Kategori arşivi: Isı Yalıtımı

XPS Uygulanan Dış Cephede Dikkat Edilmesi Gerekenler

Binalarda mantolama üç farklı yöntemle uygulanmaktadır. Bunlar dıştan, içten ve sandviç yalıtımlarıdır. Isı köprülerinin oluşumunu önlemek, yoğuşma olmamasını sağlamak ve yapı fiziği açısından en uygun yöntem dış cepheden uygulanan yalıtım şeklidir. Dış cepheden yapılan yalıtımda hem içerdeki ideal konfor korunur, hem de enerjiden tasarruf edilir. Tabii ki bu durum kullanılan malzeme ve uygulayıcının profesyonel olması etkilemektedir.

Uygulama yapılan bina modern cephe tasarımlarına, söve, denizlik gibi cephe süslemelerine uyum sağlamalıdır. En çok dikkat edilmesi gereken yerlerden biride pencere detaylarıdır. Isı yalıtım plakaları sürekliliğin kaybetmeden doğramaya kadar getirilmelidir. İki ısı yalıtım plakasının birleştiği noktalara alüminyum veya PVC’den üretilmiş köşe profili konulmalıdır. Sıva filesi, köşe profilinin üzerine getirilmelidir. Extrüde Polistren Köpükten (XPS) üretilen söve ve denizlik profilleri kolay uygulanır ve binaya fazla yük getirmez. Beyaz mozaik gibi ağır malzemelerden yapılan denizlik veya sövelerin, ısı yalıtımı uygulaması yapıldıktan sonra yapıştırılarak ve mekanik tespiti yapılarak uygulanması gerekmektedir.

Isı yalıtım plakaları cepheye yapıştırılmadan önce 60 cm aralıklarla dikey kadranlar yüzeye yerleştirilir. Yüzeyin mastarından kaçık olmaması çok önemlidir. Dikey kadranlar yerleştirildikten sonra, XPS ısı yalıtım plakaları kadranların arasına yerleştirilir. Uygulama sırasında dikkat edilecek bir diğer nokta, nefes alan su yalıtım örtüsü ile binanın kaplanmasıdır. Yaklaşık 10’ar cm birdirme yapılarak nefes alan su yalıtım örtüsü ile bina kaplanır. Son olarak cephe kaplaması aşağıdan yukarıya doğru birbirine kenetlenerek monte edilir.

Dış Cephede Beklenen Özellikler

Dış cephe bir binanın iç ortamı ve dış ortamını birbirinden ayıran yapı elemanlarıdır. Dış cepheler binanın bulunduğu konum, teknolojik gelişmeler ve estetik anlayışına göre değişiklik gösterir. Özellikledış cephe boyaları ve kaliteli malzemeler, binanın çok farklı ve estetik görünmesini sağlayabilir.

Dış cepheden beklenen en önemli özelliklerden birisi Dış ortamın ısı, su, rüzgar vb. istenmeyen dış etkilerin iç ortama geçişini engellemek ve dış cephenin yıpranmamasını sağlamaktır. Bu yüzden dış cephe gövdesi, yalıtım malzemeleri, kaplamalar, dış cephe boyaları profesyonel kişiler veya kurumlar tarafından yardım alınarak seçilmelidir. İç ortam belirli bir konfor koşuluna getirildikten sonra bu konforun uzun vadeli devamı için dış cephenin kaliteli olması gerekmektedir.

Ayrıca, dış cephenin rüzgar yükü gibi yükleri karşılayan ve taşıyan sağlam bir yapıda olması da gerekmektedir. Bir binada insanların algısını etkileyen ilk noktanın dış cephe olması nedeniyle görsel tasarımın da çok önemli olduğunun bilinmesinde fayda vardır.

Eğimli Çatılarda Yalıtım

Eğimli çatılar, soğuk ve sıcak çatılar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu sınıflandırma ısı malzemesinin kullanıldığı yere bağlı olarak yapılmaktadır.

Eğimli soğuk çatı ısı yalıtımı döşeme hizasında yapılır. Yani çatı altı ısıtılmaz ve kullanılmaz. Bu çatılarda, su yalıtımında kullanılan bitümlü örtünün su buharı geçişine izin vermemesi sebebiyle, örtü altında yoğuşmayı engelleyecek çift havalandırma yöntemi kullanılır. Ancak bu kez de çatı arasında oluşan soğuk hava hareketlerinin olumsuz etkilerinden ötürü, hava ve su geçirmeyen, nefes alabilen örtüler tercih edilir. Bu şekilde bir işlem uygulandığında su ve nem problemi büyük ölçüde ortadan kalkar, ısıl performansında yükselmesi sağlanır. Soğuk çatılarda, mevcut yoğuşma risklerine karşı mutlaka yoğuşma kontrolü yapılmalı ve yoğuşma problemine karşı gerektiğinde buhar dengeleyici malzemeler kullanılmalıdır.

Eğimli sıcak çatılarda ise, çatı altı hacmi ısıtılır ve kullanılır. Dolayısıyla ısı yalıtımı mertek hizasında yapılır. Bu çatılarda da, örtü altı yoğuşmayı engelleyecek çift havalandırma yöntemi kullanılır. Yine bu uygulamada da, çatıdaki hava boşluklarından kaynaklanan konveksiyon akımı ile ısı kaybı gerçekleşir. Bunu engellemek için hava ve su geçirimsiz, nefes alabilen örtüler tercih edilerek sıcak çatılar tek havalandırma boşluklu yapılmaktadır.

KAYNAK: gnyapı

Teras Çatılarda Yalıtım Uygulamaları

Teras çatı yalıtımları, ısı yalıtım malzemesinin konumuna göre, geleneksel ve ters teras çatı olarak iki gruba ayrılırlar.

Geleneksel teras çatıda ısı yalıtım malzemesi, su yalıtım malzemesinin altında yer almaktadır. Isı yalıtım malzemesinin altında buhar kesici katman uygulayarak yoğuşma riskini en aza indirmek amaçlanır. Su yalıtım örtüsü çevresel etkilere ve ısıl gerilmelere açıktır. Su yalıtım katmanında oluşabilecek problemler, kullanılan malzemeye bağlı olabilir. Su yalıtım malzemesinin üst katmanda bulunmasıyla oluşabilecek problemler bu malzemenin kullanılmaz hale gelmesine neden olabilir.

Ters çatılarda, buhar kesici katman uygulamasına gerek duyulmaz. Çünkü su yalıtım örtüsü döşeme yüzeyine doğrudan uygulanır. Isı yalıtım levhaları su yalıtımı üzerine serbest olarak döşenir. Su yalıtım katmanı ısı yalıtımı tarafından sıcaklık farklarından kaynaklanan mekanik gerilmelere ve çevresel etkilere karşı korunmuş olur.

KAYNAK: https://www.gnyapi.com.tr

Isı Yalıtımının Hayatımıza Olumlu Etkileri

Isı yalıtımının hayatımıza birçok olumlu etkisi vardır. Bunlardan ilki parasal tasarruftur, sıcaklık doğası gereği düşük sıcaklıklı ortama doğru gitmektedir. Yani ısınan iç ortamdan dış ortama doğru bir ısı akışı söz konusudur. İçeride yeterli konfor ortamının sağlanabilmesi için kaybolan ısının, bir ısıtma sistemi ile karşılanması gerekir. Eğer bu kaybolan ısıyı, mantolama sayesinde en aza indirebilirsek parasal tasarrufu sağlamış oluruz.

İkinci etki, çevre kirliliğindeki azalmadır. Ülkemizde yaşadığımız ortamı ısıtmak için, kömür, doğalgaz gibi fosil yakıtlarını kullanmaktayız. Bu yakıtların yanması sonucunda, karbondioksit (CO2) ve kükürtdioksit (SO2) gibi büyük miktarda atık gaz hava kirliliğine neden olmaktadır. Bu atık gazlar dünya sıcaklığının artmasına, iklim değişikliklerine, asit yağmurlarına neden olmaktadır. Isı yalıtımı yaptırıldığı taktirde tüketeceğimiz enerji miktarı azalacağından dolayı, dışarıya atılan baca gazı miktarını azaltacaktır; dolayısıyla hava kirliliği azalacaktır.

Üçüncü etki, ısıl konforudur. Çalışma veya yaşam ortamının Isıl şartları, insanların bedensel ve zihinsel üretim hızını etkilemektedir. Isıl konfor ve iç hava kalitesi, bireyin bir ortamdaki ısı şartlar içinde kendisini rahat hissetmesi ve bu şartlardan doğan sağlık sorunları ile karşılaşmayacağı bir ortamın özellikleridir. Isı yalıtımı yapılan bir yerde ısı değişimi vb. durumlar yaşanmamaktadır. Bu sebeple daha rahat ve konforlu bir ortamda yaşam sürdürülebilmektedir.

Binalarda Isı Yalıtımının Önemi

Ülkemiz, enerji tüketimi konusunda çok fazla bilgi sahibi olmayan ve ısı yalıtımı konusunda bilinçlendirme sıkıntılarını henüz aşamayan toplumlardan. Enerji tüketimimiz her geçen gün artmakta, bu artış enerji verimliliğine yeterince zarar vermekte ve çok büyük israfa yol açmaktadır. Ayrıca enerji ithalatının da artmasına yol açmaktadır.

Özellikle küresel ısınma ve iklim değişikliği ile birlikte düşünüldüğünde, binalarda yalıtım konusu daha önemli bir hale gelmiştir. Bu konuda bilinçlenme yaşanmadığı takdirde ekonomi ve çevre sorunlarının yoğunluğundan kurtulmak mümkün değildir.

Neden Isı Yalıtımı Yaptırmalıyız ve Teşvik Etmeliyiz?

Binalarda ısı yalıtım önemleriyle, binanın durumuna bağlı olarak %20-%70 ısı tasarrufu sağlayabilmektedir. Isı tasarrufu, yakıt ve para tasarrufu demektir. Yakıta ödenen paranın büyük kısmının da ithalat yoluyla yurt dışına gittiği düşünülürse, yalıtım yoluyla yakıt tasarrufu, döviz tasarrufu anlamına da gelmektedir.

Yalıtıma harcanan paranın, kendini genelde 4-6 yıl arasında amorti ettiği ön görülmektedir. Ayrıca binalarda ısı yalıtımını parasal boyutunun yarı sıra, iki önemli boyutu da bulunmaktadır. Daha az baca gazı ve daha az çevre kirliliği anlamına gelmektedir.

Manto Foamboard

Dış cephe yalıtım sistemlerinde kullanılmak üzere, polistiren hammaddesinden ekstrüzyon yolu ile özel olarak üretilen ekstrüde polistiren levhalardır. Dış cephe ısı yalıtımlarında dış duvar ve özellikle toprakaltı ile subasman seviyelerinde ısı yalıtımı amacıyla kullanılmaktadır.

Manto Foamboard yalıtım levhaları TS EN 13164 standardına uygun olarak üretilmektedir.

%100 kapalı gözenekli homojen hücre yapısına sahip olup bünyesine su almamaktadır. Kapiler emiciliği yoktur. Kullanım sıcaklığı -50 / +75°C aralığında olup, güneşin mor ötesi ışınlarına (UV) karşı hassastır.

Kale Mantoplast Isı Yalıtım Levhası Sıva Harcı

Tanımı
Yüksek esneklik ve tutunma gücüne sahip, nefes alabilen, hava koşullarına, suya ve darbelere
dayanıklı ısı yalıtım levhası sıva harcıdır.
Uygulama Talimatı
— Isı yalıtım levha yüzeyleri tozsuz ve temiz olmalıdır.
— 25 kg toz harcı 6-6,5 lt su üzerine yavaşça boşaltarak topak kalmayıncaya kadar karıştırınız.
Harcı olgunlaşması için 5-10 dakika dinlendiriniz, uygulamaya başlamadan tekrar karıştırınız.
— Harcı, ısı yalıtım levhaları üzerine çelik mala ile düzgünce sürünüz. Homojen bir kalınlık elde
etmek için 4×4 mm diş kalınlığında taraklı mala ile ilk kat sıvayı taraklayınız. Sıva donatı filesini çelik
mala yardımı ile sıva harcı kurumadan üzerine hafifçe bastırarak gömünüz.
— Sıva filesinin ek yerlerinde yaklaşık 10 cm birbiri üzerine bini yapınız.
— 1. kat sıva hafifçe suyunu attıktan sonra, kurumadan 2. kat sıva yapılır.
— 2. kat sıva uygulandıktan sonra yüzey çelik mala ile düzeltilir.
— Hazırlanan harcı 3 saat içerisinde tüketiniz, kullanım süresi geçmiş harcı atınız.
Sıva harcı tamamıyla kuruduktan sonra nefes alabilen son kat kaplama malzemesi uygulayınız.
Uyarılar
— Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Daha ayrıntılı
bilgi için Güvenlik Bilgi Formuna başvurunuz.
Depolama
— Mantoplast Isı Yalıtım Levhası Sıva Harcı, en fazla 10 kat istifle kuru ortamda depolanmalıdır.

Teknik Özellikleri (23°C, %50 Bağıl Nem / RH)
Genel Bilgiler
Görünüm Gri renkli toz
Uygulama Aleti Çelik mala
Raf Ömrü Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 ay
Ambalaj 25 kg kraft torba
Uygulama Bilgileri
Uygulama Sıcaklığı (+5°C)-(+35°C)
Karışım Oranı 25 kg toz / 6-6,5 lt su
Kap Ömrü 3 saat
Düzeltilebilme Süresi 15-20 dakika
Tüketim 1,7 kg/m2 /mm
Performans Bilgileri
Esneklik Yüksek
Isı Yalıtım Plakasına Yapışma Mukavemeti Min. 0,08 N/mm2
Yapışma Mukavemeti Min. 0,03 N/mm2 TS 6433
Su Emme 30 dk.; max. 5 gr EN 12808-5 240 dk.; max. 10 gr EN 12808-5
Eğilme Mukavemeti Min. 2 N/mm2 TS 24
Basınç Mukavemeti Min. 6 N/mm2 TS 24
Su-Buhar Geçirgenliği Sd < 0,3 m TS 7847

kaynak : http://www.kalegrubu.com.tr/UserFiles/Image/products/groups/manto/pdf/shape.pdf

Kat Silmesi Uygulamaları

Kat silmesi uygulamaları bina dış cephelerinde kat aralarında kabartma efekti ile vurgulanan ve katları birbirinden ayırarak konutlarınıza estetik değer katan dekoratif yapı elemanları olarak kullanılmaktadırlar.

Çekirdek malzemesi EPS ( Ekspande Polistren ) olan kat silmesi uygulamaları alternatif malzemelere göre daha ekonomik olması ile birlikte hızlı işlenebilmekte ve konutlarınıza değer katmaktadır.

kaynak : gnyapı

Ev Isı Yalıtımı

Son yıllarda, enerji kaynaklarının azalması nedeniyle enerji tüketimi ülkelerin en önemli sorunlarından biri olmuştur. Ülkemizde tüketilen enerjinin yaklaşık %30’u evlerimizin ısıtılması ve soğutulması amacıyla kullanmaktadır. Yalıtımsız binalar nedeniyle daha fazla kullanılan enerji; kükürtdioksit (SO2), karbonmonoksit (CO), karbondioksit CO2), toz ve kül gibi maddeleri meydana getirir, bu ise hava kirliliğinin artmasına sebep olmaktadır. Son 200 yılda CO2 emisyonları %30 oranında artmıştır. CO2artışı her yıl yaklaşık %0.4 oranında artmaktadır. Konutların dış duvarlarında yapılacak dış cephe ısı yalıtım uygulamaları (mantolama), yakıt tüketimini düşürerek enerji tasarrufu sağlamanın yanında, fosil kaynaklı yakıt kullanımından kaynaklanan ve hava kirliliğine neden olan emisyonların düşürülmesinde de son derece etkilidir.

Yaşam alanlarımız olan evlerimizin uzun yıllar boyunca değerini koruması için bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bir yapının değerini koruması için, iyi tasarlanması, yapının iç ve dış etkenlerden korunması gerekmektedir. Binalarımızı iç ve dış etkilerden korunması ancak yalıtım ile mümkün olabilmektedir. Tüm yalıtım sistemlerinin temel amacı; yapı bileşenleri ve yapının taşıyıcı sistemini dış etkenlerden koruyarak, kullanım amacına uygun sağlık ve konfor şartlarının yapı içerisinde hüküm sürmesini sağlamaya yöneliktir. Binalarımızda konforlu yaşam koşullarının oluşturulması hem insan sağlığı için hem de sağlam ve uzun ömürlü olmasını istediğimiz yapılarımız için çok büyük öneme sahiptir.

Binalarda ısı kayıpları genellikle dış duvar yüzeyinde, döşemelerde ve çatı / tavanda meydana gelmektedir. 4 katlı bir binayı incelediğinde ısı kayıplarının yaklaşık %25’i çatıdan, %60’ı dış duvarlardan, %15’i de döşemeden kaynaklanmaktadır. Binalarda kat yüksekliğinin artması, duvar yüzey alanını büyüteceğinden, duvardan olan kayıpları oran olarak arttırmaktadır. Yalıtım uygulamaları planlanırken bölgesel iklim koşulları, kat yüksekliği, kullanılacak yalıtım malzemeleri, yalıtım yapılacak bölgeler doğru tespit edilmesi, yalıtım performansını dolayısıyla enerji tasarrufunu doğrudan etkilemektedir.

Yalıtım malzemesinin seçiminde bölgenin ortalama dış ortam sıcaklığı, yalıtım malzemesinin ısıl iletkenliği ve maliyeti en önemli parametrelerdir. Yalıtım malzemesinin kalınlığının artmasıyla ısıtma ve soğutma için enerji tüketimi azalacaktır. Ancak bu durumda yalıtım maliyeti artacak ve bu durum toplam yatırım maliyetini de arttıracaktır. Bu nedenle yalıtım uygulamalarında toplam yatırım maliyetinin minimize edildiği optimum bir yalıtım kalınlığı değeri değer söz konusudur. Yalıtım kalınlığı “Binalarda Isı Yalıtım Kurallarına” (TS 825’e) uygun olarak hesaplanmalıdır.

EV MANTOLAMA

Binalarda ısı yalıtımı için içten, dıştan ve sandviç duvar olmak üzere 3 farklı yöntem uygulanır. Isı köprülerinin oluşumunu önlemek ve yalıtımın sürekliliğini sağlamak için yapılan en iyi uygulama mantolama uygulamasıdır. Dış cephe mantolama uygulaması yapı fiziği açısından en uygun olan ısı yalıtım sistemidir.

Mantolama mevsim şatlarına göre ısı kayıp ve kazançlarını engellemek için bina dış kabuğunun ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanmasıdır. Teknik olarak ise ısı köprüsü oluşturmadan gerekli ısı iletim katsayısına ulaşmak için bina dış yüzeyine yapılan ısı izolasyonudur.

kaynak : gnyapı