Mantolamada Yapılan Hatalar

Mantolama uygulamasında yapılan genel uygulama hataları şunlardır;

– Dübel montajlarının yanlış yapılması,
– Dübel deliğinin gereğinden büyük açılması,
– Düşük sıcaklıklarda kırılgan, taşıma gücü zayıf kalitesiz dübellerin kullanılması,
– Bina rüzgar yüklerinin dikkate alınmaması sonucu eksik dübel kullanımı,
– Isı yalıtım levhaları nın sıvasının ince yapılması sonucu sıvada dökülme problemleri,
– Isı yalıtım levhalarının şaırtmalı olarak yerleştirilmemesi,
– Donatı filesinin kalitesiz olması, alkali dirençli olmaması,
– Donatı filesi uygulamasında file bindirmelerinin yapılmaması,
– Isı yalıtımı levhalarının arasında 2-4 mm bosluk bulunması halinde bu boşluğun harç ve sıva ile doldurulması,
– Su yalıtımı ile ısı yalıtımının birleşim detaylarının iyi çözülmemesi,
– Binalardaki parapet üstlerinin bir harpuşta ile korunmaması,
– Ahsap, kiriş, sundurma direkleri gibi elemanlar ile ısı yalıtım sistemi birlesim detaylarının dogru çözülmemesi.

Detay eksikleri ve problemleri olarak;

– Yağmur borularının ve paratoner hatlarının sistemin içine gömülmesi,
– Balkon ve bina çıkmalarındaki detayların çözülememesi nedeni ile ısı köprülerinin oluşması,
– Dilatasyonlarda profil kullanılmaması veya yanlış ve uygun olmayan profillerin kullanılması,
– Yağmur ve kar sularının birikebilecegi yanlış detayların sonucunda sistemin su emmesi, mantolama sisteminde hasarlar oluşturan problem kaynaklarıdır.
Uygun olmayan mantolama malzemeleri seçimi olarak;
– B1 yangın sınıfında olmayan EPS kullanılması,
– Isı yalıtım levhalarının mantolama sistemi için uygun olmaması;
– Standartlara uymayan, boyut stabilitesi kazanmamış yani dinlendirilmemis EPS,
– Standartlara uymayan ve sıva tutucu bir emprenye sistemi olmayan taş yünü,
– Standartlara uymayan, düşük yoğunluklu, zırhlı XPS,
– Ölçüleri uyumsuz profillerin kullanımı da ısı yalıtım sisteminin verimliliğini olumsuz etkileyen sorunlar arasındadır,

Zemin problemleri olarak ;

– Tozuyan, kirli, yağlı yüzeyler,
– Tuz kusması olan cepheler,
– Yosun ve bakteri üremiş cepheler,
– Düzgün olmayan, gevşek zeminler, ısı yalıtım uygulamalarından önce çözümlenmemeleri halinde sorun oluşturacak problem kaynaklarıdır.

Malzeme stoklama hataları olarak;
-Isı yalıtım levhaları, direkt güneş altında, yagmura karşı korunmasız halde stoklandığında,                                                                  – Isı yalıtım levhaları, gelişi güzel bir şekilde stoklandığında,                                                                                                                          – Mineral lifli ısı yalıtım levhaları büküldüğünde hasar gördüklerinden, ısı yalıtım uygulamalarında kullanılmaları sakıncalıdır.

Mantolama sistemi uygulamasında tavsiyeler olarak;                                                                                                                                     

– Uygulamada kullanılacak ısı yalıtım malzemesi seçimi yapılmadan önce, bina yüksekliğinin yangın güvenliği açısından değerlendirilmesi yapılmalıdır.                                                                                                                                                          – Cephelerde XPS veya EPS levhalar kullanılıyorsa, yangına karşı korunum sağlamak amacıyla, pencere gibi açık kısımların etrafını taş yünü levhalarla dönülmesi tavsiye edilir.                                                                                             – XPS levhaların kullanımında yüzey pürüzlü, kenarları düz levhalar tercih edilmelidir.
– Uygulamalarda kullanılacak olan XPS ve EPS levhaların dinlendirilmiş olması gerekmektedir.
– Karışım oranlarına ve kullanılacak malzeme miktarına uyulmalıdır.
– Yapıştırıcının derzlere girmesini önlemek için yapıştırıcı, levhaların kenarlarına yakın sürülmemelidir.
– Levha, yapıştırıcı sürüldükten sonra hemen duvara tatbik edilmelidir.
– Yüzeyde kalabilecek açıklıklar yalıtım parçaları ile kapatılmalıdır.
– Cephelerde ve köşelerde levhalar şaşırtmalı olarak yerleştirilmelidir.
– Yapışmayı sağlamak için levhalara, geniş yüzeyli düzgün bir mala ile vurulmalıdır.
– Yalıtım levhalarının duvara dübellenmesi, yapıştırma işleminden en erken 24 saat sonra yapılmalıdır.
– Levhaların birleşim noktalarında oluşabilecek çıkıntılar törpülenmelidir.
– Donatı katmanının iyi hazırlanmasına dikkat edilmelidir.
– Son kat sıva uygulamasından önce donatı katmanının iyice kuruduğu tespit edilmelidir.
– Uygulama sırasında sistem, yağmura karşı korunmalıdır.
– Uygulamalar, güneş ve kuvvetli rüzgar etkisinde kalan cephelerde yapılmamalıdır.
– Yüzey düzgünlüğünün sağlanması için veya açıklıkların doldurulması, alt veya son kat malzemelerle yapılmamalıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir