Rüzgâr ve yağıslar

Çatı yüzeyinin rüzgâr, yağmur ve kardan etkilenmesi, konumu ve yapısına bağlıdır.
Burada da düz çatılar özel bir durum oluştururlar.

Rüzgârdan etkilenme, rüzgârın basınç ve emme güçlerinin toplanıp etkinleştiği yerlerde
özellikle tehlikeli boyutlara ulaşabilir. Bu özellikle, çatı kenarında ve çatı saçaklarında
söz konusudur, cephe havasının basıncıyla takviyelenir. Özellikle çatı kenarından taşan asılı oluklar ve saçak örtüleri iyi raptedilmiş olmalıdır. Eğer rüzgâr bunları yerlerinden sökebilirse daha başka ağır hasarlara da neden olabilir. Çatı eğimi azaldıkça çatı üzerindeki su daha büyük tehlike arzeder. Hızla akan su, çatı örtüsünün sızdırıcı yerlerinden içeri giremez, çünkü ivme kuvvetleriyle aşağı doğru çekilmektedir. Düz çatılarda su daha yavaş akar ve sonunda kaplamanın kat yerleri arasında birikir.

Bu halde suyun yayılma kuvvetleri ve alt yüzeyin kapilar güçleri birbirlerini takviye ederler. Çatı eğimi azaldıkça çatı örtüsünün kalitesinin arttırılması gerekir. Düz çatı için % 5 – 10 luk bir eğim normaldir. Fakat burada basit bir çatı kaplaması yetersizdir. İyi bir yalıtım gereklidir. Tamamen eğimsiz çatılardaki suyun etkisi, azami ölçüde tehlikelidir.Biriken su hazır çatı için olduğu kadar, inşaat sırasında çatıyı kaplayan kişi için de, sorun teşkil eder. Suyun atılması da eğimin azalmasıyla bir sorun haline gelir.

kaynak : gnyapı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir