Kategori arşivi: Isı Yalıtımı

Kale Yalıtım Fiyatları

Kullanılacak Malzemeler Miktarı Birimi
Kale Yalıtım Levhası Karbonlu EPS (4 cm) 1,05 M2
Kale Yalıtım Yapıştırıcısı 4,00 Kg
Kale Yalıtım Plastik Çivili Dübel 6,00 Adet
Kale Yalıtım File 1,10 Mt
Kale Yalıtım Fileli Köşebent 0,50 Mt
Kale Yalıtım Mantolama Sıva 5,00 Kg
Kale Yalıtım Dekoratif Sıva 2,50 Kg
Kale Dış Cephe Boyası 0,35 Kg

Kale Yalıtım Metrekare fiyatı :……….. TL

Yalıtım fiy­at­ları, kul­lanılan ısı yalıtım malzemelerinin ve binanın özelliklerine  bağlı olarak değişik­lik gös­terir, fiyat almak için lütfen ücretsiz keşif formumuzu doldurunuz. Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizi arayacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.4244.kale-yalitim-fiyatlari

Vitra Yalıtım Fiyatları

Kullanılacak Malzemeler Miktarı Birimi
Vitra Yalıtım Levhası Karbonlu EPS (4 cm) 1,05 M2
Vitra Yalıtım Yapıştırıcısı 4,00 Kg
Vitra Yalıtım Plastik Çivili Dübel 6,00 Adet
Vitra Yalıtım File 1,10 Mt
Vitra Yalıtım Fileli Köşebent 0,50 Mt
Vitra Yalıtım Mantolama Sıva 5,00 Kg
Vitra Yalıtım Dekoratif Sıva 2,50 Kg
Dış Cephe Boyası 0,35 Kg

Vitra Yalıtım Metrekare fiyatı :……….. TL

Yalıtım fiy­at­ları, kul­lanılan ısı yalıtım malzemelerinin ve binanın özelliklerine  bağlı olarak değişik­lik gös­terir, fiyat almak için lütfen ücretsiz keşif formumuzu doldurunuz. Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizi arayacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

 

Isı Yalıtım Malzemelerinin Karşılaştırılması

Ülkemizde yüksek pazar payına sahip ısı yalıtım malzemeleri ekspande polistren levha, ekstrüde polistren levha ve mineral yünlerdir. Taş yünü, ekspande polistren levha ve ekstrüde polistren kullanılarak gerçekleştirilen uygulamalar, yalıtım malzemesinin teknik özelliklerine göre değişen sistem performansları sergilemektedirler. Söz konusu üç malzeme de ısı yalıtım malzemesi olmasına rağmen sahip oldukları yoğunluk, ısıl iletim katsayısı, yanmazlık sınıfı, boyut stabilitesi, buhar difüzyonu, ses yalıtım değerleri gibi temel teknik özellikleri ile farklılık göstermektedirler.

Isı iletim katsayısı: Ekspande polistrenin ısı iletkenliği yoğunluğuna bağlıdır. Yoğunluk arttıkça ısı iletkenliği azalır. Ekspande polistrenin ısı iletkenliği hesap değeri, yoğunluğun 15-45 kg/m3 arasında değerler alması halinde, 0,033 2 0 ile 0.040 W/mK arasında değer alır. Ekstrüde polistrenin ısı iletkenliği kullanılan şişirici gaza göre değişmektedir. En düşük ısı iletkenliği Ozon’a zarar veren CFC’lerle sağlanmaktadır. Ozon’a daha az zarar veren HCFC ‘lere geçildikçe, ürünün ısı iletkenliği artmakta ve iklim değişikliklerine sebep olan sera etkisi görülmektedir. HCFC’lerin kullanımı yasaklanmıştır. Bu durumda şişirici gaz olarak HFC’ler veya CO2 kullanılması gereklidir. Bu gazların kullanımı ısı iletkenliğinde yine artışa sebep olmaktadır. Ekstrüde polistrenin ısı iletkenliği hesap değeri, şişirici gaza bağlı olarak, 0,030–0,045 W/mK arasında değerler alır. Sonuç olarak yalıtım projesinde ekspande polistren veya ekstrüde polistren yazılması, ürünün ısı iletkenliğinin tanımlanması için yeterli değildir. En az ekspande polistren için hangi yoğunluğun seçileceği belirtilmeli; ekstrüde polistren için ise, kullanılan şişirici gaz tanımlı olmalıdır. Mineral yünlerin (cam yünü, taş yünü) ısı iletkenlik hesap değerleri 0,040 W/mK ‘ dır.

Basınç Dayanımı: Mineral yünlerinin %10 deformasyondaki basınç gerilmesi/dayanımı EN 13162′de 0,5–500 kPa arasında verilmektedir. EPS için %10 deformasyondaki basınç gerilemesi EN 13163′te 30–500 kPa olarak verilmekte; XPS’in %10deformasyondaki basınç gerilmesi/dayanımı ise, EN 13164′te 100–1000 kPa olarak verilmektedir.
Su buharı difüzyon direnç faktörü: Mineral yünlerinin su buharı dirençleri çok küçüktür, havaya eşdeğerdir (μ=l). EPS ‘nin buhar direnci geniş bir aralıkta değişebilir(μ=20-100). Dolayısı ile de uygulamanın gerektirdiği şartlar malzeme israfına sebep olmadan sağlanabilir. XPS’in buhar direnci genellikle yüksektir (μ =80-200). Özel ürünlerde 250′ye kadar çıkabilir.
Yapı fiziğinin büyük önem kazandığı günümüzde, bu çalışmaların önemli bir bölümünü yapı kesitlerinin nefes alabilir şekilde dizaynı oluşturmaktadır. Buhar difüzyon direnci düşük malzemelerin kullanılması, arzu edilen bu özelliği yapı kabuğuna kazandırmaktadır. Bu nedenle taş yünü levhalar ile yapılan mantolama uygulamaları ile diğer ürünlere oranla daha düşük buhar difüzyon direncine sahip kesitler elde edilebilir.
Su emme durumu: Mineral yünleri, açık gözenekleri sebebiyle, özel olarak tedbir alınmaz ise, su emmeleri çok yüksek malzemelerdir. (Hacimce cam yünü % 3-10, Taş yünü %2,5-10) Kapalı gözenekleri sebebiyle EPS ve XPS ‘in su emmeleri düşüktür.( Hacimce XPS % 0-0,5 max., EPS %0-5) Belirli yoğunluklarda EPS ‘nin su emme değerleri XPS ‘in su emme değerine kadar düşebilir.
Boyut stabilitesi: Sıva ve şap altı uygulamalarında kullanılan yalıtım malzemelerinin boyutsal kararlılığı büyük önem taşımaktadır. Özellikle, üretim teknolojisinden kaynaklanan sebeplerden dolayı, EPS yalıtım plakalarının boyutsal kararlılığa ulaşması yaklaşık 6-7 haftalık bir dinlendirilme süresinin sonunda oluşmaktadır. Malzeme bu sürenin bir kısmım blok, bir kısmını ise levha formunda iken tamamlamalıdır. Gerek EPS, gerekse XPS ısı yalıtım levhaları gözenekli hücre yapısına sahip olmaları nedeni ile ısıl değişimler karşısında boyutsal değişim göstermektedir. Her iki ürünün de lineer uzama katsayıları ve sıcaklık farklarındaki boyutsal değişimleri taş yünü ısı yalıtımı levhalarına oranla çok daha yüksektir.
Yanıcılık sınıfı: EPS ve XPS, petrol türevi polistren hammaddesi kullanılarak imal edilen yalıtım malzemeleri olup maksimum kullanım sıcaklıkları 75 °C’dir. Bu dezavantajları nedeni ile yurtdışında yangın riskinin yüksek olduğu bitişik nizam veya çok katlı binalarda bu ürünler belli sınırlar dâhilinde kullanılmaktadır. Ülkemizde de 2002 yılı sonunda Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yangında Korunma Yönetmeliği gereğince söz konusu malzemelerin kullanım alanları sınırlandırılmıştır. Bu malzemeler DİN 4102 standardına göre yanıcı malzemeler olup Bl sınıfı malzemelerdir. İmalatları sırasında kullanılan yanma geciktirici maddeler, bu malzemelerin yanıcılık sınıflarını bir miktar iyileştirmekle birlikte yanmaz malzeme haline getirmemektedir. Taş yünü ise DİN 4102 standardına göre A sınıfı yanmaz malzeme olup 750 °C maksimum kullanım sıcaklığı ile yangına karşı üstün bir performans göstermektedir. Mantolamada, EPS veya XPS kullanılsa bile, alev yalaması ile yangının diğer hacimlere sıçramasını engellemek ve yangının yayılma hızını azaltmak için, pencere ve kapı kasalarının etrafının taş yünü ile yalıtılması gerektiği unutulmamalıdır.
Ses yalıtımı: Ses yalıtımında temel prensip, dinamik sertliği düşük ( yumuşak ) malzemelerin sesin geçişinin engelleneceği yapı kesitine yerleştirilmesi ve hava ile yayılan sesin mekanik (hareket) enerjisinin, yalıtım malzemesi bünyesinde absorbe edilmesidir. EPS ve XPS kapalı gözenekli yapılan nedeni ile ses yalıtımı yapmazlar. Taşyünü ise açık gözenekli ve lifli yapısı ile iyi bir ses yalıtımı malzemesidir. Bu nedenle ses yalıtımın önemli olduğu mantolama uygulamalarına en uygun ürün taş yünü mantolama levhalarıdır.

Cam Yünü Isı Yalıtım Malzemeleri

Ergimiş camın (silis kumunun) yüksek sıcaklıklarda eritilerek lifli hale getirilmiş halidir. Ham maddesi, silis kumudur. Cam yünü ısı yalıtım malzemelerine form vermek ve lifleri birbirine yapıştırmak için bakalit kullanılır. Bu yüzden cam yününü bakalitli (sarı) veya bakalitsiz (beyaz) olarak iki türe ayırabiliriz. Bakalitli olarak üretilen cam yünü sarı renkte olup rulo, levha gibi bir forma sahiptir. Bakalitsiz olarak üretilen cam yünü ise beyaz olup formsuzdur. Oluklu mukavva, kümes teli vs. üzerine dikilerek şilte haline getirilirler. Bakalitli (sarı) olanlar bina ısı yalıtımlarında, bakalitsiz (beyaz) olanlar ise sanayi tipi yalıtımlarda (kazan, boru vs.). Binalarda ısı yalıtımı olarak kullanılan cam yününün buhar geçirgenliği oldukça yüksektir. Buhar, malzemenin içinden geçerken yoğuşarak ısı yalıtımı özelliğini düşürebilir. Bu nedenle cam yününün sürekli kuru kalması çok önemlidir. Piyasada buhar geçirimsiz alüminyum folyolarla yapıştırılmış olarak satılanlar, yoğuşma sorunlarını ortadan kaldıracaktır. Düşük yoğunluklu rulolar oldukça ekonomiktir. Yoğunluk arttıkça fiyat artar. Bakalitli cam yünü piyasada 2-15 cm. kalınlıkta, bakalitsiz olanlar ise 5-25 cm. kalınlıkta satılmaktadır.

Isı iletim katsayısı: İnşaatlarda kullanılacak cam yününün ısı iletkenlik değeri yaklaşık 0,040 W/mK dir.
Yoğunluğu: Bakalitli (sarı) cam yününün yoğunluğu 10 – 80 kg/m3 iken bakalitsiz (beyaz) cam yününün yoğunluğu 130 kg/m3 tür.
Yangın dayanıklılık sınıfı: A1 yanmaz sınıfına dahil bir malzemedir.
Sıcaklığa dayanımı: Bakalitli olanlar (sarı) en çok 250 0C ye kadar, bakalitsiz olanlar (beyaz) 550 0C ye kadar kullanılırlar.
Buhar geçirgenliği: Buhar geçirgenlik değeri yaklaşık 1 olup buharı çok kolay geçirir. Bu nedenle yalıtım yaparken malzemenin sıcak tarafta kalacak yüzeyine alüminyum folyo, PVC gibi buhar geçirimsiz bir örtü kullanılmalıdır. Böylece camyünü sürekli kuru kalarak görevini yapacaktır. Piyasada kendiliğinden alüminyum folyolu camyünü rulolar satılmaktadır.
Basınç dayanımı: Basınç ve çekme dayanımı yoğunluğa bağlı olarak değişir. Düşük yoğunlukta rulo halindeki camyününde basınç dayanımı hiç yoktur.
Su emme: Cam lifleri ıslanmaz, ancak lifler arasındaki hava boşluğu tamamen su ile dolabilir. Bu nedenle malzemenin suyla teması mutlaka önlenmelidir. Islanan camyünü ıslak kaldığı sürece yalıtım görevini yapamaz. Ayrıca su, camyünü içindeki bakaliti olumsuz etkiler.
Boyutsal kararlılığı: Kullanılabilir ölçülerdedir.
Kimyasallara dayanıklılığı: Kimyasallara karşı dayanıklıdır.

Eps Isı Yalıtım Levhaları

Genleştirilmiş polistren (expanded polistren) köpük ısı yalıtım malzemeleri / mantolama malzemeleri dir. Polistren hammaddesi içindeki pentan gazı, su buharıyla temas ettirilerek şişirilir. Şişirilen tanecikler bir kalıp içine dökülerek birbirine yapıştırılır ve kalıptan blok olarak çıkarılır. Daha sonra istenen kalınlıklarda kesilerek ısı yalıtımı levhası elde edilmiş olur. Bünyesindeki kapalı gözenekli hücreler içerisinde durgun hava içerir. Malzemenin %98 i durgun havadır. Isı yalıtımını sağlayan bu durgun havadır. Yoğunlukları 10-30 kg/m3 arasında değişir. Yoğunluğun artmasıyla ısı yalıtım değeri, basınç dayanımı, buhar geçirimsizliği ve fiyatlar artar. Basınç gelmeyecek yerlerde daha düşük yoğunluklu levhalar kullanılabilir. Tiner, asit ve solvent bazlı ürünlere karşı dayanıksızdır. B1 zor alev alan malzeme sınıfındadır. Yüzey sıcaklığı en fazla 80-85 Co ye kadar olan yerlerde kullanılabilir. Daha fazla sıcaklıklarda malzeme yumuşamaya başlar. Kapalı gözenekli olduğundan bünyesine su alma oranı çok düşüktür. Diğer izolasyon malzemelerine göre daha ekonomiktir.

Hangi tür yalıtımlarda kullanılır: mantolama
Isı iletim katsayısı: 0,035 – 0,040 W/mK. (TS 7316 nolu standarda göre) Bu değerler yoğunluğa ve sıcaklığa göre değişir. 30 kg/m3 yoğunluktaki EPS nin ısı yalıtım özelliği, 10 kg/m3 yoğunluğa göre bir miktar daha iyidir. Ayrıca ısı iletkenlik değerinin değişmesinde ortam sıcaklığı faktörü de önemlidir. Sıcaklık arttıkça EPS’nin ısı yalıtımı değeri azalır.
Yoğunluğu:  10 – 30 kg/m3
Yangın dayanıklılık sınıfı: B1 sınıfı (zor alev alır) malzemedir. (Alman DIN 4102 nolu standart)
Sıcaklığa dayanımı: Yoğunluğa bağlı olarak 75-80Co ye kadar dayanıklıdırlar. Kısa süreli olarak 100 Co ye de dayanabilirler.
Buhar geçirgenliği: EPS malzemesinin 15-30 kg/m3 yoğunluklarına göre buhar geçirgenlik katsayıları 20-100 arasındadır. Yani su buharını, havaya göre 20-100 kat daha zor geçirirler.
Basınç dayanımı: Yoğunlukla birlikte artar. 15 kg/m3 için 100 kPa basınç (0.10 Newton/mm2) uyguladığımızda malzeme %10 deformasyona uğrar. 30 kg/m3 yoğunluktaki malzeme için bu rakam 220 kPA dır. (0.22 Newton/mm2)
Su emme: Tamamen suya batırılmış 15 kg/m3 yoğunluktaki bir levha 30 gün içerisinde hacminin yaklaşık %5 i kadar su alır. Zaman arttıkça bu değer değişmez. 30 Kg/m3 yoğunluktaki bir levha ise 30 gün içerisinde hacminin yaklaşık %3 ü kadar su alır. Ancak yalıtımda kullanacağımız levhalar sürekli suya maruz kalmayacaklarından bu rakamlara ulaşmayacaklardır.
Boyutsal kararlılığı: EPS üretildikten sonra bünyesindeki suyu bir miktar kaybederek büzüşür (rötre). Bu olay bir süre daha deva eder ve sonunda kararlı hale gelir. Bu miktarlar milimetre boyutlarında olup tolerans değerini aşmaz. EPS levhaların üretimden sonra mutlaka dinlendirilmeleri gerekir.
Kimyasallara dayanıklılığı: Çimento, beton, kireç, alçı, ahşap, metal ,anhidrit gibi malzemelerle birlikte kullanılabilir. Bazı asitlere, solvent bazlı malzemelere (boyalara), tinerlere karşı dayanıksızdır.
Karbon (grafit) takviyeli EPS levhalar:
Standart EPS levhalar beyaz renklidir. Üretim esnasında siyah boncuklar (grafit) kullanılarak elde edilen EPS ise gümüş (gri) rengindedir. Grafit, bir karbon türevidir, örneğin kurşun kalemlerin uçları grafitten imal edilir. Bu şekilde üretilen karbon takviyeli EPS nin ısı iletkenlik değeri, standart beyaz EPS ye göre %15 daha düşüktür yani daha iyi bir yalıtım malzemesidir. Üretimde kullanılan grafit, ısı ışınımını emerek ve/veya yansıtarak standart beyaz EPS den daha iyi bir ısı yalıtım malzemesi oluşturur. 15 kg/m3 yoğunluktaki standart beyaz EPS nin ısı iletkenlik değeri 0,037 W/mK iken aynı yoğunluktaki karbon takviyeli EPS nin ısı iletkenlik değeri 0,032 W/mK dir. Aradaki fark yaklaşık %16 dır. Beyaz EPS ile bu ısı iletkenlik değerini ancak 2 katı yoğunlukta kullanırsak yakalayabiliriz. Yani koyu renk EPS, beyaz renkli EPS ye oranla yarı yoğunlukta aynı ısı iletkenlik değerine sahiptir. O halde koyu renk EPS yi, beyaz renklisine göre daha ince kalınlıkta kullanmamız olasıdır.
EPS ve XPS malzemelerinin karşılaştırılması:
XPS levhalar belli bir yoğunluğun altında üretilemezler (23 kg/m3). EPS çok daha düşük yoğunluklarda üretilebilir.
Aynı yoğunluktaki EPS ve XPS malzemelerden EPS daha ekonomiktir.
EPS üretiminde yalnızca pentan gazı kullanılmaktadır. Pentan gazının sera etkisi yoktur. Ancak XPS üretiminde farklı gazlar kullanılır, bunların atmosfere zararı vardır. CE belgeli malzeme üreten firmalar çevreye zararlı gazlarla üretim yapmadıklarını beyan etmektedirler.
Basınç dayanımı bakımından XPS daha iyi bir malzemedir. Yoğunluk arttıkça bu fark XPS lehine daha da artar.
Bünyesine su kabul etmeme özelliği bakımından XPS daha iyi bir malzemedir.
Bünyesinden su buharını geçirmeme özelliği XPS malzemede daha fazladır. XPS malzemesi, buhar geçirgenliği bakımından EPS ye göre yaklaşık 2 kat daha dirençlidir.
Yangına karşı iki malzeme de yaklaşık aynı özelliklere sahiptir. İki malzeme de B1-Kendiliğinden sönen sınıfa aittirler. Bazı araştırmalar,  EPS’yi aynı zamanda B2-normal sönen sınıfına dahil ederler.
EPS levhalar genelde beyaz renkte üretilirler. Karbon takviyeli olanları gri renktedir. XPS levhalar ise mavi, kırmızı, yeşil vb. olarak üretilebilirler. Yine XPS levhalar kenarları binili (lambalı) olarak da üretilebilirler.

Fenol Köpüğü

Fenol-Formaldehitin şişirilip sertleştirilmesiyle elde edilir. Sert fakat kırılgan, hem açık hem de kapalı gözenekli, yüzeyi sürtünmeyle tozlaşan bir malzemedir. Hem levha, hem de boru biçiminde üretilebilirler. Diğer termoplastik köpük malzemelerinden farkı, basınca daha az fakat yüksek sıcaklığa daha fazla dayanıklı olmasıdır. Piyasada 15 – 100 mm. kalınlıklarda satılır. Fiyatı EPS ye göre daha pahalıdır.
Hangi tür yalıtımlarda kullanılır: Tesisat
Isı iletim katsayısı: Isı iletkenlik değeri yaklaşık 0,04 W/mK dir. Bu değer sıcaklık ve yoğunlukla değişir.
Yoğunluğu:  Yaklaşık 35 – 120 kg/m3 arası yoğunluklarda üretilir.
Yangın dayanıklılık sınıfı: B1 sınıfı zor alev alır malzemedir.
Sıcaklığa dayanımı: – 180 ile 120 0C aras? sıcaklıklarda kullanılabilir.
Buhar geçirgenliği: Buhar difüzyon direnci oldukça düşük olup farklı yoğunluklar için yaklaşık 7 – 10 arasıdır. Yani buharı kolay geçirir, çünkü gözenek yapısı tamamen kapalı değildir.
Basınç dayanımı: 100 – 150 kPa.
Su emme: Kapiler olup suyu bünyesine kolay kabul eder.
Boyutsal kararlılığı: Kullanılabilir ölçülerdedir.
Kimyasallara dayanıklılığı: Yoğun asitlere karşı dayanıksızdır. Metallerde korozyona sebep olabilir.

Pencere Isı Yalıtımı

Günümüzde pencereler saydam bir yapı elemanı olarak görev yapmaktadır. Türkiye’de pencereler genellikle tek camlı olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda çift camlı pencerelerin kullanımı yaygınlaşmış, ısı camlar kullanılmaya başlanmıştır. Tek camlı pencelerde ısı kaybı 100 ise çift camlarda 50, yansıtmalı ısı camlarda ise ısı kaybı 25 e kadar düşmektedir. Yansıtmalı camlar ısıyı oda içine yansıtıp ışınımla ısı kaybını azalttığı için çok avatajlıdır.

Pencerelerde Isı kayıpları nerelerde olur ?

Doğramalar ve Kasalar
Kasa ve doğramaların fırınlanmış keresteden yapılması gerekir, eğer fırınlamaya gereken önem verilmezse hava kaçakları artar. Alüminyumun ısı iletim katsayısı çok yüksek olduğu için alüminyum kasalarda ısı köprüsü ve ısı kaçakları etkisi büyüktür, son yıllarda PVC kasa ve doğramaların kullanılması ısı kayıplarını enellemede etkili olmuştur.
Panjurlar 
Panjurlar genellikle güneş ışınımlarından korunmak için tercih edilmekle birlikte, çift cam, alüminyum veya pvc panjur kullanımı ısı kaybının azalmasında önemli bir etkendir. Çift cam ve panjur kullanılan pencerelerde ısı kaybının %50 azaldığı tespit edilmiştir.
Perdeler
Perdeler yanlış kullanılmaları sebebi ile ısı kaybının artmasında etkili olmaktadır, perdesiz pencerede ısı kaybı %100 ise, perde radyatörün önünü kapatacak şekilde uzun olursa pencederen olan ısı kaybı %40 artar ve %140 olur. Eğer perde pencere boyutunda ve pencereye yakın ise perde ile pencere arasında oluşan kapalı hacim ısı geçişine direnç gösterir ve ısı kaybı %10 azalır, yani %90 a düşer.

Pencerelerde Isı kaybının nasıl önlenir ?

Pvc kasa ve doğramalarda ısı kayıpları nerdeyse sıfıra kadar indirilebilmiştir. Ahşap kapı ve pencerelerde ise sızdırmazlık bantları, çıtaları ve keçeleri kullanılarak ısı kayıplarının önüne geçilebilmektedir.

Yalıtım Nedir

Yalıtım yapıyı su ve ısı geçişi, su buharı difüzyonu, yangının ve sesin yalıtımı gibi fiziksel hareketleri denetim altına almak ve düzenlemek için yapılan faaliyetlerin toplamıdır. Yapıların iç ve dış etkilerden korunabilmesi ancak yalıtımla mümkün olabilmektedir. Yalıtım aynı zamanda sağlıklı bir yaşamın garantisi olarak da görülebilir. Eskiden insanların binalardan beklentileri sadece barınmak /dış etkilerden korunmaktı fakat günümüzde artık binalardan beklenen bununla sınırlı değildir, çağdaş insan oturduğu veya çalıştığı binalarda konfor şartları ve sağlıklı bir ortam istemektedir ve bunu hak etmektedir. Yalıtım kağlıklı ve konforlu bir yaşan sunmasının yanında bina ömrünü uzatan çevrenin korunmasına da katkı sağlayan bir uygulamadır.

Yalıtımlı binalarda yalıtımsız binalara göre %30 ila %50 daha az enerji kullanmaktadır, bu da hem bireysel hem de ülke ekonomisine katkı anlamına gelir.

Yalıtım Uygulamalarının Sınıflandırması

1- Dış Cephe Isı Yalıtımı
2- Teras ve Çatı Isı Yalıtımı
3- Pencerelerin Yalıtımı
4- Su Yalıtımı – Bina çevresi ve temel
5- Ses Yalıtımı
6- Tesisat Yalıtımı
7- Yangın Yalıtımı

Yalıtımsız Binalarda Yaşanabilecek Sorunlar

Isı kaybı olduğu için, ısıtma ve soğutma maliyetleri yükselir. Yalıtımsız duvarların içinde difüzyon meydana gelir, duvarlarda terleme sonucu  küflenme ve siyah lekeler oluşur, duvar boyasında ve sıvasında dökülmeler meydana gelir. Isı dağılımı dengesiz olacağı için, dış duvarlar ve pencereye yakın yerler soğuk, iç taraflar sıcak olur, yaz aylarında soğutma için kullanılan soğutma sistemleri işlevini tam anlamıyla yerine getiremeyeceği için daha fazla çalıştırılır bu da yaz nezlesi ve diğer hastalıklara sebep olur.
Su yalıtımı yapılmayan binalarda temelden gelen su sebebi ile bina korozyona uğrar bu da yapının direncini azaltır, olası bir depremde yıkılma riski artar.
Ülkemizde fazla önemsenmeyen fakat yapılası gerekli olan tesisat yalıtımı da hem enerji tasarrufu sağlar, hem de tesisat borularının korozyona uğramasını engeller.
Pencere yalıtımı da, yalıtım uygulamalarının önemli bir ayağını oluşturur, pencereler yapılardan en çok ısı kaybının olduğu yerlerdendir, dış cephe ısı yalıtımı yapılmadan önce mutlaka eski ve yalıtımsız pencereler değiştirilmelidir.
Yangın yalıtımı da, yüksek binaların  inşaatının hızla artmasından sonra önemli bir yalıtım uygulaması haline gelmiştir, yalıtımda kullanılacak malzemeler TS ve Uluslar arası standartlara uygun olmalıdır. Polat Tower yangınında, bina dış yüzeyinde meydana gelen yangının iç taraflarda herhangi bir hasara ve can kaybına sebebiyet vermemesi, yangın yalıtımı uygulamalarının faydalarını göstermesi açısında iyi bir örnektir.

Yalıtım Mevzuatları

Enerji verimliliği kanunu ısı yalıtımını zorunlu tutmuştur. 2011 yılında yürürlüğe giren binalarda enerji performansı yönetmeliğinde, enerji kimlik belgesinin, yeni binalarda yapım aşamasında, eski binalarda ise 2017 yılına kadar alınmasını zorunlu hale getirmiştir.

Mantolama Sözleşmesi

Mantolama sözleşmesi iş veren ile yüklenici mantolama firması arasında mutlaka imzalanmalıdır, tüm detaylar sözleşmede açıkça yazılmalı, ileride olaşabilecek problemlerin önüne geçebilecek nitelikte olmalıdır. Mantolama sözleşmesi de genellikle diğer sözleşmeler gibi genel hükümler bulunur örneğin ;

1- Taraflar : İş veren ve Yüklenici firmanın ünvanı ve adresi.

2- İşin yapılacağı yer : Adres ve bina adı.

3- İşin konusu ve işin mahiyeti.

4- İşin cinsi ve bedeli : Mantolama sözleşmesinin bu bölümünde yapılacak işler ve kullanılacak malzemeler açık olarak yazılı olmalıdır. Eğer teknik bir şartname hazırlanmışsa bu bölüme yazılabilir.

5- Sabit fiyat garantisi : Bazı firmalar işe başladıktan sonra malzeme fiyatları arttı diyerek ek ücret talebinde bulunabilir, bu maddeyle yüklenici firmanın ilave bedel istemesinin önü kapatılır.Yapılacak işin miktarının artması hariç herhangi bir ek ücret talep edilemez.

6- Ödemeler : Ödemelerin nasıl yapılacağı detaylı olarak yazılır.

7- İşin süresi : İşin başlangıç ve bitiş süresi yazılır varsa gecikme bedelide eklenir.

8- Yüklenici firmanın sorumlulukları.

9- Garanti şartları ve süresi.

10- Diğer şartlar : Eklenmek istenen diğer şartlar yazılır.

Yukarıdaki 10 madde genel olarak kullanılan mantolama sözleşmelerinin maddeleridir ve bilgilendirme amaçlı yazılmıştır. Her şirket işin cinsine göre farklı sözleşme maddeleri kullanabilir, mantolama yaptırmadan önce sözleşme maddelerini okumanızı ve karar aşamasında göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz.

kaynak: https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3974.mantolama-sozlesmesi.html

İzolasyon Malzemeleri

Mineral lifli ısı izolasyon malzemeleri

Camyünü izolasyon malzemeleri : Ergimiş camın çeşitli yöntemler kullanılarak lif haline getirilmesiyle elde eilir. Lif çapları 3-5 mikron arasındadır.

 

cam yünü

Cam yünü

 

Taşyünü izolasyon malzemeleri : Cam yünü gibi ergimiş camın çeşitli yöntemler kullanılarak lif haline getirilmesiyle elde edilir. Hammaddesi silis kumudur. Lif çapları 3-5 mikron arasındadır.
taş yünü
Taşyünü
Seramik yünü izolasyon malzemeleri : Çok yüksek sıcaklıklarda kullanılan lifli bir izolasyon malzemesidir, taşyünü nün kullanılamadığı 1200-1400 derece sıcaklıklarda kullanılır, lifli izolasyon malzemelerinin en pahalısıdır.
seramik yünü
Seramik yünü
Koyun yünü izolasyon malzemeleri : Doğal bir izolasyon malzemesidir, insan saçının 1/30 u kadar ince olup, elastik, kıvrılabilen ve yaylanma özelliği olan bir izolasyon malzemesidir.
koyun yünü
Koyun yünü

Sert Plastik Köpük izolasyon malzemeleri

Expanded polisten ( EPS ) izolasyon malzemeleri : Yapay organik  bir izolasyon malzemesidir, ilk olarak Almanya’da BASF firması tarafından üretilmiş, styrapor ismi ile piyasa sürülmüştür, genellikle 50×100 ebatlarında, 1 ila 10 cm arası kalınlıkta üretilir. 1 m3 EPS de milyarlarca küçük ve kapalı gözenekli hava boşlukları vardır, ısı iletim kat sayısı en düşük olan ısı izolasyon malzemesidir.
eps
Eps
Extrude Polistren XPS izolasyon malzemeleri : Isı iletim kat sayısı EPS ye göre daha düşüktür, basınca ve mukavemete dayanıklıdır.
xps
xps
Poliüretan Köpük izolasyon malzemeleri : Poliol ve izosiyanat kimyasallarının karşımı sırasında havanın yardmıyla köpürüp sertleşmesinden elde edilen plastik esaslı köpüktür. Genellikle levha halinde ve sarı renkte üretilir.
poliüretan
Poliüretan köpük
Yumuşak köpük izolasyon malzemeleri 
Elastomerik Kauçuk köpüğü : Esnek, kapalı hücreli, genleştirilmiş siyah sentetik  kauçuk boru ve levhalardır.
Polietilen Köpük : Etilen ve propilenden hazırlanan polimerlerden elde edilen esnek vve yarı esnek gözenekli plastik esaslı izolasyon malzemeleridir. Boru ve levha halinde üretilir.
elastomerik
Elastomerik Kauçuk köpüğü
Fenol Köpüğü : Çeşitli yoğunluklarda sert fakat kırılgan bir izolasyon malzemesidir, genellikle açık gözenekli olup kapalı gözeneklere sahip olanları da vardır.
fenol köpüğü
Fenol Köpüğü
Melamin Köpüğü : Yükses ses tutuculuğu olan, yüksek ısı yalıtımı özelliğine sahip bir izolasyon malzemesidir. Hafiftir, kolay uygulanabilir ve dekoratif görünüme sahiptir.
melamin köpüğü
Melamin Köpüğü
Cam Köpüğü : Serttir ve basınca dayanıklıdır, buharı hiç geçirmeyen bir izolasyon malzemesidir.
cam köpüğü
Cam Köpüğü
Kalsiyum Silikat : Mineral esaslıdır, levha, boru, sprey ve forma sokulmuş özel parçalar halinde üretilir.
kalsiyum silikat
Kalsiyum silikat
Genleştirilmiş Perlit : Perlit inci taşı anlamına gelmektedir, hammaddesi camsı volkanik bir kayadır, perlit taneleri 0-5 mm çapındadır, bünyesinde bulunan gözenekler malzemeye yalıtım kabiliyeti kazandırır.
perlit
Genleştirilmiş perlit
Doğal Mantar : K.Afrika, Sicilya, Korsika, Sardunya adalarında yetişen bir ağacın kabuğundan elde edilir, günümüzde ısı yalıtımından çok dekorasyon ve şişe mantarı üretiminde kullanılmaktadır.
mantar
Doğal mantar
Vermikulit : Mika madenden elde edilir, mika artıkları ısıtılarak genleştirilir camsuyu ilave edilerek basınçlı levha haline getirilir.
vermikulit
Vermikulit