Düşey duvar yalıtım tabakaları

Yalıtım malzemeleri, girinti çıkıntısız düz bir yüzeye uygulanmalıdırlar. Kargir yüzeyler tamamen derz’siz olmalı, beton yüzeylerdeki pürüzlerde giderilmelidir. Eğer çimento harcından bir sıva kullanılmışsa, bu iyi tutunmalıdır, aksi halde yarardan çok zarar getirir.

Düşey ve yatay yalıtım tabakaları, daha önce de belirtildiği gibi, hiçbir yerinden nem sızamayan kapalı bir sistem oluşturmalıdırlar.

Bitümlü yalıtım tabakalarının alt yüzeye iyi yapışması için daha önceden yüzeye soğuk hazırlanmış ince akıcı bir astar tabaka sürmek gerekir. Kuru duvarlara çözücü bir astar malzeme, nemli duvarlara da emülsiyon esaslı bir astar malzeme uygulanmalıdır. Emülsiyon esaslı astarlı duvarlara, ancak çözücü içermeyen soğuk hazırlanmış tabakalar sürülmelidir.

Düşey yalıtım tabakalarında bitümlü malzemeler kullanılması yüzey özelliklerine bağımlıdır. Bitümlü yalıtım tabakasının bütün katları aynı malzemeden hazırlanmalıdır (Bitümler veya katran). Yapı temelleri üst uçlarında mümkün olduğunca çıkıntısız yapılmalıdır. Su geçirmez sıvadan düşey yalıtım tabakaları en azından 20 mm kalınlığında ve iki aynı kalınlıkta kat halinde uygulanmalıdır. Önceden atılan ince bir çimento harç tutunmayı kolaylaştırır. Harcın kalitesi en azından B 225 düzeyinde olmalıdır. Son yalıtım katıda tamamen kurumadan döşemenin doldurulmasına başlanılmamalıdır. Doldurulan zeminin dane iriliği 12,5 mm den fazla olmamalıdır. Doldurma zeminde yapı molozu ve kaba talaş zararlıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir