İzoder Isı Su Ses ve Yangın yalıtımcıları Derneği

İZODER, 1993 yılı Haziran ayında, yalıtım bilincini yurt çapında yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuştur. Isı Su Ses ve Yangın yalıtımcıları  Derneği, “Yalıtım” konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmeyi amaç edinen ve bunu sağlamak üzere ısı, su, ses ve yangın yalıtım malzemeleri üreticilerini, satıcılarını ve uygulayıcılarını bir çatı altında toplayan sivil toplum örgütüdür.

İZODERİN VİZYONU VE MİSYONU

İZODER‘ in misyonu; etkin ısı yalıtımı, su yalıtımı, ses yalıtımı, yangın yalıtımı, yalıtımlı doğrama ve cam kullanımı ile sağlıklı ve konforlu binalar ile binalarda enerji verimliliğinin artirilması için faaliyet göstermek ve bu alanda çalışma yapan diğer kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak ve sağlıklı bina üretimi ve insanlarımıza konforlu yaşam temini hedeflerine ilave olarak Avrupa Birliği’ ne uyum hedefleri doğrultusunda binalarda etkin enerji verimliliğine ve çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlamak olarak özetlenebilir.

Isı yalıtımı konusunda ülke çapında enerji ve döviz tasarrufu sağlanması,

Ses yalıtım konularında yetkililerin ve toplumun dikkatini çekmek ve gerekli önlemlerin nasıl alınabileceğini göstermek, bu suretle insan sağlığının korunmasına katkıda bulunmak,

Yangın yalıtımı konusunda sektörün ve halkın bilinçlendirilmesi ve gerekli duyarlılığı sağlamak,

Son teknolojik / bilimsel gelişmeleri üyelerimize bildirerek onları teknik konularda bilinçlendirmek.

Seminerler, yayınlar, ve diğer aktivitelerle yalıtım konusunda bilgi kaynağı olmak, yalıtımı ilgilendiren her konuda ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gibi konularda resmi makamlarla iletişim halinde olup ülkemizde yalıtımın çağdaş ülkeler seviyesine getirilmesi için her türlü çaba ve katkıyı koymak,

Şartnameler, yöntemler ve kurallar geliştirip uygulayarak yalıtımın kalite performansını geliştirmek,

Ortak konulardaki amaçlara ulaşmak için diğer sektör grupları (üniversiteler, vakıf ve dernekler, müteahhitler, kamu kurulusları, vb.) ile işbirliği yapmak,

Bilim adamları ve öğretim üyeleri ile işbirliği yaparak kamuoyunu yalıtım konusunda bilinçlendirmek, İZODER’ in ana amaçları olarak ifade edilebilir.

kaynak : https://www.guneyyapiizolasyon.com.tr/sayfalar.2627.izoder.html

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir