Mantolama Malzemeleri

Türk Standartları TS 825 ve Alman DIN normu 4108’e göre, Taşyünü, Extrude Polistren, Expanded Polistren, Camyünü, Polietilen, Poliüretan, Cam Köpüğü, Fenol Köpüğü gibi ısı iletkenlik değeri (X) 0.060 kcal/mht değerinin altında olan malzemelere “ısı yalıtım malzemesi’,”mantolama malzemeleri ” bu değerin üstünde kalanlara da “yapı malzemesi” denir. İsı yalıtım/mantolama malzemelerinin istenilen performansı karşılayabilmeleri için, boşluk oranı fazla, yoğunluğunun düşük, nem oranının az olması gerekir. Sadece ısı iletkenliği düşünülerek oluşturulan yapı elemanlarının istenen sonuçları vermediği görülmektedir. Isı yalıtımı nın mantolama yanında, rutubet akımı ve yoğuşma olayının önemi yalıtım malzemesinde başka nitelikleri aramayı gerekli kılmıştır.
Malzemede buhar difüzyon direnç faktörünün büyük olması buhardan etkilenmeyi azaltmakta, sıcaklık değişimlerinden daha az etkilenmek ve ısıyı depo edebilmek için de yoğunluğunun büyük, ısınma ısısının da yüksek olması beklenmektedir.
Tek bir malzemenin bu ve benzeri tüm gereksinmelere sahip olması mümkün görünmemektedir. Yapıların ısı etkilerine karşı korunmasında en büyük görev dış yapı bileşenlerine düşmektedir.Başta duvar ve pencereler olmak üzere, çatı, baca ve zemine temas eden yapı bileşenleri dış çevreden gelen etkilere karşı yapıyı korurlar. Isı yalıtımı açısından bu bileşenleri oluşturan malzemelerin ısı iletkenliği, ısı depolama ve soğutma-ısınma davranışı gibi özellikler çok önemlidir.Isı yalıtım malzemeleri; ısı kayıp ve kazançlarının azaltılmasında kullanılan yüksek ısıl dirence sahip özel malzemelerdir. Avrupa standartlarında ısı iletkenlik katsayıları 0,06-0,10 W/m.K’nın altında olan malzemeler, ısı yalıtım mantolama malzemeleriolarak tanımlanır.
Isı yalıtımı amacı ile kullanılan ürünler açık gözenekli ve kapalı gözenekli olarak sınıflandırılabilir. Açık gözenekli veya elyaflı malzemelere; camyünü, taşyünü (mineral yünler), ahsap yünü, seramik yünü, cüruf yünü; kapalı gözenekli malzemelere ise EPS genleştirilmiş polistiren, XPS ekstürüde polistiren, elastomerik kauçuk, polietilen köpüğü, cam köpüğü örnek verilebilir. Bu malzemeler genellikle çatı, duvar, döşeme ve zemin gibi yapı elemanlarında ve tesisatlarda kullanılır. Bu malzemelerin yanı sıra pencereleri oluşturan kaliteli doğramalar ile yalıtım camı üniteleri de ısı yalıtımında büyük önem tasir.Yalıtım Camı Üniteleri Türlerine Göre Aşağıda Gruplanmıştır:

. Standart yalıtım camı üniteleri
. Özel ısı kontrol kaplamalı yalıtım camı üniteleri
. Özel ısı ve günes kontrol kaplamalı yalıtım camı üniteleri

Kaplama Yalıtım  / İzolasyon Camı Üniteleri

Isı yalıtım ürünleri nin temel amacı, yapı elemanlarının ısı iletim direncini artırmaktır. Bu nedenle bu ürünlerin yalıtma özelliğini ısı iletim katsayıları belirler. Isı iletim katsayısı ne kadar düşükse, o ürünün yalıtım özelliği artar. Bu nedenle, yalıtım ürünlerinin ısı iletim katsayısının düşük olması istenir. Yanı sıra uygulanacağı detaya göre yalıtım malzemelerinin; ses sönümleme değerleri, yangın karşısındaki performansları, su emme değerleri, donma çözülme dayanımı, yük altındaki uygulamalar için basma dayanımları malzeme seçiminde önemli rol oynar. Kullanım kolaylığı ve ekonomik olması da ısı yalıtım ürünlerinde aranan diğer özelliklerdir.

Uygulama alanlarına göre kullanılan ısı yalıtım malzemeleri, aşağıda standartlari ile birlikte listelenmiştir:

I. Yapı Yalıtımı:

Duvar (dolgu duvar, kolon kiriş), döşeme, çatı uygulamaları:

I Camyünü [TS 901 / TS 901-1 EN 13162]
I Taşyünü, [TS 901/ TS 901-1 EN 13162]
I Genleştirilmiş Polistiren (EPS) [TS 7316 EN 13163]
I Ekstrüde Polistiren (XPS) [TS 11989 EN 13164]
I Poliüretan (PUR) [TS EN 13165]
I Fenol Köpüğü [TS EN 13166]
I Cam Köpüğü [TS EN 13167]
I Ahsap Yünü Levhalar [TS EN 13168]
I Genleştirilmiş Perlit (EPB) [TS EN 13169]
I Genleştirilmiş Mantar(ICB) [TS EN 13170]
I Ahşap Lifli Levhalar [TS EN 13171]

II. Yalıtım Camı Üniteleri:

I Standart Yalıtım Camı Üniteleri [TS 3539; EN 1279]
I Özel Isı Kontrol Kaplamalı Yalıtım Camı Üniteleri [TS 3539; EN 1279; TS EN 1096]
I Özel Isı ve Günes Kontrol Kaplamalı Yalıtım Camı Üniteleri [TS 3539; EN 1279; TS EN 1096]

III. Teknik (Endüstriyel) Yalıtım:

Camyünü, [TS 7232, prEN 14303]
Taşyünü, [TS 7232, prEN 14303]
Elastomerik Kauçuk (FEF) [prEN 14304]
Cam Köpüğü (CG) [prEN 14305]
Kalsiyum Silikat (CS) [prEN 14306]
Ekstrüde Polistiren (XPS) [prEN 14307]
Poliüretan (PUR / PIR) [prEN 14308]
Genleştirilmiş Polistiren (EPS) [prEN 14309]
Polietilen Köpük (PEF) [prEN 14313]
Fenolik Köpük (PF) [prEN 14314]

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir