Kategori arşivi: Drenaj

Drenaj Nedir

Drenaj temellerde, binayı yüzeysel ve yeraltı sularının yol açacağı zararlardan korunmak amacı ile yapılan su ve nem yalıtımı yapabilen özel bir uzmanlık işidir. Genel bir ifadeyle temellerdeki nem – su yalıtımı yeraltı yüzey ve sızıntı sularının yanı sıra kar ve buzun erimesinden oluşan sulardan binayı korumak amacıyla yapılır.

Yapını temel kısmı su yalıtımı katmanı oluşturulmadan tamamlanmışsa, suya karşı koruma ancak perde duvarlarda yapılacak yalıtım katmanı ve binayı çepeçevre saracak drenaj hattıyla mümkün olacaktır. Bu koşulda kesin Su yalıtımından söz edilemez. Zemin suyunun debisiz ve az miktarda olması halinde. bu sistem yandan gelen suyu su yalıtım katmanıyla tabana Tabanda dönen drenaj hattı inen suyu, V01-51ik bir eğimle binadan uzaklaştırır. Drenaj hattının tıkanmaması bu tip yalıtımlarda hayati önem taşır. Geotekslil ve farklı granulasyonda çakılla drenaj hattı sarılarak suyun akışı kolaylaştınlır. Toprak parçacıklannın drenaj hattına ulaşması engellenir. Tıkanma halinde, yan perdelerden süzülen su tabanın altında göllenir. Zeminde su yalıtımı yapılmadığı için biriken bu suyun taban betonunu geçerek bina zemininde yükselmesi kaçınılmazdır.

Temel su yalıtımlarında polimer bitüm membranlarla su yalıtımı yapılırken, iki kat membranla uygulama yapılması ve bu membranların polyester keçe taşıyıcılı olması tavsiye edilir. Uygulama esnasında, yatay ve düşey hatlarda birinci ve ikinci kat membran tam yapıştırma yöntemi ile uygulanmalıdır. Su yalıtımının toprakla temas ettiği bölümlerde noktasal zedelenmeleri engellemek üzere bir koruyucu tabaka oluşturulması gerekir. Aslında zor ve kritik bir uygulama olan temelde su yalıtımı işinde, yalıtımın ana prensibi olan drenajlı yalıtım uygulaması şarttır. Drenaj, yalıtım kaçakları oluşması halinde sızıntı sularını en aza indireceği gibi, uygulama sırasında da kuru bir yüzeyde çalışılmasını sağlamaktadır.

Ancak, unutulmaması gereken bir gerçek de drenajın hiç bir zaman yalıtım yerine geçmeyeceğidir. Her ne kadar modern malzernelerle drenaj sağlanırsa sağlansın, yalıtıma su ulaşacaktır. Temel su yalıtımı uygulamalarında, drenajın ana görevini suyun basıncını düşürücü olarak görmekte yarar vardır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3830.drenaj-nedir.html

İç Drenaj


İç Drenaj

İç drenaj : Dış drenaj yapma imkanı Olmayan durumlarda, bodrum katında yapılan drenaj şeklidir. Genellikle binanın merkezi yerinde bodrum döşemesi en az  2 m derinlikte ve 50×50 cm boyunda bir kuyu şeklinde yapılır. Kuyu harçsız moloz taş duvar olarak örülür ve üzeri sac ya da beton bir kapakla kapatır.

İç drenaj nasıl yapılır

Kuyu üzerine, otomatik olarak çalışan bir su motoru yerleştirilir. Bir ucu Suyun döküleceği yere bağlanan ve su motoruyla da bağlantılanan bir su borusunun diğer ucu da kuyuya indirilir. Ancak boru, kuyu tabanından 15-20 cm yukarıda bırakılmalı ve ucuna da bir süzgeç takılmalıdır. Zeminden sızan su bodrumun taban seviyesinden 40-50 cm aşağıya kadar yükseldiğinde. su pompası çalışarak suyun dışarı atılması sağlanır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3829.ic-drenaj.html

Dış Drenaj Nedir

Dış drenaj : İç drenaj dan farkı, bina çevresinde, temel duvarından 50-100 cm kadar dışarıda ve temel tabanından 30-50 cm derinde %5-10 eğımli bir kanal açılır. Kanal tabanına genellikle 20 cm çapındaki beton ya da kil künkler-büzler 2-4 cm aralıklarla döşenirler. Künklerin ek yerlerinin alt yarısı, çimento harcıyla kapatılır. Kanal, künk yüksekliğinin yarısına kadar kil ile doldurularak iyice sıkıştırılır. Kil dolgu ve künklerin önce iri, sonra ufak taş parçalarıyla, yüzeye yakın kısmı ise iri kumla doldurulur. Drenaj kanalının köşe yaptığı yerlerde, en az 50×50 cm boyutunda ve kanal tabanından 15-20 cm aşağıdan başlayıp, bahçe seviyesine kadar yükselen taş ya da beton rögarlar-bacalar yapılır. Künklerde bu rögalara bağlanırlar. En düşük seviyeli künk de dere, kanalizasyon vb yere bağlanarak suyun binadan uzaklaştırılması sağlanmış olur.

Drenaj da künk yerine delikli ve oluklu plastik PVC borular da kullanılmaktadır. Çaplan 10-20 cm, boyları da 100 m’ye kadar olan bu borular, hafif ve işçiliklerin kolay olması bakımından tercih edilirler. Basit drenajlarda ise iri taş parçalarıyla, plaka taşlarla veya tuğlalarda da drenaj uygulaması yapılabilmektedir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3981.su-izolasyonu.html

Drenaj Uygulamaları

Drenaj Nedir

Drenaj, herhangi bir yapıdan, yapıya zarar verebilecek suyun doğal veya yapay yollarla uzaklaştırılmasına yönelik yapılan çalışmaların bütünüdür.

Yol inşaatı çalışmalarında zeminde suyun bulunması birçok olumsuz sonucu beraberinde getirir. Kışın oluşabilecek don etkisi sonucunda zemin içine sıkışmış su, donduktan sonra hacim değiştirerek yol üst ve alt yapısına zarar verebilmektedir. Ayrıca su ile karşılaştığında fiziksel değişim gösteren malzemelerin varlığı (örnek: kil su alınca şişme yapar) yol üst ve alt yapısına ciddi zararlar verir. Zemin daneleri arasına dolan su, boşluk suyu basıncının doğmasına da neden olabilir.

Bu tip etkileri ortadan kaldırmak için inşat yapılacak araziden suyun uzaklaştırılması gerekmektedir.

TEMEL SU YALITIMI  ;

*  Drenaj firması blok çevresinde bulunan ve çalışmayı engelleyici ağaç vb gibi bitkiler sökülerek uygun bir yere dikilmesi sağlayacaktır.

* Kepçe veya el ile kazı işlerine başlanacaktır.

* Açılacak tranşenin ortalama derinligi 1.7mt, genişlik ise serbesttir.

* Kazı temel alt seviyesine kadar yapılacaktır.

* Bina duvarları temizlenip yıkandıktan sonra kurumaya bırakılacaktır.

* Fazla hafriyat döküm yerine gönderilecektir.

* Temel ve duvarlarda kuruma gerçekliştikten sonra zemine sıvı mebran uygulamasına geçilecektir.

* PP3000 Cam elyaflı ve keçeli  bir malzeme ile ısıtma yardımı ile ek yerleri 20-30 cm üst üste gelecek şekilde membran uygulaması yapılacaktır.

* 100 Drenfileks drenaj borusu temel apartman üstüne veya temel kirişi alnına altına yastıklama atılmasına mütakiben döşenmesine başlanacaktır.

* Drenfileks borusu üzerine Geotekstil serilerek üzerine mıcır dolgusu yapılacaktır.

* Duvar su izolasyonu mebranın zarar görmesini engellemek amacı ile subasman kotu ile drenfileks borusu üzerine kadar koruma amaçlı drenaj levhası konulacaktır.

* Bütün bu işlemden sonra bina tesisatlarına verilen zarar olur ise anında onarılacaktır.

* Açılan tranşenin doldurulmasına başlanacaktır.

* Bina etrafına 50-80 cm genişlikte tretuvar betonu yapılcak.

* Drenfleks ve çatı inişleri yağmur suyu bacasına bağlantılarının yapılmasına dikkat edilecektir.

* Bahçe ve blok girişi eski haline uygun duruma getirilerek test işleminden sonra işin teslimi yapılacaktır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3751.drenaj.html