Perlit Yalıtım Malzemeleri

Yapılarda kullanılan ısı yalıtım malzemelerinden en önemlilerinden biri de perlittir.

Magmanın arzın soğumuş kabuğunu zorlayarak yeryüzüne çıkısında bir su tabakasından geçişi sırasında bünyesine bir miktar su alarak donmasıyla meydana gelen camsal volkanik kayaçlara perlit denir. Perlit inci tası anlamına gelmektedir. Perlitin hammaddesi olan volkanik kaya değişik gri tonlarda bulunmaktadır. Bu volkanik kayalar kırıldıktan sonra değişik tane boyutlarına ayrılarak sınıflandırılır. Sınıflandırılmış perlit 800 – 1200 oC alev altında bünyesindeki suyu kaybederek patlama sonucu tane hacminin yaklaşık 30 katına kadar büyütülür. Bu hale gelmiş malzeme genleştirilmiş perlit adını alır. Perlit taneleri yaklaşık 0.5 mm çap büyüklüğündedir.

Genleştirilmeden önce takriben 1400 kg/m3 ağırlığında olan perlit, genleştirilerek yoğunluğu 34 – 200 kg/m3 kadar hafifletilir.

Perlitin kimyasal analizi SiO2 %70-75, Al2O3 %12-20 ve az miktarda diğer mineral bileşikleri içeren oksidik özellikli püskürük camsı kayaçlardır.

Genleştirilmiş perlitin ısı iletim katsayısı 0,040-0,056 arasında değişmekte olup perlit sıvası veya perlit betonu olması halinde bu değer 0,130 W/mK e kadar değişmektedir. İnşaat, ziraat, döküm, filtre gibi birçok alanlarda -250 ile 900 oC sıcaklıklar arasında kullanılan perlit inorganik bir malzeme olup yüksek sıcaklıklarda bozulmaz ve yanmaz bir malzemedir. Genleştirilmiş perlit çimento, kireç, bitüm, plastik maddeler, kül ve alçı gibi bağlayıcı maddelerle karıştırılıp su eklenerek çeşitli amaçlarla kullanılır. Blok ve pano haline getirilip bölme duvar olarak ve dökme veya şilte halinde çatı yalıtımında kullanılır.

1970 yıllarında 1.115.000 ton olan dünya perlit sarfiyatı 2000 yılında 4.000.000 ton civarında olmuş gün geçtikçe perlit kullanımı daha da artmıştır. Dünya perlit rezervinin %75-80 ine sahip ülkemizde bugüne kadar gerekli ve yeterli değerlendirme yapılamamıştır. Bugünden sonra da yapılması mümkün olmayacaktır. Zira bugün alev enerjisini temin eden ham petrol ve doğal gaz kaynakları sınırlı olup oldukça pahalıdır.

kaynak : http://gnyapi.blogspot.com.tr/2014/09/perlit-yaltm-malzemeleri.html

kaynak : gnyapı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir