Kategori arşivi: Genel

Rockwool Fasrock L Yalıtım Levhası

Rockwool Fasrock L, dış cephe kaplamasında, yapıştırma harcı, donatı filesi ve özel yüzey sıvası kombinasyonu ile kullanılan, taşyünü lamela levhadır.
Fasrock L cephe lamellası genellikle mekanik sabitlemenin sorun olduğu problemli yüzeylerde sadece yapıştırıcı ile sabitlenir. Özellikle 20m’ye kadar yeni bina inşaatlarında kullanıma çok uygundur.
UYGULAMA ALANI
Fasrock L cephe lamellası sağlamdır, zorlu yüzeylere bile kolayca uygulanabilir, aynı zamanda yuvarlak cephe uygulamaları için bükülebilecek kadar da esnektir. Lamellalar her zaman yatay olarak uygulanır ve genellikle yapıştırma harcı dişli mala ile tüm iç yüzeye sürülür. Eğer yüzey yeterince düzgün ise, yapıştırma harcı, dişli bir mala ile lamellalar yapıştırılmadan önce doğrudan duvara da uygulanabilir. Eğer bu uygulama metodu seçilirse duvar yüzeyinin düz ve pürüzsüz olması gerekmektedir. Ayrıca yapıştırma harcının kıvamıda çok önemlidir, yapışma problemlerini önlemek için, üretici gerekirse tavsiyede bulunabilir.
Isı iletkenlik değeri: 0.042 W/mK
Boyutlar: 1200 x 200 mm
Kalınlık: 30 – 240 mm
Paketleme: paket ve palet
Uygulama: yalnız yapıştırma harcı; 20 m’nin üstündeki yüksekliklerde ilave mekanik dübeller.

Rockwool Fasrock Yalıtım Levhası

Rockwool Fasrock yüksek derece etkiye maruz kalan yüzeyler için mükemmel bir seçimdir.
UYGULAMA ALANI
Fasrock, mükemmel ısı iletkenlik performansı, iyi ses emici özelliği ve yüksek yoğunluklu rijit yapısı ile dış cephe ısı yalıtım sistemleri için kullanılan levhadır. İnce sıvalı sistemlerle ya da daha kalın hafif kaplama sistemlerle kullanıma uygundur. Fasrock’ın yüksek derecede etkiye maruz kalacak yüzeylerde kullanılması önerilir. Oyun alanlarının yakınındaki cepheler, okul giriş kat cepheleri bunun için en iyi örneklerdir. Levhanın zarar görmesini önlemek ve daha yüksek dayanım için, uygulamada çift kat donatı filesi kullanılması önerilir. Fasrock montajı dübellerle desteklendiğinde,
ağır yükleri de kolayca taşır. Fasrock levhaları 1000×600 mm ölçülerinde temin edilmektedir.
Isı iletkenlik değeri: 0.039 W/mK
Boyutlar: 1000 x 600 mm
Kalınlık: 30 – 160 mm
Paketleme: paket ve palet
Rockwool Fasrock dış cepheler için ince mantolama sistemlerine uygun sert ve su itici bir taş yünü levhadır.

Rockwool Fasrock 150 Yalıtım Levhası

Rockwool Fasrock 150, dış cephe ısı yalıtım sistemleri için yüksek yoğunluklu, sert ve su itici bir taş yünü levhadır.
Fasrock 150 yüksek derece etkiye maruz kalan yüzeyler ve daha yüksek yoğunluklara ihtiyaç duyan müşterilerimiz için mükemmel bir seçimdir.
UYGULAMA ALANI
Fasrock, mükemmel ısı iletkenlik performansı, iyi ses emici özelliği ve yüksek yoğunluklu rijit yapısı ile dış cephe ısı yalıtım sistemleri için kullanılan levhadır. İnce sıvalı sistemlerle ya da daha kalın hafif kaplama sistemlerle kullanıma uygundur. Fasrock’ın yüksek derecede etkiye maruz kalacak yüzeylerde kullanılması önerilir. Oyun alanlarının yakınındaki cepheler, okul giriş kat cepheleri bunun için en iyi örneklerdir. Levhanın zarar görmesini önlemek ve daha yüksek dayanım için, uygulamada çift kat donatı filesi kullanılması önerilir. Fasrock montajı dübellerle desteklendiğinde,
ağır yükleride kolayca taşır. Fasrock levhaları 1000×600 mm ölçülerinde temin edilmektedir.
Isı iletkenlik değeri: 0.039 W/mK
Boyutlar: 1000 x 600 mm
Kalınlık: 50 – 160 mm
Paketleme: paket ve palet

Rockwool Frontrock MAX E Yalıtım Levhası

Rockwool Frontrock MAX E,çift yoğunluklu, dış cephe sistemlerine üstün ısı iletkenlik performansı ve yüksek ses emiciliği sunan bir levhadır.
Frontrock MAX E hafif ya da ağır her türlü sıvalı kaplama sistemi ile kullanılabilir. Lamellalarla karşılaştırıldığında Frontrock MAX E’nin avantajı dış yüzeyinin iyice sıkıştırılmış olmasıdır, bu sayede mekanik bağlantılarla (dübellerle) desteklendiğinde, ağır yüklere, örneğin kalın kaplamalı sıvalı sistemlerle kullanıma uygundur. Mükemmel lambda değeri
(0.036 W/mK) ile Frontrock MAX E, aynı kalınlıktaki diğer yalıtım malzemeleri ile karşılaştırıldığında dış cephe için % 15 daha iyi U değeri sağlar.
UYGULAMA ALANI
Frontrock MAX E’ nin, yalıtım kalınlığı ile ilgili sınırlamaların olduğu uygulamalarda kullanılması önerilir. Aynı zamanda mevcut sıvalı bazı duvarların renovasyonu içinde uygundur. Mekanik sabitleme ile sistemin stabilitesi iyileştirilebilir.
Sahip olduğu mükemmel ısı, ses ve yangın performansı ile Frontrock MAX E yoğun olarak dış cephe uygulamarında kullanılır.
Isı iletkenlik değeri: 0.036 W/mK
Boyutlar: 1000 x 600 mm
Kalınlık: 50 – 160 mm
Paketleme: paket ve palet
Uygulama: yapıştırma harcı ve ilave mekanik dübeller.

Rockwool Airrock Yalıtım Levhaları

Rockwool Airrock levhaları 40 – 90 kg/m3 arasında farklı yoğunluklarda üretilmekte ve genellikle bölme duvarların ısı ve ses yalıtımında kullanılmaktadır.
Airrock’ın avantajı, özel koşulları karşılayan yangın dayanımı ile birlikte mükemmel sesemici özelliğidir.
UYGULAMA ALANI
Airrock yangın ve ses yalıtımı için özel koşullar gerektiren uygulamalar için uygundur. Airrock ürün grubu 4 farklı yoğunlukta sunulmaktadır: düşük-normal-yüksek-çok yüksek. Levhalar istenildiğinde yüzeyleri siyah ya da beyaz cam
tülü kaplı olarak sevk edilebilir. Yüzeyi cam tülü ile kaplı Airrock aynı zamanda havalandırmalı giydirme cephelerde, ya da yüksek yoğunluklarda, hem iç hem de dış uygulamalarda kullanılan çeşitli akustik elemaların içine temel yalıtım malzemesi olarak da kullanılabilir.
Airrock levhaların standart ölçüsü 1000×600 mm’dir. Airrock hiçbir mekanik yük taşımaz bu yüzden döşeme ve çatı uygulamaları için uygun değildir.
Isı iletkenlik değeri: 0.035 – 0.037 W/mK
Boyutlar: 1000 x 600 mm
Kalınlık: 30 – 160 mm
Paketleme: paket ve palet

Rockwool Multirock Yalıtım Levhası

Rockwool Multirock genel inşaatlarda, ısı yalıtımının herhangi bir yüke maruz kalmadığı her bölümde kullanılabilen, “çok amaçlı” düşük yoğunluklu bir levhadır.

Multirock 1000 x 600 mm ölçülerinde tedarik edilmektedir.
UYGULAMA ALANI
Multirock genellikle ara bölme duvarlarının ve tavan arası odalarının ısı yalıtımı icin kullanılmaktadır. Multirock, tavan arası odalarının yalıtımında, odanın iç tarafındaki merteklerin altına ek bir katman olarak uygulanabilir. Multirock’ı kullanırken ara bölme duvarlarında yangına karşı 30 ilâ 90 dakikalık bir yangın direnci elde edilir.
Dış duvarlardaki boşluklu duvar yalıtımı veya ahşap çerçevelerin içinde uygulanabilir. Oldukça düşük yoğunluğu sebebiyle, Multirock’ın havalandırmalı cephelerde kullanmı tavsiye edilmez.
Isı iletkenlik değeri: 0.037 W/mK
Boyutlar: 1000 x 600 mm
Kalınlık: 40 – 160 mm
Paketleme: paket ve palet

Çatılarda Su Yalıtımı

Sızdırmazlık / su yalıtımı katmanı, bir sıcak çatının belki de en önemli ögesidir. Böyle bir katmanın yokluğu, tüm sıcak çatının ıslanmasına neden olacağından, çatı işlevini yerine getiremeyecektir. Bu nedenle sızdırmazlık katmanı olmaksızın bir sıcak çatı düşünülemez.

Sızdırmazlık sıcak, sıcak bitüm ya da membran sızdırmazlık örtüleri ile sağlanır. Sıcak bitüm uygulamasında bitümün 140 oC dolayında ısıtılarak değişik gereçlerle düzgün bir şap yüzeyi üzerine uygulanması gerekir. Böyle bir yalıtımın niteliği m2/kg olarak kullanılan bitüm miktarı ile belirlenir. Uygulama sırasında en az iki tabaka halinde cam tülü ya da benzeri çekme armatürünün sıcak bitüm tabakaları arasına yerleştirilmesi şarttır. Cam tülü gibi inorganik çekme armatürleri birbirleri üzerine 10 cm kadar bindirilerek serilmelidir; ikinci cam tülü tabakası, birinciye dik doğrultuda yine aynı şekilde serilerek bitümlenmelidir.

Sıcak bitüm uygulamasının benzeri bir uygulama emülsiyon bitümle de yapılabilir. Emülsiyon bitüm, bitümün sudaki dispersiyon’u olduğundan, soğuk olarak kullanılır ve ısıtılması gereksizdir.

Son yıllarda yaygınlaşan önemli bir sızdırmazlık malzemesi de membran sızdırmazlık örtüleridir. Bunlar, kauçuk polimeri ya da kauçuk-bitüm kopolimeri niteliğinde olup, alt yüzeyleri şalümo alevi ile ısıtılarak ve birbirleri üzerine bindirilerek düzgün yüzeyli şap zemin üzerine uygulanırlar.

Bu tür sıcak çatılarda rijit yalıtım olarak adlandırılan şap harcı içine belli bir kimyasal katılarak sağlanan yalıtımlar yerine, esnek yalıtımlar tercih edilmelidir. Ancak, rijit su yalıtımları daha çok temellerde ya da yalıtımı koruma amaçlı kullanılmalıdır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.4183.catilarda-su-yalitimi

Isı Yalıtımında Yanlışlar ve Doğrular

Yanlış : Isı yalıtım malzemesi kullanmadan, sıva veya boyalarla ısı yalıtımı yapılabilir.
Doğru : Isı  yalıtımı ısı iletim katsayısı düşük, belirli bir kalınlığı olan malzemeler ile yapılır. Bu şekilde belirli bir ısı direnç sağlanır.
Yanlış : Binaların iç yüzeyindeki yoğuşma (kararma, küflenme veya mantarlaşma) sorunu “ su yalıtım malzemeleri ile çözülebilir.
Doğru : Yoğuşma bir ısı yalıtım problemidir ve yalnızca bina dışından uygulanacak yeterli kalınlıkta ısı yalıtım malzemeleri ile çözülmektedir.
Yanlış : Dış cephe ısı yalıtımında aynı iklim bölgesindeki her bina için aynı kalınlıkta ısı yalıtım levhası kullanılır.
Doğru : Kullanılacak ısı yalıtım levhası kalınlığı, binanın bulunduğu iklim bölgesine, bina dış cephe elemanlarına ve TS 825’in belirlediği diğer kriterlere ve Bina Enerji Kimliği Sınıfı ihtiyacı dikkate alınarak hesaplanmalıdır.
Yanlış : Dış cephe ısı yalıtım uygulamalarında önemli olan tek şey işçilik kalitesidir, malzemelerin hepsi aynı özelliktedir.
Doğru : Dış cephe ısı yalıtımı uygulamasının ömrü, doğru uygulama yapılması ile orantılı olmakla birlikte, kullanılacak sistem ürünlerinin birbiriyle uyumu, ürünlerin ve sistemin kalite standartlarına uygunluğu ile doğru orantılıdır.
Yanlış : Binalarda ısı yalıtımı yaptırmanın maliyeti oldukça yüksektir.
Doğru : Isı yalıtım sistemi ekonomiktir. Isıtma ve soğutma giderlerinde, bina bakım onarım masraflarında sağladığı tasarruf ile kendisini 2-4 yıl arasında amorti etmektedir.
Yanlış : Dış cephe ısı yalıtımında / mantolama binaların yalnızca kuzey cephesine ısı yalıtımı yapmak yeterlidir veya kuzey cephelerde daha kalın, diğer cephelerine daha ince levha kullanılmalıdır.
Doğru : Isı yalıtımı bir bütün olarak hesaplanmalıdır. Farklı ısı iletkenliği olan yapı malzemelerinin birbirine bağlandığı, birbiri ile kesiştiği ve birbiri ile iç içe geçtiği yerlerde ısı köprüleri oluşmaktadır. Bu nedenle tüm yapı bileşenlerinde mantolama yapılması gerekmektedir.
Yanlış : Isı yalıtım levhalarında önemli olan malzemenin yoğunluğudur. Yüksek yoğunlukta malzeme ile daha az kalınlıkta levha kullanılabilir.
Doğru : Isı yalıtım malzemelerinin sahip olması gereken özellikleri sadece malzemenin yoğunluğu değildir. Malzeme seçimi yapılırken kullanılacak detaya göre malzemenin cinsi seçilmelidir.
Yanlış : Sıcak bölgelerde ısı yalıtımı yapılmasına gerek yoktur.
Doğru : ısı yalıtımı kışın ısınmak, yazın serinlemek için harcanan enerji ve yakıttan tasarruf sağlamaktadır.Bir binanın soğutulması için harcanan enerji, ısıtılması için harcanan enerjiden daha fazladır. Bu yüzden sıcak iklim bölgelerinde, soğuk iklim bölgelerine kıyasla ısı yalıtım ihtiyacı daha fazladır.
Yanlış : Mantolamanın kalitesi sadece malzemenin kalitesine bağlıdır.
Doğru : Mantolamanın kalitesi ve verimliliği, sadece malzemelere bağlı değil, ustanın tecrübesine ve uygulamasına da bağlıdır. Doğru uygulanan mantolamadan yüksek verim elde edilebilmektedir.
Yanlış : Isı yalıtımını herhangi bir ekibe uygulatabilirim ya da kendim uygulayabilirim.
Doğru : Isı yalıtımı yapılacak bina mutlaka uzman kişilerce incelenmeli ve sorunun çözümüne yönelik uygulama mutlaka konusunda uzman dış cephe kaplama firmaları tarafından yapılmalıdır. Isı yalıtımı çok fazla katmandan oluşan ve her bir katmanı önemli detaylardan oluşan uygulama bütünüdür. Bununla birlikte uygulamayı yapacak firmanın üretici firma tarafından yetkilendirilmiş yetkili uygulama bayii olması gereklidir.
Yanlış : Isı yalıtımının performansı sadece levha kalınlığına bağlıdır.
Doğru : Isı yalıtımı, sadece levha kalınlığına bağlı olmayıp, ısı geçirgenlik direnci ile doğru orantılıdır. Isı geçirgenlik direnci levha kalınlığı ile doğru orantılı, ısı iletkenlik katsayısı ile ters orantılıdır. Isı yalıtımı direnci en fazla olan yapılar malzeme kalınlığı fazla, ısı iletkenlik katsayısı düşük olan malzemelerle oluşturulan yapılardır.
Yanlış : Uygulama kalınlığı dikkate alınmadan sadece ısı iletkenliğinin belli bir değerin altında olduğuna bakılarak ince katmanlarla yeterli ve etkili ısı yalıtımı sağlanabilir.
Doğru : Isı yalıtımında lambda olarak bilinen ısı iletkenlik özelliği tek başına yeterli olmayıp, kullanılan ürünün doğru kalınlıkta olması da çok önemlidir.
Yanlış : Binamızda gazbeton, bimsblok, tuğla vb. kullanılmıştır ısı yalıtımı yaptırmaya gerek yoktur.
Doğru : Bu tür yapı malzemeleri taşıyıcı olmayan dolgu amaçlı yapı malzemeleri olup, sadece yapılan ısı yalıtımına katkı sağlamaktadır. Yapı hangi malzemeden yapılmış olursa olsun, TS 825’e göre ısı yalıtım malzemesi ihtiyacı belirlenmelidir. Kolon ve kirişler dahil olmak üzere tüm cepheler, çatı, tavan ve döşemeler TS 825’e göre uygun kalınlıktaki malzemeler ile yalıtılmalı ve pencerelerde özel kaplamalı yalıtım camı üniteleri, yalıtımlı doğramalar kullanılmalıdır.
Yanlış : Mineral yünler ( camyünü ve taşyünü) su emer yalıtım yapamazlar.
Doğru : Dış cephe ısı yalıtımında kullanılan lifli malzemeler doğru detay ile çözümlenir, suya maruz kalmayacak şekilde uygulama bitirilir ise elbette kullanılabilir. Mineral yünlerin üretim teknolojisi sayesinde su emiciliği düşürülebilmektedir. Ayrıca mantolama sistemi kompozit bir sistem olduğu için taş yünü üzerine uygulanan ince sıva ve son kat su itici boya-sıva sayesinde yüzeye gelen su son katta çatlama olmadığı sürece taşyününe ulaşamaz.
Yanlış : Dıştan ısı yalıtımı yapılması binanın nefes almasını engellemektedir. İçten yapılması daha iyidir.
Doğru : Binalarda dıştan yalıtım kolon ve kirişlerin de yalıtılmasını sağladığından donatı korozyonunu da önlemektedir. Isı köprüleri de ancak dıştan ısı yalıtımı ile sağlanabilir. Tüm ısı yalıtım malzemeleri buhar difüzyonu olan ürünlerdir.
Yanlış : XPS ve EPS uygulandıktan sonra gaz çıkarıp sağlığımızı olumsuz etkiler.
Doğru : Hem XPS hem de EPS’ de şişirme ajanı olarak gaz kullanır ve bu gaz ısı yalıtım levhasından difüzyon ile uzaklaşır. İnsan sağlığına olumsuz etki yapacak bir durum söz konusu değildir. Bu ürünlerde CE belgesinin olması çevreye ve insana en az zararı veya hiç zararı olmadığı, yapı malzemeleri yönetmeliğine ve CE yönetmeliğine uygun olduğu anlamına gelmektedir.
Yanlış : Dış cephe ısı yalıtımında artık XPS kullanılmıyor.
Doğru : Dış cephe mantolamada ürün tercihi, uygulama yapılacak binanın türü, kalite, standart uygunluk, kalınlık unsurları göz önünde tutularak yapılmalıdır. Gerek XPS,EPS gerekse mineral yünler gibi ısı yalıtım malzemeleri sistem standartlarına uygun olarak üretildikleri takdirde kullanılmalarında hiçbir sakınca yoktur.
Yanlış : Isı yalıtımında %50 tasarruf sağlanamaz.
Doğru : Isı yalıtımı uygulanmış veya uygulanmamış binaların enerji kullanım değerleri TS 825’e göre uygun kalınlık ve detayda ısı yalıtımı yapıldığında %50 veya daha üstü tasarrufa ulaşmak mümkündür. Kalınlıkların artırılması durumunda bu oran daha da artmaktadır.
Yanlış : Her gri veya beyaz EPS levhanın yalıtım değeri aynıdır.
Doğru : hem gri hemde beyaz EPS nin yalıtım değerleri kullanılan hammaddeye ve üretim proseslerine göre değişiklik gösterir.
Yanlış : Tek tek seçilerek ısı yalıtım paketi oluşturulabilir., daha kaliteli ve uygun fiyat olur.
Doğru : Sistem içindeki ürünlerin kalitesi ve birbirleriyle uyumunun sağlanması önemlidir. ETAG 004, TS EN 13499, TS EN 13500 mantolama sistemi kalite belgeleri sistemi oluşturan ürünler ile sistemin bütününe verilir, bu belgelere sahip ısı yalıtım paketlerinin kullanılması önerilmektedir. Bu şekilde sistemin ömrü uzamaktadır.
Yanlış : Sadece dış duvarlara yapılan ısı yalıtımı yeterlidir.
Doğru : Bir binada tüm cepheler ile birlikte, döşeme ve çatıya da ısı yalıtımı uygulanmalıdır. Sanıldığının aksine ısı kayıp ve kazançlarına sadece cephede değil, çatı ve döşemeden iletilen ısı da önemli ölçüde neden olmaktadır. Binanın zemini donatılı beton elemanı olduğunda zemin, ısı köprüsü etkisi gösterir ve bina kolonlarında çektiği ısıyı hızlı bir şekilde toprağa ileterek ısı kaybına sebep olur. Diğer yandan bina içerisinde ısınan hava da fiziksel olarak daha yükseğe, çatı katına yükseldiğinden çatıdan ısı kayıpları da fazla olmaktadır.
Yanlış : Cepheye BTB, PVC, alüminyum vb. kaplama malzemeleri yaptırdıktan sonra ısı yalıtımı yaptırmaya gerek yoktur.
Doğru : Söz konusu malzemeler ısı yalıtım malzemesi değildir, bunlar iletkenliği yüksek malzemelerdir, hiçbir yalıtkanlık özelliği yoktur, bu malzemeler ile ısı yalıtımı yapılamaz.
Yanlış : Cam  ile daha iyi ısı yalıtımı sağlamak için cam kalınlığını artırmak gerekir.
Doğru : Cam kalınlığının artmasının tek başına ve her koşulda ısı yalıtımına katkısı yoktur.Ancak cam alanı büyüdükçe, cam kalınlıklarının artırılması gerekir. Diğer yandan da ısı yalıtımı, yalıtım camları ile sağlanır.
Yanlış : XPS ısı yalıtım malzemesi kanserojendir, yapılarda kullanılmaması gerekir.
Doğru : XPS,EPS,PU, mineral yünler vb. tüm yalıtım malzemeleri sağlığa zararlı değildir. Bu ürünlerde CE belgesinin olması çevreye ve insana en az zararı veya hiç zararı olmadığı anlamına gelir.
Yanlış : Isı yalıtımı yaptırırken en ucuz teklifi veren firma seçilmelidir.
Doğru : Isı yalıtımı yaptırırken malzeme kalitesi ve firma referansları, gerek uygulayıcı gerekse üretici firmaların diğer ayrıcalıkları göz önünde bulundurulmalı, bu şartları sağlayan firmaların içinde en uygunu seçilmelidir.
Yanlış : Isı yalıtımı ile sadece yakıt tasarrufu sağlanabilir.
Doğru : Isı yalıtımı yakıt tasarrufunun yanında binayı dış etkilere ve korozyona karşı korur, binanın değerini artırır ve sağlıklı ortamlar oluşturur.

Rockwool Fixrock Yalıtım Levhası

Rockwool Fixrock havalandırmalı cepheler ya da kaset giydirme sistemleri için, özel olarak tasarlanmış hafif yoğunluklu bir levhadır.
Rockwool Fixrock (FB1, FW1) cam tülü kaplı bir levhadır.
Rockwool taşyünü kendiliğinden su iticidir ve bu özellik, değişik katkılarla güçlendirilmiştir. Yüksek su iticiliği ve stabilitesi Fixrock’a mükemmel performans özellikleri sağlar. Ayrıca giydirmenin yalıtımı tamamıyla saklayamadığı uygulayamalarda, daha estetik bir görüntü yaratmak için Fixrock, siyah veya beyaz cam tülü ile kaplanabilir (FB1, FW1).
UYGULAMA ALANI
Fixrock genellikle havalandırmalı giydirme cephelerde ısı, ses ve yangın yalıtımı için kullanılır. Havalandırmalı cephelerde son kat kaplama genellikle cam, metal, ahşap ya da plastik kompozit panellerdir ve genellikle paneller arasındaki bağlantı noktaları açıktır ve cephe kaplamasının altında kalan yalıtım malzemesi yağmur sularına maruz kalır; bu nedenle malzemenin su itici olması gereklidir. Fixrock (FB1, FW1) için en uygun kullanım alanı, havalandırma kanallarındaki akımın çok güçlü olduğu, çok yüksek bina cepheleridir. Bu gibi durumlarda, cam tülü, taş yünü levhanın yüzeyini, güçlü hava akımının sebep olabileceği aşınmaya karşı korur. Fixrock’ın mekanik özellikleri, çeşitli tip dübeller kullanılarak test edilmiştir. Test sonuçları, levha başına, her yükseklikteki binada, tahmini mümkün her türlü rüzgar şiddetine dayanabilmesi için sadece iki dübelin yeterli olduğunu göstermektedir ki bu benzer cam yünü ürünlerine göre daha azdır.
IIsı iletkenlik değeri: 0.039 W/mK
Boyutlar: 1000 x 600 mm
Kalınlık: 40 – 160 mm
Uygulama: yalnız mekanik dübelli uygulama

Rockwool Roofrock Çatı Yalıtım Levhası

Rockwool Roofrock düz çatı yalıtımı için standart yüksek yoğunluklu bir monolit levhadır.
Roofrock’ın basma dayanımı teras çatılar için DIN 18165’e göre her türlü standart ihtiyacı tamamen karşılar. Bu yüzden ekstra bir mekanik özellik beklenmeyen her türlü teras çatıda kullanılabilir. Roofrock 30-160 mm arasındaki kalınlıklarda üretilir. Çoğunlukla alt katman olarak; diğer yalıtım malzemeleri ile birlikte, örneğin üstte Dachrock olacak şekilde kullanılır. Roofrock gerektiğinde teras çatılardaki parapet yalıtımlarında kullanılabilir, ayrıca daha iyi bir yangın dayanımı sağlamak için havalandırma geçişlerinin etrafı gibi diğer bazı çatı detaylarında da kullanılabilir. Diğer teras çatı ürünlerinde olduğu gibi Roofrock 1000×600 mm ve 2000×1200 mm ölçülerinde üretilir.
UYGULAMA ALANI
Roofrock standart yük altındaki  teras çatıların ısı, ses ve yangın yalıtımını sağlamak için kullanılır. Genellikle çift kat olarak uygulanması önerilir ve eğer çatıda yüksek yükler bekleniyorsa sıklıkla daha sert ürünler ile birlikte kullanılır.
Roofrock ayrıca döşeme yalıtımı içinde kullanılabilir, özellikle kamusal binalar gibi üzerinde yüksek yük beklenen
yüzer döşemeler buna bir örnektir.
Isı iletkenlik değeri: 0.040 W/mK
Boyutlar: 1000 x 600 mm
2000 x 1200 mm
Kalınlık: 30 – 160 mm
Basma dayanımı: > 40 kPa