Kategori arşivi: Isı Yalıtımı

Bina Isı Yalıtımı, Bina Mantolama

Binalara inşaat bittikten sonra ve hatta yıllar sonra bile ısı yalıtımı yapmak mümkün, bunun için mantolama dediğimiz tekniği kullanıyoruz ve binanın dışında mevcut sıvanız ve boyanızın üzerinde ek bir polistren levha kaplaması veya taşyünü kaplaması yapıyor, bu şekilde binanızı giydirmiş oluyoruz.

Eğer binanız mantolamaya müsait değil ise binanızın içinden yada dışından ısı yalıtımlı boyalarla herhangi bir katman yaratmaksızın %30 lara varan bir ısı yalıtımı da sağlayabilirsiniz. Fakat şunu unutmamak gerekir, binanızı en başında inşaat aşamasında doğru detaylandırır ve doğru ısı yalıtımı uygularsanız %85 – 90 lara varan bir ısı yalıtımı sağlayabilirsiniz. Etkisi daha sonradan yapılırsa az olur diye bir kural yok fakat doğru detayın ve doğru malzemenin uygulanması gerekiyor. Bunu için mantolama şirketleri seçiminde doğru karar verilmesi lazım izoder üyeleri nin hesap verdiği bir kurum olduğu için mantolama firması seçiminde izoder üyeleri tercih edilmelidir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3881.binalara-sonradan-mantolama.html

Isı Yalıtım Malzemeleri

Mantolamada kullanılacak malzemelerin nakliye ve depolanmaları da ısı yalıtım işleminin amacına ulaşması için dikkat edilmesi gereken bir konudur. İslenecek olan ısı yalıtım malzemeleri, hasarlardan ve kirlerden kaçınılacak şekilde taşınmalı ve depolanmalıdır.

Sıva veya macunsu mantolama malzemeleri donmadan, kuru çalışma harçlarının ve mineral yün ısı yalıtım malzemelerinin nemden korunacak şekilde ve polistrol sert köpük yalıtım malzemelerinin UV’den korunacak şekilde taşınması ve depolanması gerekmektedir. Dış cephe mantolama uygulamalarında, uygulamanın kısa sürede ve doğru olarak yapılabilmesi için dikkat edilmesi gereken bazı konular vardır. Bu nedenle, planlama aşamasında özenli ve detaylı bir çalışma yapmak gereklidir. Öncelikle yalıtım uygulanacak yüzeyler düzgün olmalıdır. Yüzey eğriliği 2 cm’yi geçmemeli, bu değerden daha fazla olan eğrilikler ve yüzeyde bulunan büyük hasarlar ve çatlaklar, özel sıva uygulaması ile ortadan kaldırılmalıdır. Uygulamaya başlamadan önce yüzey, toz ve yağ gibi yapışmayı azaltıcı maddelerden arındırılmalı, döküntü ve kabarmış yüzeyler fırçalanarak temizlenmelidir. Uygulama yapılacak yüzey tamamen kurumuş olmalıdır.

Uygulama yapılırken yağmur, rüzgar ve doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde korunması  gerekmektedir. Dış cepheyi korumak için iskele ağı kurulması önerilir. Sağlıklı bir uygulama yapılabilmesi için uygulama yapılcak duvarın ortam sıcaklığının +5 0C ile +30 0C sınır değerleri aralığında olmasına dikkat edilmelidir. Isı yalıtım levhaları duvar yüzeyine yapıştırma ve dübelleme yolu ile uygulanmadan önce, yüzeyin yeterli derecede yapışma kuvvetine sahip olduğu tespit edilmelidir. Cephede açık kalan bölgeler, pencere, kapı, denizlikler, çatı kenarları ve balkonlar sağlıklı bir şekilde yalıtılarak ısı yalıtım malzemesine herhangi bir yerden su sızarak ıslanması önlenmelidir. Özellikle tadilatlarda; cam, ahşap, alüminyum ve diğer mevcut yapı elemanlarının uygulama sırasında zarar görmemesi için örtülerek korunması; yağmur oluklarının, son katı uygulanmış sistemden en az 5 cm dışarıda olacak şekilde, yalıtım uygulamadan önce inşa edilmiş olması, iskele kullanımlarında, iskele kelepçelerinin uzunluğunun sistem kalınlığına uygun olması, isçi emniyeti açısından duvar ve iskele arasındaki mesafenin yeterli olması ve iskele kelepçeleri için açılan deliklerden (deliklerin eğri açılmaması) su sızmamasının dikkate alınması gerekmektedir.

Mantolama uygulaması, ıslak ve nemli yüzeylerle, sağlam olmayan, gevsek erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylere kesinlikle uygulanmamalıdır. Ayrıca uygulamanın amacına ulaşması için kullanılacak levhalarda da sağlam olmalıdır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3879.isi-yalitim-mantolama-malzemeleri.html

Polisan Dış Cephe

Polisan Gülen Boya’nın ısı yalıtımda kaliteli ve eksiksiz çözüm anlayışı ile ürettiği polisan dış cephe ısı yalıtımı sistemi EXELANS ENERJİ, binanızı tam anlamıyla korumaya alır.

EXELANS ENERJİ ısı yalıtımı Sistemi, ısıtma ve soğutma maliyetlerinizi azaltarak bütçeniz ve çevreniz için doğrudan bir kazanç sağlarken, enerji kaynaklarının da israf edilmesini önler. Ayrıca yaşam alanlarınızda homojen ısı ve nem şartları sağlayarak rutubet, küf, mantar gibi zararlı bakteri oluşumunu engeller.

İç duvar yüzeylerde çatlamaların önüne geçerek sağlıklı ve konforlu yaşam alanları oluşturur. Isı yalıtımı  soğuk kış günlerinde evinizden dışarıya doğru gerçekleşen ısı kaybını, sıcak yaz günlerinde ise duvardan bina içine doğru gerçekleşen ısı geçişini önler.

Binanın ısınması için ihtiyaç duyulan ısıtma sistemi ve tesisat kapasitesiyle, serinlemek için kullandığınız klima vb.soğutuculara daha az ihtiyaç duyarsınız. Böylece hem kışın hem yazın ısıtma ve soğutma giderlerinde büyük ölçüde tasarruf sağlanır.

Isı yalıtım binanızın cephesinde ısı geçişlerinden kaynaklanabilecek rutubet küf, çatlama ve dökülmeyi önleyerek, binanızın bakım ve onarım maliyetlerini azaltır.

Isı yalıtımı ısıtma ve soğutma maliyetlerini azaltarak çok kısa sürede geri kazanılan bir yatırımdır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3874.polisan-dis-cephe.html

Isı Yalıtım Malzemeleri

Günümüzde ısı yalıtım malzemeleri bir çok isimlerle anılmakla beraber, değişik tanımlar yapılmaktadır. Bu malzemeler; ısı tecrit, ısı izolasyonu, ısı yutucu ve yalıtkan malzemeler diye degisik adlarla sınıflandırılmaktadır. Bu tanımların bazıları şöyledir.

-Isı yalıtım malzemeleri sıcak ve soğuğa karsı koruma amaçlı, genelde gözenekli yapılı malzemelerdir.

-Isı transferine karsı koyarak mevcut ısının uzun süre korunmasını sağlayan düşük ısı iletkenliğine sahip malzemelerdir.

– Düşük ısı iletkenliğine sahip olan malzemeler ısı yutucu malzemeler olarak sınıflandırılır.

-Katmanlı, sınırlayıcı yapı elemanlarında, her iki ortamdaki ısısal kosulları, kapalı ortam ve yapının bileşenleri yönünden istenilen bir düzeyde dengede tutabilmek amacıyla, ısı geçirme dirençleri nispeten yüksek seçilen yapı gereçleridir.

-Isı yalıtım malzemeleri, yüksek sıcaklıklı alandan düşük sıcaklıklı alana doğal ısı geçişine karsı bir bariyer oluşturan malzemelerdir.

-Malzemelerin ısı yalıtım değeri, malzeme içindeki hava boşlukları çokluğu oranında artmaktadır. Isı yalıtımında, içindeki hava boşluları çok, dolayısıyla yoğunlukları az olan tabii malzemeler ve suni olarak ısı yalıtma özelliği kazandırılmış malzemeler kullanılmaktadır.

-ISO ve CEN standartlarına göre ısı iletim katsayısı 0,065 W/ mK değerinden düşük olan malzemelere ısı yalıtım malzemeleri denir.

Isı yalıtımı işleminin amacına tam ulaşması ve en iyi verimi alabilmek için ısı yalıtımında kullanılan malzemeleri ve bunların uygulamalarını çok iyi bilmek gereklidir. Günümüzde ısı yalıtımı sadece konutlarda duvarların, çatıların vb yerleri çeşitli malzemelerle kaplamaktan çok daha öteye gitmiş, gelişen teknolojiye bağlı olarak daha farklı yapıları (akıllı binalar, gökdelenler, uzay araçları vb) ortaya çıkması ve insanın konfor anlayışının değişmesinin sonucu, yalıtımın ve yalıtım işleminde kullanılan malzemelerin anlamı ve fonksiyonu da değişmiştir.

Mantolama malzemeleri; ısı geçişine karşı koyarak mevcut ısının uzun süre korunmasını sağlayan düşük ısı iletkenliğine sahip ürünlerdir. Ayrıca ısı yalıtım ürünleri genellikle heterojen yapılı malzemelerin bir karışımı olarak da ele alınabilir ve çoğunlukla hava dolu hücreleri saran, katı bir çeperden oluşan bir iskelet seklindedir. Bu bünye yapısının doğal sonucu olarak ısı yalıtım malzemeleri hafiftir.

Isı yalıtım malzemeleri, yalıtılacak bölgenin özelliklerine göre seçilir ve imal edilir. Artık yalıtım  işleminin evlerden, denizaltılarına, arabalara, uçaklara, gökdelenlere kadar bir çok alanda uygulandığını ele alırsak bu malzemelerin tasarımı, üretimi ve uygulamasında çok dikkat edilmesi gerekliliği karşımıza çıkar.

kaynak: https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3872.yalitim.html

Subasman nasıl yapılır

Subasman : Toprağın altında kalan bölgelerin ve toprağa yakın subasman bölgelerinin yalıtım sistemini oluşturmak için XPS levhalar veya EPS levhalar kullanılır. Kullanılacak XPS levhalarının en az 30 kg/m3  yoğunluk, %10 deformasyonla  300 kPa ’lık basma mukavemetine ve % 3’ün altında su emme özeliğine sahip olması gereklidir.

Su Basman Nasıl Yapılır

Toprak altı dış duvarlarda yüzeyin düzeltilmesi için sıva yapıldıktan sonra, bitümlü su yalıtım örtüleri, kaynaklanarak dış duvar yüzeyine yapıştırılır . Bunun üzerine XPS veya EPS ısı levhaları serbest olarak su yalıtımı örtüsü üzerine yerleştirilir. Bu işlem, baskı duvarı ve toprak dolgu ile beraber yürütüldüğü takdirde levhaları yapıştırmaya gerek yoktur.

Diğer bir yöntem ise, ısı yalıtımı levhalarının yer yer soğuk bitüm ile su yalıtımı üzerine yapıştırılmasıdır. Bundan sonra baskı duvarı örülerek ve toprak dolgu yapılarak uygulama tamamlanır.

Duvarın toprağa yakın subasmanı bölgesinde ise cephede oluşturulan başlangıç bölgesinden başlama üzere ısı yalıtım levhaları, noktasal yapıştırma metodu ile bitüm örtü üzerine yapıştırılır. Levha yüzeyinin %40 oranına alt katmanda yapışması gerekir.

Levhaların üzerine donatı katmanı oluşturulduktan sonra, son kat dekoratif dokulu sıva toprak hizasına kadar uygulanmalıdır. Subasman yüksekliği en az 30 cm olmalıdır. Gerek toprak altı dış duvarlarda, gerekse de subasmanında kullanılan ısı yalıtım levhalarının tespitinde, su yalıtım örtüsünü delmemek için dübel kullanılmamalıdır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3844.subasman-nasil-yapilir.html

Isı Yalıtım Mantolama

Isı Yalıtımı / Mantolama yaptırarak evdeki hangi sorunları önleyebiliriz ?

Dış cephe mantolama ile binanın içinde daha hijyenik daha az rutubetli ve nemli bir ortam ve daha sıcak bir ortam sağladığımız için binalarımızın duvarları çok daha sağlıklı olacaktır.

Bina mantolama ile içerde boyalarınızdaki alçı sıvalarınızdaki dökülmeler çiçeklenmeler veya kalorifer arkalarındaki kartonpiyer altlarındaki küflenmeler bu şekilde bertaraf edilmiş oluruz.

Isı yalıtım mantolama da binanın temelinden çatısına kadar tüm katmanlarını düşünmeniz gerekir. Bodrum katlarınızın toprağa değen duvarlarında yoğuşma suyunu kesmek için bodrum duvarlarınızın dışından bir ısı yalıtımı gerekir.

Temel atında bir ısı yalıtımı gerekir, aynı şekilde su basman kotu üzerine yani binanın dış duvarlarında ısı yalıtımı çok büyük bir gerekliliktir, bu içerdeki ve dışarıdaki sıcaklık farkından oluşabilecek ısı transferini ve tüm yoğuşma kondenzasyon sularını kesecektir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3869.isi-yalitim-mantolama.html

Dış Cephe Yalıtım

Dış Cephe yalıtım : İnsanların konforlu bir yaşam sürebilmeleri için, yaşam standartlarının 20 ile 22 derece sıcaklıkta %50 bağıl nem oranına sahip olmaları gerekir.

Bizim ülkemizde yazın 20 derecenin üzerinde sıcaklık, kışın ise tam aksine 20 derecenin altında bir sıcaklık seyrettiği için yaptığımız işleme biz ısı yalıtımı diyoruz.

Dış cephe yalıtım dıştan gelecek tüm ısı transferlerini kesmek için en iyi yöntemdir. Burada yapılan uygulama çeşidi binanızın dış kabuğunu dışarıdan yani binanın soğuk tarafından komple kaplamanız. Bunun için çeşitli yöntemler var, birincisi mantolama dediğimiz ve  binanın dışından ekspandıt polistren veya eksturde polistren levhalarla bir kaplama yapılması. Bu malzemelerin ısı iletkenlikleri düşük olduğu için biz bunu bir manto gibi binanıza giydiriyoruz ve içerideki ısıyı içeride tutmaya çalışıyoruz.

kaynak: https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3868.dis-cephe-yalitim.html

Isı Yalıtım Malzemeleri Çeşitleri

Yapılardaki ısı yalıtımı / mantolama işlemleri nin çevre, ülke ekonomisi vb. nedenlerden dolayı büyük önem kazanması yalıtım islemlerini üzerinde bir çok bilim adamının çalıştığı bir bilim haline getirmiştir. Bu çalışmalar ve araştırmalar sonucu ısı yalıtımında kullanılan ısı yalıtım malzemeleri sınıflandırma işlemlerinde karışıklıklar yaratacak kadar çeşitlenmiş ve gelişmiştir. Isı yalıtım malzemeleri temelde,
– Yalıtkanın Yapıldığı Ana Maddeye Göre
– Yalıtkanın İç Yapısına Göre,  olmak üzere iki grupta incelenir.
Bu sınıflandırmanın yanı sıra ısı yalıtım uygulama sistemlerine göre şu şekilde sınıflandırılabilir.
 – Levha yapısındaki ısı yalıtım malzemeleri
– Silte (rulo) yapısındaki ısı yalıtım malzemelerinin uygulanması (cam yünü)
– Yerinde köpük oluşturan ısı yalıtım malzemeleri (poliüretan köpük)
– Harca katılarak kullanılan ısı yalıtım malzemeleri (hafif agregalı malzeme)
– Dolgu (dökme) olarak kullanılan ısı yalıtım malzemeleri (polistrol,genleştirilmiş perlit)
– Blok halinde örülerek kullanılan ısı yalıtım malzemeleri (polistren köpüklü tugla, özel tuglalar)
– Gazların ısı tasınımına engel olacak şekilde tasarlanan ısı yalıtım malzemeleri (ısı camlar)
Genelde ısı yalıtım malzemelerinden sadece tek bir özellik istenmez bunun yanı sıra ek özellikler ve görevler istenir. Bu durumda bir çok özelliği bünyesinde taşıyan birden fazla ısı yalıtım malzemesinin bir araya getirilmesi ile oluşturulan kompozit yapılı ve yüksek performanslı ısı yalıtım malzemeleri de mevcuttur.
Bitkisel ve Hayvansal Kökenli Yalıtkanlar:
Mantar, Ahşap Talaş ve Lif Levhalar, Hayvansal Dokumalık Lifler ( Yün, Tiftik Keçe vb.) Bitkisel Dokumalık Lifler ( Keten, Pamuk, Palmiye Lifleri) Saman, Yosunlar vb.
Mineral Kökenli Yalıtkanlar :
Asbest (Amyant) Lifleri, Cam Elyafı ( Cam Yünü, Cam Pamugu) Tas Yünü ( Tüm Mineral Yünler) Seramik Yünü, Cam Köpüğü, Fosil Silisler, Genlestirilmis Mikalar (Vernikülit) Genleştirilmiş Taşlar ( Perlit, Bazalt) vb.
Sentetik Yalıtkanlar:
Polietilen,Polivinilklorür Köpükleri ( PVC ) Polistren Köpükleri ( PS ) Poliüretan Köpükleri ( PU ) Fenolformaldehit Köpükleri vb.
Yüksek Performanslı Yalıtkanlar:
Saydam Yapılı Yalıtkanlar, Vakumlanmıs Yalıtım Panelleri,Komposit Yalıtkanlar.
Taneli Yapıya Sahip Yalıtkanlar :
Genleştirilmiş Granüle Mantar,Fosil Silisli Taneler ( Diatome Tipi ) Perlit ( Genleştirilmiş Küçük Camsı Bilyalar ) Genleştirilmiş Mikalar (Vermusilit)Vb.
Elyaflı Yalıtkanlar :
Asbest Lifleri, Cam Elyafı ( Cam Yünü, Cam Pamugu )Tas Yünü,Ahşap Lifli Levhalar
Sentetik Köpük Yalıtkanlar :
Polivinilklorür ( PVC ) Köpükler ( Açık- Kapalı Gözenekli ) Polistren Köpükleri ( PS ) ( Kapalı Gözenekli ) Poliüretan Köpükleri ( PU ) ( Kapalı Gözenekli ) Üreformaldehit ( UF ) Köpükleri
Mineral Köpük Yalıtkanlar :
Hafif Betonlar ( Gaz Betonlar, Hafif Agregalı Sünger Tası ( Bims ) Cam Köpüğü
Polimer Bağlayıcılı Yalıtkanlar :
Bitümlü Maddeler, Plastikler, Boyalar

Bir bina ısı yalıtımının iyi yapıldığını nasıl anlayabiliriz

Bir bina ısı yalıtımının iyi yapıldığını nasıl anlayabiliriz ?

Binanızı satın alırken öncelikle bu bir yeni inşaatsa projesini sorarak dış katmanlarında ne tür ısı yalıtım sistemleri kullanıldığını öğrenebilirsiniz.

Bir mimar yada mühendise danışılarak hangi ısı yalıtımı panel tipinin kullanıldığı, dış mantolama mı, iç mantolama  mı yapıldı, veya ısı yalıtım sıvalarıyla mı ısı yalıtımının çözüldüğünü öğrenebilirsiniz. Fakat elinizde bir proje yoksa ve karşınızdaki kişi bu binanın size mantolandığını söylüyorsa içten veya dıştan olmasına göre gidip duvarlarınıza tıklayarak veya bir matkap yardımıyla bir delik açarak katmanları görebilirsiniz. Yani bir matkapla deldiğinizde katman katman karşınıza bir strafor köpük çıkabilir, bir çimento bazlı sıva çıkabilir, bir tuğlanın kırmızısı dökülebilir. Bu şekilde katmanı tespit etmeye çalışırsınız.

Dış cephe mantolamasının yapılıp yapılmadığını öğrenmek için proje en iyi çözüm, birde oradaki uygulamacılara bunu danışmak gerekiyor. Fakat özellikle dikkat ettiğimiz husus binanız içten değil dıştan mantolanmış olsun ve polistren levha tiplerinde de uygun olanının seçilmiş olması. Şu soruları sormalarını öneririz;

1. Binalarında ısı yalıtımı uygulanmış mı ?

2. İçten mi dıştan mı mantolanmış ?

3. Hangi panel tipi kullanılmış ?

4. Isı yalıtım sıvaları kullanılmış mı ?

5. Isı yalıtım boyaları tatbik edilmiş mi ?

Almanız gereken cevaplardan birisi dıştan mantolama yapılmış olmasıdır, iki ekspandıt polistren levhaların kullanılmış olmasıdır, ısı yalıtım boyası da ek bir önlem olarak karşınıza çıkacaktır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3871.bina-isi-yalitimi.html

Isı Yalıtım Malzemeleri İstenilen Özellikler

Isı yalıtım malzemeleri; çoğunlukla heterojen yapılı malzemelerin bir karışımı olarak ele alınabilir. Genellikle havayla dolu hücreleri saran katı bir çeperden oluşan bir iskelet seklindedir. Bu bünye yapısının doğal bir sonucu olarak ısı yalıtım malzemeleri hafiftir.

Isı yalıtım malzemeleri, gerek üretim sürecinin gerekse bu malzemeyi oluşturan ana maddelerin kimyasal bileşimi ve yapısının bir sonucu olarak, ya kapalı ya da açık boşluklu hava/gaz içeren maddelerdir. Bu özellik, buhar akımı yönünden malzemenin kullanımını etkileyen çok önemli yapısal bir özelliktir. Bilindiği gibi, kapalı gözenekli yalıtkanlar bünyeleri bir süreklilik gösterdiği için hiçbir tür gaz ve buharı geçirmez; buna karşılık açık gözenekliler, bir süreklilik söz konusu olmadığından her türlü gaz ve buharın geçişine açıktır.

Mantolama malzemelerinde, katı elemanlar arasındaki hava hücrelerinin çokluğu,  yalıtkanlık değerini artırsa da diğer özelliklerini farklı yönlerde etkileyebilir. Örneğin, gözeneklerin çok artması ısı tutuculuk değerini artırmakta, ancak basınç dayanımını azaltmaktadır. Bu nedenle, ısı yalıtım malzemelerinden beklenen en önemli özellik, ısı iletkenlik değerinin küçük olmasının yanı sıra, binada kullanmak için gerekli ve aşağıda açıklanacak olan niteliklere de sahip olmasıdır. Bu özellikler, kullanım yerinin koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Ancak ısı yalıtım malzemelerinin seçiminde ve malzemede aranacak özelliklerin belirlenmesinde, kullanma yerindeki geçerli koşulların ana rolü oynadığı söylenebilir. Zaman zaman  bu istekler birbiriyle çelişse de uygun bir çözüm her zaman bulunabilir. Doğru bir seçim yapabilmenin en önemli şartı, kullanılacak malzemeyi her yönü ile tanımak ve bu malzemenin uygulama özelliklerini iyi bilmektir.

Buna göre ısı yalıtımı / mantolama malzemelerinden istenen özellikler şunlardır ;

Su ve nemden etkilenmezlik

Yanmazlık ve alev geçirmezlik

Basınç mukavemeti

Çekme mukavemeti

Buhar difüzyon direnci

Birim hacim ağırlıkları

Isı tutuculuk

Boyutsal kararlılık

İşlenebilirlik

Kimyasal etkenlere dayanıklılık

Sıva tutuculuk

Kokusuzluk

İnsan sağlığına ve çevreye zararlı olmaması

Uzun ömürlü olması

Parazitleri barındırmama ve parazitlere karsı dayanıklılık

Ekonomiklik

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3872.yalitim.html