Kategori arşivi: İzolasyon

Düz Çatılarda Yalıtım

Düz çatılarda mantolama uygulamaları yapabilmek için, ilk olarak yalıtım yapacağımız malzemeler çatının dış yüzeyine uygulanır. Dış yüzeye uygulanan malzemeden sonra çatı su geçirmez malzeme ile kaplanmaktadır.

Zemin Yalıtımı

Binanın bodrumunun olup olmaması, zeminde uygulanan yalıtımın yöntemini ve ekonomik olup olmamasını direk etkileyen faktördür. Bodruma sahip evlerde yalıtım malzemesi, bodrum tavanına ya da oldukça karmaşık tekniklerde ev zeminine uygulanmaktadır. Bodrumu bulunmayan evlerde ise; zeminden bir miktar boşluk bırakarak ek bir yalıtım özelliği kazanabilmektedir.

Soğuk iklim koşullarında bulunan binaların zeminlerinin ortalama U değeri 0,50’dır. EPS standartlarında bir yalıtım yapılması halinde U değeri 0,17’e kadar düşmektedir. Orta iklim koşullarında bulunan binaların zeminlerinin U değeri 1,20’dır. Bu değer sıcak iklim bölgelerinde 3,40’dır. Eğer orta ve sıcak iklim koşullarına sahip binalarda EPS standartlarında yalıtım yapılması halinde; orta iklim koşullarındaki U değeri 0,41’e düşmektedir. Sıcak iklim koşullarında U değeri 0,48’e düşmektedir. Toplam yatırım maliyetinde m2 başına değerde en yüksek miktar soğuk iklimdir. Soğuk iklimi sırasıyla orta iklim ve sıcak iklim izlemektedir.

Radyatör Arkası Isı Yalıtımı

Radyatör arkasındaki sıcaklık ile oda sıcaklığı arasında yüksek ısı farkı vardır. Odanın sıcaklığı 20oC civarındayken radyatör arkasında bu değer 45oC’ye kadar çıkmaktadır. Yani odanın en sıcak bölgesi radyatör arkasının olduğu yerdir. Bazı evlerde radyatörün önüne koltuk getirilebiliyor veya estetik görüntüden dolayı kapatılabiliyor bu durumlar sıcaklığı daha da fazla arttırmaktadır. Termodinamik yasaları gereği iki ortam arasındaki sıcaklık farkı ne kadar fazla ise ısı geçişi o kadar fazla olmaktadır. Dışarısı ile en çok sıcaklık farkı olan yer radyatör arkası olduğuna göre bir odada ısının en çok ve en çabuk kaçtığı bölgelerden birisi radyatör arkasıdır.

Radyatör arkalarının yalıtılması çok önemlidir. Çünkü odaya ısı sağlayan radyatörlerden, ısı odaya yayılmadan dışarı kaçmaktadır. En ideali daha inşaat aşamasında radyatör arkasındaki duvarlara yalıtım tabakası konulmasıdır.

Mevcut Binalarda radyatörün arkasına yerleştirilecek alüminyum folyo kaplı yalıtım malzemeleri yalıtım özelliğinin yanı sıra dışındaki alüminyum folyo kaplama nedeniyle de ısıyı oda içine yansıtma özelliği taşımaktadır. Bu levhaların kullanılması ve yerleştirilmesi oldukça kolaydır. Bu uygulamaların yapılmasıyla yakıt giderlerinde ortalama %5’lik bir azalma ve oda sıcaklığından 3oC civarından bir artış sağlanabilmektedir.

KAYNAK: https://www.gnyapi.com.tr/radyator-arkasi-isi-yalitimi

XPS Uygulanan Dış Cephede Dikkat Edilmesi Gerekenler

Binalarda mantolama üç farklı yöntemle uygulanmaktadır. Bunlar dıştan, içten ve sandviç yalıtımlarıdır. Isı köprülerinin oluşumunu önlemek, yoğuşma olmamasını sağlamak ve yapı fiziği açısından en uygun yöntem dış cepheden uygulanan yalıtım şeklidir. Dış cepheden yapılan yalıtımda hem içerdeki ideal konfor korunur, hem de enerjiden tasarruf edilir. Tabii ki bu durum kullanılan malzeme ve uygulayıcının profesyonel olması etkilemektedir.

Uygulama yapılan bina modern cephe tasarımlarına, söve, denizlik gibi cephe süslemelerine uyum sağlamalıdır. En çok dikkat edilmesi gereken yerlerden biride pencere detaylarıdır. Isı yalıtım plakaları sürekliliğin kaybetmeden doğramaya kadar getirilmelidir. İki ısı yalıtım plakasının birleştiği noktalara alüminyum veya PVC’den üretilmiş köşe profili konulmalıdır. Sıva filesi, köşe profilinin üzerine getirilmelidir. Extrüde Polistren Köpükten (XPS) üretilen söve ve denizlik profilleri kolay uygulanır ve binaya fazla yük getirmez. Beyaz mozaik gibi ağır malzemelerden yapılan denizlik veya sövelerin, ısı yalıtımı uygulaması yapıldıktan sonra yapıştırılarak ve mekanik tespiti yapılarak uygulanması gerekmektedir.

Isı yalıtım plakaları cepheye yapıştırılmadan önce 60 cm aralıklarla dikey kadranlar yüzeye yerleştirilir. Yüzeyin mastarından kaçık olmaması çok önemlidir. Dikey kadranlar yerleştirildikten sonra, XPS ısı yalıtım plakaları kadranların arasına yerleştirilir. Uygulama sırasında dikkat edilecek bir diğer nokta, nefes alan su yalıtım örtüsü ile binanın kaplanmasıdır. Yaklaşık 10’ar cm birdirme yapılarak nefes alan su yalıtım örtüsü ile bina kaplanır. Son olarak cephe kaplaması aşağıdan yukarıya doğru birbirine kenetlenerek monte edilir.

Dış Cephede Beklenen Özellikler

Dış cephe bir binanın iç ortamı ve dış ortamını birbirinden ayıran yapı elemanlarıdır. Dış cepheler binanın bulunduğu konum, teknolojik gelişmeler ve estetik anlayışına göre değişiklik gösterir. Özellikledış cephe boyaları ve kaliteli malzemeler, binanın çok farklı ve estetik görünmesini sağlayabilir.

Dış cepheden beklenen en önemli özelliklerden birisi Dış ortamın ısı, su, rüzgar vb. istenmeyen dış etkilerin iç ortama geçişini engellemek ve dış cephenin yıpranmamasını sağlamaktır. Bu yüzden dış cephe gövdesi, yalıtım malzemeleri, kaplamalar, dış cephe boyaları profesyonel kişiler veya kurumlar tarafından yardım alınarak seçilmelidir. İç ortam belirli bir konfor koşuluna getirildikten sonra bu konforun uzun vadeli devamı için dış cephenin kaliteli olması gerekmektedir.

Ayrıca, dış cephenin rüzgar yükü gibi yükleri karşılayan ve taşıyan sağlam bir yapıda olması da gerekmektedir. Bir binada insanların algısını etkileyen ilk noktanın dış cephe olması nedeniyle görsel tasarımın da çok önemli olduğunun bilinmesinde fayda vardır.

Eğimli Çatılarda Yalıtım

Eğimli çatılar, soğuk ve sıcak çatılar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu sınıflandırma ısı malzemesinin kullanıldığı yere bağlı olarak yapılmaktadır.

Eğimli soğuk çatı ısı yalıtımı döşeme hizasında yapılır. Yani çatı altı ısıtılmaz ve kullanılmaz. Bu çatılarda, su yalıtımında kullanılan bitümlü örtünün su buharı geçişine izin vermemesi sebebiyle, örtü altında yoğuşmayı engelleyecek çift havalandırma yöntemi kullanılır. Ancak bu kez de çatı arasında oluşan soğuk hava hareketlerinin olumsuz etkilerinden ötürü, hava ve su geçirmeyen, nefes alabilen örtüler tercih edilir. Bu şekilde bir işlem uygulandığında su ve nem problemi büyük ölçüde ortadan kalkar, ısıl performansında yükselmesi sağlanır. Soğuk çatılarda, mevcut yoğuşma risklerine karşı mutlaka yoğuşma kontrolü yapılmalı ve yoğuşma problemine karşı gerektiğinde buhar dengeleyici malzemeler kullanılmalıdır.

Eğimli sıcak çatılarda ise, çatı altı hacmi ısıtılır ve kullanılır. Dolayısıyla ısı yalıtımı mertek hizasında yapılır. Bu çatılarda da, örtü altı yoğuşmayı engelleyecek çift havalandırma yöntemi kullanılır. Yine bu uygulamada da, çatıdaki hava boşluklarından kaynaklanan konveksiyon akımı ile ısı kaybı gerçekleşir. Bunu engellemek için hava ve su geçirimsiz, nefes alabilen örtüler tercih edilerek sıcak çatılar tek havalandırma boşluklu yapılmaktadır.

KAYNAK: gnyapı

Isı Yalıtımının Hayatımıza Olumlu Etkileri

Isı yalıtımının hayatımıza birçok olumlu etkisi vardır. Bunlardan ilki parasal tasarruftur, sıcaklık doğası gereği düşük sıcaklıklı ortama doğru gitmektedir. Yani ısınan iç ortamdan dış ortama doğru bir ısı akışı söz konusudur. İçeride yeterli konfor ortamının sağlanabilmesi için kaybolan ısının, bir ısıtma sistemi ile karşılanması gerekir. Eğer bu kaybolan ısıyı, mantolama sayesinde en aza indirebilirsek parasal tasarrufu sağlamış oluruz.

İkinci etki, çevre kirliliğindeki azalmadır. Ülkemizde yaşadığımız ortamı ısıtmak için, kömür, doğalgaz gibi fosil yakıtlarını kullanmaktayız. Bu yakıtların yanması sonucunda, karbondioksit (CO2) ve kükürtdioksit (SO2) gibi büyük miktarda atık gaz hava kirliliğine neden olmaktadır. Bu atık gazlar dünya sıcaklığının artmasına, iklim değişikliklerine, asit yağmurlarına neden olmaktadır. Isı yalıtımı yaptırıldığı taktirde tüketeceğimiz enerji miktarı azalacağından dolayı, dışarıya atılan baca gazı miktarını azaltacaktır; dolayısıyla hava kirliliği azalacaktır.

Üçüncü etki, ısıl konforudur. Çalışma veya yaşam ortamının Isıl şartları, insanların bedensel ve zihinsel üretim hızını etkilemektedir. Isıl konfor ve iç hava kalitesi, bireyin bir ortamdaki ısı şartlar içinde kendisini rahat hissetmesi ve bu şartlardan doğan sağlık sorunları ile karşılaşmayacağı bir ortamın özellikleridir. Isı yalıtımı yapılan bir yerde ısı değişimi vb. durumlar yaşanmamaktadır. Bu sebeple daha rahat ve konforlu bir ortamda yaşam sürdürülebilmektedir.

Binalarda Isı Yalıtımının Önemi

Ülkemiz, enerji tüketimi konusunda çok fazla bilgi sahibi olmayan ve ısı yalıtımı konusunda bilinçlendirme sıkıntılarını henüz aşamayan toplumlardan. Enerji tüketimimiz her geçen gün artmakta, bu artış enerji verimliliğine yeterince zarar vermekte ve çok büyük israfa yol açmaktadır. Ayrıca enerji ithalatının da artmasına yol açmaktadır.

Özellikle küresel ısınma ve iklim değişikliği ile birlikte düşünüldüğünde, binalarda yalıtım konusu daha önemli bir hale gelmiştir. Bu konuda bilinçlenme yaşanmadığı takdirde ekonomi ve çevre sorunlarının yoğunluğundan kurtulmak mümkün değildir.

Neden Isı Yalıtımı Yaptırmalıyız ve Teşvik Etmeliyiz?

Binalarda ısı yalıtım önemleriyle, binanın durumuna bağlı olarak %20-%70 ısı tasarrufu sağlayabilmektedir. Isı tasarrufu, yakıt ve para tasarrufu demektir. Yakıta ödenen paranın büyük kısmının da ithalat yoluyla yurt dışına gittiği düşünülürse, yalıtım yoluyla yakıt tasarrufu, döviz tasarrufu anlamına da gelmektedir.

Yalıtıma harcanan paranın, kendini genelde 4-6 yıl arasında amorti ettiği ön görülmektedir. Ayrıca binalarda ısı yalıtımını parasal boyutunun yarı sıra, iki önemli boyutu da bulunmaktadır. Daha az baca gazı ve daha az çevre kirliliği anlamına gelmektedir.

Marshall İzolasyon Fiyatları

Kullanılacak Malzemeler Miktarı Birimi
Marshall İzolasyon Levhası Karbonlu EPS 1,05 M2
Marshall İzolasyon Yapıştırıcısı 4,00 Kg
Marshall İzolasyon Plastik Çivili Dübel 6,00 Adet
Marshall İzolasyon File 1,10 Mt
Marshall İzolasyon Fileli Köşebent 0,50 Mt
Marshall İzolasyon Sıva 5,00 Kg
Marshall İzolasyon Dekoratif Sıva 2,50 Kg
Marshall Dış Cephe Boyası 0,35 Kg

Marshall İzolasyon Metrekare Fiyatı :……….. TL

İzolasyon fiy­at­ları, kul­lanılan ısı yalıtım malzemelerinin ve binanın özelliklerine  bağlı olarak değişik­lik gös­terir, fiyat almak için lütfen ücretsiz keşif formumuzu doldurunuz. Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizi arayacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

Kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.4265.marshall-izolasyon-fiyatlari

 

Dyo İzolasyon Fiyatları

Kullanılacak Malzemeler Miktarı Birimi
Dyo İzolasyon Levhası Karbonlu EPS 1,05 M2
Dyo İzolasyon Yapıştırıcısı 4,00 Kg
Dyo İzolasyon Plastik Çivili Dübel 6,00 Adet
Dyo İzolasyon File 1,10 Mt
Dyo İzolasyon Fileli Köşebent 0,50 Mt
Dyo İzolasyon Sıva 5,00 Kg
Dyo İzolasyon Dekoratif Sıva 2,50 Kg
Dyo Dış Cephe Boyası 0,35 Kg

Dyo İzolasyon Metrekare fiyatı :……….. TL

Dış cephe izolasyonu fiy­at­ları, kul­lanılan ısı yalıtım malzemelerinin ve binanın özelliklerine  bağlı olarak değişik­lik gös­terir, fiyat almak için lütfen ücretsiz keşif formumuzu doldurunuz. Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizi arayacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.4264.dyo-izolasyon-fiyatlari

Fawori İzolasyon Fiyatları

Kullanılacak Malzemeler Miktarı Birimi
Fawori İzolasyon Levhası Karbonlu EPS 1,05 M2
Fawori İzolasyon Yapıştırıcısı 4,00 Kg
Fawori İzolasyon Plastik Çivili Dübel 6,00 Adet
Fawori İzolasyon File 1,10 Mt
Fawori İzolasyon Fileli Köşebent 0,50 Mt
Fawori İzolasyon Sıva 5,00 Kg
Fawori İzolasyon Dekoratif Sıva 2,50 Kg
Fawori Dış Cephe Boyası 0,35 Kg

Fawori İzolasyon Metrekare fiyatı :……….. TL

İzolasyon fiy­at­ları, kul­lanılan ısı yalıtım malzemelerinin ve binanın özelliklerine  bağlı olarak değişik­lik gös­terir, fiyat almak için lütfen ücretsiz keşif formumuzu doldurunuz. Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizi arayacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.4262.fawori-izolasyon-fiyatlari