Kategori arşivi: Genel

Bina Isı Yalıtımında Kullanılan Yalıtım Malzemeleri

Binalarda kullanılacak ısı yalıtım malzemeleri kullanılacak bölgeye, kullanım amacına, ısı iletim katsayısına vb. göre değişiklik gösterir. Kullanılacak malzemeler çok çeşitlidir. Isı yalıtımında kullanılan başlıca malzemeler aşağıda kısaca açıklanmaya çalışılmıştır.
1- Cam Yünü :
Kullanım Yerleri : Binalarda ve tesisatlarda ısı yalıtımı amacıyla kullanılır.
Özellikleri : Açık gözenekli ve lifli bir yalıtım malzemesidir. Binalarda kullanılacak cam yününün ısı iletim katsayısı 0,040 W/mK dır. 230oC kadar dayanıklıdır.
2- Taşyünü : 
Kullanım Yerleri :  Binalarda ve tesisatlarda ısı yalıtımı amacıyla kullanılır
Özellikleri : Açık gözenekli bir malzemedir. Isı iletim katsayısı 0,040 W/mK dır. 800oC kadar dayanıklıdır.
3- Genleştirilmiş Polistren Levhalar ( EPS ) :
Kullanım Yerleri : Binalarda ısı yalıtımı amacıyla kullanılır.
Özellikleri : Kapalı gözenekli bir malzemeleri. Isı iletim katsayısı 0,040 W/mK dır. -100oC ila +80oC dereceler arasında kullanılabilir.
4- Extrude Polistren Levhalar ( XPS ) :
Kullanım Yerleri : Binalarda ısı yalıtımı amacıyla kullanılır.
Özellikleri : Kapalı gözeneklidir. Isı iletim katsayısı dış duvarlarda kullanılan levhalarda 0,031 W/mK, döşemelerde kullanılan levhalarda ise 0,028 W/mK dır. -60 oC ila +75oC dereceler arasında kullanılabilir.
5- Polietilen Köpük :
Kullanım Yerleri : Binalarda ısı yalıtımı amacıyla kullanılır. Çatılarda, duvarlarda ve yerden ısıtmalarda tercih edilir.
Özellikleri : Her iki yüzü folyo ile alüminyum folyo ile kaplıdır. Isı iletim katsayısı 0,040 W/mK dır.
6- Poliüretan Köpük : 
Kullanım Yerleri : Binalarda ısı yalıtımı amacıyla kullanılır.
Özellikleri : Levha halinde ya da püskürtme yöntemiyle uygulanabilir. Levhalar için ısı iletim katsayısı 0,023 W/mK dır. Kısa aralıklarla kullanım sıcaklığı 180-200 oC dir. Sürekli kullanım sıcaklığı 110-120 oC dir.
7- Fenol Köpüğü : 
Kullanım Yerleri : Binalarda ısı yalıtımı amacıyla kullanılır.
Özellikleri : Isı iletim katsayısı 0,021 ila0,025 W/mK arasında değişir. -180 ila 120 oC arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilir.
8- Cam Köpüğü : 
Kullanım Yerleri : Binalarda ısı yalıtımı amacıyla kullanılır.
Özellikleri : -260 ila 430 oC arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilir. Isı iletim katsayısı: 0,035 – 0,050 W/mK arasında değişir.

Elyaf Selüloz Yalıtım

1800’’lerde ısı yalıtımında doğal malzemelerden bitkiler, ağaçlar ve ağaç ürünlerinden yararlanıldı. 1950’li yıllarda gazete kağıtlarının ateşe dayanıklı çeşitli kimyasal maddeler ile kullanılması, elyaf endüstrisini çok hızlı gelişmesini sağlamıştır. 1973 yılına kadar İngiltere’de elyaf üretimi yokken ABD’de oldukça gelişmiş durumdaydı. 1973 yılından sonra meydana gelen enerji krizi sonrası, İngiltere’de de selüloz elyaf yalıtım tesisleri kurulmaya başlandı ve ilk tesis 1978 yılında faaliyetine başladı.
Elyaf selülozlar, gazete kağıdı ve kimyasal maddeler olmak üzere iki bileşenden oluştur. İkinci bileşen olan kimyasal maddelerin yanmayı geciktirme özelliği vardır. Yanmayı geciktiren en etkili kimyasal madde Borik asittir.
Elyaf selüloz üretiminde kullanılan gazete kağıdı, mukavva ve işlenmiş ağaç önce elyaf haline getirilir, daha sonra mantarlaşmayı önlemek ve ateşe dayanıklılığını sağlamak  için bir dizi kimyasal işlemlerden geçirilir. Bu işlemler yapılırken malzemenin ağırlığının %25’i kadar Borik asit ve Alüminyum sülfat kullanılır.
Elyaf selüloz genellikle açık gri renkte olup, çatıda kullanılan selülozun yoğunluğu 40kg/m3,  ısı iletim katsayısı 0,039 W/mK dir. Bünyesine %15’i kadar nem alır, buhar geçirgenliği fazladır.  Kokusuz ve dayanıklıdır.

İçten Yalıtım

Dış duvarların içten yalıtımı, sadece dış taraftan ısı yalıtımı yapılmaya müsait değilse ya da tercih edilmiyorsa uygulanabilir. Dış duvara bağlı olan kolon, kiriş ve perde gibi yapı elemanlarının ısı köprüsü (ısı kaçakları) oluşturmaması için yalıtılmalıdır.

Duvarların içten ya da dıştan yalıtımasının avantaj ve dezavantajları vardır. Dıştan ısı yalıtımı yapı elemanlarını dış hava şartlarına karşı maksimum seviyede korur. Sıcaklık farklılıkları nedeni ile meydana gelen genleşme ve büzülme gibi fiziksel değişimleri minimum seviyede tutar ya da tamamen önler. Dıştan yapılan mantolama uygulaması hem ısı hemde su yalıtımı görevini yerine getirerek bina ömrüne olumlu katkı sağlar.

İçten yapılan yalıtım da yapı elemanları dış hava şartlarına (yağmur, kar, güneş etkileri vb.) karşı korunamaz, bu nedenle bina ömrüne olumsuz etki eder. İçten yalıtım dış cephe ısı yalıtımına göre daha ucuzdur ve işçiliği daha azdır.

Güney Yapı İzolasyon olarak binanızı bir bütün olarak ele alan, hem ısı hem de su yalıtımı sağlayan, konforlu ortamlar sunan, %50 enerji tasarrufu sağlayan ve bunların yanında hem de çevreci olan dış cephe mantolama uygulamasını hem ülke hemde bireysel ekonomi için önemli tavsiye etmekteyiz.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.4129.icten-yalitim

Knauf Vidipan

Knauf Vidipan, yangına dayanıklıdır. A2 sınıfı bir inşaat malzemesidir. F60 sınıfı yangın güvenlik şartlarında sorunsuzca kullanılabilir. Mükemmel ısı yalıtımına sahiptir. Knauf vidipan ile duvar, tavan ve tabanlarda yüksek ısı yalıtım değerlerine ulaşılır. Isı iletim katsayısı 0,35 W/m oC, spesifik ısı kapasitesi 0,84 kJ/kg oC dır.Knauf vidipan suya karşı muadil yapı malzemelerinden daha dayanıklıdır. 24 saat suda bekletildiğinde en fazla %2 oranında şişme gösterir. Mutfak banyo vb. ıslak mekanlar için idealdir.

Isı yalıtımı ve suya karşı dayanıklılığının yanı sıra, iyi derecede ses yalıtım performansı da gösterir. Yüklere dayanıklıdır ve her türlü dış cephe giydirmeleri ile iç cephede dolap, raf, resim vb. yükler kolay ve güvenli bir şekilde taşıtılır. 50 kg noktasal taşıma kapasitesi bulunmaktadır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.4128.knauf-vidipan

Isı Yalıtımı ve Isı Transferi

Isı bir enerjidir ve genellikle oluştuğu kaynakta kullanılması uygun değildir. Bu sebeple, ısı enerjisinin farklı yollarla kaynağından başka bölgeye taşınması istenmektedir. Isı enerjisi, ortam moleküllerinin hareketi nedeniyle çevresine etki eder. Isı kaynağı olduğu sürece bu moleküllerin hareketi durdurulamaz ve devamlı çevreye yayılır. Isı transferi sadece iki sistem arasında veya bir sistemle çevresi arasında sıcaklık farkı olduğu zaman gerçekleşir.
Sıcaklık farkları nedeniyle kaybedilen veya kazanılan ısı miktarının hesaplanması mühendislik açısından son derece önemlidir. Birim fiyatlarının pahalı olması nedeniyle, enerji ekonomisi ve bireyler içinde önemli bir konudur.
Isının taşınmasında ya da kullanılmasında enerji kayıpları ya da kazançları temel ısı transferi bilgileri yanında, ısı yalıtım tekniğinin de bilinmesini gerektirir. Enerji mühendisliği açısından ısı yalıtımı malzemelerinin kalitesi, fiyatı ve uygulama maliyeti de dikkate alınmalıdır.
Termodinamiğin 2.yasasına göre, eğer iki ortam arasında sıcaklık farkı varsa, ısı yüksek sıcaklıktaki ortamdan düşük sıcaklıktaki ortama  geçer. Isının geçişi ortam sıcaklıklarındaki farka bağlı olmasının yanı sıra, ortamın ve yüzeylerin özelliğine de bağlıdır. Bu sebeple, ısı transferini 3 başlık altında incelemek gerekir.
1- İletim : Bir cismin farklı sıcaklıktaki bölgeleri arasında birbiriyle temas halindeki parçacıklardan, yüksek enerji seviyesinde bulunanlardan, düşük enerji seviyesinde bulunanlara doğru geçen enerji, iletimle ısı geçişi olarak ifade edilir. Enerji geçişi katı, sıvı ve gaz ortamda gerçekleşebilir.
2- Taşınım : Bir ortamda iletim ve ışınımla ısı geçişinin yanında, eğer ortam hareketli ise, bu takdirde taşınılma ısı geçişi olur. Taşınımla ısı geçişi akışkan özelliklerine, akış hızına ve sıcaklık farkına bağlıdır. Taşınım, sıcaklıkları farkı hareketli bir ortam ile bu ortamı çevreleyen yüzey arasında gerçekleşir.
3- Işınımı : Isı ışınımında enerji, fiziksel bir ortam olmaksızın elektromanyetik dalgalar yardımıyla yayılarak geçer. Tüm cisimler yüksek sıcaklıklarda elektromanyetik dalgalar şeklinde enerjiyi hem yayar hem de yutarlar. Yüzeye gelen ışınımın bir kısmı geri yansır, bir kısmı cisim tarafından soğrulur ve geri kalan kısım ise yğzeyden geçer.Yüzeyi geçen ışınım çok kısa bir kalınlıkta yutulur.Yutulan ışınım iç enerjiye dönüşürse böyle cisimler opak yüzey adını alır.

Çatı Çeşitleri

Binaların mimari görünümleri açısından çatının biçimi, örtüsünün rengi ve kullanılan malzemenin cinsine göre ayrılırlar. Çatı tasarımlarının binanın inşaa edileceği bölgenin özelliklerine uygun olması gerekir. Türkiye’de şehir içi binlar için çatı eğimi %33 olarak belirlenmiştir.
Beşik çatı : 
Sade ve ekonomik bir çatı çeşitidir. İstenildiği takdirde çatı arası kullanılabilir hale getirilebilir. Dikdörtgen bir plan üzerinde kurulması çatı formu ve yüzeyi için daha elverişli olmaktadır. Çatı yüzeyi dikdörtgendir. Üçgen bir kalkan dıvarı oluşturur.
Kırma Çatı :
Basit şekliyle dikdörtgen bir plan üzerine kurulan çatılardır. Dört tarafında ikisi üçgen, ikisi eşkenar dikdörtgen çatı yüzeyler görülür. Damlalık binanın her tarafında aynı seviyede dolaşır. Mahya ne kadar uzun olursa görünüş bakımında o oranda uygun olur.
Tek Eğimli Çatı :
Sundurma çatılar yarım beşik çatılardır. Hacmi sadece bir çatı yüzeyi ile örterler. Çatı mahyası altındaki bina duvarı mahyaya kadar yükselir. Yanlar yarım kalkan duvarı ile kapanır. Yağış suları tek bir yana doğru akar. Dil eğimli sundurma çatı, mahyaya kadar yükselen arka duvarın rüzgar basıncına açık olması nedeniyle tehlike oluşturabilir. Dik tasarlanmış olan bu çatıların arası yaşam hacmi için düzenlenmeye uygun değildir.
Mansard Çatı : 
Adını, tasarımcısı olan Fransız mimar Mansard’tan almıştır.  Mansard çatı yüzeyleri kırıktır. Bu tip çatıların arasında geniş hacimler elde etmek ve yaşama hacimleri olarak düzenelemek mümkündür. Küçük planlı binalarda, yanlarda kalkan duvar yapmak gerekir. Çatı profilinin güzel görünmesi için uygun oranlı modeler seçmek gerekir. Bu çatılarla ilgili olarak ülkemizde çok az örnek vardır.
Haç Biçimli Çatı :
Genellikle kare bir plan üzerine outran iki beşik çatıdan oluşur. Bütün bina duvarları kalkan duvarı olarak yükselir. Mahyalar aynı yüksekliktedir. Aynı yatay düzlemde kesişen iki mahyası ve dört deresi vardır.
Şed Çatılar : 
Çok sayıda beşik çatı veya tek yüzeyli çatıların yanyana sıralanmasından meydana gelmiştir. Çatı yüzeyine yarım  tonoz biçimi de verilebilir. Az eğimli yüzeyinde eğim, kullanılan örtü malzemesinin özelliklerine göre değişik olabilir ve genellikle 33o bir eğimle düzenlenir. Dik olan yüzeyde iç hacmi ışıklandıran pencereler vardır. Pencereli yüzeyler , iç hacmi değişmeyen ışık verebilmek için kuzeye dönüktür. Bu camlı yüzey tam düşey veya eğimli bir düzlem olabilir. Şed çatıların en çok zorluk çıkaran bölümü derelerdir. Derelerin üzerinde yürünebilmeli, tam geçirimsiz olmalı ve kara karşı korunmuş olmalıdır. Ahşap Şed Çatılar,asma çatı olarak kurlurlar.
Çadır ve Kule Çatılar : 
Bu tip çatılar genellikle kare veya çokgen bir plan üzerine otururlar. Çatıyı meydana getiren yüzeyler bir pramit oluşturacak biçimde tepede bir noktada birleşir. Çadır çatı bir kırma çatıdır. Çatı yüksekliği planın boyutlarına göre  45-60 o olursa çadır çatı, yüksekliğin artırılması ike kırma çatı formları elde edilir.
Düz Çatılar :
Derinliği fazla olan binalarda dik eğimli çatılara kıyasla daha ucuza mal olurlar. Değişik yükseklikteki binaların birbiri ile olan bağlantısı daha kolay çözümlenir. Teras çatı yapmak ve yararlanmak da mümkündür.

Dış Duvar Isı Yalıtımı

Binaların dış duvarlarından kaybedilen ısı miktarı binanın yüksekliğine göre değişiklik gösterir, bina dış yüzeyi ne kadar yüksekse (dış yüzey büyükse) ısı kayıpları da o oranda artar. Yüksek katlı yapıların dış duvardan kaynaklanan ısı kayıplarının yaklaşık %40 olduğu tespit edilmiştir. Tek katlı binalarda bu oran %25’e kadar düşer. Bu kayıplar, ülkemizin toplam enerji kaybının %14-15’ine denk gelir.

Binaların dış yüzeyleri doğrudan dış atmosferik etkilere maruz kalır, Türkiye gibi dört mevsimi de yaşayan ülkelerde ısı farkları sebebiyle yapı bileşenlerinde meydana gelen genleşme ve büzülme gibi değişimler, bina ömrüne ve güvenliğine olumsuz yönde etki eder. Bu olumsuz etkileri önlemek ve güvenli binalarda yaşamak için standartlara ve yönetmeliklere uygun malzemeler ile binaların dış duvarlarından başlayarak tüm binanın  yalıtım yapılması gerekmektedir.
Yeni binalar artık ısı yalıtımlı olarak projelendirilmek zorunda, eski binalar ise 2017 yılına kadar enerji kimlik belgesi almak zorundadır. Enerji kimlik belgesi alınabilmesi için dış cephe ısı yalıtımı / mantolama yapılması yeterli olmaktadır.
Dıştan Yalıtım
Dış duvarların yalıtımında duvar yüzeyleri ile birlikte kolon, kiriş, lento, hatıl ve perde duvar gibi yapı elemanlarını da yalıtmak gerekmektedir. Bu elemanların tam olarak yalıtılması ısı köprülerini engeller ve bina dış etkilere karşı tam olarak korunmuş olur.
Dış Yalıtım Nasıl Yapılır
Dış cephe mantolama başlamadan önce bina yüzeyi tüm olumsuz şartlardan(toz, kir, su vb.) temizlenir. Yalıtım levhalarının yüzeyine çerçeve metodu ile yapıştırma harcı sürülür ve ısı yalıtım levhaları aralarında boşluk kalmayacak şekilde duvara tespit edilir. Yapıştırma harçları genellik 24 saat içinde kurur. Harç kuruduktan sonra, levhaların duvarda daha sağlam kalması için metrekare ye 6 adet gelecek şekilde levhalar dübellenir. Daha sonra levhaların üzerine ince bir astar sıva yapılır. Astar sıva üzerine fileli sıva uygulaması yapılır, kullanılacak filenin standartlara göre 145-160 gr/m2 ağırlıkta olması ve gerekir. File üzerine tekrar bir sıva uygulaması yapılır. Sıva kuruduktan sonra son kat dekoratif sıva ve dış cephe boyası uygulanarak ısı yalıtımı işlemi tamamlanır.

Kolon Kiriş ve Perde Duvarların Yalıtımı

Dış duvarların içten veya dıştan yalıtımında sandviç duvar uygulaması tercih edilirse, dış duvarlara bağlı kolon, kiriş, hatıl perde duvar ve lentolarda ısı köprüleri meydana gelir. Isı köprüsü oluşturan yapı elemanları dış cephe yüzeyinin %50 sine yakındır. Bu sebeple, bu yüzeylerde ısıtma ya da soğutma amaçlı harcanan enerji miktarı çoğalır.
Bu yüzeyler uygun bir biçimde enerji tasarrufu sağlanmalıdır. Ayrıca ısı köprüleri yalıtılarak yoğuşma probleminin önüne geçilir. Böylece taşıyıcı sistemleri korozyonu önlenerek zayıflamasının önüne geçilmiş olur.
Kolon, kiriş, ve perde duvarların yalıtımı, hem beton duvarlardan kalıp içinde ısı yalıtım levhası yerleştirilmesi, hem de beton döküldükten sonra dış yüzeye tespit edilerek yapılabilir. Bu elemanlar dıştan yapılmalı ve TS 825 ısı yalıtımı yönetmeliğinde verilen esaslara uygun düşen enerji limitleri içinde kalmalıdır. Ayrıca tavan ve döşeme detayları ısı köprüsü oluşumuna engel olacak biçimde çözülmelidir.

Yalıtım Blokları

Beton blok terimi (breeze block), ilkel yapılarda kullanılan beton blokların kullanımı ile eş anlamlı olup, esas olarak çimento ve yanmış kömür tozundan yapılan hafif bir yapı elemanıdır. Beton blokları 2 ye ayrılır.
1- Havalı (gözenekli) beton bloklar.
2- İçinde taş kırıkları olan beton bloklar.
Havalı beton, köprücü bir maddenin saf silikon ve genellikle çimento ve kireç karışımından oluşan karışımın, çimentosu bir bağlayıcıdan meydana gelen ıslak bir karışımın içine atılması ile elde edilir. Havalandırma işlemi için kullanılan köprücü madde, genellikle toz alüminyumdur. Toz alüminyum sulu ortamda bağları oluşturan kireçle, bol miktarda çok küçük hidrojen kabarcıkları çıkararak reaksiyona girer ve sonra bu kabarcıklar sabit kalır. Köprümüş karışım büyük bir kalıba dökülür. Henüz katılaşmadan tellerle istenilen şekillerde kesilir. Kesilen bloklar bir ocağa yerleştirilir ve üzerine yüksek basınçlı buhar uygulanır. Fırından çıkarılan bloklar kullanılmaya hazır hale gelir.
İçinde taş kırığı olan beton bloklar ise, bir blok-tuğla makinesinde ya da preste üretilir. Harmanlanan küçük taş parçaları, çimento ve su ile karıştırılarak preslenir. Presteki kalıp kutusu beton karışımı ile doldurularak vibrasyona tabi tutulur, vibrasyon betonun sıkışmasını kolaylaştırır.
Beton bloklar yalıtımın yanında başka işlevlere de sahiptir. Isı yalıtımında kullanılan malzemeler düşük yoğunluk gerektirirken, ses yalıtımı için kullanılanlar malzemeler için yüksek yoğunluk gerekir. Üretilen bu beton blokların hem ses hem de ısı yalıtımı sağlaması bakımından önemlidir, çünkü bitişik binalarda ses yalıtımı, ısı yalıtımı kadar önemli bir husustur.

Doğal Taş Çatı Kaplamaları

Yapraklar halinde ayrılabilen gri-mavimsi bir killi şistten üretilen çatı kaplaması doğal taş daha çok yerel bir malzeme olarak sayılabilir. İngiltere, ABD, ve Fransa ile ülkemizde Nevşehir’de doğal taş yatakları bulunmaktadır. Doğal taş, su geçirmeyen ısı yalıtımı oldukça iyi olan bir taştır. Tortul olan bu taşın levhalar şeklinde ayrılması ile çatı kaplaması olarak kullanılabilecek bir nitelik kazanır. Doğal taş çatı kaplaması kare veya kareye yakın eşkenar dörtgen şeklinde elde edildikten sonra, çatı yüzeyini oluşturan mertekler üzerine eğme dik şekilde belirli aralıklarla çakılan latalar üzerine galvaniz ya da bakır çivilerle tespit edilir. Bu malzeme için uygun çatı eğimi %30 dur. Kötü hava koşulları ve donmaya karşı dayanıklı olan doğal taşın boyutları çok değişkendir. 16/23 cm ya da 40/50 cm boyutlarında doğal taş bulunabilir.
Doğal taşın daha iyi bir uygulama şekli, mertekler üzerine 2,4 cm kalınlıkta bir tahta kaplandıktan ve tahta üzerine sugeçirmez bir membran serildikten sonra birbiri üzerine çatı eğimi 60o ise 4 cm bindirilerek çivilenmesidir.
Doğal taş çatı kaplamaları özellikle klasik bir örtü malzemesi olarak tarihi yapılarda önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda, iklim, bölge ve sitil olarak doğal taş modelinin seçilmesi gerekir.