Kategori arşivi: Genel

Akışkanlaştırıcıların Taze ve Sertleşmiş Beton Özelliklerine Etkileri

Taze Beton

Akışkanlaştırıcıların Taze ve Sertleşmiş Beton Özelliklerine Etkileri

Akışkanlaştırıcılar su azaltma yeteneklerine göre normal(%10-15 arası su azaltabilirler) ve hiper (% 30’un üzerinde su azaltma özelliği olanlar) olarak sınıflandırılırlar. Çoğunlukla lignosülfonat bazlı katkılardan normal, melamin ve naftalin sülfonat formaldehit bazlılardan süper ve polikarboksilat bazlılardan hiper akışkanlaştırıcılar üretilmektedir.

Bir lignosülfonat bazlı katkıdan tek başına hiper akışkanlaştırıcı performans beklemek mümkün değildir. Fakat bu katkılarda yapılacak modifikasyonlarla su azaltma ve priz ayarlama gibi özellikleri değiştirilebilir. Bu sebeple pratikte, performansa dayalı bir sınıflandırma yapılması, kimyasal yapıya dayalı bir sınıflandırmadan daha uygundur.

İkinci nesil olarak adlandırılan katkılar Melamin (SMF) ve Naftalin (SNF) Formaldehit Sülfonat esaslı süper akışkanlaştırıcılardır. İlk olarak 1960’lı yılların sonunda Japonya’da 1970’lerin başında Almanya’da ve 1973’de Kuzey Amerika’da kullanılmışlardır.

 Süper akışkanlaştırıcılar gerek su kesme açısından gerekse akışkanlık sağlama açısından lignosülfonatlardan çok daha etkilidir.

Melamin ve Naftalin Sülfonat esaslı katkılarda üretilen betonlarda en yaygın görülen sorunlardan birisi zamanla taze betonda meydana gelen işlene bilirlik kaybıdır. Bu sorunun çözümünde, işlene bilirliği azalmış beton karışımına ek katkı ilavesi olacaktır.

Ayrıca Melamin ve Naftalin sülfatın katkılar beton meydana gelen işlene bilirlik kaybı sorununu 3.nesil olarak adlandırılan Polikarboksilat esaslı katkılarla çözülmüştür. Bu katkılar, Yüksek oranda su azaltma özelliğine sahip olup aynı zamanda yüksek işlene bilirlik etkisi sağlayan katkılardır.

 

Etiketler : Taze ve Sertleşmiş Beton, Süper akışkanlaştırıcılar

Süper Akışkanlaştırıcılar

Süper Akışkanlaştırıcılar

Süper Akışkanlaştırıcılar

Polimer malzemenin son yıllarda inşaat sektöründe ve beton teknolojisinde en önemli gelişmelerde biriside kimyasal beton katkı maddeleridir. Süper akışkanlaştırıcıların keşfi ile inşaat sektöründe beton kalitesinde büyük gelişmeler sağlandığı bir gerçektir.

Günümüzde “ süper plastikleştiriciler “ veya “ hiper plastikleştiriciler ” adıyla anılan bu beton katkı maddeleridir.

Bu malzemeyi PCC, PIC ve PC uygulamaları ile karıştırmamak gerekir. Süper plastikleştiriciler normal betona, çimento ağırlığının en çok %0,8 ile %3’ü arasında bir oran kadar katılan ve taze beton reolojisine etkiyen maddelerdir.

Bu katkılara 2. nesil katkı maddeleri de denilmektedir. Katkı oranı çimentonun cinsine, agrega granül metrisine, havanın sıcaklığına ve taze betonda pompa kullanılıp kullanılmama durumuna göre değişmektedir.

Süper akışkanlaştırıcı sayesinde düşük miktarda çimento ile normal basınç dayanımına sahip beton elde edile bilinmektedir.

Süper plastikleştiriciler pahalı katkılardır. Ancak işçiliği önemli ölçüde kolaylaştırarak ve betonun kalitesini arttırarak maliyetin düşmesine katkı sağlarlar.    

 

Etiketler : süper plastikleştiriciler, hiper plastikleştiriciler, Polimer

Camın Teknik Özellikleri

Camların Teknik Özellikleri

 Camın Teknik Özellikleri

– Camın erime noktası yoktur.
– Cam soğuyunca saydamlaşır.
– Korozyondan etkilenmez.
– Düşük ısı ve elektriği iletkenlik özelliği vardır.
Basınç dayanımı yüksektir (4000-12000 kgf/cm² ).
– Çekme dayanımı (kusursuz lif olduğu durumlarda ) 200- 900 kgf/cm²dir.
– Elastisite modülü 6000 – 10000 kgf/cm²dir.
– Aşınma dayanımı, sertliği oldukça yüksektir.
– Birim hacim ağırlığı 2,5 – 2,7 gr/dm³dür.
– Kırılgan bir yapıya sahiptir.
– Hava ve su geçirmez
– Atmosfer etkilerinde değişiklik göstermez
– Işığı çok iyi geçirir.

    Cam Çeşitleri

Uygulama yerlerine göre cam çeşitleri şunlardır.
a) Renkli camlar
b) Buzlu camlar
c) Pencere camı
d) Emniyet camları
e) Fiber glas (cam elyafı)
f) Telli cam
g) Optik cam
h) Silis camları gibi.

 

Etiketler : Cam, Erime Noktası, Teknik Özellik, Basınç Dayanımı

Parapet ve Cephe Kaplama Camları

Parapet ve Cephe Kaplama Camları

Giydirme cephelerde pencere camlarını tamamlayan parapet camları, yapının strüktürel ve mekanik elemanlarını gizlemek amacı ile kullanılır. Özel dikkat gerektiren bu camlar, tasarım ölçütleri ve hedefleri doğrultusunda birkaç şekilde yapılabilir. Bütün parapet ve cephe kaplama camları ısıl işlem görerek kırılmalara karşı kısmi veya tam temperli olarak üretilir.

       Polyesterle Opaklaştırılmış Parapet Panoları

Yansıtıcı (reflektif) güneş kontrol kaplamalı, ısıl işlemli yalınkat camlar, kaplamalı 2. Yüzeyleri üzerine fabrikada kaplanan özel siyah polyester filmle opaklaştırılarak parapet panosu haline getirilmektedir. Yüksek ışık yansıtıcılı ve düşük ışık geçirgenlik pencere ile parapet camları arasındaki görüntü beraberliğini arttırıcı bir özelliktir.

         Özel Nitelikli Konut Camları

Isı veya güneş kontrol faydaları sağlayan özel nitelikli konut camlarının ortak özelliği düşük ışık yansıtma kat sayılarıdır. Bu şekilde akşam saatlerinde iç aydınlatmadan kaynaklanan yansımalar azaltılabilmektedir.

Isıcam bir plağın, alüminyum ara boşluk çıtası, plastik ve elastik dolgu maddeleri yardımıyla bir derinliğe çevresel olarak bağlanması şeklinde üretilir. Alüminyum ara boşluk çıtası, cam plakalar arasındaki genişliğin saptanması; özel yapıştırıcı ve elastik dolgu maddesi ile iç hacmin, dış atmosferik etkenlere karşı izole edilmesi için kullanılır.

Isıcamlar özellikle konutlar ve kış şartları için geliştirilmiştir. Kışları soğuk geçen bölgelerden minimum güneş kaynağından dahi ısı kazancı elde edilebilir. Çok soğuk olan belgelerde 3. yüzeyde, Ilıman iklim bölgelerinde kış ve yaz şartlarını dengelemek için 2.yüzeyde kullanılır.

Bilimsel araştırmalara göre Isıcam kullanılan konutlarda %20 – %35 arasında yakıt tasarrufu sağlandığı gözlemlenmiştir.

 

Etiketler : Parapet ve Cephe Kaplama Camları, Polyesterle Opaklaştırılmış, Isıcam, Özel Nitelikli Konut Camları

Kentsel Dönüşüm Yasasının Aşamaları

6306 sayılı Kanun ile afet riski altındaki alanlar ile riskli yapıların dönüşümünü sağlayarak, ülke genelinde sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir yapılar oluşturmak amacıyla çıkarılmıştır. Ülkemizde yaşanan depremler sonucunda ciddi can ve mal kayıplarının yaşanmaması ve şehirlerin; sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerine dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Bu hedefler; Kaçak yapılmış alanların yasal ve kabul edilir standartlarda konutlara dönüştürülmesi, doğal afetlerden doğrudan etkilenecek olan sakıncalı alanlarda yer seçmiş konut veya başka kullanım alanlarının dönüştürülmesi, doğal afetlerden doğrudan etkilenecek olan sakıncalı alanlarda yer seçmiş konut veya başka kullanımı sakıncalı çalışma alanlarının dönüştürülmesi, kent içinde niteliksiz, sağlıksız alanların ve yaşanabilir kent standartları dışında kalan alanların dönüştürülmesi, işlevini yitirmiş tarihi mekanların, koruma alanlarının dönüştürülmesi konularını içerir.

6306 sayılı kentsel dönüşüm yasası uygulama aşamaları;

 • Riskli bina tespiti
 • Riskli yapıların tespitine itiraz
 • Riskli yapı tespitinin masrafı
 • Riskli yapıların tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmesi
 • Riskli alanlarda riskli yapıların bulunduğu taşınmazlarda tasarruf yetkilerinin kısıtlanmaları
 • Riskli yapıların yıktırılması öncesi yapılacak işlemler(geçici konut, işyeri tahsisi, kira yardımı yapılması)
 • Riskli yapıların yıktırılması
 • Riskli yapıların yıktırılmasın masrafı
 • Üzerindeki bina yıkılarak arsa haline getirilen taşınmazlarda ifraz, tevhit, yeniden bina yaptırılması, payların satışı, kat karşılığı yada hasılat paylaşımı
 • Üzerindeki bina yıkılarak arsa haline getirilen taşınmazlarda yeniden bina yapımında anlaşma sağlanmaması
 • Üzerindeki bina yıkılarak arsa haline getirilen taşınmazlarda yeniden bina yapımında TOKİ’nin yetkileri
 • Afet riskli alanlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkileri

KAYNAK: https://www.gninsaat.com.tr

Riskli Yapı Nedir

Riskli yapı; yıkılma ve ağır hasar görme riski taşıdığı incelendikten sonra teknik verilere dayanılarak tespit edilen ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan yapılardır. Özellikle, bu riskli yapılar deprem bölgelerinde bulunuyorsa, bu yapılar içinde hayatını sürdüren insanlar içinde büyük risk vardır. Kentsel dönüşüm projeleri, bu riskli yapıların daha yaşanılabilir hale getirilmesi için hayata geçirilmiştir. Riskli bina tespiti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış kuruluşlar tarafından yapılabilir.

6306 sayılı kanuna göre riskli yapı;

 • Ekonomik tamamlamış olan yapılar.
 • Yıkılma riski taşıdığı bilimsel ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapılar.
 • Ağır hasar görme riski taşıdığı teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapılar.

Binanızın riskli olabileceği aşağıdaki maddelere dayanılarak söylenebilir;

 • 2000 yılından önce yapılmış bir bina
 • Binanızın yapımında hazır beton kullanılmamış
 • Binanızın kolonlarından karot ile beton örneği alınmış ve beton dayanımı C10 ve daha az
 • Binanın bodrum katında rutubet; kolon, kiriş demirlerinde paslanma mevcutsa
 • Binanın bodrum katında su izolasyonu yok
 • Binanın herhangi bir katındaki kolon, kirişlerde çatlaklıklar var
 • Binanın herhangi bir katında yapılan tadilatı sırasında taşıyıcı kolon, kiriş kesilmiş
 • Binanızın zemininde oturma ve buna bağlı temelde farklı oturma, bina kolon kirişlerinde çatlaklar varsa binanız risk teşkil etmektedir.

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Başvuruları

Kentsel Dönüşüm Kira yardımı başvuruları; Uygulama alanında, riskli alan veya rezerv alanı belirlenmesine ilişkin karar ve tapu belgesine istinaden ilgili kuruma; Uygulama alanı dışındaki riskli yapılarda, riskli yapı tespitine ilişkin rapor ve tapu belgesine istinaden Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne yapılır.

TOKİ ve İdarenin uygun görmesi ve onaylamasından sonra kira yardımı talepleri Bakanlığa gönderilir. İlgililerine ödenmek üzere idare veya TOKİ’nin hesabına yardım yatırılır. Uygulama alanı dışındaki riskli yapılarda kira yardımı talebinin Müdürlükçe uygun görülmesi ve onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilmesi üzerine, doğrudan riskli yapı maliklerinin hesap numaralarına yapılır. Kentsel dönüşüm kira yardımı için gerekli evraklar; maliklerden, kiracilardan ve işyeri kiracılarından istenmektedir.

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımında Maliklerden İstenen Evraklar

 • Tapu Fotokopisi, Başvuru esnasında tapunun aslı da ibraz edilecektir
 • Riskli yapı bildirimi
 • Yeni taşınılan adrese ait nüfus müdürlüğünden alınmış adrese dayalı nüfus kayıt örneği
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Başvuru Formu

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımında Kiracılardan İstenen Evraklar

 • Nüfuz Cüzdanı Fotokopisi
 • Riskli Yapı Bildirimi
 • Riskli binada oturulduğuna dair nüfus müdürlüğünden alınmış adrese dayalın nüfus kayıt örneği veya üzerine kayıtlı su, elektrik, doğalgaz faturası (son 3 aya ait)
 • Yeni taşınılan adrese ait nüfus müdürlüğünden alınmış adrese dayalı nüfus kayıt örneği
 • Başvuru Formu

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımında İş Yeri Kiracılarından İstenen Evraklar

 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Riskli binada olduğuna dair vergi levhası
 • Tahliye edildiğini gösteren güncel vergi levhası
 • Riskli yapı bildirimi
 • Başvuru Formu

KAYNAK: https://www.gninsaat.com.tr

Kentsel Dönüşüm Finansal Destekler

Kentsel Dönüşüm Tespit Kredisi

6306 kanunu uyarınca, riskli yapı tespitleri için özel hesaptan tespit kredisi verilebilir. Hak sahibinin hesabına para aktarıldıktan sonra üç ay içerisinde tespitin yaptırılması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilmesi zorunludur. Özel hesaptan kredi kullanmak isteyen hak sahiplerince, bulundukları yerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne başvurulur. Kredinin geri ödenme süresi 24 aydır. Geri ödemeler kredinin verildiği tarihi takip eden ay başlar.

Kentsel Dönüşüm Yıkım Kredisi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, riskli olduğu tespit edilen yapılar için özel hesaptan yıkım kredisi verilebilir. Kredi sağlandığı tarihten itibaren altı ay içerisinde yıkım işleminin yapılması, enkazının kaldırılması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bilgi verilmesi zorunludur. Hak sahipleri kentsel dönüşüm kredisi kullanmak istiyorsa, bulundukları yerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurmalıdır. Kredinin geri ödenme süresi 24 aydır. Geri ödemeler kredinin verildiği tarihi takip eden ay başlar.

Kentsel Dönüşüm Bakanlıkça Verilecek Yapım Kredisi

Özel hesaptan kredi kullanmak isteyen hak sahiplerinin bankalarca kredi kullanım talepleri olumsuz değerlendirildiği takdirde TÜFE endeksli Kentsel Dönüşüm Projeleri Özel Hesabında kullanmak üzere bulundukları yerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne başvurması gerekir. Kredi kullananlar il Bakanlık arasında borçlanma sözleşmesi düzenlenir. Gerekli ipotek tesis ve tescil işlemleri yapılır.

Kentsel Dönüşüm Faiz Desteği

Kredi kullanacak olan gerçek veya tüzel kişiler; Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen oranlarda Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı’ndan karşılanmak üzere faiz desteği verilebilir.

Kentsel Dönüşüm Faiz Desteği Esasları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; kendisine başvuran bankalarla protokol imzalar. Banka, kredi başvurularını protokol hükümleri ve bankanın kredilendirme usul, esas ve mevzuatı çerçevesinde değerlendirir. Banka kredi vermeyi uygun gördüğü hak sahiplerinin listesini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bildirir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başvuru 6306 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilir. Faiz desteğinden yararlandırılacaklar Bankaya bildirilir. Faiz desteği sağlanacak krediler için bankalar tarafından talep edilecek ücret, sigorta ve benzeri giderler hak sahipleri tarafından ödenir.

Kentsel Dönüşüm Faiz Desteğinin Geri Ödenmesi

Bankalar tarafından sağlanacak kredilere verilecek faiz desteği ödemeleri, bankanın kullandırılan kredilere ilişkin taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş aylık faiz desteği tutarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bildirmesi takiben Bakanlıkça hesaptan gerçekleştirilir. Hak sahipleri tarafından geri ödenmesi gerçekleştirilmeyen krediler için faiz desteği ödemeleri durdurulur. Hak sahiplerinin bankalar ile yapılacak olan protokoller kapsamında kullanacakları kredinin anapara riski ile faiz desteği dışında kalan faiz ödemelerinden doğan risk tamamen bankaya aittir.

Kentsel Dönüşüm Modelleri

Kentsel Dönüşüm temeli Belediyeler Kanunu’na dayandırılarak yürütülmüştür. Bu kanun kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Dikmen Vadisi projesi örnek bir model olarak ortaya çıkmıştır. Bu proje sayesinde çok büyük bir alan gecekondu bölgesi olmaktan çıkarılarak burada oturan hak sahipleri yaşanır konutlara yerleştirilmiştir ve büyük bir alanda yeşil alan, sosyal ve kültürel alan olarak korunmuştur.

Daha sonra Beyoğlu Belediyesi tarafından yürütülen Tarlabaşı kentsel dönüşüm projeleri yine aynı belediye tarafından yürütülen Okmeydanı kentsel dönüşüm projeleri devam etmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Kadiköy ilçesi, Fikirtepe kentsel dönüşüm modeli ise imar arttırımı suretiyle gecekondu bölgelerinin ortadan kaldırılması modeli olarak düşünülmüş ve uygulama geçirilmiştir. Fikirtepe bölgesinde bulunan mahalleler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teklifi ve Bankalar Kurulu kararı ile riskli alan olarak ilan edilmiş olup,  yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geçmiştir.

2014 yılında Fikirtepe kentsel dönüşüm çalışmaları bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkisine geçirilmiştir. Ancak uygulama 6306 sayılı yasada mevcut riskli alanlarda kentsel dönüşüm modeli uygulanmak suretiyle yapılmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Kanunu çıktıktan sonra Belediye Başkanları, kendi bölgelerindeki alanlara daha hassas davranarak önemli adımlar atmaya başlamışlardır.

Kentsel Dönüşüm Süreçleri

Kentsel dönüşüm süreci, yıpranmış, depreme karşı dayanıksız ve modern yaşam standartlarına uyum gösteremeyen binaların başka semtlere kaydırılma korkusu yaşamadan, kat maliklerinin isteği doğrultusunda ve kentsel dönüşüm kanunu kapsamında yaşanılabilir, depreme dayanıklı, sosyal donatılara, otoparka ve yeşil alanlara sahip kaliteli yaşam alanlarına dönüştürme sürecini sizler için 12 aşamada özetledik;

1.Aşama: 
Belediye İmar Müdürlüğü veya Tapu Müdürlüğü’ne başvurularak binanıza ait statik – mimari projelerin arşivden temin edilmesi gerekmektedir.

2.Aşama:
Bina deprem risk raporunun alınabilmesi için binaya ait mevcut projelerin, tapunun, nüfus cüzdanı fotokopilerinin, Tapu Müdürlüğü’nden alınmış bağımsız bölüm listelerinin gösterildiği belge ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı lisanslı kuruluşlara başvurulması gerekmektedir. Daire tapusu ya da kat mülkiyeti yok ise “Daireye Ait Hisseli Arsa Tapusu” aynı görevi görecektir.

3.Aşama:
Başvuracağınız bakanlık lisanslı kuruluşun gerekli tespit ve incelemeleri gerçekleştirerek binanız için deprem risk raporu hazırlaması gerekmektedir.

4.Aşama:
Binanıza ait deprem risk raporunun bakanlık lisanslı kuruluş tarafından binanızın bağlı bulunduğu İl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne en geç yedi gün içerisinde bir üst yazı ile sunulması gerekmektedir.

5.Aşama:
Binanıza ait deprem risk raporu bakanlık tarafından 10 gün içerisinde incelenerek eksik bulunmaması durumunda onaylanır. Binanın riskli bulunması durumunda Bakanlık Tapu Müdürlüğü, bir yazı ile bina tapu kütüğüne “Riskli Yapı” şerhini koyar. Bu şerh yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, alım-satım yapılmaya devam edilebilir.

6.Aşama:
Tüm kat maliklerine, ilgili tapu müdürlüğünden Bakanlık Resmi Yazısı ulaştırılacaktır. Resmi yazının kat maliklerine tebligatı ile 15 gün içerisinde ilgili bakanlık il müdürlüğüne rapor ile ilgili itiraz hakkınız bulunmaktadır. Binanın riskli bulunması durumunda,  resmi yazının kat maliklerine tebliğinden sonraki 60 gün içerisinde kat maliklerinin en az 2/3 tapu hisse çoğunluğu ile bina Ortak Karar Protokolü hazırlayıp imza altına alması gerekmektedir. Bu protokolde bahsi geçen binanın nasıl, ne zaman, ne şekilde, kime, hangi dağılımla yaptırılacağının kararının alınması gerekmektedir.

7.Aşama:
Binanıza ait Bina Ortak Karar Protokolü’nün, bağlı bulunulan İl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne bilgi amaçlı olmak sureti ile bir dilekçe ile sunulması gerekmektedir. 2/3 çoğunluğa sahip Bina Ortak Karar Protokolü’nün 2 ay içerisinde imza altına alınamaması durumunda bina bakanlık tarafından yıkılacaktır.

8.Aşama:
Binanın yeniden inşa edilmesi ya da güçlendirilmesini gerçekleştirmek adına müteahhit firma seçiminin yapılması gerekmektedir. Ardından tüm belediye projeleri hazırlatılır ve ilgili belediyeden ruhsat alınır.

9.Aşama:
Binanın yeniden inşası esnasında bakanlık ile anlaşma sağlayan banka kuruluşları yardımıyla Kentsel Dönüşüm Kredisi için başvuruda bulunulması gerekmektedir. Kentsel Dönüşüm Kredisi kapsamında sunulan kira ya da yapım kredilerinden yalnızca bir tanesi kullanılabilmektedir. Aynı anda 2 kredinin birden kullanılması mümkün olmamaktadır.

10.Aşama:
Kentsel Dönüşüm Kira yardımı için kat maliklerinin Bakanlık İl Müdürlüğü’ne başvurması gerekmektedir. Kira yardımı; 18 ay süresince aylık 600 TL’dir.

11.Aşama:
Binanın yeniden inşaatı için inşaat şirketinin kat maliklerinin ortak kararı ile seçilmesi gerekmektedir. İnşaat firması ile imzalanacak sözleşmenin ardından yeni binanın inşaatına başlanılabilecektir. Yeni bina inşaatının her aşaması yapı denetim firmaları tarafından ve kentsel dönüşüm kredisi kullanmanız durumunda banka uzmanları tarafından denetlenecektir.

12.Aşama:
Yeni bina projesi tamamlandığında bağlı olunan belediyeden İskanlı Tapuların alınması gerekmektedir. İskanlı Tapu; bina inşaatının projeye uygun ilerlediği, eksiksiz tamamlandığı ve binanın depreme dayanıklı olduğu anlamına gelmektedir.

KAYNAK: https://www.gninsaat.com.tr/kentsel-donusum-asamalari