bir ses yalıtımına sahiptir.

Cam tuğla duvarlar, katmanlı olmaları ve yapımlarında kullanılan yardımcı maddelerin sayesinde kazandığı dirençle saldırılara karşı dayanıklıdır(13,9 N/mm²). Cam tuğla duvarlar gün ışığı dik geldiklerinde desenine bağlı olarak renksiz camlarda ışık geçirgenlik oranı %82, renkli olanlarda ise %66’dır.

 

Etiketler : Cam Nedir?, Dekoratif Cam Tuğla, Cam Yapı Malzemeleri

DOĞAL YAPI TAŞLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER

Doğal Taşlarda Aranan Özellikler

DOĞAL YAPI TAŞLARINDA ARANAN ÖZELLİKLER

Doğal yapı taşlarında aranan özellikler genel olarak şu şekildedir:

– Renk özelliği ve desen homojenliği,
– Blok verme özelliği ve kesilip cilalanma,
– Jeomekanik ve fiziksel özellikleri,
– Atmosferik ve kimyasal etkilere dayanım.

Uygulamada bu özelliklerden daha iyi özellikteki taşlara ve daha yüksek değerlere ihtiyaç duyulduğunda, değerler gerektiği kadar artırılmalıdır. Kullanım alanına veya taşın türüne göre gerekli özellikler aranmalıdır.

Doğal yapı taşlarının en önemli fiziksel özelliği renkleridir.
Bu taşlar, estetik amaçlarla (dekorasyon amaçlı) kullanıldığı için, kullanım yerine bağımlı olarak renginin çekici olması gereklidir.
Dekoratif taşlar, tek renkte olabildikleri gibi, değişik renkler gösteren bantlar, damarlar, benekler halinde çeşitli desenlerde de olabilmektedirler. Bununla beraber, renk ve desen yönünden homojenliğe sahip olmaları, yani bir yataktan alınan blokların sürekli olarak, yatağın her yerinde aynı renk ve desende olması arzu edilir.
Kalite itibariyle, doğal yapı taşlarında, renk, desen, görünüş, sertlik, sağlamlık, dış etkenlere karşı dayanım ve kesilip parlatılabilme gibi özellikler oldukça önemlidir.

Kullanım yerlerine göre farklı kökendeki doğal taşlarda aranan parametreler

Atmosferik hava koşullarının sert ve asit yağmurlarının yoğun olduğu bölgelerde kalan doğal taşların;

• Anklavsız olması,
• Stilolitsiz (karınca yeniği) olması,
• Renk verici (pas yapan) minerallerin (pirit, markasit, hematit vb.)bulunmaması,
• Porozitesinin düşük olması,
• Su emme düşük olması,
• Don sonrası basınç dayanımı yüksek olması,
• Don kaybının düşük olması,
• Isıl (termal) genleşme katsayılarının bilinmesi gerekir.

Yaya trafiğinin çok yoğun olduğu otogarlar, tren istasyonları, hava alanları,hastaneler ile alışveriş merkezlerinin açık ve ıslak ortamlarında zemin döşemesi olarak kullanılması düşünülen doğal taşların;

• Kuvars içeriğinin fazla olması,
• Su emme düşük olması,
• Porozitesinin düşük olması,
• Mohs sertliğinin minimum ? 5 olması,
• Yüzey aşınma dayanımının yüksek olması,
• Darbe dayanımlarının yüksek olması,
• Eğilme dayanımlarının yüksek olması.

Merdiven basamaklarında kullanılan doğal taşların;

• Porozitesinin düşük olması,
• Su emmesinin düşük olması,
• Aşınma dayanımlarının yüksek olması,
• Darbe dayanımlarının yüksek olması,
• Eğilme dayanımının yüksek olması.

 Tezgâh, raf ve banko olarak kullanılan doğal taşların;

• Su emmesinin düşük olması,
• Porozitesinin düşük olması,
• Eğilme dayanımlarının yüksek olması,
• Darbe dayanımlarının yüksek olması,
• Renk verici minerallerin (pirit, markasit, hematit vb) bulunmaması gerekir.

 

Etiketler : Doğal taşların özellikleri, Dekorasyon taşları, Dekoratif yapı taşları

Yapı Taşlarında Bozulma ve Aşınmalar

Taşlarda Bozulma ve Aşınmalar

Yapı Taşlarında Bozulma ve Aşınmalar
1.    Boşluklu ve çok su emen taşlar don sonrası parçalanma olasılığı çok yüksektir.

2.    Bazı granit feldspatları hava etkisiyle kile dönüşerek parçalanırlar.

3.    Kalkerler deniz suyu ve asitli sulardan etkilenerek parçalanırlar.

4.    Yağmur suları, çimentosu kalker olan grelerde kalsiyum karbonatı eriterek taşın çözülmesine sebep olur.

5.    Alçılı, kükürtlü sular kalker ve magnezitli taşları eritir.

6.    Fabrika dumanlarından çıkan kükürtlü asitler kalkerleri etkileyerek tahrip ederler.

7.    Canlılar ve bitkilerin etkileriyle zamanla bozulmaya uğrarlar.

8.    Yoğun trafik, hem hava kirliliğine hem de yolların çevrelerindeki yapılarda hasarlara sebep olur. Tarihi yapıların çevrelerinde yolların açılması ve bu yollarda devam eden trafik nedeniyle, titreşimler meydana gelir. Bu titreşimler sonucunca taşıyıcı duvarlarda çatlaklar, yapı zemininde oturma veya düşeyden ayrılmalara yol açar.

9.    Sıcaklık değişimi: Yangın gibi özel durumlarda oluşan ani sıcaklık artışı (termik şok) taşın iç yapısında ani değişimlere neden olur ve zaman içerisinde bozulmasına neden olur.

10.  Rutubet: Yapının tümünü olumsuz etkileyen bir hasar nedenidir. Sadece taşın yapısını değil aynı zamanda tüm yapı elemanlarının işlevlerini yitirmesine neden olur.

 

 

Etiketler : Taşlarda bozulmalar, Rutubet, Taş Parçalanması

Taşların Genel Kullanım Yerleri

Dekoratif Yapı Taşları

Taşların Genel Kullanım Yerleri

  1. Kemer, pencere lentosun ve harpuşta olarak kullanılabilir.
  2. Zemin, duvar veya çatı kaplaması olarak ince plaklar halinde kullanılabilir.
  3. Malaz, ince ve kaba yonu olarak kullanılabilir.
  4. Duvarcılıkta kesme taş olarak kullanılabilir.
  5. Parçalanan taşları değerlendirmek amacıyla blokaj yapımında kullanılabilir.
  6. Demir yollarında balast olarak kullanılabilir
  7. Beton, betonarme ve bitümlü yol inşaatlarında kırma taş ve taş unu olarak kullanılabilir.
  8. Dolgu baraj inşaatlarında dolgu olarak kullanılır.

Ayrıca bina, köprü, yol parkesi, bordür taşı, otoyol, balast, çatı arduazı vb. gibi çeşitli inşaat alanlarında kullanılabilir.

Yapıların döşeme ve kaplamalarında genellikle mermer, traverten, granit, andezit, bazalt ve tüf gibi doğal taş ürünleri kullanılmaktadır.

Dekoratif yapı taşları; kullanım alanlarına göre blok taşlar, çakıl taşlar, kesilmiş ve işlenmiş taşlar ve doğal yarılmış taşlar olarak dört gruba ayrılabilir. Blok taşlar parke taşı, bordur taşı ve kesme taş olarak yapılarda ve dış mekânlarda kullanılmaktadır. Çakıl taşları genellikle peyzaj amacıyla kullanılmakta olup kullanımı renk homojenliğine ve taşın bol olarak bulunmasına bağlıdır. Kesilmiş ve işlenmiş taşlar ise yapılarda en çok kullanılanlardır. Bunlar belirli boyutlarda kesilerek ebatlandırılmaktadır. Kullanım amacına ve yerine göre yüzeyleri honlu, cilalı veya pürüzlü olabilmektedir

 

Etiketler : Dekoratif Yapı Taşları, Taşların Kullanım Alanları, Yapı Taşları

Yapı Taşlarında Aranan Özellikler

Yapı Taşlarında Aranan Özellikler

Yapı Taşlarında Aranan Özellikler

Kullanılan her malzemede istenilen özelliklerin arandığı gibi taşlarda da aranan bazı özellikler mevcuttur. Bunlardan bir kaçı aşağıda sıralanmıştır.

1) Yoğunluk: Boşluklu yoğunluk ve gerçek yoğunluk olmak üzere iki gruba ayrılır. Kütle ağırlığının aynı hacimdeki su ağırlığına oranıdır.

a) Boşluklu yoğunluk: Kütle ağırlığının boşluklu hacmine olan oranıdır.

b) Gerçek yoğunluk: Kütle ağırlığının boşluksuz hacmine olan oranıdır.

2) Gözeneklilik: Taşın yüzeyinde bulunan boşluklardır. Zaman içerisinde su ve havadaki kimyasal parçacıklar yüzeydeki boşlukları doldurarak taşın bozulmasına neden olur. Yüzeyde su birikip daha sonra biriken su donarsa yani buz haline dönüşürse taş yüzeyinde çatlaklara sebep olur ve bu çatlaklar taşın parçalanmasına sebep olabilir. Bu nedenden dolayı gözenekli taşların yapılarda kullanılırken hava etkisiyle karşı karşıya kalmayacak şekilde kullanılması gereklidir.

3) Su Emme: Taşın içerisinde bulunan kılcal damarlar yardımıyla suyun emilmesi olayıdır. Fazla su emen taşların zemin ve bodrum katlarında taşların daha hızlı bozulmasına neden olur.

4) Donma: Taşların donduklarında hacimleri artarak çatlamalar ve dağılmalar söz konusu olabilir. Yapı taşlarında kullanılan taşların donmaya karşı dirençli olması gereklidir.

5) Basınç Dayanımları: Basınç dayanımları yeterli olmayan taşlar yapılarda kesinlikle kullanılmamalıdır. Basınca maruz kalacak olan taşların kenarlarında meydana gelebilecek kırılmaların önlenebilmesi için kenarlarının çemberlenmesi gereklidir. Yumuşak kalkerde 200-500, sert kalkerde 1000-1500, çok sert kalkerde ise basınca dayanımlar minimum 1500-2000 kgf/cm² olmalıdır.

6) Aşınma Dayanımları: Yol ve binalarda kullanılan parke taşları, merdiven basamakları gibi sürekli aşınmaya maruz kalan taşların aşınmaya karşı dayanıklı olması gereklidir.

7) Darbe Dayanımı: Sürekli darbe etkisin bulunduğu yerlerde darbeye dayanıklı taşlar seçilmelidir. Özellikle mikalı taşların darbeye dayanıklılıkları oldukça yüksektir. Makine temelleri altında mikalı taşların kullanılması tercih edilmelidir.

 

Etiketler : Yapı taşlarında aranan özellikler, darbe dayanımı, yoğunluk

Elde edilişlerine göre taşlar

Elde Edilişlerine Göre Taşlar - Toplama Taşlar

Elde edilişlerine göre taşlar

Taşlar elde edilişlerine göre iki farklı gurupta yer alır. Bunlardan ilki doğadan toplanarakherhangi bir işleme tabi tutmadan istenilen boyutta serbest halde bulunan taşlardır. Toplama taşlar olarakta adlandırılır. İkincisi ise büyük kütleler halinde toprak altında ya da toprak üzerinde kırılarak kabaca istenilen boyuta getirilerek elde edilen taşlardır. Bu taşlara ocak taşları da denilir.

A) Toplama taşlar: Zaman içerisinde büyük kütle taşların aşınarak veya parçalanarak meydana gelmesi olayıdır. Genellikle dağ yamaçlarında kır ve dere yataklarında farklı büyüklükte bulunurlar. İnşaat alanında bahçe duvarlarında, koruma yapıları duvarlarında, blokaj, dolgu vb. yerlerde kullanılır.

Bu taşların duvarda işçiliği oldukça zordur ve bu taşlarla yapılan duvarların yük taşıma özelliği çok azdır.

B) Ocak taşları: Toprak altında bulunan veya dağ yamaçlarındaki büyük kütlelerden elde edilen taşlardır. Bu taşlar kabaca işlemden geçerek taşıyıcı duvarlarda, kemerlerde, merdivenlerde, kapı ve pencere sövelerinde dekoratif işlem uygulanarak kullanılabilir. Ayrıca atölyelerde işlenerek farklı amaçlarla da kullanılabilir. Duvar, minare, büro, vitrin, bina giriş kaplaması gibi birçok alanda kullanılır.

Taşlar oluşumuna bağlı olarak peteksel boşluk yani yapısında irili ufaklı çoğul boşluklar bulunabilir. Bu ise taşın kalitesini etkileyebilir

 

Etiketler : Toplama taşlar, Ocak taşları, Elde edilişlerine göre taşlar

Doğal Taş Yapı Malzemeleri

Doğal Taş Yapı Malzemesi

Doğal Taş Yapı Malzemeleri

Taş nedir?

-Yer kabuğunu oluşturan sert ve katı olan kütlelere taş (kayaç) denir.

Taşlar genellikle bir veya daha fazla mineralin bir araya gelmesi ile oluşur. Örnek olarak ; granit, gobra, siyenit gibi magmatik taşlar mermer, kuvarsit gibi tek bir mineralden farklı tip ve çeşitlerdeki kum ve taşların zamanla birleşmesine neden olmuş ve konglomeraları meydana getirmiştir.

Taşlar tarih boyunca en çok kullanılan ve en iyi tanınan yapı malzemesidir. Duvarlarda, kemer ve pencere kornişlerinde, zemin ve çatı kaplamalarında, taş unu elde edilmesinde vb. alanlarda sıkça kullanılmaktadır. Taşlar doğal ve yapay olarak iki gruba ayrılır. Doğal taşlar, isminden de anlaşıldığı gibi doğadan direk olarak elde edilir. Yapay(suni) taşlar ise küçük boyuttaki taşların herhangi bir yapıştırıcı veya bağlayıcı ile birleştirerek istenilen boyut ve şekilde elde edilebilen taşlardır.(Beton, Karo vb.)

Türkiye doğal taş (mermer) bakımından en zengin ülkelerden biridir. DTP’ın verilerine göre Türkiye yaklaşık 5,2 milyar m³ rezervi ile dünya mermer rezervinin %40’ından fazlasına sahiptir. Farklı renk ve desenlerde 200’den fazla çeşitliliğe sahiptir.

Türk mermeri inşaat sektöründe taban, iç duvar ve dış cephe kaplamada kullanılmaktadır. Dünya doğal taş üretiminde Türkiye yedinci ihracatta ise sekizinci sırada yer almaktadır. 2001 yılında işlenmiş doğal taş (traverten, mermer, granit vb.) üretiminde 2.5 milyon tonu aşmıştır. İşlenmiş doğal taş ihracatı her yıl daha da artmaktadır.

2014 yılında maden ihracatı 5 milyon 24 bin ton, değer bazında ise % 6,06 düşüşle 1 milyar 92 milyon Dolar olarak gerçekleşti. 2014 yılında en çok ihracatla birinci olan doğal taş sektörü, toplam ihracattan yaklaşık % 43 pay aldı. En fazla ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada Çin, ikinci sırada ise ABD yer almaktadır.

2015 yılının ilk çeyreğinde ise mermer ihracatı 13.90’lık bir düşüş yaşayarak 112 milyon 503 bin Dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Yaşanan düşüşe rağmen ABD’de işlenmiş mermer ihracatında Türkiye liderliği elinden bırakmadı. ABD’yi 16 milyon 789 bin Dolar ile Suudi Arabistan, 12 milyon 910 bin 803 Dolar ile Irak, 5 milyon 711 bin 657 Dolar İle Kanada takip etti. Türkiye mermer ihracatında 90’dan fazla ülkeye ihraç ederek işlenmiş mermer ihracatında ilk sıradaki yerini korumaya devam ediyor.

Mermer ihracatında Amasya ilimiz Çin, Rusya, Irak, Gürcistan, Hindistan, Bangladeş, Tayvan, Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan başta olmak üzere 45 ülkeye, Muğla ilimiz Çin başta olmak üzere Ortadoğu’dan ABD’ye, Avrupa’nın değişik kentlerinden Uzakdoğu’ya, Irak, Suriye, Cezayir, Fas, Tunus, Dubai, Katar ve Suudi Arabistan’a kadar toplamda 37 ülkeye, Diyarbakır ilimiz  Çin, Singapur, Hong Kong, Tayvan, Malezya, Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, Brezilya, Rusya, Ukrayna, Türk Cumhuriyetleri, İsrail, Irak, Almanya, İtalya, Yunanistan, İngiltere, Avustralya ve Avusturya gibi ülkelere ihraç eden illerimizden bir kaçı sadece.

 

Türkiye’de Bulunan Bazı Mermer Çeşitleri

Afyon Beyaz, Diyarbakır Bej, Elazığ Siyah İnci, Kaplan Postu, Ege Bordo(Muğla), Gölpazarı Bej, Menekşe, Ege Kahve(Manisa), Hazar Pembe, Akhisar Beji, Ege Füme, Karacabey Siyahı, Akhisar Siyah, Ege Vişne(İzmir), Karaburun Bej, Bartın Bej, Efes Güneşi(Balıkesir), Kırşehir Beyazı, Bilecik Pembe-Gül Kurusu, Elazığ Vişne, Kırşehir Siyahı, Burdur-Kahverengi-Bej, Elazığ Petrol Yeşil, Kastamonu Eflani, Denizli Pembe vb. gibi mermer çeşitlerimiz bulunmaktadır.

 

Etiketler : Doğal taş yapı malzemesi, Türkiye’de bulunan mermer çeşitleri, Dış cephede mermer kullanımı