Kategori arşivi: Mantolama

Çinko Çatı Kaplamaları

Çinko çatı kaplaması, kaplama esaslı bir çatı örtü malzemesi olarak %10’dan sonsuz eğime kadar kullanılabilen, kurşun ve bakıra göre daha ekonomik bir malzemedir. Düşük eğimlerde kullanılabilmesi nedeniyle çatı hacminin büyümesine neden olmayan bu kaplama, çinko malzemenin dış etkilere dayanıklılığı nedeniyle tercih edilmektedir. Çinko levhalar 1,0×2,0 m boyutlarında üretilmektedir. Bu nedenle malzemeyi iyi kullanmak için çinko ile kaplanacak bir çatıda çatının kaplama genişlikleri ve uzunlukları bu boyuta bağı olmak zorundadır.

Çinko kaplı tek yüzeyli basit bir çatıda, çatı yüzeyi eğimli ve eğime dik doğrultuda çinko levha boyutuna ve yapılacak eklere göre belirli parçalara ayrılır. Çatı yüzeyi eğime dik doğrultuda ekler göz önüne alınarak yaklaşık 80-90 cm’de bir parçalara ayrılmalıdır. Eğim doğrultusundaki diğer boyut, yine aynı gerekçelerle bir ek yapılaması gerektiğinden, 185-190cm olacaktır.

Çinko levha kalınlıkları 0,50-0,95 mm; bakır levha kalınlıkları ise 0,50-1,30mm kalınlığındadır. Çinko ve bakır çatı kaplamalarında levhaların bağlantı noktalarında detaylar aynıdır. Çinko levhalar kalınlıktan daha çok 8, 10, 12, 14 gibi numaralarla anılırlar.

Çinko kaplama daima lamba-zıvanalı tahta kaplama üzerine yapılmalıdır. Aksi durumda tahtaların çalışması sonucunda metal kaplama zarar görebilir.

Çinko kaplamanın doğrudan beton yüzey üzerine yapılması durumunda, kenetlerin tespit edilebilmesi için beton içinden çıkmayacak şekilde konik çıtalar suya karşı bitümlenerek 50cm eksen aralığı ile eğime paralel olarak beton içinde bırakılmalıdır. Betonun yüzeyinin pürüzsüz ve düzgün olması için beton yüzeyi çelik mala ile çimento tozu dökülerek perdahlanmalıdır. Betonun priz yapıp yeterli düzeyde kurumasından sonra kumsuz bir bitümlü karton serilmelidir. Betonarme döşeme üzerine doğrudan metal kaplama yapılabileceği gibi, betonarme döşeme üzerine eğim doğrultusunda latalar yerleştirilip, üzerine tahta kaplama yapılarak ve ara boşluğa da ısı yalıtımı yerleştirilerek de metal kaplama yapılabilir, daha sonra çinko kaplama işlemine geçilmelidir.

Cam Çatı Kaplamaları

Cam malzeme, polimer malzemeler ortaya çıkıp yaygınlaşıncaya kadar, çatılarda ışık almak amacıyla kullanılan hemen hemen tek malzeme olma niteliğini korumuştur.

Çatı kaplaması olarak kullanılan cam malzeme türleri öngerilmeli cam, telli cam, cam kiremit, dalgalı cam ve trapezoidal camlar’dır.

Adi düz levha camların kırılması halinde alta bulunanlara zarar verme riski yüksek olduğundan, bu tür camların çatılarda kullanılmaması gereklidir. Temperlenmiş cam ve telli cam, kırılmalarının zor olması ve kırılsalar bile zarar verme riskleri az olduğundan çatılarda kullanılmalarında bir sakınca yoktur. Cam kiremit ise, seramik kiremitlerle birlikte çatının ışık alınması gereken kısmında kullanılacağından, bu bölgede cam kiremitlerin çıtalara takılarak uygulaması gerekir; böylece alt kısma ışık geçmesi sağlanır.

Tüm cam çatı kaplamaları için ışık geçirme koşulu ile yoğuşma riski daima vardır. Bu nedenle ancak çatının belli kısmında kullanılması uygun olacaktır.

Düz levha camların çatı kaplaması olarak uygulanmasındaki en önemli detay noktası, eğime dik doğrultuda camın kendisini taşıyacak olan ve genel olarak kullanılan metal profille birleşim noktasıdır. Eğim doğrultusunda levha camlar birbiri üstüne bindirildiği için bu kesitte önemli bir sorun oluşmaz. Öteden beri uygulanan detay bir T profiline her iki tarafından cam oturtmak ve macunlamaktır. Bu sistemin en önemli sakıncası, macunun kısa süre sonra koruyarak dökülmesi ve bu kesitin sızdırmazlığını kaybederek görev yapamaz hale gelmesidir. Her ne kadar nitelikli macun ile çözüm sağlansa da sistemin ömrü pek fazla artmamaktadır. Ayrıca sistemin ömrünü biraz daha uzatmak için macunun dış etkilere karşı korunması sağlanabilir. Bu amaçla T profilin üstüne kurşun levhadan kesilmiş mahya benzeri bir parça ile macun korunabilir, yine de kurşunun yerinden ayrılma olasılığı yüksektir. Daha iyi bir çözüm l kesitli alüminyum profil kullanmak ve camları yukardan başlayarak aşağıya doğru l profilin her iki kanalı içine sürmek ve daha sonra camları nitelikli bir macunla macunlamaktır. Böylece macun dış etkilere karşı en iyi şekilde korunmuş olacaktır.

Çatı kaplamaları olarak kullanılan diğer bir cam dalgalı camlardır. Bu camlar; dalgalı biçimli diğer çatı kaplamları ile aynı dalga biçiminde ve boyutunda olduğu taktirde, onlarla birlikte kullanılabilir. Tamamı böyle bir cam ile kaplı bir çatıda, ısı ve yoğuşma sorunları çözümsüz hale gelebileceğinden, çatının belirli bir kısmının bu tür cam malzeme ile kaplanması daha doğru olur. Henüz ülkemizde üretilmeyen dalgalı camların telli/donatılı ve telsiz/donatışız olmak üzere iki ayrı türü vardır. Biçim olarak ise büyük ve küçük dalgalı olmak üzere ikiye ayrılırlar. Büyük dalgalı olanlar çimento esaslı donatılı levhalarla, küçük dalgalı olanlar ise galvanize sac levhalarla birlikte kullanılabilirler. Büyük dalgalı olanlar donatılı, küçük dalgalı olanlar hem donatılı, hem de donatışız olarak üretilmektedir. Her iki türün de kalınlığı 6 mm’dir.

Trapezoidal kesitli camlar da dış ülkelerde değişik patentlerle üretilmektedir. 89 cm genişlikte ve 150-200-250-300 ve 400 cm boyda üretilmektedir. Alt yüzleri desenli olarak üretilen bu camların içinde boy doğrultusunda 26 mm aralıkla yerleştirilmiş 33 adet tel bulunmaktadır. Işık geçirgenliği %89 olan bu camların boy doğrultusundan eğilme direnci oldukça yüksektir.

Çimento Esaslı Çatı Kaplamaları

Kil esaslı pişmiş toprak kiremitin mukavemet don dayanımı ve bakteri, küf ve mantarlar oluşumlarına dayanımı gibi özelliklerin arttırılması gereksinimiyle beton kiremit ve perlitli kiremit üretilmektedir.

Beton kiremitin yüksek dozajlı betonun kalıplarda preslenmesi ve düşük ısıda prize yapması ile edilen bir çatı kaplama malzemesidir. 1 m2 çatı kaplama yüzeyi için gerekli beton kiremitin ağırlığı, aynı alan için gerekli kil esaslı kiremitten daha hafif olup, bu fark yağış sonrası kaplama malzemelerinin su emiciliğiyle daha da artmaktadır.

Perlitli kiremit, çimento bağlayıcı ile volkanik bir tüf olan perlitten elde edilir. Isı iletkenlik değeri düşüktür ve ısı yalıtımı sağlar. 1000oC’ye kadar dayanıklı olması nedeniyle yangın yayılımını geciktirir. Perlitli kiremit uygulamalarında merteklerin aks aralığı 60-70 cm olup, saçak kısmına gelecek olan ilk çıta 5×5 cm, bunun dışındakiler 4×3 veya 5×3 olacak şekilde merteklere ya da kiremit altı tahtasına çakılır. Bu çıtalar arası mesafe 32-35cm olmalıdır. Bu gibi uygulamalarda çatı fiyatları değişkenlik gösterir.

Çimento esaslı bir diğer çatı kaplamaları ise, donatılı levhalardır. Bu kaplama türünün içeriği %85 civarında çimento ve donatı olarak %15 civarında krizotil denilen bir asbest türüdür. Kanserojen etkisi nedeniyle sağlık açısından sakıncalı olan amfibol grubu mavi ve kahverengi asbestler tüm dünyada yasaklanmıştır. Beyaz asbest olarak da bilinen krizotil’in kontrollü olarak kullanıldığı ülkelere Türkiye’nin yanı sıra ABD, Japonya ve bazı Uzakdoğu ülkeleri örnek verilebilir. Yunanistan, Portekiz ve İngiltere dışındaki AB ülkelerinde ise krizotil asbest kullanımı yasaklanmıştır. Ülkemizde son yıllarda çimento esaslı donatılı levha çatı kaplaması üretiminde asbest yerine selüloz da kullanılmaya başlanmıştır.

Binanın Isıtma İhtiyacını Etkileyen Faktörler

Bir binanın ısıtma ihtiyaçlarını etkileyen birçok faktör vardır.

Bina Özellikleri: taşınım, iletim ve havalandırma yoluyla gerçekleşen ısı kayıpları ve ısıl kapasite,

Isıtma sisteminin karakteristikleri: Özellikle kontrol sistemleri ve ısıtma sisteminin, ısıtma enerjisi ihtiyacındaki değişmelere cevap verme süresi,

İç iklim şartları: Binayı kullananların istediği sıcaklık değeri, binanın farklı bölümlerinde ve günün farklı zamanlarında bu sıcaklık değerindeki değişmeler,

Dış iklim şartları: Dış hava sıcaklığı, hakim rüzgarın yönü ve şiddeti,

İç ısı kazanç kaynakları: Isıtma sistemi dışında, ısıtmaya katkısı olan iç ısı kaynakları, yemek pişirme, sıcak su elde etme, aydınlatma gibi amaçlarla kullanılan ve ortalama ısı yayan çeşitli cihazlar ve insanlar,

Güneş Enerjisi: Pencere gibi saydam bina elemanlarından ısıtılan mekana doğrudan ulaşan güneş enerjisi miktarı.

Bu standartta belirtilen metotta, iletim, taşınım ve havalandırma yoluyla gerçekleşen ısı kayıpları ile iç ısı kazançları ve güneş enerjisi kazançları dikkate alınmıştır.

KAYNAK: https://www.gnyapi.com.tr/isitma-ihtiyacini-etkileyen-faktorler

Sıcak ve Rüzgarlı Havalarda Isı Yalıtımı

Isı yalıtım uygulamalarında bulunan bölgenin iklim durumuna göre kullanılan malzemeler ve uygulanış biçimleri değişkenlik gösterebilir. Sıcak, Rüzgarlı, Yağmurlu vb. bütün hava koşulları göz önünde bulundurularak malzemeler seçilir ve uygulama gerçekleştirilir.

Sıcak ve Rüzgarlı hava koşullarındaki mantolama uygulamalarında, ısı yalıtım plakalarının yapıştırılması ve sıvanması için kullanılan çimento esaslı ürünlerin tavsiye edilen uygulama sıcaklığı +5C ve üstüdür. Kullanılan ürünlerin uygulama aşamasından, priz alma aşamasının sonuna kadar aşırı sıcak ve rüzgar etkilerine maruz kalması uygulamanın olumsuz koşullardan etkilenmesine sebep olabilir. Bu etkilenme yüzeyden hızla buharlaşacak olan su muhtevasının sıvada rötre çaylaklarına sebep olması olarak açıklanabilir.

Bu gibi zararlı etkenlerden uygulamayı korumak için, gün içinde güneş ve rüzgarın etkilerinin az olduğu cephelerde çalışmak gerektiği taktirde yüzey nemlendirilmeli ve güneşin zararlı etkilerini azaltmak için bir branda ile korunmaya alınmalıdır.

KAYNAK: https://www.gnyapi.com.tr

Isı Yalıtımında Kötü Hava Koşulları

Isı yalıtım uygulamalarında plakaların sıva ve yapıştırıcı uygulama ve priz aşamasında don etkilerine maruz kalmamalıdır. Isı yalıtım plakalarının yapıştırılması ve sıvanması içi kullanılan çimento vb. ürünlerin tavsiye edilen uygulama sıcaklığı minimum +5oC’dir. Kullanılan ürünlerin uygulama aşamasından priz alma aşamasının sonuna kadar bu sıcaklığın altına maruz kalması uygulamanın olumsuz koşullardan etkilenmesine sebep olabilir.

Sıva uygulayıcı sırasında priz almamış yüzeye gelen yağış, sıva malzemesinin yağış ile yıkanmasına, içerisindeki bağlayıcı ve katkıların bünyeden uzaklaşmasına sebep olabilir.

Dış cephe boya uygulamaları ve dış cephe dekoratif mantolama malzemeleri için tavsiye edilen minimum uygulama sıcaklığı +5oC’dir. Kullanılan ürünlerin uygulama aşamasından priz alma aşamasının sonuna kadar bu sıcaklığın altına maruz kalması uygulamanın olumsuz koşullardan etkilenmesine sebep olabilir.

Tam kuruma gerçekleşmemiş cephelerin yağışa maruz kalması ürünlerin pigment, bağlayıcı ve katkılarının bünyeden uzaklaşmasına sebep olabilir. Yapıştırıcı sıva, dekoratif sıva ve boya malzemeleri için gerekli priz ve tam kuruma süreleri bağıl nem, ortam sıcaklığı, kaplanan yüzey alanı ve cinsi ve kullanılan malzeme miktarına göre 24 saat ile 10 gün arasında farklılıklar gösterebilir. Özellikle kış aylarında yapılan ısı yalıtım uygulamalarında bu koşulların dikkate alınması uygulamanın ömrü açısından son derece önemlidir.

Jel Boyası İle Isı Yalıtımı

2006 yılında bir firma tarafından patenti alınmış jel-boyalar, sektöründe bir ilk olmuştur. Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla hem sanayide hem de inşaat sektöründe yeni çözümler sunan bir üründür.

Su bazlı olan jel-boyanın aktif yalıtım bileşeni, bir nanoteknoloji ürünü olan HYDRO-NM-Oxide’dir. Bu partikülün ısı iletkenliği 0.017 W/Mk gibi çok düşük bir değerdir. Bu durumda onun mükemmel bir ısı yalıtkanı olduğunu gösterir.

Isı iletimi, katı fazı oluşturan partiküllerin arasındaki daracık tüneller vesilesiyle yavaşlamaktadır ve katı faz, çok küçük partiküllerin bir çok çıkmaz sokak oluşturdukları 3 boyutlu bir ağ şeklindedir. Bundan yola çıkarak katı fazdan ısı iletiminin, çok karışık bir labirent üzerinden gerçekleştiği ve etkin olmadığı söylenebilir.

Diğer yandan maddenin içindeki hava veya gaz da doğası gereği kendi başına ısı iletme eğilimindedir. Isı iletmek isteyen moleküller, ışığın dalga boyundan bile küçük çaplı tüneller içerisinde yer aldıklarından, birbiriyle çarpıştıkları kadar tünel cidarıyla da çarpışırlar ve enerji nakli elimine olur. Sonuç olarak gerçekleşen ileti de çok sınırlıdır. Jel boyası yeni gelişen bir teknolojidir ve mantolama fiyatları değişkendir.

Jel-boyalarının özellikleri

 • Üstün yalıtım kabiliyeti
 • Fırça, rulo veya sprey ile kolay uygulanabilme
 • Su bazlı ve zehirsiz
 • Renksiz oluşuyla alt tabaka görülebiliyor
 • Zararlı katkılar içermez
 • Eski küfleri yok eder, yeni küf oluşumunu önler
 • Enerji tasarrufu sağlar
 • Alan daralmasına neden olmaz

Aerojeller ile Isı Yalıtımı

Aerojellerin üretim prosesleri konusunda ortaya çıkışında günümüze büyük gelişmeler gerçekleştirilmiştir. Jeldeki suyun yerini havaya bırakmasıyla ilgili bir dizi polimerizasyon tepkimesi günlerce sürebilmekteyken, bugün bu süreyi sadece birkaç saate indirgeyen yöntemler uygulanmaktadır. Özellikle aerojeller endüstriyel yalıtımda çok önemlidir bunun sebebi, oldukça kırılgan ve rijit yapıdaki aerojeller, ince ve esnek şilteler bünyesine alınmaktadır. Böylece geniş çaplı boru ve tank gibi elemanlara uygulanması çok hızlı ve kolay olmaktadır.

Aerojelli yalıtım şilteleri, geleneksel katı mantolama malzemelerine nazaran çok daha açık ve nano-gözenekli yapıdadır ve hacimleri yaklaşık %90’ını boşluklar oluşturmaktadır. Isı iletkenlik değerinin oldukça düşük olmasını sağlayan da düzensiz ve dolambaçlı boşluk oranı yüksek, katı oranı düşük olan yapısından kaynaklanmaktadır. Aerojelli yalıtım uygulamaları, enerji tasarrufu yoğuşma ve donma kontrolü, kişisel korunum vb. konuların tümüne birden çözüm getirebilmektedir.

Boru Tesisatında Ek Isı Kayıpları

Bir boru tesisatındaki elemanlara bağlı olarak ek ısı kayıpları olabilir.

Vanalar ve Sürgülü Valfler

Bir boru tesisatında, vanaların ve sürgülü valflerin etkilerini gözönüne almak amacıyla, ısı kaybı hesabı yapılmadan önce, tablodan seçilen bir uzunluk değeri, borunun gerçek boyuna ilave edilir. Bu değerler, vanalar ve vanaların kendi flanşları için geçerli, fakat vanaların tutturulduğu boru tesisatına ait karşı flanşlar için değildir.

Flanş Çeşitleri

Boru tesisatındaki bir flanş çiftinden kaynaklanan ısı kayıplarını hesaplamak için aşağıdaki yol izlenir.

Yalıtımsız flanşlar : Yukarıdaki çizelgeden, aynı çapa sahip bir vana için verilmiş uzunluğun üçte biri kullanılır. Isı kaybı hesaplarına başlamadan önce bu değeri gerçek boru boyuna eklenir.

Yalıtılmış flanş kutulu : Isı kayıplarını hesaplamadan önce, flanş kutulu her bir flanş için boru boyuna 1 metre eklenir.

Yalıtılmış flanşlar : Herhangi bir değişikliğe gerek yoktur; ısı kayıpları gerçek uzunluk üzerinden hesaplanabilir.

Boru Kelepçeleri

Isı kaybı hesaplarına şu ekler yapılır.

İç hacimlerde : Isı Kaybının %15’i

Açık havada, rüzgarsız : Isı Kaybının %20’si

Açık Havada, rüzgarlı : Isı Kaybının %25’i

Metal Boru, Kılıf için Destekler

Isıl iletkenliğe yapılacak ilaveler; Çelik destekler 0.010 W/Mk, Seramik destekler 0.003 W/Mk

KAYNAK: https://www.gnyapi.com.tr/boru-tesisatindaki-ek-isi-kayiplari

Tesisatta Yoğuşma

Yoğuşma, havanın içindeki su buharının, ortam sıcaklığı ve bağıl nem miktarına bağlı olan terleme sıcaklığından daha düşük sıcaklıktaki bir yüzeye temas etmesi sonucu gaz halinden sıvı hale geçmesidir.

Yoğuşmanın Parametreleri

 • Ortam Sıcaklığı
 • Bağıl nem oranı
 • Akışkan sıcaklığı
 • Malzemenin hücre yapısı
 • Yüzeysel hava taşınım katsayısı
 • Isı iletkenlik katsayısı
 • Su buharı difüzyon direnç katsayısı

Yoğuşma Nasıl Oluşur

Soğuk hatlarda yalıtım malzemesi bünyesine su alabilecek nitelikte ise ve buhar geçişine karşı bir önlem alınmamış veya sızdırmaz bir uygulama yapılamamışsa, lifli malzemeler gibi su buharı difüzyon direnç katsayısı çok düşük olan yalıtım malzemelerinin kullanılması durumunda yüzeyde yoğuşma olmamasına karşın, yalıtım malzemesinin içine su buharı girer ve malzemenin içinde yoğuşarak su haline gelir.

Yoğuşmanın Sonuçları

Malzeme bünyesinde yoğuşan su, ısı yalıtım malzemenin ısı iletkenlik katsayısını arttırır ve yalıtım özelliğini azaltır. Öyle ki bazı durumlarda camyünü gibi yalıtım malzemelerinin ısı iletkenlik katsayısı iki-üç katı kadar kötüleşebilmektedir.

Isı yalıtımı malzemesinin içindeki su, tesisatta korozyona sebep olur. Korozyon sonucu çürümeler başlar. Yalıtım malzemesinin üzerindeki kaplama zarar görür ve bu da sistemin tahrip olmuş bu bölümlerini yenilemeyi gerektirir.

Yoğuşma Hangi Koşullarda ve Nerede Medyada Gelir?

 • Isı yalıtımı yapılmazsa, yoğuşma tesisatın yüzeyinde olur.
 • Isı yalıtımı yetersiz yapılırsa, yoğuşma yalıtım malzemesinin yüzeyinde olur.
 • Su buharı difüzyon direnç katsayısı yeteri kadar yüksek olan malzemede yoğuşma olmaz.

Yoğuşmaya Karşı Alınacak Önlemler ve Çözüm Önerileri

 • Doğru ısı yalıtımı malzemesi seçilmeli,
 • Yoğuşma olmaması için gerekli minimum yalıtım kalınlığı doğru hesaplanmalı,
 • Su buharı difüzyon direnç katsayısı yeteri kadar yüksek olmalı,
 • Yalıtım ısı köprüleri oluşmamalı ve sızdırmazlık uygulamaları doğru yapılmalıdır.

KAYNAK: https://www.gnyapi.com.tr/tesisatta-yogusma