Sıcak Çatılar

Karakteristik

Üst tarafı ısı yalıtımlı, mümkün olduğunca gözeneksiz betonarme, çelik, hafif metal veya ahşap çatı örtüleri, sıcak çatı olarak tanımlanırlar. Çatı kaplaması, üzerinde yürümeye elverişsiz veya üzerinde yürünebilir madeni takviyeli olarak imâl edilebilir. Her iki halde de çatı kaplaması su sızdırmaz özelliktedir.

Yardımcı döşeme

Taşıyıcı konstrüksiyon üzerine bir yardımcı kaplama yerleştirilir. Bu yardımcı kaplamanın görevi, üzerine yerleştirilecek buhar kesici için kuru bir zemin oluşturmak ve taşıyıcı konstrüksiyondaki ufak tefek pürüzleri örtmektir.

Böylece buhar kesici ve çatı tavanı arasında bir ayırıcı tabaka görevi gördüğü söylenebilir. İlave olarak bu tabakadan çatı tavanından sızan su buharını dışarı iletme görevi de beklenir. Son yıllardaki bilimsel araştırmalar, buhar kesicinin altındaki dengeleme tabakasının bu görevi yerine getiremeyeceğini kanıtlamıştır. Bu tabaka, çatı tavan sisteminde fark edilir bir nemden kurtulma sağlamaz. Çatı tavanı kuruduğu zaman aşağıya oda havasına doğru kurur.

Buhar kesici

Buhar kesicinin görevi, yalıtım tabakasına su buharı girmesini önlemektir. Bu onun “görünürdeki” vazifesidir. Pratikte korunması gereken yalıtım tabakası, sızan su buharından çok dış hava neminin tehlikesi altındadır. Genellikle buhar kesici olarak düş yüzeyi alta bakacak şekilde 500 lük bitümlü karton veya plastik membran kullanılır. Bu normal uygulamadır. Ayrıca bitümlü kartonun görevi, beton çatı tavanının kendi neminin ince gözenekli ısı yalıtım tabakasına geçmesini engellemektir. Bundan başka çatı kaplama çalışmaları sırasında yalıtım tabakasına giren nemi de toplayıp dışarı vermelidir. Bu nedenle iç tarafın sudan arındırılması için buhar kesicilerle çatı oluklar arasında bağlantı yapılması yararlı olur.

Batı ülkelerinde buhar kesici olarak metal folyolu sızdırmaz örtülerde kullanılır. Bu gereksiz ölçüde pahalı olduğundan nadiren uygulanır. Bir çok halde su buharı difüzyonu tehlikesi gözde büyütülür ve çatı tavanının kendisinin etkin bir buhar freni oluşturduğu unutulur. Aşırı sızdırmaz bir metal folyonun, buhar kesici olarak kullanılıp kullanılmayacağı difüzyon hesaplarıyla saptanır. Ancak ısı yalıtım tabakasının buhar basıncı yönünden rahatlatılması da söz konusuysa ve göz önüne alınacaksa bu hesaplamanın bir anlamı vardır.

Buhar kesici tabaka kendi içinde kapalı bir yapıya sahip olmalıdır. Eğer kaplamanın zeminden rüzgârın emici kuvvetleri sayesinde koparılması tehlikesi, ağır yalıtım tabakaları ve çakıl örtüleri yardımıyla bertaraf edilmişse, tabaka sadece noktasal olarak yapıştırılabilir. Batı ülkelerinde havalandırma kartonları, dengeleme tabakası olarak eklenir ve buhar kesici tabakası bunun üzerine yerleştirilir. Bu iki tabakanın, yani yardımcı kaplama ve buhar kesicinin yerine kullanılan kombine çatı şeritleri daha moderndir.

Batı Almanya’nın Endüstriyel Çatılar Çalışma Birliği buhar kesici olarak alüminyum folyolor, metal katkılı örtüler (kalınlık 0,1 mm) plastik folyolar, bitümlü sızdırmaz boyalar kullanılmasını önermektedir.

Isı yalıtım tabakası

Çatı tavanlarındaki ısı yalıtım tabakasının özel bir karakteristiği vardır. Bu tabaka, bir duvar sisteminin ısı yalıtım tabakasından daha dayanıklı olmalıdır. Batı ülkelerinde yalıtım tabakası olarak gittikçe artan ölçüde suni reçine köpükleri kullanılmaktadır. Ama bunların yerine nemden özenle korunup yerleştirilmesi gereken organik yalıtım levhaları da kullanılmaktadır.

Basınç dengeleme tabakası

Basınç dengeleme tabakası olarak öndüleli havalandırma kartonları, oluklu yapı kartonları
ve altları kaba kum serpiştirmeli çatı örtüleri, noktasal veya şeritsel olarak yapıştırılarak kullanılır. Batı Alman kitaplarında bu tabaka için halâ havalandırma kartonu deyimi kullanılmaktadır. Küçük kanalcıklar ve 1 ila 3 mm yüksekliğindeki ara boşluklarda bir hava hareketinin söz konusu bile olamayacağı açıktır. Bu oluklu yapı kartonları ve ondüle kartonlar için de geçerlidir. Ancak rüzgârın yönü tam olarak bu kanalcıkların ağızlarına yönelikse, kanal ağızlarında hava döner, fakat dar ara boşluklardaki hava kesinlikle hareket etmez.
Diğer faktörlere bağlı olarak aşırı basınçlı su buharlarının bu tabakayla dengelenmesi bile sınırlı olarak mümkündür.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir