Döşemelerde Isı Yalıtımı

1 – Zemine Oturan Döşemelerde Isı Yalıtımı
Soğuk iklimlerdeki bölgelerde yapı iç sıcaklığı ve zemin sıcaklığı arasındaki farkın büyük olması durumunda zemin üzerine ısı yalıtımı yapılması gerekir. Yapılacak uygulamada toprak üzerine 15-20 cm döşenen blokajın üzerine 10 cm kalınlıkta grabeton dökülür. Sonra sırasıyla su ve nem yalıtımı, ısı yalıtımı, koruma harcı ve döşeme kaplaması uygulanır.
a-Isı Yalıtımsız Döşeme
Zemin katlarında ısı kayıpları sadece duvar yüzeylerinden havaya doğru olmaz, aynı zamanda döşemeler vasıtası ile zemine doğru da gerçekleşir. Eğer ısı yalıtımı yapılmazsa ısı kayıpları önemli boyutlara kadar çıkar.
b-Tam Isı Yalıtımlı Döşeme
Isı tutucunun döşeme betonu altında olması ısı yalıtımının kapasitesinden yararlanılmasını, üzerinde olması halinde ise hacmin çabuk ısınmasını ve yerden ısıtma yapılmasını sağlar.
c-Kiriş Yalıtımlı Döşeme
Sadece kenar döşeme kirişlerinde ısı yalıtımı yapılması, kirişlerinde ısı akışının bina altından yana doğru olacağı ve zemin yüksek ısı depolama kapasitesine sahip olduğu düşüncesiyle soğuk olmayan bölgelerde yeterlidir denebilir. Isı yalıtımının kabuğun dış kısmında olması duvar yalıtımı ile sürekliliği sağlar ve ısı köprülerinin giderilmesi açısından etkilidir.
d-Altı Açık Döşemelerde Isı Yalıtımı
Alt tarafı ısıtılmayan odalarda döşemedeki yalıtım üst veya alt taraftan yapılabilir.
2 – Zemine Oturmayan Döşemelerde Isı Yalıtımı
a-Isı Yalıtımsız Döşeme
Zemin döşemesi altındaki boşluğun, nem birikimini azaltmak üzere havalandırılması aynı zamanda yalıtımsız döşeme altında taşınım yoluyla ısı kaybını artırır. Dolayısıyla bu çözüm ancak sıcak bölgelerde uygulanır.
b-Üstü Isı Yalıtımlı Döşeme
Isı köprülerinin giderilmesi ve yerden ısıtma yapılması açısından ısı yalıtımının döşeme üst yüzeyinde bulunması yarar sağlar.
c-Tam Isı Yalıtımlı Döşeme
Dış duvarda yalıtım bulunması bir önceki çözümdeki performansı sağlamakla birlikte duvar kalınlığını azaltmaktadır.
3 – Kapalı Döşeme Çıkması
a-Isı yalıtımsız çıkma
Döşeme çıkması ve sarkan kirişte ısı köprülerinin oluşması nedeniyle bu çözüm ancak sıcak bölgelerde uygulanabilir.
b-Isı Yalıtımlı Çıkma
Dış yan ve alt yüzeylerle kiriş dış yüzüne yalıtım uygulanması ısı köprülerini gidermiş olacaktır. Duvar örgüsünün bu durumda döşemenin kenarından yalıtım kalınlığı kadar taşması ve sıva çatlağını önlemek üzere yalıtım ile duvar blokları arasındaki derz üzerinde sıva donatısı kullanılması gerekir.
c-Tam Isı Yalıtımlı Çıkma
Tüm dış yüzey boyunca yalıtımın sürekli olması ısı köprülerini giderdiği gibi kagir duvar kalınlığını ve dolayısıyla ağırlığını azaltma imkanını tanımaktadır.
4 – Açık Çıkmalı Balkon Döşemeler
a-Isı Yalıtımsız Çıkma
Sıcak bölgeler dışında yer alan bina bloklarında ısı yalıtımı önleminin alınmaması durumunda ısı kayıpları ile birlikte yoğuşma zararları söz konusudur.
b-Ayrık Çıkma 
Kat döşemesi boyunca oluşan ısı köprüsünü gidermek üzere çıkma döşemesi cepheye dik kısa kenarı boyunca kirişler tarafından taşınarak kat döşemesinden ayrılabilir. Böylece ısı köprüsü alanı azaltılarak kiriş kesit alanına indirgenmiş olur ve ısı yalıtımında süreklilik sağlanır.
c-Özel Donatılı Çıkma
Özel donatı yardımıyla kat ve çıkma döşemeleri arasına beton yerine ısı yalıtımı koyarak konsol olarak çalıştırılabilir.

https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.2709.doseme-isi-yalitimi.html

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir