Drenaj Nedir

Drenaj temellerde, binayı yüzeysel ve yeraltı sularının yol açacağı zararlardan korunmak amacı ile yapılan su ve nem yalıtımı yapabilen özel bir uzmanlık işidir. Genel bir ifadeyle temellerdeki nem – su yalıtımı yeraltı yüzey ve sızıntı sularının yanı sıra kar ve buzun erimesinden oluşan sulardan binayı korumak amacıyla yapılır.

Yapını temel kısmı su yalıtımı katmanı oluşturulmadan tamamlanmışsa, suya karşı koruma ancak perde duvarlarda yapılacak yalıtım katmanı ve binayı çepeçevre saracak drenaj hattıyla mümkün olacaktır. Bu koşulda kesin Su yalıtımından söz edilemez. Zemin suyunun debisiz ve az miktarda olması halinde. bu sistem yandan gelen suyu su yalıtım katmanıyla tabana Tabanda dönen drenaj hattı inen suyu, V01-51ik bir eğimle binadan uzaklaştırır. Drenaj hattının tıkanmaması bu tip yalıtımlarda hayati önem taşır. Geotekslil ve farklı granulasyonda çakılla drenaj hattı sarılarak suyun akışı kolaylaştınlır. Toprak parçacıklannın drenaj hattına ulaşması engellenir. Tıkanma halinde, yan perdelerden süzülen su tabanın altında göllenir. Zeminde su yalıtımı yapılmadığı için biriken bu suyun taban betonunu geçerek bina zemininde yükselmesi kaçınılmazdır.

Temel su yalıtımlarında polimer bitüm membranlarla su yalıtımı yapılırken, iki kat membranla uygulama yapılması ve bu membranların polyester keçe taşıyıcılı olması tavsiye edilir. Uygulama esnasında, yatay ve düşey hatlarda birinci ve ikinci kat membran tam yapıştırma yöntemi ile uygulanmalıdır. Su yalıtımının toprakla temas ettiği bölümlerde noktasal zedelenmeleri engellemek üzere bir koruyucu tabaka oluşturulması gerekir. Aslında zor ve kritik bir uygulama olan temelde su yalıtımı işinde, yalıtımın ana prensibi olan drenajlı yalıtım uygulaması şarttır. Drenaj, yalıtım kaçakları oluşması halinde sızıntı sularını en aza indireceği gibi, uygulama sırasında da kuru bir yüzeyde çalışılmasını sağlamaktadır.

Ancak, unutulmaması gereken bir gerçek de drenajın hiç bir zaman yalıtım yerine geçmeyeceğidir. Her ne kadar modern malzernelerle drenaj sağlanırsa sağlansın, yalıtıma su ulaşacaktır. Temel su yalıtımı uygulamalarında, drenajın ana görevini suyun basıncını düşürücü olarak görmekte yarar vardır.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.3830.drenaj-nedir.html

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir