Kırma Asma Çatılar

Bir çatının kırma çatı olarak tanımlanabilmesi için; damlalık ya da olukların tüm çatı çevresinde aynı kotta (seviyede), çatı yüzey erini oluşturan düzlemlerin aynı eğimde, oldukları varsayılır. Özel hallerde bazı farklılıklar da meydana gelebilir. Bu kabullere göre çatı yüzey lerinin ara kesitleri bina köşelerinde 90°’lik açının açı ortayı şeklinde oluşurlar.

Asma kırma bir çatının çözümünde aşağıdaki sıra izlenir;

Kırma çatıların plandaki geometrik şekillerinin bulunması böyle bir çatının çözümünde ilk adımdır.

İkinci adımda taşıyıcı duvarları işaretlenen planda kırma çatının en yüksekte olan mahyasının dış duvarlara olan uzaklığı ölçülür. Mahya ile dış duvar üzerindeki damlalık aşığının odasına bir ara aşık yerleştirilir ve bu aşığın çatının diğer kısımlarında devamı sağlanır. Aşıklar ve taşıyıcı duvarlar arasındaki uzaklığın merteğin çalışma açıklığı olan 2,75-3,00 m’yi geçip geçmediği kontrol edilir.

Üçüncü adımda, tüm aşıkların çalışma açıklığı olan 3,75-4,00 m’lik aralıklarla, düşey elemanların yer eri belirlenir. Bu elemanlar oturtmaya olanaklı yerler de dikme, diğer yerlerde ise asma baba şeklinde işaretlenir. Böylece, makas yerleştirilmesi gereken eksen er ve makas tipleri belirlenmiş olur.

I-I eksenine iki adet tek babalı asma makas
II- II eksenine bir adet tek babalı asma makas
III-III eksenine bir adet çift babalı asma makas
IV-IV eksenine bir adet çift babalı asma makas
V-V eksenine bir adet çift babalı asma makas
VI-VI eksenine bir adet tek baba!’ asma makas yerleştirilmesi gerekir.

Bu ilke ve işaretleme sistemi her türlü çatı çözümünde geçerlidir.
Oturtma olanağı olan yerlere dikme, asılması gereken yerlere de asma baba yerleştirilerek çatının oturtulacak ve asılacak noktaları belirlenir.

Dördüncü adımda, kesitte göğüslemeler ve makas eksenleri üzerine öncül mertekler yerleştirilir. Daha önceden eğik dere ve eğik mahyaların yerleri belirlendiği için buralara eğik dere ve eğik mahyaların kalınlıkları işaretlenir. Ardından, artçıl mertekler, araları 50 cm olacak şekilde öncül mertek eksenleri arasına yerleştirilir.

Son adımda, taşınması gereken başka nota olup olmadığı kontrol edilir.

Böylece bir kırma çatının çözümü sağlanmış olur. Böyle bir çatıda bazı noktaların yükleri dikme ile doğrudan duvarlara verilebildiği için, yalnızca altında mesnet olmayan noktaların yükleri asma makas yardımıyla mesnetlere aktarılmaktadır. Bu çatı oturtma ve asma olarak çözülebildiğinden, karma olarak nitelenebilir. Bir çatının tam asma çatı olabilmesi için tüm noktalarının asma aba ile asılması gerekir. Bazı noktaları dikme ile oturtulabilen çatılar oturtma ve asma karışımı olduğu için, bunlara karma çatı denir.  Kırma Asma Çatılar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir