Kategori arşivi: Genel

Sıcak Çatılarda Nokta Detayları

Parepet ( Çelen ) : Parepet özellikle sıcak çatılarda taşıyıcı döşemeye oturan bina dış duvarı hizasında bulunan korkuluk duvarıdır. Genelde teras, balkon ve köprülerde korkuluk amacıyla kullanılan bu duvar, sıcak çatılarda çatının tüm katmanlarını alından kapatır ve yüksekliği çatının üstünün kullanılıp kullanılmamasına göre 40-90 cm arasında değişir. Parapet duvarının yüksekliği genelde bu ölçülerde olmakla birlikte, mimari tasarım gereği bu ölçüler değişebilir.
Dilimizde çelen duvarı olarak adlandırılan bu duvar, tüm dış etmenlere açık olduğundan, doğru olarak detaylandırılan ana koşuldur.
Sıcak çatı, üzerinde gezilebilir nitelikte istenmediği durumda parapetin döşeme üstünden yüksekliği katmanların kalınlığı ve parapet üstünün çözümüne bağlı olarak 30-40 cm olabilir. Çatı üzeri gezilebilir nitelikte olacaksa, parapet yüksekliği döşeme kaplaması üzerinden yaklaşık 90 cm yükseklikte olmalıdır. Bazı eski yapılarda sıcak çatı onarımı sırasında, mevcut eski katmanlar sökülmeden yeni katmanlar eskilerin üzerine yerleştirildiğinden, doğal olarak parapet yüksekliği ve teras çatılarda gezme güvenliği azalmaktadır.
Saçak : Sıcak çatılarda çatı üzerinde gezilebilir ya da gezilemez olması kabullerine göre saçak detaylarında bazı değişiklikler olabilir. Üzerinde gezilemez sıcak çatının radyasyondan korunması amacıyla çatı üstünde beyaz çakıl kullanılması durumunda saçakta çakılların akması önlenmelidir. Bu amaçla, yağış suyunun eğim doğrultusunda akmasına engel olmayacak, ancak, çakılların akmasına engel olacak delikli metal bir çakıl bariyeri kullanılmalıdır. Bariyerin çakıl tarafındaki yakası su yalıtımının altına sokularak, suyun alta geçmesi önlenir.
Üzerinde gezilemez sıcak çatılarda bakım-onarım nedeniyle çıkılması gereken hallerde, saçak gibi çatı kenar kısımlarında yeterli güvenlik önlemleri alınmalıdır. Üzerinde gezilebilir çatılarda saçak bulunmadığı ve parapet duvarı yeterli yükseklikte olduğu için ayrıca bir önlem gerekmeyebilir. Buna karşın parapet duvarı olmayan bu tür saçaklarda güvenlik amacıyla boru ve benzeri  korkuluklar yapılabilirse de, bunlar sıcak çatı katmanlarını deldiği için tavsiye edilmezler.
Dilatasyon : Üzerinde gezilemez ya da gezilebilir sıcak çatılarda yapılacak dilatasyon derzlerinde, sıcak çatı katmanlarında bir değişiklik olmamakla birlikte, dilatasyon boyunca her iki taraftaki taşıyıcı sistem birbirinden 4-5 cm aralıklı olarak yapıldığında, bu kesit boyunca içeriye su girmemesi için her iki döşemenin kenarları bir tür parapet gibi bir miktar yükseltilerek detay çözümlenebilir.
Üzerinde gezilebilir sıcak çatı uygulama aynı detay döşeme kaplaması olarak uygun bir malzeme kaplanması yoluyla da çözülebilir.
Su Alma Noktaları : Üzerinde gezilebilen ya da gezilemeyen içe akışlı sıcak çatılarda su alma noktaları çok değişik şekillerde çözülebilir. Ancak, bu nokta yağış suyunun içeri girmesi açısından oldukça kritik bir yerdir. Bu nedenle, sıcak çatı katmanlarının gider çevresindeki yerlerden içeri su sızmasını engellemek üzere detayın çok dikkatli bir şekilde bitirilmesi ve özel su gideri olarak üretilmiş malzemeler kullanılması gerekir.
Çatı Işıklıkları : Çatı alanı büyük olan sıcak çatılarda, alttaki hacimlerin ışıklandırılması ve ve havalandırılması amacıyla özel çatı ışıklıkları kullanılır. Daha çok patent olarak üretilen çaı ışıklıklarının ışık geçiren kısımları polimer malzemeden ve alt yüzeyde yoğuşmayı önlemek için çift çeperli olarak üretilmektedir. Bu ışıklıkların uzaktan kumandalıları ve gerektiğinde özel havalandırmalı olan türleri de bulunmaktadır.
Çörten ve Savaklar : Sıcak çatılarda yağış ve yıkama suları çatı eğimli yüzeylerinin düzenlenmesine bağlı olarak daha çok çatının kenar ve köşe noktalarından; özellikle çatı alanının büyük olduğu özel durumlarda ise hem çatı kenar ve köşelerinden, hem de çatının ortalarından indirilebilir.  Suların dışa akışlı olarak düzenlendiği durumlarda istendiğinde çatı suları çörtenlerle de dışa akıtılabilir.
Çörten düzenlemesinde dikkat edilmesi gerekenler :
1- Çörtenin bina cephesinden yeteri kadar dışa çıkması
2- Çörten ağzının suyun geri dönemeyeceği şekilde düzenlenmesi
3- Çakıl korunumlu çatılarda çörten ağzından çakılların dışarı akmasıne engel olunması
4- Çörten elemanının altından ve yanlarında su sızıntısının kesilmesi.

XPS Mantolama Fiyatları

Xps mantolama fiyatları, kullanılacak malzemeye, bina özelliklerine ve yapılacak uygulamaya göre değişmektedir. Dış cephe ısı yalıtımı / mantolama genellikle bina imalat aşamasında uygulanmaktadır, eski binalarda ise hem ısı hemde su yalıtımı sağlaması sebebiyle en çok tercih edilen ısı yalıtımı uygulaması mantolama dır. En çok kullanılan xps mantolama paket sistemleri  aşağıda listelenmiştir.

Polisan Exelans Enerji XPS Mantolama Fiyatları                                                  
Polisan Exelans Enerji XPS (4 cm) 1.03 m2
Polisan Exelans Enerji Yapıştırıcı 5 kg
Polisan Exelans Enerji Sıva 5 kg
Polisan Exelans Enerji Dübel 6 adet
Polisan Exelans Enerji Sıva Filesi 1,1 m2
Polisan Exelans Enerji PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Polisan Exelans Enerji Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Polisan Exelans Enerji Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Polisan Exelans Enerji XPS Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Filli Boya Capatect Dalmaçyalı XPS Mantolama Fiyatları
Capatect Dalmaçyalı XPS (4 cm) 1.03 m2
Capatect Dalmaçyalı Yapıştırıcı 5 kg
Capatect Dalmaçyalı Sıva 5 kg
Capatect Dalmaçyalı Dübel 6 adet
Capatect Dalmaçyalı Sıva Filesi 1,1 m2
Capatect Dalmaçyalı PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Capatect Dalmaçyalı Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Capatect Dalmaçyalı Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Filli Boya Capatect Dalmaçyalı XPS Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Alsecco XPS Mantolama Fiyatları
Alsecco Mantolama XPS (4 cm) 1.03 m2
Alsecco Mantolama Yapıştırıcı 5 kg
Alsecco Mantolama Sıva 5 kg
Alsecco Mantolama Dübel 6 adet
Alsecco Mantolama Sıva Filesi 1,1 m2
Alsecco Mantolama PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Alsecco Mantolama Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Alsecco Mantolama Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Alsecco XPS Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Baumit Dış Cephe XPS Mantolama Fiyatları

Baumit Mantolama XPS (4 cm) 1.03 m2
Baumit Mantolama Yapıştırıcı 5 kg
Baumit Mantolama Sıva 5 kg
Baumit Mantolama Dübel 6 adet
Baumit Mantolama Sıva Filesi 1,1 m2
Baumit Mantolama PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Baumit Mantolama Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Baumit Mantolama Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Baumit XPS Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Wabietherm Wagner XPS Mantolama Fiyatları
Wabietherm Wagner XPS (4 cm) 1.03 m2
Wabietherm Wagner Yapıştırıcı 5 kg
Wabietherm Wagner Sıva 5 kg
Wabietherm Wagner Dübel 6 adet
Wabietherm Wagner Sıva Filesi 1,1 m2
Wabietherm Wagner PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Wabietherm Wagner Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Wabietherm Wagner Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Wabietherm Wagner XPS Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Marshall Thermos XPS Mantolama Fiyatları
Marshall Thermos XPS (4 cm) 1.03 m2
Marshall Thermos Yapıştırıcı 5 kg
Marshall Thermos Sıva 5 kg
Marshall Thermos Dübel 6 adet
Marshall Thermos Sıva Filesi 1,1 m2
Marshall Thermos PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Marshall Thermos Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Marshall Thermos Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Marshall Thermos XPS Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Mavi Kale XPS Mantolama Fiyatları
Mavi Kale  XPS 1,05 m2 (4 cm) 1.03 m2
Mavi Kale  Yapıştırıcı 5 kg
Mavi Kale  Sıva 5 kg
Mavi Kale  Dübel 6 adet
Mavi Kale  Sıva Filesi 1,1 m2
Mavi Kale  PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Mavi Kale  Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Mavi Kale  Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Mavi Kale XPS Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Weber Markem XPS Mantolama Fiyatları
Weber Markem XPS (4 cm) 1.03 m2
Weber Markem Yapıştırıcı 5 kg
Weber Markem Sıva 5 kg
Weber Markem Dübel 6 adet
Weber Markem Sıva Filesi 1,1 m2
Weber Markem PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Weber Markem Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Weber Markem Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Weber Markem XPS Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Favori XPS Mantolama Fiyatları
Favori XPS (4 cm) 1.03 m2
Favori Yapıştırıcı 5 kg
Favori Sıva 5 kg
Favori Dübel 6 adet
Favori Sıva Filesi 1,1 m2
Favori PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Favori Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Favori Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Favori XPS Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Dyo XPS Mantolama Fiyatları
Dyo XPS (4 cm) 1.03 m2
Dyo Yapıştırıcı 5 kg
Dyo Sıva 5 kg
Dyo Dübel 6 adet
Dyo Sıva Filesi 1,1 m2
Dyo PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Dyo Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Dyo Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Dyo XPS Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Vitra XPS Mantolama Fiyatları
Vitra XPS (4 cm) 1.03 m2
Vitra Yapıştırıcı 5 kg
Vitra Sıva 5 kg
Vitra Dübel 6 adet
Vitra Sıva Filesi 1,1 m2
Vitra PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Vitra Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Vitra Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Vitra XPS Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Kale XPS Mantolama Fiyatları
Kale XPS (4 cm) 1.03 m2
Kale Yapıştırıcı 5 kg
Kale Sıva 5 kg
Kale Dübel 6 adet
Kale Sıva Filesi 1,1 m2
Kale PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Kale Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Kale Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Kale XPS Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Dow XPS Mantolama Fiyatları
Dow XPS (4 cm) 1.03 m2
Dow Yapıştırıcı 5 kg
Dow Sıva 5 kg
Dow Dübel 6 adet
Dow Sıva Filesi 1,1 m2
Dow PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Dow Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Dow Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Dow XPS Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

İzocam XPS Mantolama Fiyatları
İzocam XPS (4 cm) 1.03 m2
İzocam Yapıştırıcı 5 kg
İzocam Sıva 5 kg
İzocam Dübel 6 adet
İzocam Sıva Filesi 1,1 m2
İzocam PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
İzocam Dekoratif Kaplama 2.5 kg
İzocam Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

İzocam XPS Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Xps mantolama fiyatı almak için  ücretsiz keşif formumuzu doldurabilir veya 0216 475 12 41 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Müşteri temsilcilerimiz binanıza uygun XPS Mantolama fiyatları seçiminde size yardımcı olacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

Dyo Dış Cephe Boya Fiyatları

Dyo Nanotex Dış Cephe Boyası
Nanoteknoloji ile üretilmiş, dekoratif dış cephe boyasıdır. Su bazlı Mat görünümlü.Işıkla kendini temizleyen-Fotokatalitik Küf, mantar ve bakteri gelişimine dirençli. Su iticiliği yüksek. TS 7847 ‘ye uygundur.
Dyo Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Dyo Teknotex Dış Cephe Boyası
Akrilik emülsiyon esaslı, PTFE katkılı, dış cephe boyasıdır. Su bazlı. Mat görünümlü.  Yağmur suyu ile kendi kendini temizleyen.  Küf, mantar ve bakteri gelişimine dirençli.  Su iticiliği yüksek. TS 7847 ‘ye uygundur.
Dyo Teknotex Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Dyo Dyolasteks Dış Cephe Boyası
Saf akrilik esaslı dış cephe boyası.  Esnek.  Su bazlı.  Mat görünümlü.  Küf gelişimine dirençli.  Su iticiliği yüksek.  Örtücülüğü yüksek.  TS 7847 ‘ye uygundur.
Dyo Dyolasteks Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Dyo Dyosil Dış Cephe Boyası
Akrilik emülsiyon esaslı, dış cephe boyasıdır.Silikonlu.Su bazlı.Mat görünümlü.Küf gelişimine dirençli.Su iticiliği yüksek.Su ile kendini temizleyen.Örtücülüğü yüksek.TS 7847 ‘ye uygundur.
Dyo Dyosil Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Dyo Dyotex Dış Cephe Boyası 
%100 Saf akrilik emülsiyon esaslı, dış cephe boyasıdır.Su bazlı.Mat görünümlü.TS 7847 ‘ye uygundur. Teknotex Grenli.Akrilik emülsiyon esaslı, PTFE katkılı, dış cephe grenli kaplama malzemesidir.Su bazlı.Mat görünümlü.Yağmur suyu ile kendi kendini temizleyen.Su iticiliği yüksek.TS 7847 ‘ye uygundur.
Dyo Dyotex Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Dyo Texture Dış Cephe Boyası
Akrilik emülsiyon esaslı,  grenli dış cephe kaplama malzemesidir.Su bazlı.Mat görünümlü.Yüksek desen verme özelliği.TS 7847 ‘ye uygundur.
Dyo Texture Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Dış Cephe Boya Fiyatları, uygulama yapılacak bina özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Dış cephe boya fiyatı almak için  ücretsiz keşif formumuzu doldurabilir ya da 0216 475 12 41 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.

Marshall Dış Cephe Boya Fiyatları

Marshall Masterpro Elastomerik Dış Cephe Boyası
%100 Saf akrilik yapıda UV ışınları yardımı ile kürleşerek, çapraz bağlar ile sertleşen elastomerik yalıtım boyasıdır. Su geçirmeme özelliğinden dolayı dış yüzeylerde kullanılır. Değişken nem oranlarında ve değişken sıcaklıklarda esnekliğini koruyarak; oluşabilecek yüzey gerilim kaynaklı ince, kılcal / küçük çatlaklıkların oluşmasını önleyen elastik film oluşturur. Her türlü yeni ve eski yüzeylerde kullanılabilinir. Uzun ömürlü mükemmel bir kaplama malzemesidir.
Marshall Masterpro Elastomerik Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Marshall Masterpro Saf Akrilik Dış Cephe Boyası
%100 saf akrilik esaslı, yüksek örtücülüğe sahip, sert iklim koşullarına dayanıklı, neme ve suya yüksek dayanım gösteren, yarı mat görünümlü dış cephe duvar boyasıdır. UV direnci sayesinde parlaklık ve rengin uzun yıllar kalıcı olmasını sağlar. Dış cephe ile sert iklim koşulları arasında oluşturduğu mükemmel bariyer sayesinde yıllarca koruma sağlar.
Marshall Masterpro Saf Akrilik Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Marshall Akrikor Silikonlu Flat Dış Cephe Boyası
Silikon modifiye latex bağlayıcı yapısında, su emme özelliği çok düşük, su buhar geçirgenliği çok yüksek, atmosfer koşullarına, güneş ışınlarına, sürtünme ve aşınmaya dayanıklı, uygulandığı yüzeyleri yıllarca koruyan, düz dış cephe duvar boyasıdır.
Marshall Akrikor Silikonlu Flat Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Marshall Akrikor Silikonlu Grenli Dış Cephe Boyası
Akrilik bağlayıcının silikon ile modifiye edilmesiyle neme, suya yüksek dayanım gösteren dış cephe kaplamasıdır. Kalın ve örtücü film oluşturur. Uygulandığı yüzeylere grenli olması nedeni ile dekoratif bir görünüm verir.
Marshall Akrikor Silikonlu Grenli Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Marshall Akrikor Akrilik Flat Dış Cephe Boyası
Latex bağlayıcı yapısında, nefes alma özelliğine sahip, güneş ışınlarına, sürtünme ve aşınmaya dayanıklı, uygulandığı yüzeyleri koruyan, yüksek kir tutmama özelliği ile estetik görünümün korunmasını sağlayan, zamanla renk değişimini engelleyen, düz görünümlü,uzun ömürlü dış cephe boyasıdır.
Marshall Akrikor Akrilik Flat Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Marshall Akrikor Akrilik Grenli Dış Cephe Boyası
Latex bağlayıcı yapısında, nefes alma özelliğine sahip, güneş ışınlarına, sürtünme ve aşınmaya dayanıklı, uygulandığı yüzeyleri koruyan, yüksek kir tutmama özelliği, zamanla renk değişimini engelleyen,uzun ömürlü dış cephe boyasıdır. Uygulandığı yüzeylere grenli olması nedeni ile dekoratif bir görünüm verir.
Marshall Akrikor Akrilik Grenli Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Marshall Protect Silikonlu Flat Dış Cephe Boyası
Silikon modifiye latex bağlayıcı yapısında, su emme özelliği çok düşük, su buhar geçirgenliği yüksek, atmosfer koşullarına, güneş ışınlarına, sürtünme ve aşınmaya dayanıklı, kir tutmama özelliği ile estetik görünümün korunmasını sağlayan uzun ömürlü dış cephe duvar boyasıdır.
Marshall Protect Silikonlu Flat Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Dış Cephe Boya Fiyatları, uygulama yapılacak bina özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Dış cephe boya fiyatı almak için  ücretsiz keşif formumuzu doldurabilir ya da 0216 475 12 41 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.

Weber Dış Cephe Boya Fiyatları

Weber.texSFLEX(Serpo Flex) Dış Cephe Boyası
UV ile kürlenen, -40oC ile 60oC arasında esnekliğini kaybetmeyen, elastomerik, grenli dış cephe boyasıdır.
Kolay ve hızlı uygulama olanağı sağlar.Süper elastik yapısıyla çatlaklara karşı dayanıklıdır.Yüzeylere nefes aldırır.
Weber.texSFLEX(Serpo Flex) Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Weber.texflex(Serpo Flex 0) Dış Cephe Boyası
Akrilik emülsiyon esaslı, süper elastik, dış cephe boyası. Yüzeylere nefes aldırır.  Dış etkenlere karşı dayanıklıdır.  Süper elastik yapısıyla kılcal çatlaklara karşı dayanıklıdır.
Weber.texflex(Serpo Flex 0) Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
WeberSL 100 Dış Cephe Boyası
Siliko-Silikat teknolojisi ile üretilmiş, mineral yüzeye moleküler bağlarla bağlanan, çözünmeyen kristal yapıda, çevreye duyarlı, inorganik, silikat ve silikon esaslı, mat dış cephe boyası. Yüksek yüzey mukavemetine sahiptir.
Yüksek su buharı geçirgenliğine sahiptir.  Düşük su emiciliğine sahiptir.
WeberSL 100 Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Weber.texXR(Serpo Coat 0) Dış Cephe Boyası
Akrilik emülsiyon esaslı, son kat mat dış cephe boyası. Uzun yıllar güzelliğini koruyan, kalıcı renklere sahiptir.
Yüzeylere nefes aldırır.  Dış etkenlere karşı dayanıklıdır.  Yüksek örtücülük ve aderansa sahiptir.
Weber.texXR(Serpo Coat 0) Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Weber.texXT(Serpo Silcoat 0) Dış Cephe Boyası
Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, son kat mat dış cephe boyası. Uzun yıllar güzelliğini koruyan, kalıcı renklere sahiptir.  Yüzeylere nefes aldırır.  Dış etkenlere karşı dayanıklıdır.  Su itme özelliği vardır.  Yüksek örtücülük ve aderansa sahiptir.
Weber.texXT(Serpo Silcoat 0) Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Weber.texXS Dış Cephe Boyası
 Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, son kat mat dış cephe boyası. Uzun yıllar güzelliğini koruyan, kalıcı renklere sahiptir. Yüzeylere nefes aldırır. Dış etkenlere karşı dayanıklıdır  Su itme özelliği vardır.  Yüksek örtücülük ve aderansa sahiptir.
Weber.texXS Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Dış Cephe Boya Fiyatları, uygulama yapılacak bina özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Dış cephe boya fiyatı almak için  ücretsiz keşif formumuzu doldurabilir ya da 0216 475 12 41 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.

Jotun Dış Cephe Boya Fiyatları

Jotun Jotashield Super Durable Dış Cephe Boyası
Jotashield Super Durable, konvansiyonel boya sistemlerine kıyasla dört kat yaşam ömrü sunan yeni dış cephe ürünüdür. Bir binanın ortalama yaşam süresine denk gelen 20 yıl boyunca yapıyı dış koşullara karşı korurken estetik bir görünüm kazandırır.
Jotun Jotashield Super Durable Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Jotun Jotashield Extreme Dış Cephe Boyası
Klasik bir dış cephe boyası, güneş ışınıyla gelen kızılötesi ışınların sadece bir kısmını geri yansıtır. Geri kalan kızıl ötesi ışınlarını ise bina, içine çeker. Bu ısı, binanın iç cephesine doğru ilerler ve iç ortam sıcaklığının artmasına neden olur.
Jotun Jotashield Extreme Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Jotun Jotashield Topcoat Silk Dış Cephe Boyası
%100 saf akrilik bağlayıcılı, yüksek kaliteli, zorlu iklim koşulları ve UV dayanımı için üretilmiş, çevre dostu, dış cephe boya serisidir. Düşük kir tutma özelliklerine sahiptir.
Jotun Jotashield Topcoat Silk Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Jotun Jotashield Tex Ultra Dış Cephe Boyası
Üstün çatlak köprüleme özelliğine sahip, esnek boya sistemi 1.4mm’ye kadar çatlak köprüleme özelliğine sahip esnek boya sistemi; %100 saf akrilik, yüksek kaliteli, UV dayanımlı, çevre dostu, dış cephe boyası. Yarı mat, portakal kabuğu görünümündedir.
Jotun Jotashield Tex Ultra Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Jotun Jotashield Tex Fine Dış Cephe Boyası
Yarı mat, dayanıklı, esnek ve ince tekstürlü dış cephe boyası.%100 saf akrilik, çevre dostu, binaların dış cepheleri için su ve alkali dayanımı sağlayan özel bağlayıcılı, 0.5mm’ye kadar çatlak köprüleme özelliğine sahip dış cephe boyası.
Jotun Jotashield Tex Fine Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Dış Cephe Boya Fiyatları, uygulama yapılacak bina özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Dış cephe boya fiyatı almak için  ücretsiz keşif formumuzu doldurabilir ya da 0216 475 12 41 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.

Filli Boya Dış Cephe Boya Fiyatları

Filli Boya AmphiSilan Dış Cephe Boyası
Yeni labirent dokusu sayesinde duvardaki nem kolayca dışarı atılır ve böylece yapı malzeme standartlarına uygun uygulama yapıldığında boyanın dökülmesi tamamen engellenmiş olur. Ağır iklim şartlarına karşı geliştirilen silikon bağlayıcı dolgu pigment sistemi sayesinde boya yüzeyle tamamen bütünleşir ve uzun yıllar dayanıklı kalır. Kullanılan özel pigmentler sayesinde oluşturulan fotokatalitik merkezler, yüzeyde biriken kirleri okside ederek parçalar ve yüzeyin temiz kalmasını sağlar. Silikon esaslı bağlayıcı sistemi ile yüksek UV direnci sağlanır. Uygulandığı yüzeylerdeki yayılma özelliğinden dolayı kolay sürülür. Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar. Kullanırken sıçramaz ve damlamaz.
Filli Boya AmphiSilan-W Dış Cephe Boyası
AmphiSilan-W içerdiği etken katkılar sayesinde yüzeylerde küf, mantar ve yosun oluşmasına karşı direnç gösterir. AmphiSilan-W ayrıca özel dokusu, silikon yapısı ile ideal su iticilik özelliğine sahiptir, yüksek yapışma gücü ile yüzeyle bütünleşir. Bu şekilde uygulandığı yüzeyler dökülmez, kabarmaz. Kullanılan özel pigment ve bağlayıcıların UV ışınlarına ve iklim şartlarına karşı gösterdikleri dayanıklılık sayesinde renkler uzun yıllar boyunca solmaz. AmphiSilan-W kolay uygulanır, yüzeylerde silikon katkısı sayesinde kolay yayılır. Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.
Filli Boya AmphiSilan-W Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Filli Boya Betakril Dış Cephe Boyası
Mükemmel örtme gücüne sahip Betakril, yapısında kullanılan pigmentler sayesinde yüksek UV direncine sahiptir. Uygulandığı yüzeylere üstün aderans gücüyle çok iyi tutunur. Atmosfer koşullarına, kirliliğe, güneş ışınlarına, sürtünme ve darbelere dayanıklıdır. Uygulandığı yüzeylere yayılma özelliğinden dolayı kolay sürülür. Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar. Kullanırken sıçramaz ve damlatmaz. Nefes alma özelliği sayesinde yüzeyde oluşan nemin dışarı çıkabilmesini sağlar.
Filli Boya Betarkril Dış Cephe Boyası Fiyatları ….. TL
Filli Boya Caparol Kort Boyası
Minera lzeminler üzerinde yüksek yapışma kabiliyeti olup, mükemmel örtme gücü ile en zor zeminlerde tatmin edici sonuçlar oluşturur. Atmosferin aşındırıcı etkilerine karşı dirençlidir. Renk solması ve sararma yapmaz. Uygulandığı yüzey ile bütünleşir ve çatlama, dökülme yapmaz. Yağlara,zayıf asit ve bazlara dayanıklıdır.
Filli Boya Caparol Kort Boya Fiyatları ….. TL
Filli Boya Muresko Silakril Dış Cephe Boyası
Hidrofobik bağlayıcı yapısı ve silikondan elde edilen avantajları ideal şekilde birleştirerek, dış cephede ihtiyaç duyulan özellikleri tek başına bünyesinde barındırır. Silikonun özelliklerini optimum oranda yansıtır, böylece iyi nefes alma ve su iticilik özelliklerini bir arada sunar. Silikonun özellikleri sayesinde yüzeylerin daha az ıslanması ve daha çabuk kuruması sağlanmıştır, böylece boyanın yüzeyden soyulup dökülmesi, çatlaması ve kabarması engellenmiştir. Mükemmel örtme gücüne sahip Muresko Silakril, yapısında kullanılan pigmentler sayesinde yüksek UV direncine sahiptir. Uygulandığı yüzeylere üstün aderans gücüyle çok iyi tutunur. Yayılma özelliğinden dolayı kolay sürülür. Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar
Filli Boya Muresko Silakril Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Filli Boya AmphiSilan-G Dış Cephe Boyası
Yeni nesil silikon-akrilik emülsiyon esaslı, yüksek renk dayanımı ve su iticiliğine sahip, durumat parlaklığında
yapı son kat dış cephe boyasıdır.
Filli Boya AmphiSilan-G Dış Cephe Boya Fiyatları
Filli Boya AmphiSilan Grenli Dış Cephe Boyası
AmphiSilan Grenli, yüksek nefes alma yeteneğine sahiptir. Silikon yapısındaki gözenekler sayesinde duvardaki nemin engellenmeden dışarı atılmasını sağladığı için dökülme yapmaz. Yağmura karşı dayanıklı, su itici özelliğe sahip oluşu nedeniyle duvarlarınız sürekli kuru kalır. Böylece yüzey kirliliği, yosun ve küflenme oluşmasına sebep olan etkenler en aza inmiş olur. Yüksek örtme gücüne sahiptir.
Filli Boya AmphiSilan Grenli Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Filli Boya Betakril Grenli Dış Cephe Boyası
Üzerine boya gerektirmez, tek kat uygulanabilir. Grenli yapısına uygun özel tanecik yapısına sahip dolgularla geliştirilmiş ve güçlendirilmiştir. Dengeli kuruma özelliği gösterir. Yüksek örtme gücüne sahiptir. Uygulandığı yüzeylere mükemmel aderans gösterir. Yapışma mukavemeti en üst seviyededir. Atmosfer koşullarına, kirliliğe, güneş ışınlarına, sürtünme ve darbelere dayanıklıdır. Uygulandığı yüzeylere yayılma özelliğinden dolayı kolay sürülür. Nefes alma özelliği sayesinde yüzeyde oluşan nemin dışarı çıkabilmesini sağlar.
Filli Boya Betakril Grenli Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Filli Boya Muresko Silakril Grenli Dış Cephe Boyası
Üzerine boya gerektirmez, tek kat uygulanır. Benzersiz portakal kabuğu deseni elde edilebilir. Yüksek örtme gücüne sahiptir. Uygulandığı yüzeylere mükemmel aderans gücüyle çok iyi tutunur. Yapışma mukavemeti en üst seviyededir. Atmosfer koşullarına, kirliliğe, U.V. ışınlarına, sürtünme ve darbelere dayanıklıdır. Uygulandığı yüzeylere yayılma özelliğinden dolayı kolay sürülür. Nefes alma özelliği sayesinde yüzeyde oluşan nemin dışarı çıkabilmesini sağlar. Su itici özelliği sayesinde duvarlarınız daima kuru kalır.
Filli Boya Muresko Silakril Grenli Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Filli Boya Muresko Silakril Kalın Dişli Grenli Dış Cephe Boyası
Grenli yapısına uygun özel tanecik yapısına sahip dolgularla geliştirilmiş ve güçlendirilmiştir. Dengeli kuruma özelliği gösterir. Yüksek örtme gücüne sahiptir. Uygulandığı yüzeylere mükemmel aderans gösterir. Yapışma mukavemete en üst seviyededir. Atmosfer koşullarına, kirliliğe, güneş ışınlarına,sürtünme ve darbelere dayanıklıdır. Uygulandığı yüzeylere yayılma özelliğinden dolayı kolay sürülür.Nefes alma özelliği sayesinde yüzeyde oluşan nemin dışarı çıkabilmesini sağlar.
Filli Boya Muresko Silakril Kalın Dişli Grenli Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Dış Cephe Boya Fiyatları, uygulama yapılacak bina özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Dış cephe boya fiyatı almak için  ücretsiz keşif formumuzu doldurabilir ya da 0216 475 12 41 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.

Polisan Dış Cephe Boya Fiyatı

Polisan Exelans Grenli Dış Cephe Boyası
Su bazlı, kendi kendini yıkayan, grenli, kaplama. Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, silikonlu ince desenli rulo ile uygulanan, rulo ile desen verilen, grenli mat dış cephe kaplaması dır.
Polisan Exelans Grenli Dış Cephe Boya Fiyatları …… TL
Polisan Natura A1 Silikonlu – Grenli Dış Cephe Boyası
Su bazlı, silikonlu, grenli kaplama. Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, ince desenli rulo ile uygulanan, rulo ile desen verilen, grenli, mat dış cephe kaplamasıdır.
Polisan Natura A1 Silikonlu – Grenli Dış Cephe Boya Fiyatları …… TL
Polisan Exelans Dekoratif Grenli Dış Cephe Boyası
Su bazlı, dekoratif amaçlı hazır sıva. Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, silikon katkılı, ince desenli rulo ile uygulanan, rulo ile desen verilen, grenli, beyaz renkte, mat, dekoratif görüntü vermek için önerilen hazır sıva.
Polisan Exelans Dekoratif Grenli Dış Cephe Boya …… TL
Polisan Exelans Anti-Aging – Düz Dış Cephe Boyası
Su bazlı, kendi kendini yıkayan boya. Su bazlı,  akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, esnek, silikonlu, solmaya karşı dirençli, mat, dış cephe boyasıdır.
Polisan Exelans Anti-Aging – Düz Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Polisan Exelans Düz Dış Cephe Boyası
Su bazlı, kendi kendini yıkayan boya. Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı, silikonlu, mat dış cephe boyasıdır.
Polisan Exelans Düz Dış Cephe Boya Fiyatları ….. TL
Polisan Natura A1 Silikonlu – Düz Dış Cephe Boyası
Su bazlı, silikonlu boya. Akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı,  silikonlu dış cephe boyasıdır.
Polisan Natura A1 Silikonlu – Düz Dış Cephe Boya Fiyatları ……TL
Polisan Natura A1 Silikonlu – Texture Dış Cephe Boyası
Su bazlı, silikonlu, mat kaplama. Su bazlı , akrilik kopolimer bağlayıcı esaslı , silikon katkılı, ince desenli rulo ile uygulanan, rulo ile desen verilen, texture, mat dış cephe kaplamasıdır.
Polisan Natura A1 Silikonlu – Texture Dış Cephe Boya fiyatları …. TL
Dış Cephe Boya Fiyatları, uygulama yapılacak bina özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Dış cephe boya fiyatı almak için  ücretsiz keşif formumuzu doldurabilir ya da 0216 475 12 41 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.4193.polisan-dis-cephe-boya-fiyati

Rockwool Steprock HD Levha

Rockwool Steprock HD, genellikle alçıpan yada ahşap OSB panelleri olan yüzer döşemeler için kullanılan çok yüksek yoğunluklu bir levhadır.
Steprock HD son derece yüksek yüklerin beklendiği beton yüzer döşemelerin altında, kullanılır.
UYGULAMA ALANI
“Kuru uygulama” olarak adlandırılan yüzer döşemelerde, alçıpan levhalar ya da ahşap OSB paneller her zaman çok katlı olarak uygulanır. Uygulamalarda 3 kat alçıpan levha; ya da OSB paneller kullanılırken min. kalınlığı 16 mm olan 2 kat levha kullanılmalıdır. Her türlü kuru uygulamada, Steprock HD’nin altındaki yüzeyin mümkün olduğu kadar düzgün olması çok önemlidir. Steprock HD hasır donatılı betonarme yüzer döşeme uygulamalarında, yüksek yükler altında da kullanılabilir. Bu uygulamarda 4 kN/m2’ ye kadar yük taşıyabilir. Steprock HD uygulanırken, oluşabilecek şok sesin yayılmasını önlemek için RST kenar bantı kullanılması önemlidir.
Isı iletkenlik değeri: 0.040 W/mK
Boyutlar: 1000 x 600 mm
Kalınlık: 20 – 70 mm
Basma dayanımı: ≤ 5 kPa

Rockwool Steprock ND Mineral Yalıtım Levhası

Rockwool Steprock ND reçine ile bağlanmış, tüm kesiti boyunca suyu iten, mineral bir levhadır.
Mükemmel bir ısı yalıtım levhası olan SteprockND, ısıya maruz kaldığında yanmaz; ne duman ne de alev damlası oluşturmaz. Olası bir yangının yayılmasını engellemeye yardım eder. İyi bir ses yalıtkanı olmasının yanı sıra, mükemmel ses emici kapasitesi vardır. Tüm kesit yüzeyi tamamen su iticidir, yüzeyi su damlalarını iter, ama aynı zamanda difüzyon direnci neredeyse havanınkine özdeştir. Çekme ve ısıya bağlı genleşme yapmaz.
UYGULAMA ALANI
Steprock ND levha özellikle, içerdeki ıslak, hafif şap yüzer döşemelerin altında ses yalıtımında kullanıma uygundur. Ayak seslerini yalıtmanın yanı sıra havada yayılan seslerin yalıtmını da sağlamaktadır. Steprock ND levhalar üzerinde
Rockwool amblemi olan PE folyoya sarılı paketlenmiştir.Ürünle ilgili ana veriler etiket üzerinde belirtilmiştir.
Isı iletkenlik değeri: 0.037 W/mK
Boyutlar: 1000 x 600 mm
Kalınlık: 20 – 60 mm
Basma dayanımı: ≤ 2 kPa