Kategori arşivi: Mantolama

Bina Mantolama Isı Yalıtımı

Mantolama

 1 – Yeni Binalarda Mantolama :

Yeni yapılan binalarda imalat evresinde gerekli detaylar önceden düşünülüp uygulandığı sürece mantolama uygulamaları eski binalara göre daha kolay yapılabilir, dikkat edilmesi gereken hususlar;

1-  Yağmur suyu gider borularının kanalları açılırken mantolama payının bırakılmasına dikkat edilmelidir

2 – Çatı parapetleri ve gizli derelerinin yüksek kaliteli ısı yalıtım malzemeleriyle izole edilmelidir.

3 – Pencere denizliklerinde mantolama payının ve düşünülüyorsa dekoratif söve kalınlıklarında dikkate alınması,

Uygulama yapılırken karşılaşılması muhtemel birçok problemi ortadan kaldıracaktır. Yeni binalarda mantolama altına kaba sıva yapılması mecburi olmasada mantolama uygulamasının problemsız yapılabilmesi için fayda sağlanacaktır.

2 – Oturulan Binalarda Isı Yalıtımı :

Oturulan binaların mantolanması, yukarıda maddeler halinde yazdığımız önlemler alınmadığında, yeni yapılan binalara göre daha zordur.Oluşan sorunlar ve çözümler aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır.

A – Pencere Denizlik Altları

Sorun : Isı yalıtım levhalarının kaplanmasıyla genellikle pencerelerin mermer denizlik damlalıkları kapanmaktadır ve önlem alınmaz ise yağmur/kar suları pencere merkezlerinden cepheye akar ve bina yüzeyinde lekelere sebep olur.

Çözüm : Mantolama sonrası denizlik altlarını plastik veya alüminyum damlalık profili konulmalıdır.

B – Çatı parapetleri

Sorun : Oturulan binaların genelinde maalsef çatı parapetlerinin izolasyonu gerektiği gibi yapılmamıştır.

Çözüm : Açık dere uygulaması yapılmış ise derelerin tamamı değiştirilir, eğer gizli dere uygulaması yapılmışsa gizli dereler hem ısı hemde su yalıtımını sağlayacak şekilde izolasyon yapılır, cephe devam ediyorsa mantolama,cephe devam etmiyorsa fileli sıva uygulaması yapılır, parapet üstlerine mermer konularak uygulama sonlandırılır.

C – Yağmur giderleri

Mevcut yağmur su giderleri mantolama yapılırken kesinlikle duvarda sabit bırakılmamalıdır. Isı yalıtım levhalarının arasında kalacak gider borulari ısı köprüsü oluşturabileceği gibi ilerleyen dönemlerde onarım istemesi halinde mantolamaya zarar verecektir.Uygulamalar sırasında giderlerin tamamı sökülmeli çıkış ve iniş noktalarında gerekli dirsek parçaları kullanılarak mutlaka mantolama tatbikatlarının dış yüzeyine alınmalıdır.

D – Balkon Kapıları

Balkon iç duvarlarına mantolama yapılırken dışa ve duvara doğru açılan balkon kapıları gerekli mesafeye sahip değilse ısı yalıtımı levhaları ile dar bir açıda çarpışacak ve kapının kullanılabilirliğini etkileyecektir.Bu sebeple balkon iç duvarlarında ince ısı yalıtımı levhaları kullanma mecburiyeti olabilir.

kaynak: https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3931.bina-isi-yalitimi.html

Cam Yünü Isı Yalıtım Malzemeleri

Cam yünü yangın sınıfı ( DIN 4102 standartlarına göre ) A sınıfı yanmaz bir ısı yalıtım malzemesi olarak tanımlanır. Su emme miktarı hacimce % 3-10 değerlerindedir. Suyun ısı iletkenliği camyününden 14 kat daha kötü ( 0,555 W / mK ) olduğundan, camyünü içindeki boşlukların su ile dolması halinde cam yünün ısı iletkenlik özelliği kaybolur. Ancak ıslanan cam yünü kurutulursa yalıtım özelliğini tekrar kazanır. Mekanik dayanımı 1,5-6,5 ton / m2 dir. Ancak rulo halindeki yoğunluğu az olan camyünün basınca hiç mukavemeti yok iken, yoğunluk arttıkça muayyen bir basınç mukavemeti oluşur. Kullanım ömrü normal çevresel koşullar altında 40-50 yıldır. Çekme dayanımları ise, rulo veya levha olmasına göre değişir.

Lif doğrultusunda kopma mukavemeti fazladır. Cam yünlerinin düşük yoğunluklu olanları rulo, yüksek yoğunluklu olanları ise levha halinde kullanılır. Diğer yalıtım malzemeleri ne göre pratikte oldukça geniş kullanma sahası bulunan cam yünü aşağıdaki özelliklere sahiptir.

– Yanıcı değildir.
– Dış kuvvetler tesiri ile kolayca deformasyona ugrar.
– Higroskopik değildir.
– Kimyasal olarak nötrdür.
– Atmosferik şartlara dayanıklıdır.
– Asitlere karsı ( hidroflorik asit hariç ) dayanıklıdır.
– Küf tutmaz
– Haşerelerin yuvası olmaz.
– Bıçakla kolayca istenilen şekilde kesilebilir.
– İşçiliği kolaydır.
– Vana gibi çok girintili parçaların yalıtımlarına uygundur.
– Deri ile temas edince kasındırır, bu sebeple eldiven kullanılması tavsiye edilir.
– Sarsıntı ve ufalanmaya karsı dayanıklıdır.

Cam yünleri mantolama malzemesi olarak dış cephelerde, binalarda, giydirme cephe uygulamalarında kullanılabilir. içerden ısı yalıtımı yapılacağı zaman cam yününün sıcak yüzeyi buhar kesici ile kaplanmalıdır. Cam yünün kapalı çatılarda mertek aralarında kullanımı, buhar kesici kullanılması şartı ile mümkündür. Ayrıca camyünü iki duvar arasında, su itici silikon içermesi halinde kullanılabilir. Basınç dayanımı az olduğu için yürünen çatı veya teraslarda kullanımı doğru değildir. Geleneksel sıva ile aderansı zayıftır. Dolayısı ile tek basına kullanıldığında dıştan yalıtım ile sorunlar yaşanmaktadır. Malzeme içinde buhar oluşması sorun yarattığı için içerden yalıtımda tek basına kullanılması doğru değildir. Ayrıca içerden yalıtım döşemelerin dış duvara bağlandığı kısımlarda ısı köprüleri oluşturduğu için, mecbur kalınmadıkça tavsiye edilmez.

Cam yünü ekonomik yapısıyla ve yüksek ısı yalıtım özelliği ile genel olarak ekonomik olan ısı yalıtım malzemeleri içinde yer alır. ısı yalıtım malzemesi fiyatı yoğunluğuyla doğrudan ilgili olduğu için az yoğunluklu rulo malzemeler oldukça ekonomik sayılabilirken, yoğunluğun artması ile fiyat da yükselir. Bu nedenle yoğunluğu yüksek levha tipi camyünlerinde ekonomiklik ayrıca irdelenmelidir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3906.camyunu-isi-yalitim-malzmeleri.html

Bina Mantolama Bina Isı Yalıtımı

Binalarda ısı yalıtımı çatılarda, duvarlarda ve döşemelerde uygulanır. Çatılarda  uygulanmasında çatının; sıcak-soğuk, gezilebilir-gezilemez, eğimli-düz çatı olması büyük önem taşır buna bağlı olarak uygulama farklı yöntem ve detaylarla yapılır. Duvarlarda ısı yalıtımı dıştan, içten ve sandviç ısı yalıtımı olarak farklı tekniklerde karşımıza çıkar. Dış duvarların yalıtımında dış cephe mantolama işlemi, binayı bir bütün olarak algılayıp sardığından dolayı ısı köprülerinin oluşmasına engel olan en verimli uygulamadır.

İçten yalıtım uygulaması genelde binaya sonradan yapılan ısı yalıtım uygulamalarında gerek uygulama süresi ve uygulama maliyetleri bakımından mantolama işlemine göre daha avantajlı bir uygulama olarak karşımıza çıkar ancak mantolama sisteminde olduğu gibi ısı köprülerini tam olarak engelleyemez. Sandviç duvar uygulaması, Avrupa ve ülkemizde yapılan bir uygulama olup ülkemizde genellikle yanlış uygulanan bir tekniktir. Yapılan yanlışlık, sandviç duvar uygulamasının tek başına ısı yalıtımında yeterli olduğu görüşü ve uygulama esnasında iç ve dış duvarların birbirlerine ankaraj çubukları ile bağlanmamasıdır. Bu durum; özellikle ülkemizin deprem kuşağında olması gerçeği göz önüne alındığı zaman dikkat edilmesi gereken bir konu olarak karsımıza çıkmaktadır.

Duvarlarda ısı yalıtımı sadece duvarlarda oluşması olası ısı köprülerinin önüne geçilmesi işleminden ibaret olmayıp, ayrıca yapılarda ses ve nem kontrolüne de yardımcı olur. Özellikle duvarlarda ısı yalıtımının amacına ulaşması ve ısı yalıtım malzemesinin yalıtma özelliğini yitirmemesi için nem kontrolü yapılmalıdır. Bu nedenle yalıtımı yapılacak duvarın kuzey cepheye bakıp bakmaması, duvar üzerinde herhangi bir su akıntısının olmaması büyük önem taşımaktadır. Bu tür durumların vuku bulması halinde neme karşı dirençli ısı yalıtım malzemeleri yüzeye uygulanmalıdır. Döşemelerde ve temellerde ısı izolasyon uygulaması özellikle bina ömrüne etki eden ve su yalıtımı ile beraber uygulanması gereken bir konudur.

kaynak: https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3904.bina-mantolama.html

Dış Cephe Mantolama Uygulamasının Faydaları

MANTOLAMA UYGULAMASININ FAYDALARI NELERDİR?

a.Dış cephe mantolama yapılmasıyla, binadan dışarıya çıkan ısı kaybı yalıtımsız duruma göre azalır. Dolayısıyla ısınabilmek için tüketilen yakıt miktarı da azalmış olur. Bu azalma miktarı, yapınızın bulundugu bölgenin iklim koşullarına göre farklılık gösterir. Bu degişim oranı %50 – %70 arasındadir. Örnegin; Kış aylarında, Dış cephe ısı yalıtımı olmayan yapınızı ısıtabilmek için 100 birim yakıt tüketiyorsanız, yapınıza yalıtım yaparak bu tüketimi 50 birime hatta 30 birime kadar düşürebilirsiniz.

b.Mantolama (dış cephe yalıtım) yapılmış yapıların, duvarlarının iç yüzeylerinde terleme sonucu küflenmeler, siyah lekelenmeler ayrıca sıva ve boya kabarmaları oluşmaz.

c.Yaişam alanlarınızda sıcak ve soğuk hava farklılıkları oluşmayacağından, sağlıklı bir ev ortamı oluşur.

d.Isı yalıtımlı duvarların içinde, difüzyon sonucu yoğuşma olmayacağından, duvardaki malzemeler korozyona uğramaz. (bina demir ve çelikleri paslanıp incelmez.)

e.Mantolama  uygulanmış binalarda, yakıt tüketimi daha az olduğundan hava kirliliğine neden olmaz.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3902.dis-cephe-mantolama-faydalari.html

Isı Yalıtım Malzemeleri Mantolama Malzemeleri Mikro Gözenekli

Mikro gözenekli yapıdaki silika esaslı ısı yalıtım malzemeleri, Isıl Proses veya Islak Kimyasal Proses ile imal edilerek, Isıl Prosesten Geçirilmiş Silika (Fumed Silica) ve Silika Aerojel (Silica Aerojel) adını alırlar. Silika aerojeller günümüzde dünyada en hafifi katı madde olarak kabul edilmektedir.

Alışılagelmiş mantolama malzemeleri nde, yalıtım malzemesinin ısı iletim katsayısını, gazdaki iletim, gaz/hava, katıdaki iletim, katı ve ısıma, birlikte belirlerler. Genelde,  gaz/hava + katı + ısıma olmakla birlikte, köpükler ve aerojellerde yaklaşık olarak bir eşitlik söz konusudur. Alışılagelmiş dış cephe mantolama malzemeleri (Genel ve EPS Köpük) için, gazdaki iletim, katıdaki iletim ve ısımanın nihai ısı iletim katsayısına etkileri aşağıda gösterilmiştir.

– Isı iletim Katsayısı gaz/hava 0,025 W/mK 0,025 W/mK
– Isı iletim Katsayısı katı 0,001-0,030 W/mK 0,001 W/mK
– Isı iletim Katsayısı ısıma 0,001-0,010 W/mK 0,011 W/mK

Görüldüğü gibi, yalıtım / mantolama malzemesinin ısı iletim katsayısını, büyük oranda içerdiği gazın yani havanın ısı iletim katsayısı belirlemektedir.

Mikro gözenekli yapıdaki ısı yalıtımı malzemeleri, örneğin aerojeller incelendiğinde, gözeneklerin çok küçük olması sebebiyle, gazdaki iletimin 0,005-0,010 W/mK değerine düştüğü görülür.

Aerojellerin doğal opak yapısı nedeniyle ısıma etkisi de azalmakta, Isıl Prosesten Geçirilmiş Silika (Fumed Silica) ürünlerde bunu sağlayabilmek için opaklık sağlayan katkılar ilave edilmektedir. Sonuç olarak; silika aerojel ürünlerin ısı iletim katsayıları 0,020 W/mK değerinin altında kalmaktadır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3836.yuksek-performansli-mantolama-malzemeleri.html

Capatect Mantolama Fiyatları

Kullanılacak Malzemeler Miktarı Birimi
Capatect Dalmaçyalı Karbonlu EPS (4 cm) 1,05 M2
Capatect Dalmaçyalı Mantolama Yapıştırıcısı 4,00 Kg
Capatect Dalmaçyalı Plastik Çivili Dübel 6,00 Adet
Capatect Dalmaçyalı File 1,10 Mt
Capatect Dalmaçyalı Fileli Köşebent 0,50 Mt
Capatect Dalmaçyalı Mantolama Sıva 5,00 Kg
Capatect Dalmaçyalı Dekoratif Sıva 2,50 Kg
Capatect Dalmaçyalı Dış Cephe Boyası 0,35 Kg

Capatect Dalmaçyalı Dış Cephe Mantolama Metrekare Fiyatı :……….. TL

Capatect Mantolama , kul­lanılan mantolama malzemeleri nin ve binanın özelliklerine  bağlı olarak değişik­lik gös­terir, fiyat almak için lütfen ücretsiz keşif formumuzu doldurunuz.Müşteri temsilcilerimiz en kısa sürede sizi arayacak ve keşif randevu işleminizi gerçekleştirecektir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3923.capatect-mantolama-fiyatlari.html

Bina Isı Yalıtımı, Bina Mantolama

Binalara inşaat bittikten sonra ve hatta yıllar sonra bile ısı yalıtımı yapmak mümkün, bunun için mantolama dediğimiz tekniği kullanıyoruz ve binanın dışında mevcut sıvanız ve boyanızın üzerinde ek bir polistren levha kaplaması veya taşyünü kaplaması yapıyor, bu şekilde binanızı giydirmiş oluyoruz.

Eğer binanız mantolamaya müsait değil ise binanızın içinden yada dışından ısı yalıtımlı boyalarla herhangi bir katman yaratmaksızın %30 lara varan bir ısı yalıtımı da sağlayabilirsiniz. Fakat şunu unutmamak gerekir, binanızı en başında inşaat aşamasında doğru detaylandırır ve doğru ısı yalıtımı uygularsanız %85 – 90 lara varan bir ısı yalıtımı sağlayabilirsiniz. Etkisi daha sonradan yapılırsa az olur diye bir kural yok fakat doğru detayın ve doğru malzemenin uygulanması gerekiyor. Bunu için mantolama şirketleri seçiminde doğru karar verilmesi lazım izoder üyeleri nin hesap verdiği bir kurum olduğu için mantolama firması seçiminde izoder üyeleri tercih edilmelidir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3881.binalara-sonradan-mantolama.html

Dış Cephe Mantolama Aşamaları

Dış Cephe Mantolama da dilatasyon bölgelerinin oluşturulması da dikkat edilmesi gereken bir konudur. Çünkü dilatasyon derzleri hem çatlama açısından hem de ısı iletkenliği açısından riskli bölgeler olarak adlandırılabilir. Yapıda açılması gereken dilatasyonun, dış cephe ısı yalıtım sistemi üzerinde de devam etmesi gerekir. Bunun için özel dilatasyon profilleri kullanılmalıdır. Ayrıca yalıtım levhasının kapı veya pencere doğramaları ile birleşim noktaları açık kalmayacak şekilde su sızdırmazlık bandı veya poliüretan esaslı dolgu mastiği ile kapatılmalıdır. Dilatasyon kesinlikle sıva, yapıştırıcı gibi malzemelerle kapatılmamalıdır, bu bölümlerde özel düz ve köşe detaylar için geliştirilmiş dilatasyon profilleri kullanılmalıdır. Profiller en az 10 cm üst üste bindirilerek uzatılabilir.

Fuga profilleri ısı yalıtım levhalarının döşenmesi sırasında yerleştirilir. Fuga profillerinin boyutlarına karar verirken, ısı yalıtım levhasının kalınlığı göz önüne alınmalıdır. Fuga profili ile duvar arasında; ısı yalıtımını korumak amacıyla ısı yalıtım bandı kullanılmalıdır. Fuga profillerinin kullanımına, dış cephe yalıtım mantolama levhalarının döşenmesinden sonra karar verildiği taktirde, yalıtım levhası kalınlığının en az %25’i kadar kalınlık, fuga profilinin arkasında bırakılmalıdır. Bu uygulama, ısı yalıtımı performansı açısından önem taşımaktadır. Yüzeydeki donatı filesi, profil kenarının üzerine bindirilir ve üzeri sıvanır. Dekoratif olarak problem yaratmaması için profillerin terazisinde ve özellikle köselerde, gönyesinde olmasına dikkat edilir. Profillerin üzeri boyanarak dekoratif görünüm kazandırılır.

Damlalık profilleri, ısı yalıtımı nın kapı ve pencere lentonları, balkon ve cumba altlarındaki gibi riskli bölgelerde sudan korunması, aynı zamanda bu bölgelerde düzgün bitişler sağlanabilmesi için kullanılan ekipmanlardır. Profiller köseye yüzey sıvası yardımıyla monte edilir ve üzerine donatı filesi yerleştirilir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3907.mantolama-nasil-yapilir.html

İzoder Üyeleri

Güney Yapı İzolasyon, bir İzoder üyesidir, izoder üyeleri nin uyması gereken aşağıdaki iş ahlakı ilkelerine diğer tüm üyeler gibi sıkı sıkıya bağlıdır.

DÜRÜSTLÜK : Onurlu, dürüst ve yüksek ahlak kurallarına bağlı kalır. Hiçbir yolsuzluğa katılmaz, yolsuzluğu desteklemez ve göz yummaz. Kar etmek ve çıkar sağlamak için rüşvet ilişkisine girmezler. Haksız rekabeti kabul etmezler.

GÜVENİRLİK: Kendisine ve firmalarına karşı duyulan güveni sarsıcı ve saygınlığa zarar verecek tutum ve davranışlarda bulunmazlar. Ürün ve hizmetlerinin sorumluluklarını taşırlar, gereğini yerine getirmekten kaçınmazlar. Çalışanlarıyla ilgili kişisel bilgilerin güvenlik içinde korunmasını ve gizli kalmasını sağlarlar.

SÖZÜNÜ TUTMAK:  Verdiği sözleri yerine getirmede özen gösterirler. Üstlendiği borçlarını zamanında ve eksiksiz yerine getirirler.
SADAKAT: Saklı tutulması gereken hiçbir bilgiyi elde etmeye çalışmazlar ve çıkarları için kullanmazlar. Firma gizliliğine dikkat eder, şirketten ayrılmış bile olsa eski firmasının özel bilgilerini çıkarı için kullanamaz.

ADİL OLMAK: Kendisine haksız rant talep edilmesini kabul etmez, aracılık yapmaz, aracılık yapmalarını istemez, kendisine yapılacak bu yöndeki teklifleri reddeder. Yüksek ahlaka uygun tutum ve davranış içinde olurlar.

BAŞKALARININ HAKKINI KORUMAK: Çalışanları ile olan ilişkilerinde dürüstlük, adil yönetim, eşitlik, kişiliklerine saygı ve güvenli çalışma ortamı sağlar ve kişileri yasalara aykırı işlemler yapmaya zorlamazlar. Çalışanların hakları ile ilgili ırk, renk, cinsiyet, din, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ayrıcalığı yapmazlar.

YASALARA KARŞI SAYGILI OLMAK: Üyeler tüm faaliyetlerinde ülkemizin ve iş yaptığı ülkelerin hukuk düzenine saygı gösterir ve yasalara uyar. Yasadışı ya da suç olacak faaliyetlere girmezler. İş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmazlar.

VATANDAŞLIK SORUMLULUĞU: Vergilerini zamanında öderler. Toplumsal sorumluluğun gereklerini yerine getirirler.

EN İYİNİN PEŞİNDE OLMAK: Verilen kararlar ile yerel ekonomilerin olumlu etkilenmesini sağlar. Ülke kaynaklarının israfı ve toplumun yoksullaşmasının önlenmesini sağlar. Sosyal hizmetlere ve alt yapıya kaynak imkanlarını sağlar.

YAPTIKLARININ HESABINI VEREBİLMEK: Tekliflerinde ve mukavele görüşmelerinde açıklık temel ilkesinden ayrılmazlar. Kamu ve özel teşebbüs ile yapılan anlaşmalarda şeffaflık prensiplerini ön plana alır ve her türlü faaliyetin hesabını verirler.

ÇEVRE BİLİNCİ: Çevrenin korunması için her türlü özveriyi sağlar. Çevre bilincinin yayılması için çalışmalar yapar.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3878.izoder-uyeleri.html

Mantolama Firmaları, Mantolama Şirketleri

İstanbul mantolama firmalarının sayısının yaklaşık olarak 3.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir, peki bu mantolama firmalarının seçiminde nelere dikkat edilmesi gerekir ?

Mantolama firması seçiminde öncelikle iyi bir alt yapı ve teknik kadroya sahip, hiçbir işi yarım bırakmamış uygulama hakkında tam bilgiye sahip, uygulama ve iş güvenliği alanında eğitimli ekipleri olan firmalar tercih edilmelidir.

Mantolama şirketleri izoder (ısı su ses ve yangın yalıtımcıları derneği ) üyesi değilse, yaptığı iş için sorumlu olduğu bir kurum olmayacağı için, işi gerektiği gibi yapmayabilir,ısı yalıtım firmaları seçiminde izoder üyeleri ni tercih etmeniz ısı yalıtımı uygulamasının doğru yapılması anlamına gelmektedir.

Uygulamayı yapan İstanbul mantolama firmaları yaptığı işin arkasında durabilmelidir. Hem işçiliğe hem de kullanılan malzemeye tedarikçi ve kendisi en az 5 sene garanti verebilmelidir. Uygulamada TS ve CRN standartlarına uygun üreticinin garanti verdiği malzemeler kullanılmalıdır.

İşe başlanmadan önce mantolama şirketi ile mutlaka sözleşme imzalanmalı ve tüm şartları detaylı olarak sözleşmede belirtilmelidir.

Mantolama Firmaları mutlaka uygulamada çalışacak personelin SGK girişlerini bina/site yönetimleri istemeden kendiğilinden vermelidir.

Bina keşfi (yerinde inceleme) yapmadan ezbere mantolama metrekare fiyatları veren firmalar olduğu gibi bunun tersini yapan yani binayı yerinde inceleyen ve buna göre en doğru mantolama fiyatlarını veren firmalar tercih edilmelidir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3877.mantolama-firmalari.html