Kategori arşivi: Isı Yalıtımı

Knauf Isı Yalıtım Fiyatları

KNAUF ISI YALITIM FİYATLARI

Kullanılacak Malzemeler Miktarı Birimi
Knauf Isı Yalıtım Karbonlu EPS  1,00 M2
Knauf Yalıtım Yapıştırıcısı 4,50 Kg
Knauf Yalıtım Çivili Dübel 6,00 Adet
Knauf Donatı Filesi 1,10 Mt
Knauf Mantolama Fileli Köşebent 0,50 Mt
Knauf Yalıtım Sıvası 5,00 Kg
Knauf Yalıtım Dekoratif Sıva 3,00 Kg
Dış Cephe Boyası 0,35 Kg

 

Knauf Isı Yalıtım Metrekare Fiyatı :……….. TL

Isı Yalıtım fiy­at­ları, kul­lanılan ısı yalıtım malzemelerinin ve binanın özelliklerine  bağlı olarak değişik­lik gös­terir, fiyat almak için lütfen ücretsiz keşif formumuzu doldurunuz.

Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizi arayacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/knauf-isi-yalitim-fiyatlari

 

Güneş Paneli Isı Yalıtımı

Güneş enerjisinden yararlanabilmek için binanın sürekli güneş alan bölümüyle sıcak suyun kullanım yeri arasında bir sistem kurulur. Bu sistemde yer alan ve ısı yalıtım malzemelerinin kullanılması zorunlu olanlar üniteler arasında; ,

Güneş kollektörleri
Sıcak su deposu
Kollektör bağlantı boruları
Sıcak su dağıtım boruları gösterilebilir.

Kollektör panelinde, metal kanat ve kanat bünyesindeki küçük çaplı borular yer alır. Güneş ışınları kollektör paneli tarafından emilerek kullanılabilir ısı enerjisine dönüştürülür. Böylece, suyun ısıtılması sağlanır. Sıcak su, dağıtım boruları aracılığıyla da kullanım noktalarına ulaştırılır. Güneş enerjisiyle çalışan sistemden tam verim alabilmek için sistemi oluşturan bölümlerin tek tek nitelikli ısı yalıtım malzemeleriyle yalıtımının yapılması şarttır. Güneş enerjisi ile çalışan sistemler için en ideal ısı yalıtım malzemesi mineral camyünü malzemeleridir.

KOLLEKTÖR (TOPLAYICI) YALITIMI

Yapılacak olan yalıtım kollektörün iki yerinde uygulanmalıdır.

PANEL ALTI CAMYÜNÜ UYGULAMASI

Uygula Burada kullanılması gereken camyünü, levha halinde ve üzeri alüminyum folyo kaplı olmalıdır. Örneğin Levha 24/5 tercih edilebilir.

Levha 24 camyünü   0,029 kcal/mh°C (10°C’de)
0,0337 W/mK (10°C’de)

Levha 24/5 cm Camyününün lsı Geçirgenlik Direnci,

R(1/V) = 1,724 m2h°C/ kcal
= 1,4823 m2KW

Üzeri alüminyum folyo kaplı olduğu için güneş ısısını reflekte ederek, küçük çaplı boruların içindeki suyun sıcaklığını korur, daha çok ısınmasına yardım eder. Sıcaklığın alttaki taban levhasından kaçmasın, büyük ölçüde önler.

KASA YAN YÜZEYİNDE CAMYÜNÜ UYGULAMASI

Burada kullanılması gereken camyünü, levha halinde ve üzeri alüminyum folyo kaplı olmalıdır. Örneğin Levha 100/1,55 tercih edilebilir.

Levha 100 camyünü  0,026 kcal/mht (10°C’de)
0,0302 V’J/mK (10°C’de)

Levha 100/1,55 cm Camyününün İsı Geçirgenlik Direnci,

R(1/V) = 0,577 m2h°C/ kcal
= 0,4961 m2K/W

Camyünleri, kasanın yan iç yüzlerine uygulanmalıdır. Kollektör kasasıyla panel arasında ısı köprüsü oluşumuna mani olur. Sıcaklığın kasanın yan yüzeylerinden kaçmasınI önler.

kaynak: https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/gunes-paneli-isi-yalitimi

Kuru Hava Argon

Atmosfer koşullarında soluduğumuz hava içinde su buharı bulunmaktadır. -20 – 40°C arasında 1 m3 havanın taşıyabileceği nem miktarı 1,09 – 50,9 gr arasında değişmektedir. Örneğin, 20°C deki hava yaklaşık 17,33 gr nem taşıyabilmektedir. Nemin ısı iletimindeki etkisi suyun havaya göre yaklaşık 20 kat daha yüksek ısı iletimi katsayısı değerine sahip olmasından kaynaklanır. Bu nedenle hava içindeki nem miktarı arttıkça havanın ısı iletim katsayısı da yükselmektedir. Bu nedenle ısı yalıtımı malzemelerinin de buhar difüzyon dirençlerinin yüksek olması beklenir. Böylece yalıtımı sağlayan hava odacıkları içindeki kum hava ısı iletim katsayısını en düşük seviyede tutacaktır. Kuru hava ve argon gazı en sık ısı yalıtımlı cam ünitelerinde karşımıza çıkmaktadır. Aşağıdaki tablo farklı özelliklerde çift cam uygulamalarına ait ısı iletim katsayılarının değişimini göstermektedir.

 

CAM Isı iletim Katsayısı (W/m2K)
Ara Boşluk Dolgu Cinsi
HAVA ARGON
4 mm 4 5.7
20 mm 4-12-4 2.9 2.7
24 mm 4-16-4 2.7 2.9

 

Çift cam uygulamalarında ısı kontrol kaplamaları cam yüzeylere uygulanarak cam ünitelerinin ısı iletim katsayıları 1,1 W/m2K ya kadar düşürülebilmektedir. TS825 ile ısı yalıtımlı cam üniteleri için 2,4 W/m2K şartı getirilmiştir. Bu nedenle koşulu sağlayabilen üniteler laminasyon ile yalıtım özelliği iyileştirilmiş cam üniteleridir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/isi-yalitimli-cam-argon

Yalıtım Nedir

Yalıtım, izole etmek ya da dış etkilerden ayırmak veya tecrit etmek anlamına gelmektedir. İnşaat sektöründe yalıtım; “yapıyı kendi bünyesi ile içindeki eşya ve canlılara zarar verici etkilerden korumak için alınan önlemler paketi” olarak tanımlanmaktadır. Bir başka deyişle yapının ve yapı kullanıcılarının su, nem, ısı transferi, gürültü gibi istenmeyen dış etkilerden korunması amacıyla yapının tecrit edilmesi işlemine yalıtım denmektedir. Yapı yalıtımı, malzemenin üretiminden uygulamasına ka-dar çok yönlü detay çalışmasını gerektiren ve birçok bilim dalını ilgilendiren bir iştir. Bu nedenle, bina yalıtımında, ekonomi, fizik, kimya, makine, inşaat, mimarlık gibi birçok bilim disiplini işbirliği içinde çalışmaktadır. Bu disiplinlerin bir araya gelme zorunlulukları en uygun yalıtım malzemesini üretme hedefidir. Yalıtım malzemesinin hedefi istenmeyen etkinin yok edilmesi ya da en aza indirilmesidir. Örneğin, bir su yalıtım malzemesin-den kesin bir geçirimsizlik beklenir, ancak henüz ısı geçişini tamamen ortadan kaldırabilecek bir ısı yalıtım malzemesi bulunamamıştır. Günümüzde 0,065 W/mK değerin altında ısı iletkenlik değeri olan malzemeler ısı yalıtım malzemesi olarak değerlendirilmektedir. Yapı sektöründe ısı yalıtım malzemelerinin en iyi sonuç alınabilenleri 0,016 W/mK ( ısı iletkenlik katsayısına sahiptirler. Buna benzer bir durum radyasyon ve ses için de geçerlidir. Dolayısıyla yapı için yalıtım, mümkün olan en üst seviyede istenmeyen etkilerin engellenmesi olarak tanımlanmalıdır.

YALITIMIN TARİHSEL GELİŞİMİ

Bilinen en eski su yalıtımı Babil’in Asma Bahçelerinde yapılmıştır. Yaklaşık 25 metre yüksekliğindeki kolonlar üzerinde taşınan terasların üzerine kurulmuş olan asma bahçelerinde yalıtım katran ve kurşun kullanılarak yapılmıştır.

Eski dönemlerde en önemli yalıtım sorunu su yalıtımı olduğu için bitüm ve kömür katranı çok uzun zaman yalıtım malzemesi olarak kullanılmıştır. Daha sonraları elde edilen bu yalıtım membranlarının mukavemetini arttırmak için hayvan kılı, pamuk ve keçeler kullanılmaya başlanmıştır. Aynı dönemde ısı yalıtımı amacıyla en çok kullanılan malzemenin toprak olduğu görülmektedir. Özellikle kil içeriği yüksek olan toprak ile elde edilen kerpicin teraslarda kullanılmasıyla su yalıtımı da hedeflenmiştir. 20. yüzyılın başlarına gelindiğinde su yalıtımında membran üreten firmalar ortaya çıkmıştır. Günümüze kadar gelmiş olan Paris ve Berlin metrolarında bu ürünler kullanılmıştır. Her ne kadar bitüm katran vb. malzeme içinde olsalar da organik taşıyıcı katmanların zamanla yok olması ve özelliklerini kaybetmeleri söz konusudur.

Bu nedenle teknolojik gelişmelere paralel olarak cam tülü (fiberglass) veya polyester keçe gibi inorganik malzemeden taşıyıcılı bitümlü membranlar üretilmeye başlanmıştır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/yalitim

Çbs İzoguard Yalıtım Fiyatları

Kullanılacak Malzemeler Miktarı Birimi
Çbs İzoguard Yalıtım Levhası Karbonlu EPS 1,05 M2
Çbs İzoguard Yalıtım Yapıştırıcısı 4,00 Kg
Çbs İzoguard Yalıtım Plastik Çivili Dübel 6,00 Adet
Çbs İzoguard Yalıtım File 1,10 Mt
Çbs İzoguard Yalıtım Fileli Köşebent 0,50 Mt
Çbs İzoguard Yalıtım Mantolama Sıva 5,00 Kg
Çbs İzoguard Yalıtım Dekoratif Sıva 2,50 Kg
Çbs İzoguard Dış Cephe Boyası 0,35 Kg

Çbs İzoguard Yalıtım Metrekare fiyatı :……….. TL

Yalıtım fiy­at­ları, kul­lanılan ısı yalıtım malzemelerinin ve binanın özelliklerine  bağlı olarak değişik­lik gös­terir, fiyat almak için lütfen ücretsiz keşif formumuzu doldurunuz. Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizi arayacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.4258.cbs-izoguard-yalitim-fiyatlari

Filli Boya İzolasyon Fiyatları

 

İzolasyon Fiyatları

 

Kullanılacak Malzemeler Miktarı Birimi
Filli Boya İzolasyon Levhası Karbonlu EPS (4 cm) 1,05 M2
Filli Boya İzolasyon Yapıştırıcısı 4,00 Kg
Filli Boya İzolasyon Plastik Çivili Dübel 6,00 Adet
Filli Boya İzolasyon File 1,10 Mt
Filli Boya İzolasyon Fileli Köşebent 0,50 Mt
Filli Boya İzolasyon Sıva 5,00 Kg
Filli Boya İzolasyon Dekoratif Sıva 2,50 Kg
Filli Boya Dış Cephe Boyası 0,35 Kg

Filli Boya İzolasyon Metrekare fiyatı :……….. TL

İzolasyon fiy­at­ları, kul­lanılan ısı yalıtım malzemelerinin ve binanın özelliklerine  bağlı olarak değişik­lik gös­terir, fiyat almak için lütfen ücretsiz keşif formumuzu doldurunuz. Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizi arayacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir. 

Alsecco İzolasyon Fiyatları

Kullanılacak Malzemeler Miktarı Birimi
Alsecco İzolasyon Levhası Karbonlu EPS (4 cm) 1,05 M2
Alsecco İzolasyon Yapıştırıcısı 4,00 Kg
Alsecco İzolasyon Plastik Çivili Dübel 6,00 Adet
Alsecco İzolasyon File 1,10 Mt
Alsecco İzolasyon Fileli Köşebent 0,50 Mt
Alsecco İzolasyon Sıva 5,00 Kg
Alsecco İzolasyon Dekoratif Sıva 2,50 Kg
Alsecco Dış Cephe Boyası 0,35 Kg

Alsecco İzolasyon Metrekare fiyatı :……….. TL

İzolasyon fiy­at­ları, kul­lanılan ısı yalıtım malzemelerinin ve binanın özelliklerine  bağlı olarak değişik­lik gös­terir, fiyat almak için lütfen ücretsiz keşif formumuzu doldurunuz. Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizi arayacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.4248.alsecco-izolasyon-fiyatlari

 

İzocam Yalıtım Fiyatları

Kullanılacak Malzemeler Miktarı Birimi
İzocam Yalıtım Levhası Karbonlu EPS (4 cm) 1,05 M2
İzocam Yalıtım Yapıştırıcısı 4,00 Kg
İzocam Yalıtım Plastik Çivili Dübel 6,00 Adet
İzocam Yalıtım File 1,10 Mt
İzocam Yalıtım Fileli Köşebent 0,50 Mt
İzocam Yalıtım Mantolama Sıva 5,00 Kg
İzocam Yalıtım Dekoratif Sıva 2,50 Kg
İzocam Dış Cephe Boyası 0,35 Kg

İzocam Yalıtım Metrekare fiyatı :……….. TL

Yalıtım fiy­at­ları, kul­lanılan ısı yalıtım malzemelerinin ve binanın özelliklerine  bağlı olarak değişik­lik gös­terir, fiyat almak için lütfen ücretsiz keşif formumuzu doldurunuz. Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizi arayacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.4247.izocam-yalitim-fiyatlari

 

Dow Yalıtım Fiyatları

Kullanılacak Malzemeler Miktarı Birimi
Dow Yalıtım Levhası Karbonlu EPS (4 cm) 1,05 M2
Dow Yalıtım Yapıştırıcısı 4,00 Kg
Dow Yalıtım Plastik Çivili Dübel 6,00 Adet
Dow Yalıtım File 1,10 Mt
Dow Yalıtım Fileli Köşebent 0,50 Mt
Dow Yalıtım Mantolama Sıva 5,00 Kg
Dow Yalıtım Dekoratif Sıva 2,50 Kg
Dow Dış Cephe Boyası 0,35 Kg

Dow Yalıtım Metrekare fiyatı :……….. TL

Yalıtım fiyatları, kul­lanılan ısı yalıtım malzemelerinin ve binanın özelliklerine  bağlı olarak değişik­lik gös­terir, fiyat almak için lütfen ücretsiz keşif formumuzu doldurunuz. Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizi arayacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.4245.dow-yalitim-fiyatlari

Mavi Kale Yalıtım Fiyatları

Kullanılacak Malzemeler Miktarı Birimi
Mavi Kale Yalıtım Levhası Karbonlu EPS (4 cm) 1,05 M2
Mavi Kale Yalıtım Yapıştırıcısı 4,00 Kg
Mavi Kale Yalıtım Plastik Çivili Dübel 6,00 Adet
Mavi Kale Yalıtım File 1,10 Mt
Mavi Kale Yalıtım Fileli Köşebent 0,50 Mt
Mavi Kale Yalıtım Mantolama Sıva 5,00 Kg
Mavi Kale Yalıtım Dekoratif Sıva 2,50 Kg
Mavi Kale Dış Cephe Boyası 0,35 Kg

Mavi Kale Yalıtım Metrekare fiyatı :……….. TL

Yalıtım fiyatları, kul­lanılan ısı yalıtım malzemelerinin ve binanın özelliklerine  bağlı olarak değişik­lik gös­terir, fiyat almak için lütfen ücretsiz keşif formumuzu doldurunuz. Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizi arayacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.4246.mavi-kale-yalitim-fiyatlari