Aylık arşivler: Şubat 2016

2016 İnşaat Maliyetleri

İnşaat Maliyet Tablosu

2016 İnşaat Maliyetleri  Tablosu, Resmi Gazete’de yayınlanarak, Emlak vergisi kanunu genel tebliği kapsamında açıklandı.

2016 İnşaat maliyetleri listesi:

Lüks İnşaat                                       2. Sınıf İnşaat                                 3. Sınıf İnşaat

Çelik Karkas Bina                               Çelik Karkas Bina                           Çelik Karkas Bina

Asgari: 2068,65                                    Asgari: 907,33                                 Asgari: 612,07

Azami: 2205,99                                    Azami: 999,49                                  Azami: 680,73

Orta: 2137,32                                       Orta: 953,41                                    Orta: 646,40

Betonarme Karkas                            Betonarme Karkas                          Betonarme Karkas

Asgari: 1227,07                                    Asgari: 496,28                                  Asgari: 350,16

Azami: 1377,13                                    Azami: 583,50                                  Azami:418,80

Orta: 1302,10                                       Orta: 542,89                                     Orta:384,48

Yığma Kagir Bina                              Yığma Kagir Bina                            Yığma Kagir Bina

Asgari: 1006,40                                    Asgari: 421,74                                   Asgari: 314,86

Azami: 1037,76                                    Azami: 441,40                                   Azami: 327,64

Orta: 1022,08                                       Orta: 431,57                                      Orta: 321,25

Ahşap Binalar                                    Yığma Yarı Kagir Bina                    Yığma Yarı Kagir Bina

Asgari: 1639,01                                     Asgari: 299,19                                  Asgari: 210,89

Azami: 1806,71                                     Azami: 304,09                                   Azami: 214,80

Orta: 1722,42                                        Orta: 301,64                                     Orta: 212,85

1. Sınıf İnşaat                                      Ahşap Binalar                                 Ahşap Binalar

Çelik Karkas Bina                                Asgari: 680,73                                   Asgari: 355,09

Asgari: 1367,31                                     Azami: 779,80                                   Azami: 376,67

Azami: 1475,21                                     Orta: 730,27                                      Orta:365,88

Orta: 1421,26                                                                                                Taş Duvarlı Bina

Betonarme Karkas                                Basit İnşaat                                    Asgari: 176,53

Asgari: 774,93                                    Çelik Karkas Bina                               Azami:217,74

Azami: 851,38                                         Asgari: 252,09                                  Orta:197,14

Orta: 813,16                                            Azami: 307,00                               Gecekondu Tarzı Bina

Yığma Kagir Bina                                   Orta: 279,55                                     Asgari: 101,06

Asgari: 644,43                                     Betonarme Karkas                               Azami:156,93

Azami: 679,71                                          Asgari: 178,49                                   Orta:129,00

Orta: 662,07                                             Azami:252,09

Yığma Yarı Kagir Bina                            Orta:215,29

Asgari: 424,71                                      Yığma Kagir Bina

Azami: 445,30                                          Asgari: 100,05

Orta: 435,01                                             Azami:103,96

Ahşap Binalar                                         Orta:102,01

Asgari: 1054,44                                   Yığma Yarı Kagir Bina

Azami: 1184,40                                         Asgari:100,05

Orta: 1119,42                                            Azami:103,96

                                                                  Orta:102,01

 

Etiketler : İnşaat maliyeti, Lüks inşaat, Kaba inşaat, Betonarme, Ahşap Binalar

İnşaat maliyet hesaplama nasıl yapılır?

İnşaat Maliyet

 

İnşaat maliyet hesaplama nasıl yapılır?

Yapılan inşaatın, kaba inşaat ve ince işçilik olmak üzere iki farklı maliyete tutarı mevcuttur. Bu nedenle inşaat maliyet hesaplama yaparken, bu bahsettiğimiz iki maliyeti göz önünde bulundurmak gerekiyor. İki katlı yada daha fazla kattan oluşan bir binanın inşaatında matrekare birim maliyeti ortalama 400 ile 450 TL arasında değişmektedir.

Kaba inşaatın haricinde boya, döşeme tesisat,aydınlatma,iç dekorasyon vb. gibi ince işçilikler de dahil edildiği taktirde, inşaat maliyeti metrekare hesabıyla ortalama bir kalite için 650-700 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Fakat inşaatın yapımı için müteahhitle anlaşılırsa, müteahhit kendi ücretinide ekleyerek maliyeti daha arttırabilmektedir.

Bir diğeri ise, inşaat maliyet bedeli, binanın dışarıdan yüz ölçümü ile metrekare inşaat maliyet bedelinin çarpılması sonucuyla da hesaplanabillmektedir. İnşaat maliyet bedelleri, binaların kullanılış tarzları, inşaat nevileri ve sınıflarına göre Maliye ve Bayındırlık Bakanlıklarınca birlikte saptanır ve uygulanacağı bütçe yılından önce ile edilir.

Bir inşaatın maliyet kalemlerini kabaca şöyle sıralayabiliriz.

1- Kaba inşaat: % 40 (Beton kalıp, demir, tuğla)

2- Çatı üretimi: % 3 (Çatı konstrüksiyonu %75 ve kaplaması %25 olarak)

3- İç sıva ve kapı – pencere kasaları: %7 (Pencere ve kapılar %60, iç sıva %40)

4- Elektrik su tesisatı: %10 (temiz ve pis su %65, elektrik %35)

5- Yer döşeme kaplaması: %6

6- Dış sıva ve demir işleri: %6 (Dış sıva %50, balkon, merdiven ve diğer işler %50)

7- Kapı pencere doğrama: %8 (Kapılar %60, pencereler %40)

8- Boya badana ve ıslak zemin: %10

9- Isıtma tesisatı: %8

10- Çevre düzenlemesi: %2

 

Etiketler : İnşaat maliyet hesaplama, kaba inşaat, müteahhit, Dış sıva

PVC’nin özellikleri

PVC özellikleri

PVC’nin özellikleri

         Termal Kararlılık ve Bozulma

PVC’ler stabilizatör madde içermediği zaman, 100 C’nin üzerindeki sıcaklığa ısıtıldığında veya UV ışını, Gama ışını gibi etkenlere maruz bırakıldığında yapısında bozulmalar meydana gelmektedir. Bu bozulmalar neticesinde ortaya HCI gazı çıkar.

 

Fiziksel Özellikler

PVC, termal özellikler açısından diğer amorf termoplastiklere benzer özellikler gösterir.

Saf PVC şeffaf ve renksiz bir polimerdir. Plastiklerin kırılma indisi 1,537’dir. Ancak katkı maddeleri içeren PVC opak veya şeffaf olabilir. PVC tipik bir organik yalıtkandır.

 

   Mekanik özellikler

PVC’den yapılmış bir malzemenin mekanik özellikleri PVC’nin özelliklerine bağlıdır. Bu açıdan PVC’den yapılan malzemenin mekanik özelliklerine PVC etkisi, PVC’nin molekül ağırlığı ve molekül ağırlığı dağılımına bağlıdır. PVC’ye az miktarda plastikleştirici ilavesi polimerde anti plastikleşmeye neden olur, bunun sonucu olarak da polimerde dayanaklılıkla birlikte kırılganlıkta yapay bir şekilde artar.

 

Kimyasallara Olan Direnç

Oksijen ve ozunun PVC’te etkisi olmasına karşın potasyum permanganat gibi bazı oksitleyici maddeler, PVC’yi bozar. Klorun PVC üzerinde kötü bir etkisi yoktur. Ancak flor oda sıcaklığında bile PVC’yi etkiler.

 

          PVC’nin Kristal Yapısı

Genel olarak PVC amorf polimerdir. İçerisinde %5 oranında küçük ve düzgün olmayan kristaller vardır. Kristallik yapının artmasıyla kırılganlık da düzgün olmayan Kristaller vardır. Krsitallik  yapının artmasıyla kırılganlıkta artar.

 

Etiketler : Mekanik özellikler, Kristal Yapısı, Fiziksel Özellikler

PVC’nin Özellikleri ve Kalite Kontrol Yöntemleri

PVC KAPI PENCERE

PVC’nin Özellikleri ve Kalite Kontrol Yöntemleri

PVC reçinesinin ve katkı maddelerinin kalite kontrolünde çok çeşitli deney metotları geliştirilmiştir.

International Organization For Standardization (ISO) tarafından hazırlanmış standartlar ve testler, bugün dünyaca kabul edilmiş standart ve testlerdir. Ayrıca ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, PVC ve PVC ürünleri içinde tanımlanmış ve uygulamaya başlanmıştır. PVC’nin bazı özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

1)    Molekül Ağırlığı: PVC reçinelerinin sayı ortalaması molekül ağırlığı 50 000 ile 120 000 arasında olmalıdır

2)    Polimer Görünür Yoğunluğu: Polimerin gözenekliğine, boyutuna ve tanecik şekillerine bağlıdır. PVC reçinelerine ait görünür yoğunluk tayini iki şekilde yapılabilir. Bunlardan birincisi sıkıştırılmamış (gerçek) yığınlarda görünür yoğunluk tayinidir. İkincisi ise sıkıştırılmış görünür yoğunluk tayinidir. Her iki yöntemde sonuç olarak kg/dm3 olarak ifade edilir.

3)    Renk ve Isı Kararlılığı: Polivinil Klorür ’ün ısı kararlılığı çoğunlukla dehidro klorinasyon deneyi ile belirlenir. Dehidroklorinasyon nedeniyle ortaya HCI gazının miktarı, çeşitli teknikliker yardımıyla kantitatif olarak belirlenir. Dehidroklorinasyon deneyi, işlenmiş PVC’nin davranışı ile her zaman ilişkili olmayabilir.

 

Etiketler : PVC Özellikleri, ISO, TSE, Polivinil Klorür, Isı Kararlılığı

İnşaat Sektöründe Kullanılan Plastikler

Plastik Boru

İnşaat Sektöründe Kullanılan Plastikler

 

Plastik malzemeler inşaat sektöründe genel olarak çatı kaplamalarında, ısı yalıtımlarında, döşeme kaplamalarında, beton üretiminde(plastik lif olarak), ayrıca mutfak ve mobilya kaplamalarında yaygın olarak kullanıldığı gözlenmektedir.

Son zamanlarda içme suyu, doğal gaz ve kalorifer borularında da kullanılmaya başlanmıştır.

Bunun yanı sıra PVC (kapı pencere doğramalarında) üretiminde kullanıldığı görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde değişik kesitlerde dolu gövdeli ve boş gövdeli değişik renklerde PVC’ler kapı pencere, park bahçe ve şehir mobilyası üretiminde kullanılmaktadır.

Plastik inşaat malzemeleri son yirmi beş yıl içinde, özellikle de plastik (PVC) kapı ve pencere üretimi ve tüketiminde büyük bir artış olmuştur. Yılda 120 bin tona ulaşan plastik kapı ve pencere üretimi gerçekleşmiştir. Sektörde 42 yerli 18 yabancı olmak üzere toplam 60 firma faaliyet göstermektedir.

Türk plastik kapı ve pencere sektörü; üretim açısından Avrupa’da dördüncü sıradadır. Son yıllarda ihracatta başlıca pazarlar Rusya, Kazakistan ve Romanya olmuştur.

 

Etiketler : İnşaat sektöründe kullanılan plastikler, PVC, Boru, Plastik

Akışkanlaştırıcıların Taze ve Sertleşmiş Beton Özelliklerine Etkileri

Taze Beton

Akışkanlaştırıcıların Taze ve Sertleşmiş Beton Özelliklerine Etkileri

Akışkanlaştırıcılar su azaltma yeteneklerine göre normal(%10-15 arası su azaltabilirler) ve hiper (% 30’un üzerinde su azaltma özelliği olanlar) olarak sınıflandırılırlar. Çoğunlukla lignosülfonat bazlı katkılardan normal, melamin ve naftalin sülfonat formaldehit bazlılardan süper ve polikarboksilat bazlılardan hiper akışkanlaştırıcılar üretilmektedir.

Bir lignosülfonat bazlı katkıdan tek başına hiper akışkanlaştırıcı performans beklemek mümkün değildir. Fakat bu katkılarda yapılacak modifikasyonlarla su azaltma ve priz ayarlama gibi özellikleri değiştirilebilir. Bu sebeple pratikte, performansa dayalı bir sınıflandırma yapılması, kimyasal yapıya dayalı bir sınıflandırmadan daha uygundur.

İkinci nesil olarak adlandırılan katkılar Melamin (SMF) ve Naftalin (SNF) Formaldehit Sülfonat esaslı süper akışkanlaştırıcılardır. İlk olarak 1960’lı yılların sonunda Japonya’da 1970’lerin başında Almanya’da ve 1973’de Kuzey Amerika’da kullanılmışlardır.

 Süper akışkanlaştırıcılar gerek su kesme açısından gerekse akışkanlık sağlama açısından lignosülfonatlardan çok daha etkilidir.

Melamin ve Naftalin Sülfonat esaslı katkılarda üretilen betonlarda en yaygın görülen sorunlardan birisi zamanla taze betonda meydana gelen işlene bilirlik kaybıdır. Bu sorunun çözümünde, işlene bilirliği azalmış beton karışımına ek katkı ilavesi olacaktır.

Ayrıca Melamin ve Naftalin sülfatın katkılar beton meydana gelen işlene bilirlik kaybı sorununu 3.nesil olarak adlandırılan Polikarboksilat esaslı katkılarla çözülmüştür. Bu katkılar, Yüksek oranda su azaltma özelliğine sahip olup aynı zamanda yüksek işlene bilirlik etkisi sağlayan katkılardır.

 

Etiketler : Taze ve Sertleşmiş Beton, Süper akışkanlaştırıcılar

Süper Akışkanlaştırıcılar

Süper Akışkanlaştırıcılar

Süper Akışkanlaştırıcılar

Polimer malzemenin son yıllarda inşaat sektöründe ve beton teknolojisinde en önemli gelişmelerde biriside kimyasal beton katkı maddeleridir. Süper akışkanlaştırıcıların keşfi ile inşaat sektöründe beton kalitesinde büyük gelişmeler sağlandığı bir gerçektir.

Günümüzde “ süper plastikleştiriciler “ veya “ hiper plastikleştiriciler ” adıyla anılan bu beton katkı maddeleridir.

Bu malzemeyi PCC, PIC ve PC uygulamaları ile karıştırmamak gerekir. Süper plastikleştiriciler normal betona, çimento ağırlığının en çok %0,8 ile %3’ü arasında bir oran kadar katılan ve taze beton reolojisine etkiyen maddelerdir.

Bu katkılara 2. nesil katkı maddeleri de denilmektedir. Katkı oranı çimentonun cinsine, agrega granül metrisine, havanın sıcaklığına ve taze betonda pompa kullanılıp kullanılmama durumuna göre değişmektedir.

Süper akışkanlaştırıcı sayesinde düşük miktarda çimento ile normal basınç dayanımına sahip beton elde edile bilinmektedir.

Süper plastikleştiriciler pahalı katkılardır. Ancak işçiliği önemli ölçüde kolaylaştırarak ve betonun kalitesini arttırarak maliyetin düşmesine katkı sağlarlar.    

 

Etiketler : süper plastikleştiriciler, hiper plastikleştiriciler, Polimer

Polimer – Portland Çimento Betonları

Portland Çimento

Polimer – Portland Çimento Betonları

PCC, polimer Portland çimento betonlarında, polimer malzeme taze beton ile karıştırılarak, betonun priz sırasında polimer de-polimerize olarak istenilen süneklikte ve geçirimsizlikte beton elde edebilir. Bu tip beton üretiminde polimer önce emülsiyon hale getirilerek (suyla erimiş süspansiyon yapısı) daha sonra beton ile karıştırıldığında çimentonun serbest kireci ile reaksiyona girerek alkali ortam meydana getirir.

Alkali ortamla karşılaşan beton sünek bir yapı ortamı oluşturur. Eğer sünek bir yapı oluşturulmak istenmiyorsa bu durumda priz süresi hızlandıracak malzeme kullanılarak rijit beton üretmekte mümkündür.

PIC’ ler PCC’ ler oranla çok daha üstün nitelikli malzemelerdir. Ancak PCC’ lerin yerinde dökülme özelliğinden dolayı bu malzemenin kullanımının ön plana çıkartmaktadır.

Sülfata dayanıklı normal Portland çimentosu kullanılarak üretilen harçlarda agrega olarak silis unu kullanılmaktadır. Çimento – silis unu oranı yapılan araştırmalar sonucu 1/9 civarında en uygun sonucu vermiştir.

Katkı olarak MgSio3, CaSiO3 ve Fe2O3 ilave edilerek harç özelliği arttırılmaktadır. Harç bu sayede 4 saat süreyle pompa betonu kıvamındaki kıvamını koruyabilmektedir. Bu harçlar 25’C ile 350’C arasında basınç dayanımı 72 N/mm² değerinde olduğu gözlenmiştir.

 

Etiketler : Portland Çimento, Beton, Polimer

Sentetik Reçine Betonları (PC)

Sentetik Reçine Betonları- Epoksi

Sentetik Reçine Betonları (PC)

      Epoksilerin ana maddesi bir molekül aseton ile iki molekül fenolden bileşimi ile difenilolpropan meydana gelmektedir. Bu difenilolpropan’a “bisfenol A” adı da verilir.

            İkinci ana madde ise gliserin ve propilden elde edilen glikol epiklorhidrindir. Epoksi kökünü içeren bu maddedir.

Bisfenol A glikol epiklorhidrin alkalin ortamlarda muamelesi sonunda epoksi reçinelerinin propolimeri (ön polileri) hazılanır. Bu prepolimer düşük sayıda molekül içerdiğinden sıvıdır.

Polimerlere sertleştirici katıldıktan sonra hava veya ortam ısısına bağlı olarak uygun zaman ağırlığında mutlaka kullanılmalıdır. Aksi halde sertleşme görülebilir. Kullanım süresi ise firmadan firmaya ve ortam sıcaklığına bağlı olarak değişebilir.

Bu epoksilerin karışımı ve bileşimi esnasında su ve nem bulunmamalıdır. Su ve nem bulunduğu durumda beklenen performans sağlanamaz. Aynı zamanda alkali maddelerinde benzer etkiler gösterdiği betonun alkalitesini yükseldiği çeşitli araştırmacılar tarağından belirtilmektedir.

 

       Epoksi reçineler inşaat sektöründe şu kısımlarda kullanılmaktadır.

     -Betondan yüksek hızlı mukavemet beklenen yerlerde

-Eski ile yeni betonun birleşiminde

-Yüzey onarma ve tamir işlerinde

-Beton çatlaklarının kapatılmasında

-Kolon ve döşeme filizlerinin ekilmesinde

-Kolon güçlendirilmesinde

 

    Epoksi kullanılmadan önce uygulanacak alanın uygun olması gereklidir. Uygulama alanının kuru, temiz, tozsuz, yağsız, bitüm, boya vb. maddeler olmaması gereklidir.

 

Etiketler : Epoksi, Reçine, Kolon Güçlendirme

İnşaat Sektöründe Kullanılan Polimerler

İnşaat Sektöründe Kullanılan Polimerler

İnşaat Sektöründe Kullanılan Polimerler

            Polimerlerin, beton teknolojisine girmesi son 45 yıl içinde başlamış ve hızlı bir şekilde önem kazanmıştır. Beton teknolojisindeki hızlı gelişme polimerlerin kullanımıyla doğrudan ilişkilidir.

            Genellikle polimer ve polimer bileşiklerinden, beton, çimento, derz dolgusu, tamir ve yapıştırma harçlarında kimyasal katkı maddesi olarak yararlanılmaktadır. Polimerlerin daha önce işlenen, beton kimyasal katkı maddesi, harçlar ve boyalar konusunda kullanıldığı bilinmektedir.

            Bu katkı maddeleri dört ana grupta toplayabiliriz.

1-    PCC veya PPCC (Polimer Cement Concrete veya Polimer Portland Cement Concrete) olarak adlandırılan Polimer-Portland çimento betonları,

2-    PC (Polimer Concrete) adı verilen sentetik reçine betonları,

3-    PIC (Polimer Impregnated Concrete) ile simgelenen polimer emdirilmiş betonlar,

4-    Akışkanlaştırıcı katkılar.

 

1 ve 3. sıradaki betonlar polimerle geliştirilmelerinden dolayı modifiye edilmiş betonlar olarak ta adlandırılmaktadır.

Bu üç türün arasındaki farklar aşağıdaki gibidir.

Polimer Cement Concrete (PCC) betonları meydana getiren agregaların çeperini ve çevresini polimerler bir film tabakası şeklinde sararlar ve kılcal boşlukların bir bölümünü de doldururlar.

Polimer Impregnated Concrete (PIC) lerde beton bünyesindeki tüm kılcal boşluklar ve jel boşlukların bir kısmı da olmak üzere polimerle dolabilir.

Polimer Concrete (PC) lerde ise agregaları çeperini ve çevresini saran matris tümüyle polimerdir. Portland çimento hamuru agrega çevresinde bulunmazlar.

 

 

Etiketler : Polimer, PCC, PC, Polimer Impregnated Concrete (PIC)