Buzhanelerde İç kaplamalar

Isıtılan binalarda, olduğu gibi buhar kesici tabakadan istenen difüzyon sızdırmazlığı, sızan buharın konstrüksiyonun soğuk tarafında hangi engellerle karşılaştığına bağlıdır. Bu engeli duvar konstrüksiyonunun iç kaplaması oluşturur. Bunun için işletme sıcaklığı düştükçe iç kaplamanın o oranda sızdırıcı olması şarttır.

Depolama ve iletim sırasında mekanik hasara uğrayabilecek soğutma odalarının iç
kaplamaları için şu olanaklar mevcuttur:

1. Sıva taşıyıcı üzerindeki çimento harç içine duvar fayansları,

2. İnce alt tabaka yöntemi uyarınca plastik sıvama malzemesiyle yapıştırılan duvar
fayansları. Yapıştırma tabakası 5 mm kalınlığında ve doğrudan çıplak sert köpük levhalar üzerine uygulanır (sıva taşıyıcı yok),

3. Plastik dispersiyon katkılı (1 : 3) çimento sıva. 20 mm kalınlığında çimento boyasıyla
boyanmış (bir astar, iki örtücü tabaka),

4. Cam elyafıyla takviyeli, polivinilpropionat esaslı sıva. Takviye cam yünü veya başka suni dokularla da yapılabilir. Bir veya iki kat uygulanır. Kalınlık 3-4 mm,

5. Oda yüksekliğinde açık derzli beton levhalar,

6. Oda yüksekliğinde metal veya plastik malzemeden profil levhalar. Hava sirkülasyonlu
veya delikli,

7. Oda yüksekliğinde delikli metal levhalar veya sadece tel kafes.

Bu maddeler kaplamanın difüzyon geçirgenliği ile ilgilidir. Sıva taşıyıcı üzerindeki çimento harç içindeki fayanslar, ince alt tabaka yöntemiyle yapıştırılan fayanslar veya plastik katkılı bir çimento harç sıva nisbeten sızdırmaz kaplamalardır ve işletme sıcaklığı düşük olan odalarda uygulanması sakıncalıdır. Buna karşı yüzey kütleleri düşük olmasına rağmen sert olan ve özellikle soğutma odası tavanları için elverişli olan takviyeli sıva tabakaları daha uygundurlar. Isı yalıtım tabakaları üzerine uygulanan boya tabakaları sızan su buharına hemen hemen hiçbir engelleyici etkide bulunmadıklarından işletme sıcaklığı düşük olan odalar için elverişlidirler. Aynı şey, geniş derzleri ve açık aralıkları ve delikli olmaları sayesinde tümüyle difüzyon geçirgen olan beton, metal veya plastik malzemeden levhalar için de söylenebilir.

Bilindiği kadarıyla higroskopik olan UF köpüklerinin, düşük sıcaklıkta soğutma odalarında içte sadece bitümlü bir kağıt tabakası bulunduğunda buzlandıkları görülmüştür. Eğer kağıt tabakası sökülürse levhalar nefes alma yoluyla çabucak kururlar (Bu olay değeri 1 veya 2 olduğunda mümkündür).

Mantar tabakaları için difüzyon direnci çok düşük olan sızdırıcı özel sıvalar geliştirilmiştir. Mantar levhalar su buharını kesinlikle frenlemeyen Latex ile de örtülebilirler(fırça ile).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir