Kategori arşivi: Mantolama

Capatect Dalmaçyalı Dış Cephe Mantolama

Capatect Dalmaçyalı Mantolama Levhası
Capatect Dalmaçyalı TS EN 13163 nolu Isı Yalıtım Malzemeleri Standardı’ na uygun olarak 16 kg/m3 yoğunlukta üretilen polistren esaslı bir ısı yalıtım levhasıdır. Capatect Dalmaçyalı Isı Yalıtım Levhaları, polistren yapısındaki ideal karbon oranı ile aynı yoğunluktaki EPS ısı yalıtım levhalarına oranla %20 daha iyi bir ısı yalıtım değerine sahiptir.Levha kalınlığı arttırmadan Capatect Dalmaçyalı ile daha üstün bir yalıtım performansına ulaşılır.

Capatect Siyam Isı Yalıtım Levhası
Capatect Siyam TS EN 13163 nolu Isı Yalıtım Malzemeleri Standardı’ na uygun olarak 16 kg/m3 yoğunlukta üretilen polistren esaslı bir ısı yalıtım levhasıdır. Capatect Siyam Isı Yalıtım Levhaları, karbonlu yapısı ile aynı yoğunluktaki EPS ısı yalıtım levhalarına oranla %20 daha iyi bir ısı yalıtım değerine sahiptir.

Capatect Taşyünü Isı Yalıtım Levhası
Capatect Taşyünü TS 901-1 EN 13162 nolu Isı Yalıtım Malzemeleri Standartına göre, bazalt taşının yüksek sıcaklıkta eritilmesi ve elyaf lifleri haline getirilmesi ile üretilen, ısı, ses ve yangın yalıtımında etkili ısı yalıtım levhasıdır.

Capatect Dalmaçyalı Dış Cephe Mantolama Fiyatları için tıklayınız.

Polisan Dış Cephe

Polisan Gülen Boya’nın ısı yalıtımda kaliteli ve eksiksiz çözüm anlayışı ile ürettiği polisan dış cephe ısı yalıtımı sistemi EXELANS ENERJİ, binanızı tam anlamıyla korumaya alır.

EXELANS ENERJİ ısı yalıtımı Sistemi, ısıtma ve soğutma maliyetlerinizi azaltarak bütçeniz ve çevreniz için doğrudan bir kazanç sağlarken, enerji kaynaklarının da israf edilmesini önler. Ayrıca yaşam alanlarınızda homojen ısı ve nem şartları sağlayarak rutubet, küf, mantar gibi zararlı bakteri oluşumunu engeller.

İç duvar yüzeylerde çatlamaların önüne geçerek sağlıklı ve konforlu yaşam alanları oluşturur. Isı yalıtımı  soğuk kış günlerinde evinizden dışarıya doğru gerçekleşen ısı kaybını, sıcak yaz günlerinde ise duvardan bina içine doğru gerçekleşen ısı geçişini önler.

Binanın ısınması için ihtiyaç duyulan ısıtma sistemi ve tesisat kapasitesiyle, serinlemek için kullandığınız klima vb.soğutuculara daha az ihtiyaç duyarsınız. Böylece hem kışın hem yazın ısıtma ve soğutma giderlerinde büyük ölçüde tasarruf sağlanır.

Isı yalıtım binanızın cephesinde ısı geçişlerinden kaynaklanabilecek rutubet küf, çatlama ve dökülmeyi önleyerek, binanızın bakım ve onarım maliyetlerini azaltır.

Isı yalıtımı ısıtma ve soğutma maliyetlerini azaltarak çok kısa sürede geri kazanılan bir yatırımdır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3874.polisan-dis-cephe.html

Mantolama Malzemeleri

Mantolama malzemeleri, gerek üretim sürecinin gerekse bu malzemeyi oluşturan ana maddelerin kimyasal bileşimi ve yapısının bir sonucu olarak, ya kapalı ya da açık boşluklu hava/gaz içeren maddelerdir. Bu özellik, buhar akımı yönünden malzemenin kullanımını etkileyen çok önemli yapısal bir özelliktir. Bilindiği gibi, kapalı gözenekli yalıtkanlar bünyeleri bir süreklilik gösterdiği için hiçbir tür gaz ve buharı geçirmez; buna karşılık açık gözenekliler, bir süreklilik söz konusu olmadığından her türlü gaz ve buharın geçişine açıktır.

Mantolama malzemelerinde, katı elemanlar arasındaki hava hücrelerinin çokluğu, yalıtkanlık değerini artırsa da diğer özelliklerini farklı yönlerde etkileyebilir. Örneğin, gözeneklerin çok artması ısı tutuculuk değerini artırmakta, ancak basınç dayanımını azaltmaktadır. Bu nedenle, ısı yalıtkanlarından beklenen en önemli özellik, ısı iletkenlik değerinin küçük olmasının yanı sıra, binada kullanmak için gerekli ve aşağıda açıklanacak olan niteliklere de sahip olmasıdır. Bu özellikler, kullanım yerinin koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak ısı yalıtım mantolama malzemelerinin seçiminde ve malzemede aranacak özelliklerin belirlenmesinde, kullanma yerindeki geçerli koşulların ana rolü oynadığı söylenebilir. Zaman zaman bu istekler birbiriyle çelişse de en uygun bir çözüm her zaman bulunabilir. Doğru bir seçim yapabilmenin en önemli şartı, kullanılacak malzemeyi her yönü ile tanımak ve bu malzemenin uygulama özelliklerini iyi bilmektir.

kaynak: https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3873.mantolama-malzemeleri.html

Isı Yalıtım Malzemeleri

Günümüzde ısı yalıtım malzemeleri bir çok isimlerle anılmakla beraber, değişik tanımlar yapılmaktadır. Bu malzemeler; ısı tecrit, ısı izolasyonu, ısı yutucu ve yalıtkan malzemeler diye degisik adlarla sınıflandırılmaktadır. Bu tanımların bazıları şöyledir.

-Isı yalıtım malzemeleri sıcak ve soğuğa karsı koruma amaçlı, genelde gözenekli yapılı malzemelerdir.

-Isı transferine karsı koyarak mevcut ısının uzun süre korunmasını sağlayan düşük ısı iletkenliğine sahip malzemelerdir.

– Düşük ısı iletkenliğine sahip olan malzemeler ısı yutucu malzemeler olarak sınıflandırılır.

-Katmanlı, sınırlayıcı yapı elemanlarında, her iki ortamdaki ısısal kosulları, kapalı ortam ve yapının bileşenleri yönünden istenilen bir düzeyde dengede tutabilmek amacıyla, ısı geçirme dirençleri nispeten yüksek seçilen yapı gereçleridir.

-Isı yalıtım malzemeleri, yüksek sıcaklıklı alandan düşük sıcaklıklı alana doğal ısı geçişine karsı bir bariyer oluşturan malzemelerdir.

-Malzemelerin ısı yalıtım değeri, malzeme içindeki hava boşlukları çokluğu oranında artmaktadır. Isı yalıtımında, içindeki hava boşluları çok, dolayısıyla yoğunlukları az olan tabii malzemeler ve suni olarak ısı yalıtma özelliği kazandırılmış malzemeler kullanılmaktadır.

-ISO ve CEN standartlarına göre ısı iletim katsayısı 0,065 W/ mK değerinden düşük olan malzemelere ısı yalıtım malzemeleri denir.

Isı yalıtımı işleminin amacına tam ulaşması ve en iyi verimi alabilmek için ısı yalıtımında kullanılan malzemeleri ve bunların uygulamalarını çok iyi bilmek gereklidir. Günümüzde ısı yalıtımı sadece konutlarda duvarların, çatıların vb yerleri çeşitli malzemelerle kaplamaktan çok daha öteye gitmiş, gelişen teknolojiye bağlı olarak daha farklı yapıları (akıllı binalar, gökdelenler, uzay araçları vb) ortaya çıkması ve insanın konfor anlayışının değişmesinin sonucu, yalıtımın ve yalıtım işleminde kullanılan malzemelerin anlamı ve fonksiyonu da değişmiştir.

Mantolama malzemeleri; ısı geçişine karşı koyarak mevcut ısının uzun süre korunmasını sağlayan düşük ısı iletkenliğine sahip ürünlerdir. Ayrıca ısı yalıtım ürünleri genellikle heterojen yapılı malzemelerin bir karışımı olarak da ele alınabilir ve çoğunlukla hava dolu hücreleri saran, katı bir çeperden oluşan bir iskelet seklindedir. Bu bünye yapısının doğal sonucu olarak ısı yalıtım malzemeleri hafiftir.

Isı yalıtım malzemeleri, yalıtılacak bölgenin özelliklerine göre seçilir ve imal edilir. Artık yalıtım  işleminin evlerden, denizaltılarına, arabalara, uçaklara, gökdelenlere kadar bir çok alanda uygulandığını ele alırsak bu malzemelerin tasarımı, üretimi ve uygulamasında çok dikkat edilmesi gerekliliği karşımıza çıkar.

kaynak: https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3872.yalitim.html

Subasman nasıl yapılır

Subasman : Toprağın altında kalan bölgelerin ve toprağa yakın subasman bölgelerinin yalıtım sistemini oluşturmak için XPS levhalar veya EPS levhalar kullanılır. Kullanılacak XPS levhalarının en az 30 kg/m3  yoğunluk, %10 deformasyonla  300 kPa ’lık basma mukavemetine ve % 3’ün altında su emme özeliğine sahip olması gereklidir.

Su Basman Nasıl Yapılır

Toprak altı dış duvarlarda yüzeyin düzeltilmesi için sıva yapıldıktan sonra, bitümlü su yalıtım örtüleri, kaynaklanarak dış duvar yüzeyine yapıştırılır . Bunun üzerine XPS veya EPS ısı levhaları serbest olarak su yalıtımı örtüsü üzerine yerleştirilir. Bu işlem, baskı duvarı ve toprak dolgu ile beraber yürütüldüğü takdirde levhaları yapıştırmaya gerek yoktur.

Diğer bir yöntem ise, ısı yalıtımı levhalarının yer yer soğuk bitüm ile su yalıtımı üzerine yapıştırılmasıdır. Bundan sonra baskı duvarı örülerek ve toprak dolgu yapılarak uygulama tamamlanır.

Duvarın toprağa yakın subasmanı bölgesinde ise cephede oluşturulan başlangıç bölgesinden başlama üzere ısı yalıtım levhaları, noktasal yapıştırma metodu ile bitüm örtü üzerine yapıştırılır. Levha yüzeyinin %40 oranına alt katmanda yapışması gerekir.

Levhaların üzerine donatı katmanı oluşturulduktan sonra, son kat dekoratif dokulu sıva toprak hizasına kadar uygulanmalıdır. Subasman yüksekliği en az 30 cm olmalıdır. Gerek toprak altı dış duvarlarda, gerekse de subasmanında kullanılan ısı yalıtım levhalarının tespitinde, su yalıtım örtüsünü delmemek için dübel kullanılmamalıdır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3844.subasman-nasil-yapilir.html

Cephe Mantolama

Cephe mantolama için üç yöntemimiz var. Bunlardan biri panel kaplama işi, panel cinslerinden polistren levhalar, yani expendit polistren levhalar, exturde polistren levhalar veya taş yünü kaplamalar kullanılabilir.

Bunlar arasında bizim tavsiye edebileceğimiz panel cinsi bildiğimiz strafor olan expendit polistren levhalardır. Çünkü bunlar daha açık gözenekli yapıya sahip olduklarından binanızın nefes alması çok daha kolaylaşır içerdeki yoğuşma sularını engellemiş olursunuz. Panel dışında ikinci bir yöntem ise daha çok yeni jenerasyon ürünleri dediğimiz ısı yalıtım sıvaları. Isı yalıtımı sıvalarının hüneri şu, örneğin elimizde bir tuğla var bu sizin duvar kesitiniz olsun tuğlanızı ördünüz duvarınızı içten ve dıştan bir şekilde sıvayacaksınız, herhangi bir dış cephe mantolama veya dıştan bir panel kaplamadan önce, yani normalde şuna yapmanız gerekiyor, burası dış sağ tarafı içse tuğla duvarınızı iç ve dıştan sıvadıktan sonra dışarısına mantolama yapmanız gerekiyor. Fakat ısı yalıtımlı sıvalarda buna gerek kalmıyor yani siz kaba sıvanızı yaptığınızda içten ve dıştan, daha sonra isterseniz dışında suya karşı kitlemek için bir macun kullanabilirsiniz veya teksture verebilirsiniz ve boyanızı yaptıktan sonra bu tuğlanız hem kara sıvasını bitirmiş olur hem de aynı anda siz bir ısı yalıtım sağlamış olursunuz.

Özellikle eski binalarda kat malikleri kendi aralarında anlaşamadıklarında binanın cephe mantolama sı için bir bütçe toplayamıyorlar veya mimari görüntü açısından belirli bir katman kalınlığına izin verilmiyor. Bu gibi alanlarda %25 – %30 oranlarında bir ısı yalıtımı yapılması yine mümkün bunun yapım aşamasında kullanılan ürün ise ısı yalıtımlı boyalar, bu boyalar nasanın geliştirdiği bir teknoloji üzerine kurulu, likit seramik küreciklerden oluşuyor uzay mekiklerinin atmosfere girerken sürtünmeden dolayı olan 1400 – 1500 derecelere varan ısıyı reflekte eden bir malzeme türü. İçi vakumlanmış havası olmayan kum tanecikleri gibi düşünün bu malzemeleri bunlar boyayla seyreltilip kullanıldıklarında güneş ısığını ve içerdeki ısı ışığını duvarlarda %90 oranında geriye sektirdiği için içerdeki yoğuşma ve konzerdasyonu koruyorsunuz ve artı size %30 oranında bir ısı yalıtımı sağlıyor.

kaynak: https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3870.cephe-mantolama.html

Isı Yalıtım Mantolama

Isı Yalıtımı / Mantolama yaptırarak evdeki hangi sorunları önleyebiliriz ?

Dış cephe mantolama ile binanın içinde daha hijyenik daha az rutubetli ve nemli bir ortam ve daha sıcak bir ortam sağladığımız için binalarımızın duvarları çok daha sağlıklı olacaktır.

Bina mantolama ile içerde boyalarınızdaki alçı sıvalarınızdaki dökülmeler çiçeklenmeler veya kalorifer arkalarındaki kartonpiyer altlarındaki küflenmeler bu şekilde bertaraf edilmiş oluruz.

Isı yalıtım mantolama da binanın temelinden çatısına kadar tüm katmanlarını düşünmeniz gerekir. Bodrum katlarınızın toprağa değen duvarlarında yoğuşma suyunu kesmek için bodrum duvarlarınızın dışından bir ısı yalıtımı gerekir.

Temel atında bir ısı yalıtımı gerekir, aynı şekilde su basman kotu üzerine yani binanın dış duvarlarında ısı yalıtımı çok büyük bir gerekliliktir, bu içerdeki ve dışarıdaki sıcaklık farkından oluşabilecek ısı transferini ve tüm yoğuşma kondenzasyon sularını kesecektir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3869.isi-yalitim-mantolama.html

Dış Cephe Mantolama

Günümüzde, dış cephe mantolama uygulamalarında birçok çözümle karşılaşılır. Kullanım yeri ve amacına bağlı olarak, çeşitli malzemelerle oluşturulan farklı detaylar, avantaj ve dezavantajlarına göre tercih edilmektedir. Binalar farklı yapı elemanlarının bir araya gelmesiyle oluşan bir bütündür.

Duvar elemanları, kolonlar, kirişler, pencereler vb. Bunların birinin dahi eksikliği, bütünün oluşmasına engel olmaktadır. Benzer şekilde, binalarımızı yalıtırken de binamızın bir bütün olduğu anlayışına aykırı bir davranış, derhal kendini göstermekte ve problemler ardı ardına devam etmektedir. Her şeyden önce dış cephe yalıtım dış cephe mantolama sistemi binaya bir defaya mahsus ve karşılık beklenerek yapılan bir yatırım olmasından dolayı önemli maliyetler gerektirir. Bundan dolayı yatırımın boşa gitmemesi için uygulama profesyonelce yapılmalıdır. Isı yalıtım malzemelerinin bölge ve yıllık sıcaklık farkı göz önünde bulundurularak seçilmesi gerekir.

Binaların yalıtılmasında en önemli amaç ısı köprülerin oluşmasına engel olmaktır. Isı köprüsü, yapılarda iç yüzey sıcaklığı ile dış yüzey sıcaklığının farklı olmasından dolayı ısının az yoğun ortamdan çok yoğun ortama hareket etmesi sırasında izlediği yoldur. Isı köprülerine diğer bir deyişle ‘Isı Yalıtım Zırhındaki Delikler’ denilebilir ki bu deliklerde meydan gelen ısı kaybı kimi zaman %20-50 değerlerine çıkmaktadır.

Binalarda ısı köprüleri oluşumunun önüne geçilmemesi halinde duvar-kiriş-tavan birleşim bölgelerinde yoğuşma olma riski mevcut olmakla birlikte oluşan neme bağlı olarak küflenme, çatlama ve konfor şartlarının ortadan kalkması gibi durumlar meydana gelir. Ayrıca söz konusu bölgenin soğuk tarafında korozyona uğrama meydan gelir. Isıtılan mekanda ısı kaynağının kesilmesine müteakip çok hızlı bir soğuma meydana gelir.

Binaların ve yapıların yalıtılmasında bir çok yöntem mevcut olmakla birlikte hangi yöntemin ve malzemenin en iyisi olacağı konusunda; yapının yüksekliği, konumu (kuzeye bakan duvarlar, bitişik yapılar, günlük güneşlenme miktarı vb…) ve ısıtılacak bölgeden istenen konfor şartları rehberlik eder. Çatı, taşıyıcı sistem, dış duvarlar ve temel bir binanın temel elemanlarıdır. Binanın ömrünün uzun olması ve içinde uygun konfor şartlarının sağlanabilmesi için bu ana yapı elamanların çok iyi bir biçimde yalıtılması gereklidir. Bu nedenle binaların ısı yalıtımı, ‘Çatılarda Isı Yalıtımı Duvarlarda Isı Yalıtımı, Döşemelerde Isı Yalıtımı ’ olarak ele alınıp uygulanır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3840.binalarda-isi-yalitimi.html

Dış Cephe Yalıtımının Maliyeti Nedir

Dış cephe ısı yalıtımı  fiyatı belirlenirken doğrudan metrekare fiyatı budur demek doğru olmaz. Çünkü kullanacağımız malzemenin cinsine, markasına, ısı uygunluğuna ve kalınlığına göre değişkenlikler gösterebilir.

Eski binalar ve yeni binalar arasında da farklılık vardır. Eski binalarda mantolama dan önce yapılması gereken bir işlem varsa (cephenin temizlenmesi, BTB mozaik sökümü vb.) mantolama metrekare fiyatı nda birim başı maliyeti artırabilir. En doğru fiyat için, şirketimiz uzman bir ekibe binanın keşifini yaptırılıp metrajını ortaya çıkardıktan sonra en kısa süre içinde gerçek mantolama fiyatları bir kerede vermektedir.

kaynak: https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3866.dis-cephe-isiyalitim-maliyeti.html

Dış Cephe Mantolama Nelere Yapılır

Dış Cephe Mantolama  binanın çatı ve duvarlarına, kolon ve kirişlerine, tesisatlarına, binanın garaj, depo, soğuk hava deposu kısımlarına denk gelen kısımlarına yapılabilir. Mantolama yapılmayan binalarda genelde çok ciddi bir ısı ve enerji kaybı ortaya çıkar.

Zararları : Yüksek fatura ödenir, evimizin yerine havayı ısıtırız,  yaşam kalitesini yakalayamadığımız için sağlık açısından ciddi problemlerimiz oluşur,  binamız dış etkenlere maruz kalacağı için bina ömrü kısalır.

Mantolama tüm binalarda yapılması gereklidir, çıkan yasayla da zorunluluk haline getirildi, bundan sonra tüm şantiyeler yapı denetim şirketinden ruhsat alabilmeleri için bunu yaptırmak zorundalar. Yeni çıkan yasaya göre eski binalarda da mantolama zorunlu hale getirildi.

2017 senesine kadar eski binalarında ısı yalıtımı yapmış olması gerekiyor. Oturduğumuz binaların dışında mantolama aynı zamanlarda tüm kamu binalarında yapılmasına da zorunluluk haline getirilmiştir.

kaynak: https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3890.mantolama-nerelere-yapilir.html