Kategori arşivi: Isı Yalıtımı

Isı Yalıtım Sistemleri

Dış cephe yalıtım sistemleri ülkemizde Avrupa ülkelerine nazaran geç başlamıştır. Son yıllarda ısı yalıtım sistemlerine ciddi yatırımlar yapılmışsa da beklentileri  karşılayacak seviyeye ulaşamamıştır. Isı yalıtımı sistemlerinin yakın gelecekte istenilen seviyeye ulaşacağı öngörülmektedir. Isı yalıtım sistemlerinin gelişmesinde şüphesiz en büyük pay, ısı yalıtım malzemesi üreticileri ve üreticilerin uygulamacı bayilerinindir.

Eski ısı yalıtım sistemlerinde, mantolama şirketleri malzemeleri ayrı ayrı temin eder, dışarıdan usta bularak uygulamayı gerçekleştirirdi. Değişen piyasa şartları sebebi ile artık şirketler kendi bünyelerinde yetişmiş uygulamacı personel bulundurarak yapılan işin kalitesini arttırmaya çalışmaktadır, fakat  işin kalitesini artırmak için sadece personel yeterli değildir, kullanılacak malzeme de işin kalitesini doğrudan etkilemektedir.
Isı yalıtım sistemlerinde  artık ısı yalıtım malzemesi üreticileri, bayilerine kullanılacak malzemeleri paket halinde vermektedir, işin uzmanı olan üreticinin tavsiye ettiği bir biri ile uyumlu malzemeler ısı yalıtım / mantolama uygulamasının sorunsuz yapılmasını sağlamıştır ve son yıllarda yapılan ısı yalıtım uygulamaları ile sektörün ilk zamanlarında yapılan ısı yalıtım uygulamalarının arasında kalite olarak büyük farklar olduğu ortaya çıkmıştır.
Örnek paket ısı yalıtım malzemeleri
Isı yalıtım Levhası : Karbonlu EPS, XPS,Taş Yünü
Yalıtım Levhası Yapıştırıcısı
Plastik Çivili Dübel
Sıva Filesi
Fileli Köşebent
İlk Kat Sıva
Dekoratif Sıva
Dış Cephe Boyası
Ülkemizde en çok kullanılan paket ısı yalıtım / mantolama sistemleri.
Polisan Exelans Enerji ısı Yalıtım Sistemleri
Filli Boya Capatect Dalmaçyalı  Isı Yalıtım Sistemleri
Alsecco Isı Yalıtım Sistemleri
Wagner Isı Yalıtım Sistemleri
Baumit ısı Yalıtım Sistemleri
Marshall Thermos Isı Yalıtım Sistemleri
Weber Markem  Isı yalıtım Sistemleri
Mavi Kale Isı Yalıtım Sistemleri
Dyo Klimatherm Isı Yalıtım Sistemleri
Favori Isı Yalıtım Sistemleri
Vitra Therm ısı Yalıtım Sistemleri
Dow Isı Yalıtım Sistemleri
Kale Isı Yalıtım Sistemleri

Mantoloma Mantolma Mantalama Mantolama

Mantolama kelimesi yerine mantoloma, mantolma, mantalama, montoloma vb. kelimelerinin kullanılması sık rastlanan bir durumdur. Kelimenin doğru yazılışı mantolama dır. Bu yazı, hem bu yanlışlığı düzeltmek için hem de en çok tercih edilen ısı yalıtım sistemi olan mantolama yı anlatmak için yazılmıştır.

Mantolama kelimesinin çıkış noktası  manto  dur, manto kelimesi Fransızca’da manteau, Latincede mantellum  yani pelerin, dış giysi anlamındadır. Mantolama binayı  manto (dış giysi) içine alarak dış etkilerden korumak için yapılan bir dış cephe ısı yalıtım uygulaması olduğu için adı mantola-ma dır, cephe giydirme cephe kaplama gibi isimler de kullanılır. Kaplama işlemi ısı yalıtım malzemeleri ile yapılır. Isı yalıtım sistemleri sürekli gelişmekte ve yeni teknikler bulunmaktadır fakat mantolama sistemi hala en çok tercih edilen dış cephe yalıtım uygulamasıdır.

Mantolamanın en çok tercih edilen ısı yalıtım sistemi olmasının nedenleri

1 – Hem ısı hemde su yalıtımı sağlar.
2 – Isı köprülerinin (ısı kaçaklarının) oluşmasını engeller, bina yüzeyini dış etkilerden korur.
3 – Kışın soğuktan yazın sıcaktan koruyarak konforlu bir yaşam sunar.
4 – Bina iç kısımlarında rutubeti önleyerek iç cephe boyasını korur.
5 – Isıtma ve soğutma için kullanılan enerji miktarını azaltır.
6 – Kullanım ömrü bina ömrüne eşittir, binaya yeni bir görünüm kazandırır.
7 – Çabuk uygulanır, çevrenin korunmasına katkı sağlar.
8 – Mantolama dış yüzeye uygulandığı için iç mekanda hacim daralmasına sebep olmaz.

Mantolama Malzemeleri

Mantolama malzemelerinde katı elemanlar arasındaki hava hücrelerinin çokluğu,  yalıtkanlık değerini artırsa da diğer özelliklerini farklı yönlerde etkileyebilir. Örneğin, gözeneklerin çok artması ısı tutuculuk değerini artırmakta, ancak basınç dayanımını azaltmaktadır.

Bu nedenle, dış cephe mantolama malzemelerinden beklenen en önemli özellik, ısı iletkenlik degerinin küçük olmasının yanı sıra, yapıda kullanmak için gerekli ve aşağıdaki niteliklere de sahip olmasıdır. Bu özellikler, kullanım yerinin koşullarına bağlı olarak degisiklik gösterir. Ancak mantolama malzemelerinin seçiminde ve malzemede aranacak özelliklerin belirlenmesinde, kullanma yerindeki geçerli koşulların ana rolü oynadıgı söylenebilir. Doğru bir seçim yapabilmesinin en önemli şartı, kullanılacak mantolama malzemelerini her yönü ile tanımak ve bu malzemenin uygulama özelliklerini iyi bilmektir.

Mantolama malzemelerinden istenen özellikler şunlardır;

1 – Su ve nemden etkilenmezlik, 2 – Yanmazlık ve alev geçirmezlik, 3 – Basınç mukavemeti, 4 – Çekme mukavemeti, 5 – Buhar difüzyon direnci, 6 – Birim hacim ağırlıkları, 7 – Isı tutuculuk, 8 – Boyutsal kararlılık, 9 – İşlenebilirlik, 10-Kimyasal etkenlere dayanıklılık, 11-Sıva tutuculuk, 12-Kokusuzluk, 13-İnsan sağlığına ve çevreye zararlı olmaması, 14-Uzun ömürlü olması, 15-Parazitleri barındırmama ve parazitlere karsı dayanıklılık, 16-Ekonomiklik.

Mantolamada Kullanılan Malzemeler

1 – Isı yalıtım Levhaları
2 – Yapıştırma Harçları
3 – Isı yalıtım sıvası
4 – Dekoratif Dış Cephe Kaplama
5-  Donatı Filesi
6 – Dübel

Mantolama nasıl yapılır

1 – Yüzey hazırlığı 
Mantolamanın birinci aşaması; yüzeyde toz ve yağ gibi yapışmayı azaltıcı maddeler varsa bunlar temizlenir ayrıca dökülme ve kabarma olan bölgeler güzelce firçalanarak temizlenir,çatlak ve kırık olan yerler onarılır.

2- Su Basman Profili nin yerleştirilmesi
Mantolamanın ikinci aşaması; Su basman profili kullanarak ısı yalıtım malzemesinin profil içine düzgün olarak oturtulması ve düzgün hat olusturulması sağlanır.Su basman profilleri mantolamada kullanılmak istenen levhaların enine (kalınlığına) göre belirlenir ve yerleştirilir.Yapıstırıcı sürülmesinden sonra, ısı yalıtım levhaları su basman profiline oturtularak,hafifçe kaydırılıp duvara yapıştırılır.

3 – Yalıtım levhalarının yapıştırılması

Mantolamanın üçüncü aşaması: yalıtım levhalarını yapıştırılacak yüzeylerinin kenarları boyunca bir çerçeve oluşturacak şekilde yapıstırma harci sürülür. Orta kısımlara da noktasal olarak yapıstırıcı sürülür.izolasyon levhalarının birleşim derzlerine yapıştırıcı bulastırarak ısı köprüleri ve düzensizlikler olusturulmamalıdır. Levhaların duvara bastırılıp sıkıştırılması esnasında yanlardan taşan harç bir sonraki levha yerleştirilmeden önce mutlaka temizlenmeli ve ısı köprüsüne neden olabilecek derz oluşturulmamalıdır.

4 – Yalıtım levhalarının dübellenmesi

Mantolamanın dördüncü aşaması; Dübelle islemine geçebilmek için levhaların yüzeyine uygulanan yapıstırma harcının tam kurumus olmasına dikkat edilmelidir.Bu nedenle dübelleme islemi, yapıstırma isleminden 24 saat sonra baslanmalıdır. Dübellemenin asıl amacı rüzgar ve türbülans etkilerini önlemektir.

5 – Köşe porfillerinin yerleştirilmesi

Mantolamanın beşinci aşaması; Köşelerde rüzgar ve su etkileri ile levhalar arkasında zamanla oluşabilecek ayrılma risklerini önlemek ve düzgün bir köşe oluşturmayı kolaylaştırmak köşe profilleri yerleştirilir. Dilatasyon, damlalık ve denizlik profilleri gerekli bölgelerde kullanılır.

6- Dış cephe Sıva Katlarının Oluşturulması ve Donatı Filesinin Yerleştirilmesi

Mantolamanın altıncı aşaması; Isı yalıtım levhalarının üzerine ilk kat sıva atılır. İlk kat sıvayı hemen takiben, donatı filesi ilk kat sıvanin üzerine hafifçe gömülerek yerleştirilir. Sıva kurumadan ikinci kat sıva yapılır.

7- Dış cephe boya

Mantolamanın yedinci aşaması; Boyama islemine geçildiginde direk dış cephe boyası uygulayabilir veya sıva üzerindeki hataları örtmek için mineral sıvı uygulanıp üzerine dış cephe boyası uygulayabiliriz. Desenli (grenli ) dış cephe boyaları ile de sıva hatalarını örtmekte kullanılabilir.

Isı yalıtımının faydaları

Enerjiden tasarruf sağlar
İnsanların yaşam kalitesinden ve konforundan ödün vermeden, enerji tasarrufu sağlamak için alınabilecek üç önlem vardir. Bunlar, yüksek verimli cihazların kullanılması, otomasyon sistemleri ve ısı yalıtımıdır. Bu üç önlem arasında ilk sırayı ise ısı yalıtımı alır. Etkin bir ısı yalıtımının/mantolama yapılmadığı binalarda, enerji tüketimi çok fazladir. Hesaplamalar, etkin bir ısı yalıtımı ile yapılarda ortalama % 50 enerji tasarrufu edilebileceğini ortaya koyuyor. Enerjinin verimli kullanılmaması, çevre kirliliğine neden olurken dogal yasamı da olumsuz etkiliyor.

Isı Yalıtımı Çevre Korur
Enerjinin etkin kullanımını sağlayacak ısı yalıtımı önlemleri, fosil yakıt tüketimini azaltarak, küresel ısınmaya yol açan sera gazı emisyonlarının azalmasında önemli bir rol oynayacaktır,aynı zamanda ısı yalıtımı, yaz aylarında soğutma için kullanılan ve ozon tabakasına zarar veren soğutucu gazlara duyulan ihtiyacı da azaltacaktir. Azalan enerji gereksinimi; elektrik ihtiyacını, dolayısıyla elektrik üretimini ve üretimde kullanılan fosil yakıt miktarını; böylelikle de gaz salınımını azaltmış olacaktir.

Isı Yalıtımı Konfor Sağlar
Kapalı ortamlardaki ısıl kosullar, o ortamda yasayan insanların konforunu ve sağlığını doğrudan ilgilendirir. Insanların çalışma verimlerini büyük ölçüde bulunduklari ortamın sıcaklığı belirler. Çalışma ortamının ısıl kosulları, insanların bedensel ve zihinsel üretim hızını doğrudan etkiler. Çok soğuk ya da çok sıcak ortamların çalışma verimini düşürdüğü belirlenmiştir. Yine çok soğuk ortamlarin yol açtığı sağlık sorunları da iş gücü kaybına ve buna bağlı sağlık harcamalarına neden olur. Ortam sıcaklığının iş yerlerinde iş kazalarına yol açtığı da belirlenmiştir.
Bunları engellemek için yapılarda ısıl konforu sağlamak gerekir. Isıl konforu sağlamak için ortam sıcaklığı ile duvar iç yüzey sıcaklığı arasındaki sıcaklık farkı düşürülmelidir. Bu fark ne kadar yüksek olursa konfor da o kadar düşük olacaktir. Konforlu bir mekân için bu farkın en fazla 3°C olması gerekir. İç yüzey sıcaklıklarının düşük olması durumunda, ısının ortam içinde soğuk yüzeylere doğru hareketi, istenmeyen hava akımları oluşturur. Bu hava akımları da konforu azaltarak hastalıklara neden olur.

Isı Yalıtımı İlk Yatırım ve İşletme Maliyetlerini Azaltır
Isı yalıtımının, dolaylı birçok faydası vardır. Isı yalıtımı yapılan yeni binalarda ısınma için daha az enerji gerekeceğinden, kazan büyüklüğü, radyatör sayısı ve kalorifer tesisatının diğer ekipmanları daha az kullanılır. Radyatör sayısının ve dilimlerinin azalması, odaların kullanım alanını da artıracaktır. Isı yalıtımının yaygınlaşması bu alanda yatırımları artıracak ve bu da işsizliği azaltıcı bir gelişme olacaktır. Aynı zamanda tesisatlarda yapılan ısı yalıtımı, tesisatları korozyondan koruyarak ömrünü uzatacaktır.

kaynak: https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3942.mantoloma.html

Isı Yalıtımı İzolasyon Dış Cephe Mantolama

Isı yalıtımının ne olduğunu anlamak için ısı, sıcaklık ve yalıtım kavramlarını bilmemiz gerekir.

Sıcaklık : Bir maddeyi oluşturan taneciklerden her birinin ortalama  hareket enerjisini ifade eden bir değerdir.

Isı : Sıcaklıkları farklı iki madde arasında alınıp verilen enerjidir.

Sıcaklıkları aynı olan maddeler arasında ısı aktarımı gerçekleşmez, sıcaklıkları farklı olan maddeler birbirleriyle temas ettiklerinde aralarında ısı alışverişi olur, iki maddenin sıcaklıklarının farklı olması durumunda, sıcaklığı yüksek olan maddeden, sıcaklığı düşük olan maddeye doğru ısı aktarımı gerçekleşir.

Yalıtım : Dış etkilerden ayırmak veya tecrit etmek demektir.

Buraya kadar yazıklarımızı kısaca özetlersek, ISI; sıcaklığı yüksek olan maddeden düşük olan maddeye doğru  aktarılan bir enerjidir. Hava da bir maddedir dolayısıyla sıcak hava soğuk havaya doğru gitme eğilimindedir.  Peki bu nasıl engellenir ? ya da engellenmelimidir ?

Yukarıdaki soruya verilecek cevap kesinlikle evettir. Bu evet cevabının sebebini açıklamaya çalışalım.

Isı yalıtımı, ısı kayıplarını engellediği gibi binaları neme, rutubete ve korozyona karsı da korur, bu koruma sayesinde ısı yalıtımı, binanın ömrüne olumlu yönde etki eder, bina ömrünü arttırır, yapı elemanlarında termal gerilime bağlı çatlakları önler, deprem kuşağında yer alan Türkiye gibi ülkeler için yapı dayanıklılığına azami seviyede dikkat edilmelidir.

Bina ısı yalıtımı düşünüldüğünün aksine sadece kış aylarında sıcaklığı korumak amacıyla yapılmaz , aynı zamanda yaz aylarında da evlerimizdeki soğutma sistemleri sayesinde serinlettiğimiz ortama, dışarıdan sıcak hava girmesini de engellemek amacıyla yapılır.

Binalarda mantolama, enerjiden tasarruf sağlamak, rahat ve konforlu yaşam alanlarının sağlanması ve ısı kayıplarından dolayı oluşabilecek fiziksel sorunların yaşanmaması için mutlaka yapılması gereken bir işlemdir.

Isı yalıtımı nasıl yapılır 

Bina ısı yalıtımında en çok kullanılan yöntem dış cephe mantolama sistemidir. Mantolama ısı geçişlerini (sıcak ve soğuk) engellemek için bina kabuğunun ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanmasıdır. Mantolama işleminden maksimum faydayı alabilmek için bina dış yüzeyinde yalıtılmamış alan bırakılmamalıdır. Mantolama uygulaması bir kere yapılacak bir uygulamadır,  eğer yalıtımsız alan bırakılırsa ısı köprüleri yani ısı kaçakları oluşur ve sıcak hava bu kanallar vasıtasıyla dışarı çıkar veya yaz aylarında içeri girer ve mantolama asıl işlevini yerine getirememiş, hem zamandan hem de paradan zarar edilmiş olur.

Dış cephe ısı yalıtımı  konusunda  (mantolama nasıl yapılır, fiyatları, faydaları, malzemeleri,yasal zorunluluklar vb..) daha detaylı bilgi almak için mantolama videoları mızı izlemenizi tavsiye ederiz.

Isı yalıtımı ile ilgili tüm sorularınız için 0216 475 12 41 numaralı telefondan bizlere ulaşarak, teknik destek hizmeti de alabilirsiniz

kaynak: https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3935.isi-yalitimi-izolasyon-mantolama.html

Mantolama Fiyatları Mantolama firmaları

Dış cephe mantolama,  Dış cephe ısı yalıtımı sektöründe, İstanbul mantolama firmaları nın tartışmasız lideri olan Güney Yapı İzolasyon, Polisan dış cephe ısı yalıtım malzemelerini kullanarak müşterileri için en kaliteli mantolama malzemeleri ile en uygun mantolama fiyatları vererek, kalite ile uygun fiyatı bağdaştırıp, hem ülke hem de bireysel bütçeye katkı sağlamaktadır.

Güney Yapı, Polisan Exelans Enerji Mantolama Paket sistemleri nin 2010, 2011 ve 2012 yıllarında Türkiye birincisidir.

Güney Yapı İzolasyon, aynı zamanda Filli Boya bayisidir. Filli Boyanın Capatect dalmaçyalı mantolama paket sistemlerini de müşterilerinin hizmete sunarak capatect dalmaçyalı dış cephe mantolama fiyatlarıyla da mantolama sektörü için üzerine düşen görevi yerine getirmekte ve her iki paket sisteminin hem üstün performansları hem de fiyat avantajları ile sorunsuz ve uzun ömürlü bina ısı yalıtımı uygulamaları yapmaktadır.

İzoder üyelerinden olan firmamız izoder komisyonlarında görev alarak edindiği bilgi birikimi uygulamalarında kullanarak sektörün gelişmesine katkı sağlamaktadır.

Çatı uygulamaları ‘nda da sektörün en iyi üreticilerinin çatı ısı yalıtımı malzemelerini kullanarak bina mantolama uygulamasından en yüksek verimin alınmasını sağlayarak müşterilerinin konfor şartlarına, sağlıklı ve uzun ömürlü bir yaşama kavuşmasına yardımcı olur.

Ek uygulamalarımızla da ana faaliyetlerimizi destekleyerek geniş bir alanda hizmet vermekteyiz.

‘’En İyi Olmak Emek İster’’ sloganıyla yola çıkan şirketimiz, bunun bilinci ile tüm çalışanlarının kendini geliştirebilmesi için üzerine düşen sorumluğu eğitim danışmanları vasıtasıyla yerine getirmekte ve her çalışanının gelişimini yakından takip etmektedir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3934.mantolama-fiyatlari-firmalari.html

Mantolamada Isı Yalıtımında Sıkça Sorulan Sorular

 

Mantolama

Mantolama nedir ?

Dış cephe kaplama mantolama nedir?

Mantolama metrekare fiyatları ne kadardır ?

Mantolama firmaları nasıl olmalıdır ? Firma seçiminde nelere dikkat etmeliyiz ?

Bina mantolama nasıl yapılır ?

Mantolama firmaları nın uyması gereken kurallar nelerdir ?

Mantolama malzemeleri fiyatları pahalımıdır ? Binanın tam yalıtımını sağlayabilir mi ?

Dış cephe ısı yalıtımı ne demektir?

Mantolama hangi binalara uygulanabilir?

Binaların hangi bölümlerine uygulanır?

Mantolama uygulaması hangi işlemleri kapsar?

Yalıtım yapılan her bir bina için hangi farklı amaçlar olabilir?

Mantolama nın yasal zorunlulukları nelerdir?

Dış cephe yalıtım ne kadar yakıt tasarrufu sağlar?

Dış cephe mantolama nın  faydaları nelerdir?

Mantolamanın bina içindeki yaşama olumlu etkileri nelerdir?

Isı yalıtımı enerji tasarrufuna nasıl ve ne boyutta katkı sağlar?

Dış cephe kaplaması nasıl yapılır?

Dış cephe kaplamasını kimler yapar?

Mantolama öncesi bina nasıl incelenir?

Uygulamada hangi mantolama malzemeleri kullanılmalıdır ?

Mantolama kalitesi mantolama fiyatları na göre değişir mi?

Binanın yapımı sırasındaki dış cephe mantolama işleminin aşamaları nelerdir?

Binanın sonradan mantolanması işleminde ne gibi farklar var, aşamaları nelerdir?

Dış cephe kaplamada hangi malzemeler kullanılır?

Mantolamada malzeme seçiminin önemi nedir, yanlış malzemeyle yapılan mantolama sonrası ne gibi sorunlar görülebilir?

Mantolamada gerekli malzemeler nelerdir?

Mantolama malzemesini seçmek için binanın ve çevrenin hangi özellikleri iyi incelenmelidir ? Dış cephe mantolama nerelere yapılır?

Mantolama tüm binalar için gerekli mi?

Mantolama yapılmamış binalarda ne gibi sorunlar yaşanabilir?

Hangi tip binalarda mantolama mutlaka yapılmalıdır?

Dış cephe mantolamanın yasal kuralları hangi yasa ve yönetmelikle belirlenmiştir?

Hangi binalarda ısı yalıtımı zorunludur ?

Isı yalıtımında süreklilik nedir nasıl sağlanır ?

Dış cephe mantolamanın içeriden yapılan mantolama ya göre avantajı nedir?

İçeriden yapılan mantolama ne kadar metrekare kaybettirir?

İzolasyon nedir?

Isı yalıtımı ile evdeki hangi sorunları engelleyebiliriz?

Evlerin neden iyi bir ısı yalıtımına ihtiyacı vardır ?

Duvarlarda ısı yalıtımı için neler yapılır?

Hangi ısı yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır’?

Isı yalıtım malzemelerinden istenilen özellikler nelerdir ?

Isı yalıtımı için pencerelerde hangi uygulamalar yapılır?

Pencerelerde sızdırmazlık nasıl sağlanmalıdır?

Isı yalıtımı için zeminde hangi uygulamalar kullanılır?

Zeminde ne kadar ısı kaybediyoruz?

Parke altına hangi izolasyon malzemeleri kullanılır?

Dış cephe kaplamaları ısı yalıtımı için yeterli mi?

Dış cephe kaplaması ile ısı kaybı ne kadar engellenebilir?

Dış cephe kaplaması nasıl yapılır?

Binaya sonradan ısı yalıtımı yapmak mümkün mü’?

Sonradan yapılacak müdahaleler yetersiz mi olur?

Eski evlere hangi yeni ısı yalıtım teknikleri uygulanabilir?

Bina ısı yalıtmının iyi yapıldığını nasıl anlayabiliriz?

Tüm soruların yanıtını videolu anlatımla uzmanından öğrenmek için tıklayınız

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3932.mantolama-isi-yalitimi-sss.html

 

Bina Mantolama Isı Yalıtımı

Mantolama

 1 – Yeni Binalarda Mantolama :

Yeni yapılan binalarda imalat evresinde gerekli detaylar önceden düşünülüp uygulandığı sürece mantolama uygulamaları eski binalara göre daha kolay yapılabilir, dikkat edilmesi gereken hususlar;

1-  Yağmur suyu gider borularının kanalları açılırken mantolama payının bırakılmasına dikkat edilmelidir

2 – Çatı parapetleri ve gizli derelerinin yüksek kaliteli ısı yalıtım malzemeleriyle izole edilmelidir.

3 – Pencere denizliklerinde mantolama payının ve düşünülüyorsa dekoratif söve kalınlıklarında dikkate alınması,

Uygulama yapılırken karşılaşılması muhtemel birçok problemi ortadan kaldıracaktır. Yeni binalarda mantolama altına kaba sıva yapılması mecburi olmasada mantolama uygulamasının problemsız yapılabilmesi için fayda sağlanacaktır.

2 – Oturulan Binalarda Isı Yalıtımı :

Oturulan binaların mantolanması, yukarıda maddeler halinde yazdığımız önlemler alınmadığında, yeni yapılan binalara göre daha zordur.Oluşan sorunlar ve çözümler aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır.

A – Pencere Denizlik Altları

Sorun : Isı yalıtım levhalarının kaplanmasıyla genellikle pencerelerin mermer denizlik damlalıkları kapanmaktadır ve önlem alınmaz ise yağmur/kar suları pencere merkezlerinden cepheye akar ve bina yüzeyinde lekelere sebep olur.

Çözüm : Mantolama sonrası denizlik altlarını plastik veya alüminyum damlalık profili konulmalıdır.

B – Çatı parapetleri

Sorun : Oturulan binaların genelinde maalsef çatı parapetlerinin izolasyonu gerektiği gibi yapılmamıştır.

Çözüm : Açık dere uygulaması yapılmış ise derelerin tamamı değiştirilir, eğer gizli dere uygulaması yapılmışsa gizli dereler hem ısı hemde su yalıtımını sağlayacak şekilde izolasyon yapılır, cephe devam ediyorsa mantolama,cephe devam etmiyorsa fileli sıva uygulaması yapılır, parapet üstlerine mermer konularak uygulama sonlandırılır.

C – Yağmur giderleri

Mevcut yağmur su giderleri mantolama yapılırken kesinlikle duvarda sabit bırakılmamalıdır. Isı yalıtım levhalarının arasında kalacak gider borulari ısı köprüsü oluşturabileceği gibi ilerleyen dönemlerde onarım istemesi halinde mantolamaya zarar verecektir.Uygulamalar sırasında giderlerin tamamı sökülmeli çıkış ve iniş noktalarında gerekli dirsek parçaları kullanılarak mutlaka mantolama tatbikatlarının dış yüzeyine alınmalıdır.

D – Balkon Kapıları

Balkon iç duvarlarına mantolama yapılırken dışa ve duvara doğru açılan balkon kapıları gerekli mesafeye sahip değilse ısı yalıtımı levhaları ile dar bir açıda çarpışacak ve kapının kullanılabilirliğini etkileyecektir.Bu sebeple balkon iç duvarlarında ince ısı yalıtımı levhaları kullanma mecburiyeti olabilir.

kaynak: https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3931.bina-isi-yalitimi.html

Isı Yalıtım Uygulamaları

 

Isı Yalıtımı

Teras çatılarda, ısı yalıtım malzemeleri cinsi ve kalınlığı aynı olmak koşuluyla konstrüksiyonun altında veya üstünde olması ısı yalıtım değerini değiştirmez. aynı kalır. Ancak ısı yalıtımının yapı fiziği yönünden taşıyıcı konstrüksiyonun altına (tavana) yapılması özellikle büyük yüzeyler için sakıncalıdır. Isı yalıtımı plakası prensip olarak taşıyıcı konstrüksiyonun üzerinde yer almalıdır Böylece taşıyıcı konstrüksiyon sıcaklık gerilmelerinin yaratacağı olumsuz etkilerden korunmuş olur.

Dış etkilere açık, yalıtılmamış duvarlar, dış ortamın değişen sıcaklığına paralel olarak genleşir ve büzüşür. Bu ısıl deplasmanlar. taşıyıcı duvar elemanlarında ve geleneksel dış cephe kaplamaları nda zamanla çatlamalara neden olur. Bu çatlaklardan giren su ve bu suyun iklim değişmelerinde donup çözülme, kaplamanın tabakalaşmasına ve dökülmesine yol açar. içeriden mantolama yapıldığında, duvar elemanları iç ortamdan ısı alamadıkları için, bu durumda karşılaşılan tablo yalıtımsız duvardan daha kötüdür.Dış mantolama yapılması halinde, sadece iç mekanın etkisinde olan taşıyıcı duvar elemanları. sabit sıcaklıkta kalarak. ısıl hareketlerden kaynaklanan çatlamalardan korunmuş olur.

Ters teras çatı sistemleri nin ısı yalıtımında mutlak sürede ıslanmayan (su alma oranı oldukça düşük) Extrude Polistren Sert Köpük (XPS) tercih edilmelidir.

Binanın toplam ısı kaybını uluslararası düzeyde hedeflenen düşük değerlere indirebilmek için, binanın bazı elemanlarının yalıtılması yeterli olmayabilir. Isı köprülerinden mümkün olduğunca kaçınarak binanın bir bütün olarak yalıtılması, duvarların, pencerelerin ve hava kaçaklarının azaltılması önemlidir. Isı köprüleri, binanın ortalama ısı kaybından çok daha yüksek ısı kaybı meydana gelen lokal alanlardır.

kaynak: https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3930.isi-yalitim-uygulamalari.html

Camyünü Isı yalıtım Malzemeleri

Camyünü yangın sınıfı ( DIN 4102 standartlarına göre ) A sınıfı yanmaz bir ısı yalıtım malzemesi olarak tanımlanır. Su emme miktarı hacimce % 3-10 değerlerindedir.

Suyun ısı iletkenliği camyününden 14 kat daha kötü (  0,555 W / mK ) olduğundan, camyünü içindeki boşlukların su ile dolması halinde camyünün ısı iletkenlik özelliği kaybolur. Ancak ıslanan cam yünü kurutulursa yalıtım özelligini tekrar kazanır. Mekanik dayanımı 1,5-6,5 ton / m2 dir. Ancak rulo halindeki yoğunluğu az olan camyünün basınca hiç mukavemeti yok iken, yoğunluk arttıkça muayyen bir basınç mukavemeti oluşur. Kullanım ömrü normal çevresel koşullar altında 40-50 yıldır. Çekme dayanımları ise, rulo veya levha olmasına göre değişir. Lif doğrultusunda kopma mukavemeti fazladır. Camyünlerinin düşük yoğunluklu olanları rulo, yüksek yoğunluklu olanları ise levha halinde kullanılır. Diğer ısı yalıtım malzemelerine göre pratikte oldukça geniş kullanma sahası bulunan cam yünü aşağıdaki özelliklere sahiptir :

– Yanıcı değildir.
– Dış kuvvetler tesiri ile kolayca deformasyona uğrar.
– Higroskopik değildir.
– Kimyasal olarak nötrdür.
– Atmosferik şartlara dayanıklıdır.
– Asitlere karsı ( hidroflorik asit hariç ) dayanıklıdır.
– Küf tutmaz
– Haşerelerin yuvası olmaz.
– Bıçakla kolayca istenilen şekilde kesilebilir.
– İşçiliği kolaydır.
– Vana gibi çok girintili parçaların yalıtımlarına uygundur.
– Deri ile temas edince kasındırır, bu sebeple eldiven kullanılması tavsiye edilir.
– Sarsıntı ve ufalanmaya karsı dayanıklıdır.

Camyünleri ısı yalıtımı malzemeleri olarak dış cephe lerde, binalarda, giydirme cephe uygulamaları nda kullanılabilir. içerden yalıtım yapılacağı zaman cam yününün sıcak yüzeyi buhar kesici ile kaplanmalıdır. Camyünün kapalı çatılarda mertek aralarında kullanımı, buhar kesici kullanılması şartı ile mümkündür. Ayrıca camyünü iki duvar arasında, su itici silikon içermesi halinde kullanılabilir. Basınç dayanımı az olduğu için yürünen çatı veya teraslarda kullanımı doğru değildir. Geleneksel sıva ile aderansı zayıftır. Dolayısı ile tek basına kullanıldığında dıştan ısı yalıtımı ile sorunlar yaşanmaktadır. Malzeme içinde buhar oluşması sorun yarattığı için içerden yalıtımda tek basına kullanılması doğru değildir. Ayrıca içerden yalıtım döşemelerin dış duvara bağlandığı kısımlarda ısı köprüleri oluşturduğu için, mecbur kalınmadıkça tavsiye edilmez.

Camyünü ekonomik yapısıyla ve yüksek ısı yalıtımı özelliği ile genel olarak ekonomik olan ısı yalıtım malzemeleri içinde yer alır. Isı yalıtım malzeme fiyatları yoğunluğuyla doğrudan ilgili olduğu için az yoğunluklu rulo malzemeler oldukça ekonomik sayılabilirken, yoğunluğun artması ile fiyat da yükselir.

kaynak: https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3906.camyunu-isi-yalitim-malzmeleri.html

Sandviç Duvar Yalıtımı

Bu sistemde binaların dış cephe duvarları çift sıra tuğla ile örülüp, arasına pürüzsüz Ekstrüde polistren levhalar konarak ısı yalıtımı yapılır.

Sistemin avantajları:

· XPS mantolama levhaları zamanla yok olmaz, şekli bozulmaz bina ömrü boyunca ısı yalıtımı görevini yerine getirir.

· Bina dış yüzeyinde oluşan donma ve çözülmeler sonucunda levhalar tahrip olmaz.

Sandviç Duvar Yalıtımının Uygulama Aşamaları:

· Bina dış duvarı tuğlalar ile örülür.

· Pürüzsüz XPS levhaları bina dıs duvar yüzeyine çimento bazlı yapıstırma harcı ile yapıstırılır.

· Bina iç duvarı; boşluk bırakılmaksızın, ısı yalıtım levhalarının hemen yanına örülür. İstenildiği takdirde iç duvar yerine alçı pano uygulaması da yapılabilir.

kaynak: https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3918.sandvic-duvar-yalitimi.html

Isı Yalıtımı Levhaları İçin Sıvama Harcı

Isı yalıtımı levhalarının sıvanmasında kullanılır. XPS (extrüde polistren), EPS (expende polistren),poliüretan, taş yünü ve benzeri levhaların sıvanmasında kullanılır. Brüt beton, sıva, çimento esaslı yonga levha (betopan ve benzeri), tuğla, gaz beton, prefabrike ve prekast elemanların yüzey tamiratında kullanılan, ısı yalıtım levhaları için çimento esaslı, elyaf katkılı ve polimer modifiyeli sıvama harcıdır. İç ve dış kullanıma uygun olup su geçirimsiz dir.

Sıcaklık farklarından ve dondan etkilenmez, yüksek katman kalınlıkları tek katta olusturulabilir, sarkma veya çatlama yapmaz. Yüksek aderansı vardır, uygulandığı yüzeylerden ayrılma ve kabarma yapmayan ısı yalıtım malzemeleri / mantolama malzemeleri dir.

Mantolama sistemlerinde kullanılan çimento esaslı sıvama harcıdır. Her türlü mineral esaslı yüzeyin tamirinde ve dış cephe boyaları uygulanmadan önce son kat macun olarak kullanılır.

Isı yalıtım levhaları için (akrilik esaslı) yapıştırma harcı

Mantolama sistemleri nde kullanıma hazır, OSB, ahşap ve betopan yüzeylerde, fayans, mermer ve mozaik kaplı yüzeylerde yapıştırma harcı olarak kullanılan, akrilik reçine esaslı, dralon elyafı katkılı, kullanıma hazır, beyaza yakın renkli yapıştırma harcıdır. İç ve dış cephe kullanıma uygun, solvent içermeyen kokusuz olup ahşap, eski kaplama ve benzeri zor yüzeylere dahi kuvvetle yapışır, su ve dış etkenlere maruz kaldığı alanlarda dahi zamanla yapışma özelliğini kaybetmeyen, kullanıma hazır, mala ile uygulamaya elverişli, kimyasal reaksiyonunu tamamlayarak kürlendikten sonra su ile temasta çözünme yapmayan, zemine yapışma gücü fazla, rötre ve çekme yapmayan, iç gerilimi olmayan bir yapıştırma harcıdır.

Çimento esaslı, kaplama tuğla yapıştırma harcı

XPS-Levha kaplama tuğla kombinasyonunu dış cephe mantolama sistemlerinde kulanılan kaplama tuğla yapıştırma harcıdır. Doğal taş, cotto, imitasyon taş, mermer, granit, traverten ve benzerlerinde kullanılan yapıştırma harcı olup iç ve dış mekanlarda, yatayda ve düşeyde kullanılan; çimento esaslı, polimer modifiyeli yapıştırma harcıdır. XPS-kaplama tuğla kombinasyonlu dış cephe mantolama sistemlerinde kaplama tuğla yapıştırma harcı olarak kullanılan, ayrıca doğal ve suni tasların, büyük boyutlu mermer ve granit levhaların, dış cephe kaplama tuğlalarının yapıştırılmasında kullanılan yüksek performanslı yapıştırıcıdır. Dış hava koşullarından, sıcaklık farklarından ve dondan etkilenmez özelliğe sahiptir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3915.mantolama.sivama.harci.html