Kategori arşivi: Genel

İzolasyon Firmaları, Isı Yalıtım Firmaları

İzolasyonun yapılma amacı, bir yapının içi ve dışı arasındaki enerji transferini sınırlamaktır. Türkiye’nin enerji tüketiminin büyük bölümü konutlarda tüketilmektedir ve bu enerjinin büyük bir kısmı ısıtma ihtiyacı için kullanılmaktadır. İzolasyon nüfus yoğunluğu ve konut sayısı göz önüne alındığında başta İstanbul olmak üzere tüm şehirlerde sağlık, çevre ve ekonomik sebeplerden yapılmalıdır.
İyi bir izolasyon uygulamasının olmazsa olmazlarının başında bilgi birikim ve tecrübeye sahip izolasyon şirketleri gelir, personeli bilgili tecrübeli olan izolasyon şirketlerinin uygulamadan kaynaklanan sorun hemen hemen yok gidir. İkinci olmazsa olmazı standartlara uygun izolasyon malzemeleridir, uluslar arası standartlara uygun yalıtım malzemeleri tam koruma sağlar ve uzun yıllar binanızı dış etkiler korur.
İzolasyon firmalarının ilk görevi uzman uygulamacı personel yetiştirip sorunsuz uygulamalar yapmak ve kendi kazançlarını ikinci planda tutarak öncelikle ülke menfaatlerini düşünmek olmalıdır.

İzolasyon Firmaları Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar

Dış cephe kaplama firması ticaret odasına kayıtlı mı?
Firma faaliyette mi? Faaliyet belgesi tarafınıza sunuldu mu?
Uygulama maliyetini üstlenebilecek bir sermayeye sahip mi?
Firmanın banka kredibilite miktarı ne kadardır? Kullanabileceği mevcut tanımlı kredisi var mı?
Firma izolasyon uygulamasının kontrolünü kaç kişilik bir teknik kadro ile yürütüyor. Çalıştığı kadronun SGK sigortalarını ödüyor mu?
İzolasyon Şirketi güvenilir bir markanın 1. sınıf paket sistemini kullanıyor mu?
Yalıtım firması malzemesini kullandığı üreticinin ana uygulayıcı bayisi mi? Üretici uygulayıcı firmanın yaptığı ısı yalıtım uygulamalarına ve işçiliğine garanti veriyor mu?
Firma ısı yalıtımı uygulaması sırasında yaşanabilecek iş kazalarına yada etrafına verebileceği zararlara karşı özel bir sigortaya sahip mi?
Firma ile yalıtım uygulaması sözleşmesi imzalandığında 3 Boyutlu Renklendirme Hizmetini ücretsiz sunabiliyor mu?
Firma ile izolasyon uygulama sözleşmesi imzalandığında binanızın ısı kayıplarını doğru tespit edebilecek teknik donanıma sahip mi?
Sözleşme imzalandığında ısı yalıtım uygulaması sürecinin sorunsuz ilerleyebilmesi için şirket avukatları aracılığı ile Hukuki Danışmanlık Hizmeti verebiliyor mu?
Firma ile sözleme imzalandığında yalıtım uygulaması sürecinde yöneticilerin yükünü hafifletecek hizmetler sunabiliyor mu?
Firma İZODER (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımı Derneği) üye listesinde yer alıyor mu? İZODER Üye Tanıtım Kartına sahip mi?
Firmanın gerçekleştireceği ısı yalıtım uygulamasında seçilen malzeme kalınlığı yeterli mi? Uygulama TSE 825 standartlarına uygun mu?
Firmanın daha önce ısı yalıtımı uygulaması yaptığı binaları görebileceğiniz ve dilerseniz yönetici ismi, telefonu, adresi vb. bilgilerine ulaşarak danışabileceğiniz bir referans listesine sahip mi?
Isı yalıtım firması kurumsal internet sitesi hizmeti var mı? İnternet sitesi ihtiyaç ve beklentilerinizi karşılıyor mu?
Yukarıdaki soruların cevabı tutarlı ve kanıtlanabilir ise firma gerçekten yaptığı işi ciddiye alıyor demektir ve izolasyon uygulamalarından tam verim alabilirsiniz, aksi takdirde yapılacak uygulamanın eksik ya da hatalı olması durumunda, izolasyon uygulamasının tekrar yapılması gerekir, bu da hem zamandan hemde paradan zarar edilmesine sebebiyet verir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.4152.izolasyon-firmalari

 

Endüstriyel Yapılarda Yangın Yalıtımı

Özellikle 1980’li yılların başından itibaren endüstri yapılarında metal trapez hafif çatı sıkça uygulanmaya başlanmıştır. Bu inşaat tarzının, çatıya az yük getirmesi, istinat noktaları arasında yüksek açıklık ve daha az yük getirmesi ve daha ekonomik olması gibi özellikler yaygınlaşmasında etkili olmuştur. Fakat bu yapı tarzı yangın yalıtımı için bir dizi sorunu da beraberinde getirmiştir. Bu sorunların başında, ısı yalıtımı amacıyla kullanılan poliüretan vb. malzemeler gelmektedir. Şiddetli yanan ve zehirli gaz çıkaran bu malzemeler yangını tüm çatı yüzeyine hızlı bir şekilde yaymakta, damlamalar sonucunda diğer bölümlerde yeni yangın merkezleri meydana getirerek, tüm bina da yangının yayılmasını sağlamakta ve tüm sistemin çökmesine neden olup, yangına müdahale imkanını yok etmektedir.
Endüstriyel yapılarda karşılaşılan ve yangın güvenliğini ortadan kaldıran önemli bir konu da, rüzgarın metal çatı elemanını devamlı yalayarak yüksek statik enerji birikmesine neden olmasıdır. İki metal çatı arasında ki poliüretan gibi yalıtkan ürünün bulunması, çatı elemanını kondansatör haline getirir. Her 1 cm kalınlıkta 1.000 voltluk bir ark meydana gelmesine neden olabilir. Bu enerji sadece özel bir üst katman topraklanması yapılması halinde boşalır.
Gerek can ve mal güvenliği, gerekse ülke ekonomisinin kayıplarını önlemek için gelişmiş ülkelerde yanıcı yalıtım malzemeleri, yapılarda kullanılmamaktadır. Yurdumuzda binaların yangına karşı korunması konusunda geçerli bir yönetmelik veya konuyu tümüyle kapsayan bir standardın olmayışı yangın konusunun göz ardı edilmesine neden olmaktadır.

Yangın Yalıtım Teknikleri

Gazbeton Esaslı Yangın Duvarı 
Gazbeton esaslı malzemeler yüksek ateşe dayanıklı yangın duvarı malzemesi olarak düşünülebilir. Ancak yalıtım duvarları, yangın sırasında önemli basınç ve gerilmelere maruz kaldığından bu görevini yerine getirecek şekilde boyutlandırılmalıdır.
Alman DIN4102 standardına göre her sınıf harçlı ve tutkallı gazbeton bloklar ile yangın duvarı teşkilinde kalınlığı tek tabakada asgari 29 cm ve çift tabakada asgari 2 x 24 cm olmalıdır. Ayrıca yangın duvarı narinliği Yükseklik: kalınlık=25 den büyük seçilmelidir. Bu kalınlık sağlanamıyorsa en az 4 m ara ile takviye dişleri oluşturulmalıdır. Takviye dişleri duvar ile birlikte örülmelidir. En faz 15 m ara ile duvarda genleşme derzleri oluşturulmamalıdır. Derz araları 2 cm olmalı ve refrakter bir malzeme veya yanmaz elastik bir malzeme ile doldurulmalıdır. Duvar blokları düşük dozajlı çimento harcı ile örülmeli, derzler tam olarak harç ile doldurulmalı ve yangın duvarı iki yüzünden takviyeli kireç harç ile sıvanabilir.
Asman Tavan Sistemleri İle Yatay Bölme Duvarları  
Asma tavan sistemleri, metal bir alt konstrüksiyonun yangın yalıtım levhaları ile kaplanmasından oluşmaktadır. Bu kaplama işlemi vidalama şeklinde olup, derzler cam elyaflı bir bant ile kapatılıp, vida başları perlit esaslı bir macun ile kapatılır.
Bölme Duvar Sistemi İle Düşey Bölme Duvarı Yalıtımı
Değerli malzemelerin depolandığı hacimlerin farklı özelliklerde tesislerin iç bölmelerinin yangından korunması için 9 m yüksekliğe kadar metal konstrüksiyon üzerine, arada taş yünü de kullanılarak yangın yalıtım levha kaplaması ile mümkün olabilmektedir.
Ahşap ve Çelik Elemanların Kaplanması
Kolon ve kirişlerin yangının zararlarından korunabilmesi için, ahşap veya çelik taşıyıcıların direkt olarak veya metal bir taşıyıcı üzerine yangın yalıtım levha plakaları ile kaplanması gerekir.
Tesisat Bacalarının Yangın Yalıtımı 
Metal taşıyıcılı alt konstrüksiyona tek taraflı olarak istenen yangın dayanımı seviyesine uygun kalınlıkta levhaların montajı ile oluşturulan özel duvar sistemleri, yine yangına dayanıklı özel müdahale kapakları ile desteklenmelidir.
Kablo Kanallarının Yangın Yalıtımı 
Kablo kanalları, vida dişi açılmış çelik askı çubukları ve delikli profil treveslerden oluşan bir asma konstrüksiyon üzerine çift kat yangın yalıtım levhası kaplı kutu biçimli kanallardır. Alt kenarları L profilleri ile desteklenmiş olup plakaları hızlı montaj vidaları ile sabitlenmiştir. Amaç, ateşin kanal içinden dışına veya dışından içine girmesini engellemektir.
Havalandırmalı Kanalların Yalıtımı 
Havalandırma kanalları genellikle metal saçtan imal edildiklerinden, yangın esansında kolay deformasyona uğrayan bir yapı göstermektedirler. Yatay ve düşey havalandırma kanallarının kablo kanallarına benzer bir yöntemle yangın yalıtım levha plakaları ile kaplanması halinde bu kanalların yangın dayanımı artmış olur.

Soğuk Hava Depolarının Yalıtımı

Soğuk depoların esasını, iyi bir ısı yalıtımı ve yerinde uygulanmış buhar kesici meydana getirir. Soğuk depolarda muhafaza edilecek gıda maddeleri en az 1-1,5 yıl bozulmadan kalabilmelidir. Gıda maddelerinin uzun süre bozulmadan saklanabilmesi soğuk depoların rantabilitesine bağlıdır.
Düşük sıcaklık isteyen gıda maddeleri için -22oC / -28 oC, yağlı gıdalar için ise -35oC / -40oC daha uygundur. Soğuk depolarda kritik mevsim yaz mevsimidir.  Bu nedenle sıcaklık ve buhar basınçları önemlidir.
Isıtılan yapılarda kışın sıcaklık farkı 35oC, soğutulan yapılarda yazın sıcaklık farkı +50oC / +70oC  dır. Buhar basınçları, ısıtılan yapılarda kışın 10 / 14 Pa, yazın soğutulan yapılarda ise 25/30 Pa dır.
Soğuk depolarda, ısıtılan yapılarda öngörülen yapı fiziği şartları geçerli olup, işletme esnasında soğuk deponun iç sıcaklığı daima sabittir. Yaz mevsiminde ısı transferi ve buhar difüzyonu soğuk depolarda dıştan içe doğru, kış aylarında çok soğuk bölgelerde bu difüzyon ters yönde olabilir. Soğuk depolarda sıcak taraf, konutların tersine dış taraftadır. Bu nedenle, soğuk depoların dış yapı elemanlarının mümkün olduğu kadar buhar sızdırmaz ve iç yapı elemanlarının ise buhar geçirgen olması gerekir. Esas amaç difüzyon yoluyla yapıya sızan buharı, sıcak yüzeyde frenlemek ve geçen buharı soğuk yüzeyden atmaktır.
Derin dondurucu odasına sızan su buharı, çiğ noktasının üzerinde donma noktasına ulaşabilir. Bu durumda sadece yoğuşma olamaz, aynı zamanda karlanma ve buzlanma tehlikesi de söz konusudur. Böyle durumlarda sadece kuvvetli bir buhar kesici kullanılması bile yeterli sonuç vermeyebilir. Bu nedenle konstrüksiyon içine giren buharın iç yüzeyden atılması gerekir.
Soğuk depolarda havanın soğutulması ile bağıl nem azaltılabilir. Soğuyan hava doyma durumuna geldiğinde soğutma apareylerinin yüzeyinde, suya veya karlanmaya dönüşerek havanın bağıl nemi azalır. Pratikte soğuk hacimlerin bağıl nemini azaltır. Pratikte soğuk hacimlerin bağıl nemini yükseltmek imkansızdır.

Camların Yalıtımı

Binalarda camlar genellikle, ön cephenin %20-30’unu kapsamaktadır. Bu nedenle camların yalıtımlı olması önemlidir. Avrupa ülkelerinde tek kat cam kullanan eski binalarda camlarun U değerleri, 4,2 W/m2K ile 0,7 W/m2K aralığındadır. Avrupa’da cam sektöründeki ileri teknoloji uygulamalar nedeniyle camlar, binaların ısı tasarrufunu arttırmak için oldukça etkin bir rol üstlenme potansiyeline sahiptir. Camlarda U değerinin yanı sıra “ g değeri “ diye adlandırılan ve evin içine geçen güneş enerjisinin miktarını belirleyen karakteristik özellik daha tanımlanmaktadır. Bu karakteristik özellik, camların güneş enerjisinin ne kadarını ev içine geçeceği, evin ne kadar ısınacağını, dolayısıyla ısınmadan ne kadar tasarruf sağlanabileceğini belirlemektedir. Bu değer genellikle, U değeri düştükçe düşmektedir. Buna rağmen U değerindeki düşüşten kaynaklanan düşüşü dengeleyebilmektedir. Özellikle sıcak iklimlerde ev içinin aşırı ısınmasını engellemek için düşük “g” değerinden kaçınılmaktadır.
Aşağıdaki cam tipleri U değerini düşürmek açısından bölgenin iklimsel koşullarına göre tercih edilebilmektedir.
1- Tek tabaka cam
2- Çift tabaka cam
3- Astarlı ya da gazla doldurulmuş çift tabaka cam
4- 3 tabaka cam
Pencere çerçevelerinin U değeri, kullanılan malzemenin tipine göre değişmektedir. Genellikle çerçevelerde tahta, alüminyum ve PVC tercih edildiği gözlemlenmektedir. Çerçeve ve cam tabakalarının kalitesine göre toplam U değeri hesaplanmaktadır. Camların ısı performansları iki yöntem ile iyileştirilebilmektedir.
1- Sadece cam tabakasının değiştirilmesi. Çerçevelerin durumunun iyi olması durumunda uygulanabilir.
2- Cam, cam tabakası ve çerçeve ile birlikte komple değiştirmek.

Isı Köprüleri

Isı köprüleri çevrelerine oranla daha az ısı yalıtımı yapılmış yapı parçalarının kısımlarıdır. Bununla ısı geçirme direncindeki hava sınır tabakasının oranı yükselmekte ve bu şekilde ısı köprüsü iç yüzeyinin üst yüzey sıcaklığı düşmekte ve orada yoğunluk oluşmaktadır. Isı köprüsü küçük olduğu müddetçe, bununla oluşacak ısı masraf artışı önemli değildir. Fakat bu ısı köprüsü olarak da Kabul edilen basit pencerelerde söz konusu değildir.
Küf oluşumu gibi sonuçları engelleyebilmek için ıs köprüsü iç yüzeyinin sıcaklığını artırmak gerekir.Bunun içinde ısı dağılımının indirgenmesi, ısı alış verişinin artırılması gerekir.
Isı dağılımının indirgenmesi :
Dış soğuğa karşın yalıtım tabakasının aracılığıyla oluşur, ısı köprüsü yoluyla ısı yalıtımının artmasında, ısı geçirme direnci 1/k da hava sınır tabakasının yüzde oranını aşağı indirger.
Isı verişinin artırılması :
Isı köprüsünün iç yüzeyinin büyütülmesiyle, ısı köprüsüne iyi iletken çevre ve ılık hava verilmesiyle oluşturulur. Bununla ısı geçiş direnci 1a ısı köprüsüyle ilgili olarak gerçekten de indirngenir ve bununla beraber ısı geçme direnci 1/k daki hava sınır tabakasının oranında kalır.

Bitümlü Çatı Kaplamaları

Bitümlü çatı kaplamaları su yalıtım membranı olarak adlandırılan, cam tülü ya da poliester keçesine m2/kg olarak, SBS kökenli termoplastiklerle modifiye edilmiş elastomerik polimer bitüm kaplanmış, alt ve üst yüzeyleri polietilen ile lamine hale getirilmiş yalıtım malzemesidir. Bu membranlar şalümo alevi ile ya da sıcak bitüm ile uygulanmaya yatkın su yalıtım malzemeleridir.
Bu membranların diğer bir türü APP ve diğer termoplastikler ile modifiye edilmiş polimer bitümden poliester keçesi ya da cam tülü ile üretilmiş membran su geçirmez malzemelerdir. Şalümo alevi ile çalışma olanağı verir.
Bu tür bitümlü membranların bir kısmının üst yüzeyleri güneş ışınlarını yansıtması için doğal taş, beyaz, kırmızı, yeşil renkli mineral kaplanmakta ve bazı türleri de alüminyum kaplı olarak üretilmektedir. Diğerleri her iki yüzü polietilen film ile kaplanmaktadır.
Türlerine göre değişmekle birlikte 120, 135, 145 oC’lerde yumuşayan bu membranların genişlikleri 1 m, boyları ise 10 m dir. Kalınlıkları 2,3,4 ve 4,7 mm olan bu membranların rulo ağırlıkları kalınlıklarına bağlı olarak sırasıyla 20,30,32,39,42 kg/m2 dir. Su yalıtımı yapılmasında membranların 10 cm kadar birbirine bindirilerek yapıştırılması gerekir.
Membranların yapıştırılacağı zeminin, 250-300/m3 çimento dozlu yıkanmış kum ile yapılmış harçtan, çelik mala ile perdahlanarak elde edilmesi gerekir. Şap harcı tam anlamı ile priz yapıp kuruduktan sonra, uygun bir astar ya da polimerik bitüm pastası sürüldükten sonra membran şalümo alevi ile ya da sıcak bitüm ile yapıştırılabilir. Doğrudan betonarme plak üzerine yapıştırma, yüzeyin pürüzlü oluşu nedeniyle iyi sonuç vermeyeceğinden çok bitüm gerektirir, bu nedenle de tercih edilmemelidir.
Bitüm kökenli çatı örtülerinden diğer bir tanesi, bitkisel ve mineral liflerin bitümle “liflerle donatılı kompozit”  sınıfına giren bir şekilde dalgalı olarak şekillendirilmesi ile elde edilen dalgalı bitümlü çatı kaplamalarıdır. Çatıya kaplanmasındaki kolaylık ve 25-30 yıl süre ile dayanması gibi yararlı yönleri nedeniyle günümüzde birçok yapıda kullanılmaktadır. Levhaların genişlikleri 89 cm boyları ise 200 cm dir. Dalgalı levhanın kalınlığı 3 mm, dalga yüksekliği 3,2 cm ve dalga genişliği 8,9 cm olup, bir levhada 10 adet dalga bulunur. Levha ağırlığı 6,8 kg dır. Esas olarak siyah renkte üretilen bu levhaların üst yüzeyleri kırmızı, yeşil, mavi renkte olup, güneş ışınlarını yansıtmak amacıyla alüminyum parlaklığında üretilmiş türleri de vardır.
Levhaların tespiti, eğime dik doğrultudaki sık aşık sistemi üzerine çivilenmek, alttaki metal ya da ahşap aşığa  kanca ile bağlanmak suretiyle yapılmalıdır.

Karma Çatılar

Hava yastıklı olarak tanımlanan bir soğuk çatıda çatının taşıyıcı konstrüksiyonunun bir bölümün oturtma, diğer bir bölümünün asma olarak çözülmek durumunda olması, böyle bir çatının taşıyıcı sistem olarak karma çatı olarak nitelendirilmesini gerektirir.
İlke olarak, bir çatıda aşıkların altına yerleştirilen her dikmenin olanaklıysa taşıyıcı bir döşemeye, o yoksa bina duvarına, o da yoksa bir asma makas yardımıyla duvarlara iletilmesi gerekir. Çatının hem oturtma hem de asma sistemlerle çözülmüş olması, sistemin karma bir sistem olduğunu gösterir.
Çatının taşıyıcı öğelerini doğrudan bir taşıyıcı duvar ya da bir döşemeye oturtmak, ekonomik çözüm elde etmenin yollarından biridir. Bu bağlamda karma taşıyıcı sistemler ekonomik bir çözüm şekli olarak nitelenebilirler.
Karma bir taşıyıcı sistemin tasarımına binanın planında hangi noktalara çatı yüklerinin verilebileceğinin incelenmesiyle başlanır. Ana ilke, dikme yerleştirilebilecek taşıyıcı nitelikteki her noktaya yük vermektedir. Dikme ile doğrudan yük aktarılamaması durumunda dikme yerine makas kullanılarak baba yardımıyla ve baba sayısına bağlı olarak, tek çift ve üç babalı asma makaslarla yükler taşıyıcı mesnetlere iletilir. Bu sebeple bir çatının taşıyıcı sisteminin karma olarak nitelenebilmesi için doğrudan dikme ile oturtulan ya da asma baba ile asılan noktalarının bulunması gereklidir.

Styrapor (strafor) ve Sert Poliüretan Köpük

İkinci Dünya Savaşı’ndan önce ABD naylonun geliştirilmesi ile ilgilenirken, Almanya’da Bayer firması, köpüklü plastikler üzerine çalıştı. Hafif olması sebebiyle savaş sırasında uçakların kanatlarının güçlendirilmesinde kullanıldı. 1950 den sonra buzdolabı fabrikalarında ve soğuk hava depolarında köpüklü plastiklerin kullanımı önem kazandı. 1960 yılından sonra poliüretan yalıtım tekniği büyük gelişme gösterdi. Poliüretanın yapısında karbondioksit bulunduğundan, imalatı sırasında kabarcıklar oluşur. Bu kabarcıklar köpürmeye sebep olur ve malzemeye yalıtım özelliği kazandırır. Isı yalıtım uygulamalarında genellikle profil tabaka veya boru kesitli olarak yapılmaktadır. Bunun yanında püskürtme metoduda kullanılmaktadır. Malzeme yalıtılacak bölgeye püskürtülerek yalıtım uygulaması yapılır. Kullanılacağı son ana kadar ham maddeleri bir araya getirmemek gerekir. Maddeler karıştırıldığı anda köpüklenme reaksiyona başlar ve birkaç dakikada sert ve hafif köpüklü plastik yalıtım elde edilir.

Bu işi yapan makinaların pompalama kapasitesi yüksek olmaldır. ayrıca bu makinaları kullanan opertörlerin çok deneyimli olması gerekir. Zehirlenmelere karşı mutlaka maske kullanılmaldır.

Poliüretan Köpüğün Fiziksel Özellikleri : 

1-Hafiftir.
2-Kendini taşır
3-Birlikte kullanıldığı malzemelerin mukavemetini artırır.
4-Yoğunluğu 30-100 kg/m3 arasındadır.
5-%95 den fazla kapalı hücrelidir.
6-Nem almaz.
7-Isı iletim katsayısı 0,020 / 0,025 W/moC arasındadır.
8-Değişken iklim şartlarında özelliğini kaybetmez
Mekanik özellikleri :
Yoğunluk arttıkça eğilme mukavemeti lineer olarak artar. Yine ısı iletim katsayısı yoğunlukla hızlanan parabolik bir artış gösterir. Yoğunluğu 50 kg/m3 kadar boyutların stabilitesi hızla artan parabolik görünüm arz eder. Bu değerden sonra boyutların stabilitesi parabolik olarak azalır.
Set poliüretan temiz suya, deniz suya, petrole ve madeni yağlara karşı dirençlidir. Fakat esas rengi beyaz olan poliüretan, suda siyaha dönüşür. Sert poliüretan toz, gres, nem ve tahta gibi maddelerden uzak tutulmalıdır. Özel işlemler için  150 oC ye kadar kullanılabilir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.4144.styrapor-strafor-poliuretan-kopuk

 

Fugalı Mantolama Fiyatları İstanbul

Fugalı mantolama fiyatları, kullanılacak ısı yalıtım malzemelerine, bina özelliklerine ve yapılacak uygulamaya göre değişmektedir. En çok kullanılan fugalı mantolama paket sistemleri aşağıda listelenmiştir.

Polisan Exelans Enerji Fugalı Mantolama Fiyatları                                                  
Polisan Exelans Enerji Karbonlu EPS (4 cm) 1.03 m2
Polisan Exelans Enerji Yapıştırıcı 5 kg
Polisan Exelans Enerji Sıva 5 kg
Polisan Exelans Enerji Dübel 6 adet
Polisan Exelans Enerji Sıva Filesi 1,1 m2
Polisan Exelans Enerji PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Polisan Exelans Enerji Dekoratif Kaplama Astarı 0.3 kg
Polisan Exelans Enerji Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Polisan Exelans Enerji Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Polisan Exelans Enerji Fugalı Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Filli Boya Capatect Dalmaçyalı Fugalı Mantolama Fiyatları
Capatect Dalmaçyalı Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Capatect Dalmaçyalı Yapıştırıcı 5 kg
Capatect Dalmaçyalı Sıva 5 kg
Capatect Dalmaçyalı Dübel 6 adet
Capatect Dalmaçyalı Sıva Filesi 1,1 m2
Capatect Dalmaçyalı PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Capatect Dalmaçyalı Dekoratif Kaplama Astarı 0.3 kg
Capatect Dalmaçyalı Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Capatect Dalmaçyalı Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Filli Boya Capatect Dalmaçyalı Fugalı Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Alsecco Fugalı Mantolama Fiyatları
Alsecco Mantolama Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Alsecco Mantolama Yapıştırıcı 5 kg
Alsecco Mantolama Sıva 5 kg
Alsecco Mantolama Dübel 6 adet
Alsecco Mantolama Sıva Filesi 1,1 m2
Alsecco Mantolama PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Alsecco Mantolama Dekoratif Kaplama Astarı 0.3 kg
Alsecco Mantolama Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Alsecco Mantolama Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Alsecco Fugalı Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Baumit Fugalı Mantolama Fiyatları

Baumit Mantolama Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Baumit Mantolama Yapıştırıcı 5 kg
Baumit Mantolama Sıva 5 kg
Baumit Mantolama Dübel 6 adet
Baumit Mantolama Sıva Filesi 1,1 m2
Baumit Mantolama PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Baumit Mantolama Dekoratif Kaplama Astarı 0.3 kg
Baumit Mantolama Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Baumit Mantolama Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Baumit Fugalı Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Wabietherm Wagner Fugalı Mantolama Fiyatları
Wabietherm Wagner Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Wabietherm Wagner Yapıştırıcı 5 kg
Wabietherm Wagner Sıva 5 kg
Wabietherm Wagner Dübel 6 adet
Wabietherm Wagner Sıva Filesi 1,1 m2
Wabietherm Wagner PVC Donatılı Köşe Profili 0,25m
Wabietherm Wagner Dekoratif Kaplama Astarı 0.3 kg
Wabietherm Wagner Dekoratif Kaplama 2,5 kg
Wabietherm Wagner Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Wabietherm Wagner Fugalı Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Marshall Thermos Fugalı Mantolama Fiyatları
Marshall Thermos Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Marshall Thermos Yapıştırıcı 5 kg
Marshall Thermos Sıva 5 kg
Marshall Thermos Dübel 6 adet
Marshall Thermos Sıva Filesi 1,1 m2
Marshall Thermos PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Marshall Thermos Dekoratif Kaplama Astarı 0.3 kg
Marshall Thermos Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Marshall Thermos Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Marshall Thermos Fugalı Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Mavi Kale Fugalı Mantolama Paket Sistemi Fiyatları
Mavi Kale   EPS BD 1,05 m2 (4 cm) 1.03 m2
Mavi Kale  Yapıştırıcı 5 kg
Mavi Kale  Sıva 5 kg
Mavi Kale  Dübel 6 adet
Mavi Kale  Sıva Filesi 1,1 m2
Mavi Kale  PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Mavi Kale  Dekoratif Kaplama Astarı 0.3 kg
Mavi Kale  Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Mavi Kale  Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Mavi Kale Fugalı Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Weber Markem Fugalı Mantolama Fiyatları
Weber Markem Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Weber Markem Yapıştırıcı 5 kg
Weber Markem Sıva 5 kg
Weber Markem Dübel 6 adet
Weber Markem Sıva Filesi 1,1 m2
Weber Markem PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Weber Markem Dekoratif Kaplama Astarı 0.3 kg
Weber Markem Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Weber Markem Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Weber Markem Fugalı Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Favori Fugalı Mantolama Fiyatları
Favori Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Favori Yapıştırıcı 5 kg
Favori Sıva 5 kg
Favori Dübel 6 adet
Favori Sıva Filesi 1,1 m2
Favori PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Favori Dekoratif Kaplama Astarı 0.3 kg
Favori Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Favori Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Favori Fugalı Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Dyo Klimatherm Fugalı Mantolama Fiyatları
Dyo Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Dyo Yapıştırıcı 5 kg
Dyo  Sıva 5 kg
Dyo  Dübel 6 adet
Dyo  Sıva Filesi 1,1 m2
Dyo PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Dyo Dekoratif Kaplama Astarı 0.3 kg
Dyo Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Dyo Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Dyo Klimatherm Fugalı Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Vştra Therm Fugalı Mantolama Fiyatları
Vitra Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Vitra Yapıştırıcı 5 kg
Vitra Sıva 5 kg
Vitra Dübel 6 adet
Vitra Sıva Filesi 1,1 m2
Vitra PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Vitra Dekoratif Kaplama Astarı 0.3 kg
Vitra Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Vitra Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Vitra Klimatherm Fugalı Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Kale Fugalı Mantolama Fiyatları
Kale Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Kale Yapıştırıcı 5 kg
Kale Sıva 5 kg
Kale Dübel 6 adet
Kale Sıva Filesi 1,1 m2
Kale PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Kale Dekoratif Kaplama Astarı 0.3 kg
Kale Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Kale Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Kale Klimatherm Fugalı Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Dow Fugalı Mantolama Fiyatları
Dow Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
Dow Yapıştırıcı 5 kg
Dow  Sıva 5 kg
Dow Dübel 6 adet
Dow Sıva Filesi 1,1 m2
Dow PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
Dow Dekoratif Kaplama Astarı 0.3 kg
Dow Dekoratif Kaplama 2.5 kg
Dow Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

Dow Klimatherm Fugalı Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

İzocam Fugalı Mantolama Fiyatları
İzocam Karbonlu Eps (4 cm) 1.03 m2
İzocam Yapıştırıcı 5 kg
İzocam  Sıva 5 kg
İzocam  Dübel 6 adet
İzocam  Sıva Filesi 1,1 m2
İzocam PVC Donatılı Köşe Profili 0,25 m
İzocam Dekoratif Kaplama Astarı 0.3 kg
İzocam Dekoratif Kaplama 2.5 kg
İzocam Silikonlu Dış Cephe Boyası 0.36 kg

İzocam Klimatherm Fugalı Mantolama Metrekare fiyatı :…….. TL

Fugalı mantolama fiyatı almak için ücretsiz keşif formumuzu doldurabilir veya 0216 475 12 41 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizi arayacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.4143.fugali-mantolama-fiyatlari