Kategori arşivi: Isı Yalıtımı

Tesisatta Yoğuşma

Yoğuşma, havanın içindeki su buharının, ortam sıcaklığı ve bağıl nem miktarına bağlı olan terleme sıcaklığından daha düşük sıcaklıktaki bir yüzeye temas etmesi sonucu gaz halinden sıvı hale geçmesidir.

Yoğuşmanın Parametreleri

 • Ortam Sıcaklığı
 • Bağıl nem oranı
 • Akışkan sıcaklığı
 • Malzemenin hücre yapısı
 • Yüzeysel hava taşınım katsayısı
 • Isı iletkenlik katsayısı
 • Su buharı difüzyon direnç katsayısı

Yoğuşma Nasıl Oluşur

Soğuk hatlarda yalıtım malzemesi bünyesine su alabilecek nitelikte ise ve buhar geçişine karşı bir önlem alınmamış veya sızdırmaz bir uygulama yapılamamışsa, lifli malzemeler gibi su buharı difüzyon direnç katsayısı çok düşük olan yalıtım malzemelerinin kullanılması durumunda yüzeyde yoğuşma olmamasına karşın, yalıtım malzemesinin içine su buharı girer ve malzemenin içinde yoğuşarak su haline gelir.

Yoğuşmanın Sonuçları

Malzeme bünyesinde yoğuşan su, ısı yalıtım malzemenin ısı iletkenlik katsayısını arttırır ve yalıtım özelliğini azaltır. Öyle ki bazı durumlarda camyünü gibi yalıtım malzemelerinin ısı iletkenlik katsayısı iki-üç katı kadar kötüleşebilmektedir.

Isı yalıtımı malzemesinin içindeki su, tesisatta korozyona sebep olur. Korozyon sonucu çürümeler başlar. Yalıtım malzemesinin üzerindeki kaplama zarar görür ve bu da sistemin tahrip olmuş bu bölümlerini yenilemeyi gerektirir.

Yoğuşma Hangi Koşullarda ve Nerede Medyada Gelir?

 • Isı yalıtımı yapılmazsa, yoğuşma tesisatın yüzeyinde olur.
 • Isı yalıtımı yetersiz yapılırsa, yoğuşma yalıtım malzemesinin yüzeyinde olur.
 • Su buharı difüzyon direnç katsayısı yeteri kadar yüksek olan malzemede yoğuşma olmaz.

Yoğuşmaya Karşı Alınacak Önlemler ve Çözüm Önerileri

 • Doğru ısı yalıtımı malzemesi seçilmeli,
 • Yoğuşma olmaması için gerekli minimum yalıtım kalınlığı doğru hesaplanmalı,
 • Su buharı difüzyon direnç katsayısı yeteri kadar yüksek olmalı,
 • Yalıtım ısı köprüleri oluşmamalı ve sızdırmazlık uygulamaları doğru yapılmalıdır.

KAYNAK: https://www.gnyapi.com.tr/tesisatta-yogusma

Endüstriyel Malzemelerin Yalıtımı

Sıcaklık değerleri +250oC ile +500oC arasındaki, kazanların ve tankların yalıtımı için en uygun yalıtım malzemesi telli camyünü veya taşyünüdür. Silindirik yüzey yalıtımlarda mesafe tutucular kullanılır. Düz satıhlarda U şeklinde mesafe tutucuları kullanılır. Büyük çaplı borularda ve düz yüzeylerde mesafe tutucu ayakları yüzeye punta kaynak ile tutturulur. Isı köprülerini minimuma indirebilmek için mesafe tutucu ayaklar ile dış çember arasına en az 3 mm kalınlığında asbest şerit kullanılması gereklidir.

Sıcaklık değeri +500oC’nin üzerinde olan durumlarda kullanılan izolasyon malzemeleri taşyünü ve seramik elyaftır. Taşyünü +750oC’ye kadar, seramik elyaf ise +1250oC’ye kadar kullanılır. Endüstride yüksek sıcaklığa sahip fırın, ocak, etüv gibi uygulamalarda kullanılır. Bu tür fırınların proses gereği istenen yüksek sıcaklığı temin etmek için korkunç bir enerji sarfiyatı vardır. Bazı hallerde fırınların yalıtımsız duvarlarından olan ısı kaybına bilerek göz yummak mecburiyetinde kalınırken birçok halde de fırın duvarlarının ayrıca yalıtılması söz konusudur.

Bilindiği gibi bu tür çok yüksek sıcaklıktaki fırınların duvarlarında çeşitli nitelikte ateş tuğlaları kullanılmaktadır. Isı yalıtım malzemesi olarak lifli malzemeler tercih edilmelidir.

Klima Kanallarında Isı Yalıtımı

Levha tipi elastomerik kauçuk köpüğü, folyo kaplı camyünü, folyo kaplı polietilen köpükler, dikdörtgen kesitli kanalların ısı yalıtımında kullanılır. Folyo kaplamalı olan malzemelerin sağlamlaştırılması gerekmektedir. Bunun için, ek yerleri alüminyum folyo bant ile yapıştırılarak 0,8 mm galvaniz tellerle yaklaşık 1 metrede bir bağlanmalıdır. Bina dışında olanlara alüminyum veya galvaniz saç yapmak gerekir. Elastomerik kauçuk köpüğü levhalar, hem çeşitli kalınlıklarda hem de dikdörtgen kesitli klima kanallarının flanşları arasındaki mesafelere göre çeşitli genişliklerde üretilmektedir. Böylece dikdörtgen kesitli kanallarda fire oranını düşürmekte ve yuvarlak kesitli havalandırma kanallarında bant kullanımını azaltarak, toplam maliyetten tasarruf etmektedir. Kendinden yapışkanlı tipleri ile de hem fiziksel yapışma avantajına sahiptir hem de uygulamayı hızlandırmaktadır. Ayrıca alüminyum ve özel alüminyum kaplı elastomerik kauçuk köpükleri ile alüminyum veya galvanize sac ihtiyacı ortadan kalkmaktadır. Klima kanalları ısı yalıtım fiyatları malzemeye göre değişiklik gösterir ayrıntılı işçilik gerektirmez.

Borularda Yalıtım

Genelde yaygın olarak düşük yoğunluklu, sıkı sarıldığında kalınlığı çok incelen, gevşek sarıldığında ise yeterli miktarda sertlikle olamayan bakalitli rulo camyünü sarılarak boru yalıtımı yapılmaktadır. Bu pek doğru bir uygulama şekli değildir. Yeterli kalınlığı elde edebilmek için aynı malzemenin aynı yere birkaç kat sıkıca sarılması gerekir ki, bu durumda da rulo camyününün birim maliyeti prefabrik boru camyününden de fazla olmaktadır. Ayrıca işçilik süresinin de uzayacağı düşünülürse bu yöntemin uygun olmadığı ortaya çıkmaktadır.

Boru Yalıtımında Kullanılan Isı Yalıtım Malzemeleri

 • Prefabrik kauçuk köpüğü
 • Prefabrik polietilen köpüğü
 • Prefabrik camyünü-taşyünü-camköpüğü
 • Prefabrik eps-xps
 • Prefabrik poliüretan-fenol köpüğü
 • Beyaz camyünü veya taşyünü şiltesi
 • Enjekte Poliüretan
 • Kalsiyum silikat

Boru Yalıtımı Çeşitleri

Soğuk Su Borularının Yalıtımı

Boruların içinden soğuk sıvıların akışından dolayı boru yüzeyi de soğuk olur. Bu soğuk yüzeye temas eden, mekan içindeki havada bulunan su buharı, temas eder etmez yoğuşarak sıvı haline dönüşür. Yoğuşma korozyon – paslanma ve enerji kaybına sebep olabilir. Soğuk su boruları yalıtımı için sentetik kauçuk esaslı, poliüretan esaslı prefabrik boru ısı yalıtım malzemeleri, prefabirk boru camyünü, prefabrik boru styropor kullanılır. Buhar kesici gereken hallerde bu malzemelere alüminyum folyo kaplanır.

Sıcak Su ve Kalorifer Borularının Yalıtımı

Bu tür boruların yalıtımı için genelde kullanılan malzemeler yüksek sıcaklık dayanımına sahip camyünü, taşyünü şilteler ve prefabrik boru yalıtım malzemeleri ile prefabrik boru polietilen, kauçuk köpüğü, poliüretan esaslı ısı yalıtım malzemeleridir. Polietilen ve elastomerik kauçuk esaslı malzemelerin prefabrik boru yalıtımları, sıcak su borusuna uygulandıktan sonra, ek yerlerinden sıkıca yapıştırılmalıdır.

Buhar, Kızgın Su Borularının Yalıtımı

Prefabrik camyünü, işletme sıcaklığı +250C’yi geçmeyen boru yalıtımlarında kullanılabilir. Bu malzemelerin üzerine de galvaniz sac, alüminyum veya PVC kaplanır. Mukavvalı camyünü kullanılacaksa mukavvanın yanıcılığı dikkate alınmalı ve yalıtım yüzey sıcaklığı mukavvaya zarar vermemelidir.

Tesisat Yalıtım Malzemeleri

Isı yalıtımı; enerji kazanımı amacıyla, sıcaklık farkından dolayı oluşabilecek ısı kayıplarını ve kazançlarını önlemek için alınması gereken bir önlemdir.

Isı yalıtımı; yapılarda, tesisatta ve endüstride yapılmaktadır. Yapılarda kullanılan ısı yalıtım malzemeleri ile tesisat ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan ısı yalıtım malzemeleri birbirlerinden çok farklı özellik göstermektedir.

Tesisat ve endüstriyel uygulamalarda, tesisat içinden geçen akışkan sıcaklığına göre 3’e ayrılmaktadır.

 • Soğuk Hatlar: Akışkan sıcaklığı +6oC’den düşük hatlar
 • Ilık Hatlar: Akışkan sıcaklığı +6oC ile +100C arasındaki hatlar
 • Sıcak Hatlar: Akışkan sıcaklığı +100oC’den daha yüksek hatlar

Tesisatta ısı yalıtımı, sıcak hatlarda ısı kayıplarını, soğuk hatlarda ısı kazancını önlemek için yapılır. Tesisat ve Endüstriyel Uygulamalarda kullanılan ısı yalıtım malzemeleri genel olarak; Polietilen Köpük, Kauçuk Köpüğü, Camyünü Poliüretan, Cam köpüğü ve Kalsiyum Silikat’tır

Tesisatta Kullanılan Isı Yalıtım Malzemeleri Seçilirken Bakılması Gereken Temel Özellikler:

 • Isı İletim Katsayısı
 • Su Buharı Difüzyonu Direnç Katsayısı
 • Yangın Dayanımı
 • Korozyon Riskinin Az Oluşu
 • Uygulama Kolaylığı
 • Ekonomiklik

Soğuk Hatlarda Yoğuşma

Mantolama yapılmamış soğuk hatlarda, mutlaka yoğuşma gerçekleşir. Yalıtım yapılmamış ancak yalıtım malzemesi bünyesine su alabilecek nitelikte ise ve buhar geçişine karşı bir önlem alınmamış veya sızdırmaz bir uygulama yapılmamışsa, lifli malzemeler gibi su buharı difüzyon direnç katsayısı çok düşük yalıtım malzemeleri kullanılmışsa yoğuşma problemi ortaya çıkar. Yüzeyde yoğuşma olmamasına karşın, yalıtım malzemenin içine su buharı girer ve malzemenin içinde yoğuşarak su haline gelir.

Soğuk Hatlarda Yoğuşmaya Karşı Alınacak Önlemler

 • Doğru ısı yalıtım malzemesi seçilmeli
 • Yoğuşma olmaması için gerekli minimum yalıtım kalınlığı doğru hesaplanmalı
 • Su buharı difüzyon direnç katsayısı yeteri kadar yüksek olmamalı
 • Yalıtımda ısı köprüleri oluşmamalı ve sızdırmazlık uygulamaları doğru yapılmalıdır

Özellikle soğuk hat yalıtımında açık gözenekli malzemeler kullanmak teoride uygu gibi görünse de, pratikte gerek tam sızdırmazlığın sağlanmasında yaşanan zorluklar, gerekse uygulamada görülebilen problemlerden dolayı tercih edilmemelidir. Yalıtım malzemesi, su buharı geçirmeyen bir malzeme ile kaplanmış dahi olsa kaplamanın ek ve bini yerleri kritik noktalardır. Bu noktaların su buharını hiç geçirmeyecek şekilde uygun malzemede tam sızdırmazlığı sağlanmalı ve uygulama doğru yapılmalıdır.

KAYNAK: https://www.gnyapi.com.tr

Camlarda Isı Yalıtımı

Camlarda ısı yalıtımı, binalarda dikkat edilmesi gereken yerlerden biridir. Her evin ön cephesinin %25-35’ını camlar kapsamaktadır. Bu nedenle camların yalıtımlı olması unsuru önemlidir. Avrupa’da cam sektöründe ki ileri teknolojik uygulamalar sayesinde camlar, binaların ısı tasarrufunu artırmada önemli rol oynar.

Camlarda U değerinin yarı sıra “g değeri” adı verilen bir değer daha önemlidir. Bu değer, camların güneş enerjisinin ne kadarını ev içine geçireceği, evin ne kadar ısınacağını; dolayısıyla ısınmadan ne kadar tasarruf sağlanabileceğini belirlemektedir. Bu değer genellikle U değeri düştükçe düşmektedir. Buna rağmen U değerindeki düşüş, g değerindeki düşüşten kaynaklanan düşüşü dengeleyebilmektedir. Özellikle sıcak iklimlerde ev içinin aşırı ısınmasının önüne geçmek adına düşük g değerinden kaçınılmaktadır. Genellikle çerçevelerde tahta, alüminyum ve PVC tercih edildiği gözlemlenmektedir. Kullanılan malzemelere göre çerçevenin U değeri de değişmektedir.

Bölgenin iklimsel koşullarına göre U değerini düşürmek açısından farklı cam tipleri kullanılabilir;

 • Tek Tabaka Cam
 • Çift Tabaka Cam
 • Astarla veya Gazla doldurulmuş çift tabaka cam
 • 3 tabaka cam

Düz Çatılarda Yalıtım

Düz çatılarda mantolama uygulamaları yapabilmek için, ilk olarak yalıtım yapacağımız malzemeler çatının dış yüzeyine uygulanır. Dış yüzeye uygulanan malzemeden sonra çatı su geçirmez malzeme ile kaplanmaktadır.

Zemin Yalıtımı

Binanın bodrumunun olup olmaması, zeminde uygulanan yalıtımın yöntemini ve ekonomik olup olmamasını direk etkileyen faktördür. Bodruma sahip evlerde yalıtım malzemesi, bodrum tavanına ya da oldukça karmaşık tekniklerde ev zeminine uygulanmaktadır. Bodrumu bulunmayan evlerde ise; zeminden bir miktar boşluk bırakarak ek bir yalıtım özelliği kazanabilmektedir.

Soğuk iklim koşullarında bulunan binaların zeminlerinin ortalama U değeri 0,50’dır. EPS standartlarında bir yalıtım yapılması halinde U değeri 0,17’e kadar düşmektedir. Orta iklim koşullarında bulunan binaların zeminlerinin U değeri 1,20’dır. Bu değer sıcak iklim bölgelerinde 3,40’dır. Eğer orta ve sıcak iklim koşullarına sahip binalarda EPS standartlarında yalıtım yapılması halinde; orta iklim koşullarındaki U değeri 0,41’e düşmektedir. Sıcak iklim koşullarında U değeri 0,48’e düşmektedir. Toplam yatırım maliyetinde m2 başına değerde en yüksek miktar soğuk iklimdir. Soğuk iklimi sırasıyla orta iklim ve sıcak iklim izlemektedir.

Duvarlarda Su Buharı Difüzyonu

Difüzyon, yapı içinde yoğuşma olmasının sonucunda, sıcaklık, farklı nem değeri sonucu ve farkı buhar basınçları yapının her iki tarafında da oluşur. Her elemandaki çok küçük gözenekler yardımıyla su buharının hareket etmesine neden olur.

Su buharı geçiş mekanizması, ısı geçiş mekanizmasına benzemektedir. Isı geçirgenlik direncinin yerini buhar geçirgenlik direnci, Isı geçişindeki sıcaklık farkının yerini basınç farkı almıştır. Difüzyon zararlarının sonuçları uzun süre sonra ortaya çıkar. Bunun sebebi su buharının ısıya göre çok daha yavaş ilerlemesidir. Bu problemin önüne geçmek için yalıtım malzemesi ile birlikte buhar kesici kullanılması önerilmektedir.

Bir yapı malzemenin buhar geçirgenliği buharın geçmesine karşı gösterdiği dirençle tanımlanır. Bu faktör aynı kalınlıktaki hava tabakasına göre malzemenin kaç defa daha az buhar geçirdiğini gösterir.

Havanın içindeki gaz halindeki su buharı, aynı ısı akımı gibi sıcaklığı fazla olan taraftan az olan tarafa doğru basınç yaparak gider. Sıcaklık ve bağıl nem oranı arttıkça buhar basıncı da artar.

Eğer komşu iki mekanın sıcaklıkları aynı ise bu takdirde buhar akım yönü bağıl nemi fazla olandan az olan mekana doğrudur.

Yapı fiziği açısından mekanların iç taraftan yalıtılması sakıncalıdır. Eğer iç taraftan yalıtım kaçınılmaz ise bu taktirde ısı yalıtımının sıcak tarafına uygun bir buhar kesici kullanmak gerekir. Isı yalıtımının prensip olarak dış tarafa uygulamak en doğru harekettir.

KAYNAK: https://www.gnyapi.com.tr/duvarlarda-su-buhari-difuzyonu

Radyatör Arkası Isı Yalıtımı

Radyatör arkasındaki sıcaklık ile oda sıcaklığı arasında yüksek ısı farkı vardır. Odanın sıcaklığı 20oC civarındayken radyatör arkasında bu değer 45oC’ye kadar çıkmaktadır. Yani odanın en sıcak bölgesi radyatör arkasının olduğu yerdir. Bazı evlerde radyatörün önüne koltuk getirilebiliyor veya estetik görüntüden dolayı kapatılabiliyor bu durumlar sıcaklığı daha da fazla arttırmaktadır. Termodinamik yasaları gereği iki ortam arasındaki sıcaklık farkı ne kadar fazla ise ısı geçişi o kadar fazla olmaktadır. Dışarısı ile en çok sıcaklık farkı olan yer radyatör arkası olduğuna göre bir odada ısının en çok ve en çabuk kaçtığı bölgelerden birisi radyatör arkasıdır.

Radyatör arkalarının yalıtılması çok önemlidir. Çünkü odaya ısı sağlayan radyatörlerden, ısı odaya yayılmadan dışarı kaçmaktadır. En ideali daha inşaat aşamasında radyatör arkasındaki duvarlara yalıtım tabakası konulmasıdır.

Mevcut Binalarda radyatörün arkasına yerleştirilecek alüminyum folyo kaplı yalıtım malzemeleri yalıtım özelliğinin yanı sıra dışındaki alüminyum folyo kaplama nedeniyle de ısıyı oda içine yansıtma özelliği taşımaktadır. Bu levhaların kullanılması ve yerleştirilmesi oldukça kolaydır. Bu uygulamaların yapılmasıyla yakıt giderlerinde ortalama %5’lik bir azalma ve oda sıcaklığından 3oC civarından bir artış sağlanabilmektedir.

KAYNAK: https://www.gnyapi.com.tr/radyator-arkasi-isi-yalitimi