Asfalt şaplar

İçlerinde su bulunmadığı ve kuruma sorunları olmadığı için asfaltlar özellikle tutulmaktadır. Sıcak olarak dökülürler ve soğuma esnasında önemli ölçüde büzülürler. Bunun dışında kendilerine has özellikleri de vardır. Asfalt saplar konut inşaatında ses yalıtıcı yani yüzen döşemeler olarak uygulandıklarından termoplastik karakterleri belirgindir. Asfalt, keçe veya diğer yalıtım levhaları üzerine değil her zaman sağlam beton zemin üzerine dökülmelidir.

Plastik elemanlarda basınca dayanıklılık değeri sert yapı elemanlarınınki ile aynı değildir. DIN 1996’ya göre 22o C lik bir sıcaklıkta asfaltın içeri göçme derinliği 0,5 mm’den fazla olamaz. Bu çok düşük bir değerdir. Öte yandan asfaltın basınca dayanıklılığı 100 kp/cm2 yi asmamalıdır, aksi halde çatlama eğilimi gösterir. Yüksek vakum bitümler, şişirme bitümlerden daha iyi sayılırlar.

Asfalt, linoleum ve diğer kaplamalar için iyi bir alt yüzey oluşturur. Bu durumlarda asfalt önceden pürüzsüz şekilde sıvama malzemesiyle örtülmeli veya gözenek örtücü bir ince tabakayla kaplanmalıdır. Buna rağmen inceltici yapıştırıcılar kullanılmamalıdır. Bunlar asfaltı çözebilirler. Bu nedenle asfalt üzerine kaplamalarda benzol incelticili yapıştırıcılar kullanışsızdır.

DIN 1996’da belirtilen azami göçme derinliğinin (22o C sıcaklıkta 1,5-3 mm) pratikte sağlanması olanaksızdır’ Sosyal tip ve ucuz konutta oturanlar taşınıp yerine yenileri gelince bu gelen kişiler mobilyalarını eski ev sahiplerinin mobilyalarını koyduğu aynı noktalara yerleştirmeyebilirler. Bu nedenle konut inşaatında asfalt sap yerine sentetik anhidrit döşemeler veya daha basiti yüzen beton saplar kullanılmalıdır.

Aşırı ısıtılan odalarda asfalt üzerine yapıştırılmış parkeler çok kirlenecektir, çünkü yumuşayan bitüm, derzlerden yukarı çıkacaktır.

Asfalt şapların çoğunlukla aynı zamanda sızdırmaz tabaka olarak da iş yapmaları beklenir. Fakat pratikte, termoplast bir malzeme olan asfaltın sürekli olarak sıkıştırılması gerekmektedir. Bu da ancak üzerinde çok fazla yürünmesi veya üzerinden tekerlekli araçların geçmesiyle sağlanabilir. Balkon ve çatılarda böyle bir sıkıştırma söz konusu olamadığından beton çatlar ve su sızdırmazlığını yitirir.

Asfaltın hem aşınmaz döşeme, hem de sızdırmaz tabaka olarak kullanılması saçmadır. Sert asfaltta bitüm oranı sadece % 8 – % 12’dir. Gerisi mineral yapı ve dolgu maddelerinden meydana gelir. Eğer asfaltın sızdırmaz tabaka olması isteniyorsa, asfalt mastik olarak gerçekleştirilmesi gerekir. Asfalt, ancak iki katlı asgari kalınlığı 15 mm ve bitüm oranı % 16 olduğu zaman su sızdırmaz bir tabaka yerine geçebilir. Fakat bu sayede döşemenin kullanım tabakası olarak kullanılamayacak kadar yumuşar.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir